እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190431
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1215
3787
17794
5145598
94489
128136
5190431

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:06

ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብዓይኒ ህዝቢ

here we go
selam new

ኣብ መዛዘሚ ቀዳማይ ዙር ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኮንና ዝሓለፉ ዓመታት ፍፃመታት ልምዓት ምንቅስቓስ እንትንርኢ ንካልኣይ ዙር ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ስራሕቲ ዓቕምን ልምድን ዘጥረናሉ እዋናት ነይሩ ንምባል ይከኣል። ኣብ ዝሓለፉ

ዓርሶም ክኢሎም ክትንፍሱ ዘይኽእሉ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ሰባት ዝሕገዝሉ ክፍሊ

ኣርባዕተ ዓመት ትግበራ ናይቲ ትልሚ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ልምዓት ነይሮም ካብ ዝብሃሉ ዓውድታት ልምዓት ዘፈር ስራሕቲ ጥዕና ሓደ እዩ። ንዕብየት ማሕበረ ቑጠባ ሓንቲ ሃገር ጥዕና ሕብረተሰብ ወሳኒ ምዃኑ ስለዝእመን ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ምልክልኻል ማእኸል ዝገበረ ፖሊሲ ጥዕና እናተግበረት ልዕሊ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ፀኒሓ ድሕንነቱ ዝሓለወ ዜጋ ኣብ ምፍጣር ርኡይ ለውጢ ተመዝጊቡ እዩ። እዚ ለውጢ ድማ ብህንፀት ሰራዊት ልምዓት ኣቢሉ ዝመፀ ዝርአን ዝጭበጥን ኮይኑ በቢደረጅኡ ዘሎ መሓውር ፈፃሚ ኣካል ኣብ ኣተሓሳስባ፣ ክእለትን ቀረብ ናውትን፣ ኣብ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ኣትኵሩ ብምስራሕ ዝተረኸበ እውን እዩ።

ሳላ እቲ ህዝባዊ ቓልስናን ዝተኸፈለ መስዋእትነትን ሎሚ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 664 ኬላ ጥዕና፣ 224 ጣብያ ጥዕና ልዕሊ 16 ሆስፒታላት ንህዝቢ ኣገልግሎት እናሃባ ይርከባ። እዘን ትካላት ጥዕና ካብ እዋን ናብ እዋን ዓቕመን እናዕበያ ሕብረተሰብና ካብ ዝተፈላለየ ሕማማት ንምክልኻል ይኹን ንምፍዋስ ርኡይ ግደ የበርክታ ኣለዋ። ካብዚአን ሓደ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እዩ።

ካብ ሽዱሽተ ዓመት ዘይበልፅ ዕድመ ዘለዎ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብደረጃ ሃገር ዘመናዊ ናውቲ ሕክምናን ሰብ ሞያን ብምሓዝ ካልኣይ ብርኪ ዓብይ ሆስፒታል ተባሂሉ ክስራዕ ክኢሉ እዩ። ሆስፒታል ዓይደር ንሕብረተሰብ ብርክት ንዝበሉ ዓይነት ሕማማት ግልጋሎት ሕክምናን ምርመራን ይህብ።

ካብቶም ዓይነታት ግልጋሎት ሃንደበታዊ ሕክምና፣ ምርመራን ሕክምናን፣ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ናፅላታትን /ገና ምስ ተወለዱ ዝሕከሙ/ ህፃናትን ዘመናዊ መጥባሕቲ ዓፅሚ፣ ሕክምና ልቢ፣ ምምርማርን ሕክምናን ነርቭ፣ ሓፀባ ኩላሊት፣ ምምማይን ሕክምናን ካንሰር በሪ ማህፀን፣ ምርመራን ሕክምናን ቆርበትን ልዕሊ ክሳድን ካልኦትን ግልጋሎት ይህብ። እዚ ሆስፒታል ዘመናዊ ናውቲ ሕክምና ዝተዓጠቐ ኮይኑ ብፍላይ ዓርሶም ክኢሎም ክትንፍሱ ዘይኽእሉ ሰባት ብዘመናዊ ናውቲ ሕክምና ዝሕገዝሉ ማሽን ክውንን ክኢሉ ኣሎ። ብሕማም ኩላሊት ዝሓመመ ሓደ ወገን ኩላሊቱ ሙሉእ ብሙሉእ ስርሑ ጠጠው ከብል እንተሎ ንዕኡ ተኪኡ ዝሰርሕ ወይ ዝሕግዝ “ኤም ኣር ኣይ” ዝተበሃለ መመርመሪ ናውቲ ሕክምና ኣብ ሃገርና ኣብ ውሑዳት ትካላት ጥዕና ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ 44 ሚልየን ወፃኢ ዝተገበሮ ናውቲ ሕክምና እዚ ሪፈራል ሆስፒታል ወኒኑ እዩ።

ፀገም ሕፅረት ፅሩይ ማይ ንምቕራፍ ብልዕሊ ብር 10 ሚልዮን ክፍሊ መፃረዪ ማይ ኣብ ቀፅሪ እቲ ሆስፒታል ኳዕቲ ጉድጓድ ማይ ተኻይዱ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ቅድም ኢሉ ፅሬት ዘለዎ ሕክምና ኦክስጅን /መተንፈሲ ኣየር/ ንምርካብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦክስጅን ስሊንደር ክመፅእ ይግበር ዝነበረ ኮይኑ ኦክስጅን ግዘ ዘይህብ ብምዃኑ ነዚ ሕፅረት ንምቕራፍ ኦክስጅን መምረቲ ኣብዚ ንኽግበር ፃዕሪ ተገይሩ እዩ። እዚ 18 ሚልየን ብር ወፃኢ ዝተገበሮ ምምንጫው ኦክስጅን ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንኻልኦት ትካላት ጥዕና ክልልና ግልጋሎት ንምሃብ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ።

ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ልዕሊ 500 መደቀሲ ሕሙማት ዓራት፣ ልዕሊ 56 ፍሉያት /ስፔሻሊስት/ ደኳትር ሓካይም ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህቡ ልዕሊ 1700 ሰራሕተኛታት ሓቚፉ ኣብ ትግራይን ጎረባብቲ ክልላትን /ዓፋርን ኣምሓራን/ ሓዊሱ ንሸሞንተ ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ኣገልግሎት እናሃበ ይርከብ። እዚ ኮይኑ እዚ ሰፊሕ ዕማም ዝሓዘ ገዚፍ ሆስፒታል ብተጠቃሚ ሕብረተሰብ ዝወሃቦ ሽም ብዙሕ ዘሐጉስ ኣይነበረን። እዚ ብምዃኑ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር “ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ዘሎ ዘይምዕጋብ መንቀሊኡ እንታይ እዩ?” ኢሉ ንምፍታሽ ምስ ሕብረተሰብ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዘ ንምዝታይ ትልሚ ብምውፃእ ዛጊድ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ ተራኺቡ እሂን ምሂን ተበሃሂሉ ፀገሙ ንውሽጡ ሪኡ መፍትሕታት እናወሰደ ፀኒሑ እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ወርሒ ግንቦት 2007 ዓ/ም “ቀዳማይ ዙር 2ይ ህዝባዊ ዋዕላ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል” ብዝብል ኣብ ከተማ መቐለ ተመሳሳሊ ዘተ ንኻልኣይ ጊዘ ኣካይዱ ኣሎ።

ኣብ መእተዊ እቲ ዘተ ዘረባ ዘስምዑ ዲን ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶ/ር ለኮ ኣብርሃም “እዚ ኣኼባ ንዓና ኣዝዩ ጠቓምን ዓብይን እዩ። ምኽንያቱ ʽንሕና እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና? ሕብረተሰብና ሕፅረትናን ጥንካረታትናን ከመይ እዩ ዝሪኦን እንታይ ከ ርኢቶ ኣለዎን? ዝብል ትኽክለኛ መስታወት ኮይኑ ከንፀባርቐልና ኢልና ኢና ንኣምን። ብፍላይ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት እቲ ሆስፒታል ንዓኹም ዝረኣዩኹም ንዓና ዘይረኣዩ ጉዳያት ብግልፂ ናብቲ መድረኽ ክተውፅእዎም ንሕና ድማ ወሲድና ኣመሓይሽና ቀፃሊ ዓመት ዝሓሸ ግልጋሎት ንሕብረተሰብ ክንህብ ከምትገብሩና ርግፀኛ እየ” ኢሎም።

ቅድሚ እቲ ዘተ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ትሸዓተ ወርሒ ዘቕረቡ ተወካሊ ሜዲካል ዳይሬክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ኣረጋዊ ካሳ ዕላማ እቲ መድረኽ ዘተ እንትገልፁ፤ “እዚ ንመበል ካልኣይ ግዜ እነካይዶ ዘተ ቀንዲ ዕላምኡ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዘለዎ ኣረኣእያ ንምቕራፍ እዩ። ከምኡ ድማ በዓል ዋና እቲ ሆስፒታል ባዕሉ ሕብረተሰብ ምዃኑ ንምርዳእ እዩ። ቅድም ኢሉ ኣብ ዘዳለናዮ ዘተ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ዝነበሩና ክፍተታት ህዝቢ ብዝሃበና ሓበሬታ ከም ገዛ ዕዮ ወሲድና ኣብ ምምሕያሽ ኢና ንርከብ” ኢሎም።

ኣብዚ ዝሓዝናዮ ዓመት ንሰብ ሞያን ንካልኦት ሰራሕተኛታትን እቲ ትካል ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ዝተውሃቡ እንትኾኑ ብፍላይ ኣብ ኣተሓሕዛን ኣቀራርባን ተገልገልቲ ዝነበሩ ክፍተታት ንምቕራፍ መንፈስ መገልገላይነት ዝውንን ኣረኣእያ ንክዓስል ፃዕሪ ከምዝተገበረ ዶክተር ኣረጋዊ ሓቢሮም እዮም።

ብመሰረት እዚ ግልጋሎት ሃንደበታዊ ሕክምና /ሃንደበታዊ ሓደጋታት ኩሉ ሓዊሱ/ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ ወቕቲ ንልዕሊ 9546 ተጠቀምቲ ግልጋሎት እንትህብ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ን10811 ተጠቀምቲ /ልዕሊ 13 ሚእታዊ ወሰኽ ኣሪኡ/ ኣገልግሎት ሂቡ እዩ። ግልጋሎት ተመሳሰልቲ ሕሙማት ዓሚ 61 ሽሕ ተገልገልቲ ዝነበሩ እንትኾኑ ኣብዚ እዋን ግና ናብ 78 ሽሕ ተገልገልቲ ከምዘለውን እዚ ከዓ ብ28 ሚእታዊ ወሰኽ ምርኣዩን ካብቲ ዝቐረበ መረዳእታ ምግንዛብ ይከኣል። ግልጋሎት ደቂስካ ሕክምና ዓሚ ልዕሊ ሸውዓተ ሽሕ ነይሮም፤ ኣብዚ ዓመት ግና ኣስታት 9 ሽሕ ማለት እውን 21 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ደቂሶም ዝሕከሙ ሕሙማት ኣለው።

ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ወይ ከዓ ከቢድ መጥባሕቲ ዝበሃሉ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ ወቕቲ ኣብ 1178 ሰባት መጥባሕቲ ከምዝተገበረ፤ ሎሚ ዓመት 1563 ከቢድ መጥባሕቲ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ እዩ። እዚ ድማ ካብ ዓሚ ብ33 ሚእታዊ ወሰኽ ኣሪእዩ ኣሎ። ምስዚ ተዛሚዱ ዝረአ መጥባሕቲ ማህፀን ኮይኑ ዓሚ 184 ዝነበረ እንትኸውን ሎሚ ናብ 215 ክብ ክብል ክኢሉ። እዚ እውን እንተኾነ ብ17 ሚእታዊ ወሰኽ ኣሪኡ። ብመጥባሕቲ ዝተዋለዳ ዓሚ 289 ኣዴታት እንትኾና ሎሚ ድማ 440 ኣዴታት እየን። እዚ ድማ ናይቲ ሆስፒታል ኣወሃህባ ኣገልግሎት ምስፋሕ ዘመላኽት እዩ።

ብኻሊእ ገፅ ኣብዚ ሆስፒታል ብፍሉይ ብትኹረት ዝተሰርሑ ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታት ኣመልኪቱ ዘሎ ኩነታት እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ትሸዓተ ወርሒ ብከቢድ መጥባሕቲ 440 ኣዴታት ተዋሊደን እየን። ብምኽንያት ሕርስን ጥንስን ድማ ሽዱሽተ ኣዴታት ህይወተን ስኢነን እየን። እዘን ኣዴታት መብዛሕተአን ናብቲ ሆስፒታል እንትመፃ ብምኽንያት ዘንጊዐን ምምፀአን ህይወትን ምድሓን ዘይተኸኣለ ምዃኑ መብርሂ ቀሪቡሉ እዩ። እዚ ምዝንጋዕ ንምውጋድ ድማ ቀልጢፍካ ሪፈር ምባል ክዓቢ ከምዘለዎ ብወገን ሰብ ሞያ ተሓቢሩ እዩ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ሞት ህፃናት ዝምልከት ኣብዚ ዓመት 28 ህፃውንቲ ዝሞቱ እንትኾኑ መብዛሕቲኦም ትሕቲ ግዚኦም /ኣብ ሽዱሽተን ሸውዓተን ኣዋርሕ/ ዝተወለዱ ዘበገሶ ምዃኑ ተገሊፁ እዩ።

ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ካብ ዞባታትን ወረዳታትን ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ዝመፁ ተሓከምቲ ግልጋሎት ዝህብ ኮይኑ ሃንደበታዊ ምስ ሕክምና ተዛሚዱ ነፃ ሕክምና ዝብል ወረቐት ሒዞም ዝመፁ ተሓከምቲ ብምቕባል ልዕሊ 3 ሚልየን ብር ዝግመት ተገልጋሊ ብነፃ ሓኪሙ እዩ። መጥባሕቲ ዓፅሚ ድማ ዓሚ ኣብ 9 ወርሒ 332 ዝነበረ እንትኸውን ሎሚ ናብ 359 ሓፍ ኢሉ እዩ።

ምስዚ ጎና ጎኒ ምስ ሕፅረት ዓቕሚ ተዛሚዱ ብወፍሪ ክስርሑ ዘይኽእሉ ብምትሕብባር ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምስ ክኢላታት ወፃኢ ሰናይ ርክብ ብምፍጣር ብመልክዕ ሓገዝ ብምትሕብባር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣለው። ከም ኣብነት ንኣስታት 1200 ፀገም ምስማዕ ዝነበሮም ወገናት ናውቲ መስምዒ ክዕደሉ ብምግባር ፀገሞም ክቃለል ዝትገበረ እንትኸውን ንልዕሊ 700 ሰባት ድማ ሕክምና እዝኒ ተገይርሎም።

ብተወሳኺ ካብ ኣሜሪካ ብዝመፁ ገበርቲ ሰናይ ሰብ ሞያ ልዕሊ 706 ንዝኾኑ ወገናት ሕክምና ስኒ ዝተለገሰ እንትኸውን ካብ ስፔይን ብዝመፁ ሰብ ሞያ ን12 ህፃውንቲ መጥባሕቲ ልቢ ከምዝገበሩን ንልዕሊ 40 ተሓከምቲ ድማ ቆርበት ሕክምና ከምዝተውሃቡን ተሓቢሩ እዩ።

ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ከም ዓብይ ፀገም ኢሉ ዝሪኦን ሕዚ እውን ቀትሪ ምስ ለይቲ ክፈትሖ ዝፅዕረሉ ዘሎን ሕብረተሰብ ዘለዎ ዕግበት ምምላእ እዩ። ዋላ እኳ ብርክት ዝበለ ተገልጋሊ ናብ እወንታዊ ምርድዳእ እናመፀ እንተኾነ ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ዘለዎ ክፋል ሕብረተሰብ ድማ ኣሎ። ነዚ ቀንዲ  ከም መፍትሒ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ ምስ ሕብረተሰብ ብምርኻብ ብዝታይ ዝረኣዩ ክፍተታት ምዕራይን ኣብ ሕብረተሰብ እውን ዝተመሓየሸ ግንዛበ ምፍጣርን እዮም። ኣብ እዋን እቲ ዘተ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ሕቶታት እንታይ እዮም ነይሮም? ንዝብል ንገሊኦም ከምዝስዕብ ኣዋዲድናዮም ኣለና።

ዝሓመመ ሰብ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣትዩ ኣይወፅን፣ /ይመውት እዩ ንምባል/ ዝብሉ ኣዘራርባታት ይስምዑ እዮም እሞ እዚ ከመይ ኢኹም ትርኢዎ? ዝብል ሓደ ሕቶ እዩ። ብተወሳኺ ዝኾነ ዝሓመመ ሰብ ኣብ ክንዲ ብበዓል ሞያን ተሞክሮ ዘለዎ ክኢላን ክሕከም ብተምሃሮ ስለዝሕከም ተገልጋሊ መለማመዲ ትገብርዎ ኢኹም?፣ ግልጋሎት ክህብ ዝተቐመጠ ዶክተር ኣብ ሰዓቱ ኣትዩ ንዝሓመሙ ግቡእ ክትትል ኣይገብርን፣ ኣፋውስ ኣብቲ ትካል ኣይርከብን እኳዳኣስ ኣብ ውልቀ ቤት መድሓኒት ግዝኡ ኢና ንበሃል፣ ኣብቲ ሆስፒታል ዘሎ ዘመናዊ ናውቲ ሕክምና ግቡእ ኣጠቓቕማ ክኢላታት የብሉን፣ ነቲ ዘመናዊ ናውቲ ሕክምና እንትንጥቀመሎም ኣዝዩ ክባር ዋጋ ንሕተት ኢና ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ተላዒሎም እዮም። ግልጋሎት ካብ ምሃብ ወፃኢ ድማ ካብ ተወከልቲ ክፍለ ከተማ ዓይደር ዝተለዓለ ሕቶ ናይቲ ሆስፒታል ርስሓት ፈሳሲ ተደጋጋሚ ቱቦታት እናፈንደአ ነቲ ከባቢ ነባሪ ንጨናን ዝኸፈአ ሕማምን የሳጥሐና እዩ እሞ እዚ ተደጋጋሚ ኣልዒልና ምላሽ ክወሃበና ኣይከኣለን ዝብል ነይሩ።

ነዞም ልዕል ኢሎም ዝተልዓሉ ሕቶታት ኣብቲ ዘተ ምላሽ ተዋሂቡዎም እዩ። ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ መሰረት ገይሮም ዝሃብዎ ምላሽ ኣብ ቀፃሊ ሕታም ሒዝና ክንቀርብ ኢና።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010