እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193194
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
647
3331
20557
5145598
97252
128136
5193194

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 04:59

ቃል ብተግባር

here we go
selam new

ቀዳማይ ምዕራፍ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ክልልና ተዳልዩ ንዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ትግበራ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ።ኣብ መጠቓለሊ ምዕራፍ እዚ ትልሚ ካብ መላእ ክልል ዝተወፃእፅኡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣብ ድምር ኣፈፃፅምኡ

ተጠቃምነት መናእሰይ ብመናእሰይ ይረጋገፅ

ክግምግሙ፣ ኣብቲ ዝቕፅል ረቒቕ ሰነድ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ድማ ናይ ሓባር ዘተ ብምክያድ እኹል ግንዛበ ክሕዙን እታወታት ከበርክቱን ኣብ ከይዲ ትግበርኡ ድማ ሰብ ዋና ክኾኑን  ንምግባር ካብ ዕለት 25 ክሳብ 27/10/ 2007 ዓ/ም ናይ ሓባር መድረኽ ምኽክር ተሳሊጡ ኣሎ፡፡

ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተዓደሙ ናይ ሕብረተሰብ ክፋላት ሓደ ድማ ካብ ኩለን ወረዳታት ክልልና ዝተውፃእፅኡ ሞዴል ውዳበታትን መንቀሳቐስቲ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ዝኾኑ መናእሰይ ነይሮም።እዞም ሞዴል  መናእሰይ ናብቲ ምኽክር መድረኽ ዝተዓደምሉ ምኽንያት ድማ ከምዚ እዩ፡፡

 ተጋደላይ መለስ ንመናእሰይ ትግራይ ዝነበሮ ክብሪ፣ ናእዳን እምነትን ብቓላት ዝግለፅ ኣይኮነን።“ኣንቱም መናእሰይ ሕድሪ ኣያታትኩም ኣፅንዑ…… ኣያታትኩም ከይትጠልሙ …..” እንትብል፣ ኣብ ድኽነት ንዝተወለዐ ቃልሲ ግደ መናእሰይ ቁልፊ ምዃኑ ገሊፁ እዩ።“መናእሰይ ድኽነት ነበረያ ዝገብር ዕጥቂ ሒዝኩም ኣንፃር ድኽነት ውግእ ክትገጥሙ ኣለኩም።እቲ ውግእ ድማ ኣብ ጎቦታት፣ ሕርሻ፣ ንግዲ፣ ኣብ ሓደሽቲ ምህዞታትን ስራሕትን ዝካየድ እዩ።ነዚ ውግእ እዚ ንምስዓር ድማ ክእለት፣ ናይ ስራሕ ተበግሶን ብውዳበ ናይ ምስራሕ ባህልን ይሓትት” ኢልዎም ነይሩ።መናእሰይ ትግራይ ከዓ ከምታ ዝተብሃለቶም ክብርታትን ቃልን ተጋዳላይ መለስ ብምዕቃብ እታ ዝተሓንፀፀት መንገዲ ልምዓትን ዴሞክራስን ኣፅኒዖም ብምሓዝ ብውዳበ ድኽነት ንሓዋሩ ንምቕባር “ዕሰልየ” ይብሉ ኣለዉ።እዚ ዓይነት ተግባር ይፍፅሙ ዘለዉ መናእሰይ እዮም እምበኣር ናብቲ መድረኽ ተዓዲሞም ኣብ ሃገራውን ክልላውን ኣጀንዳታት ክዝትዩ ዝተሓረዩ፡፡

   ነቲ ምይይጥ ዝመርሑ ኣባል ፈፃሚት ስራሕን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን   ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስ “ኣብ ቀዳማይ ዙር ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ዝሓዝናዮም ሸቶታት ብዘኹርዕ መንገዲ ተዓዊቶም እዮም። ቁጠባና ድማ ብብዙሕ መንገዱ ዓብዩ እዩ።ከም ክልል ድማ ንመጀመርያ ግዜ ምግቢ ውሕስናና ናብ እነረጋግፀሉ እዋን በፂሕና ኣለና።ኣብዚ ድማ መናእሰይ ትግራይ ዘይትካእ ብፅሒት ነይርዎም” ኢሎም፡፡ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ዶ/ር ገብረህይወት ገብረእግዚኣብሔር  ድማ  ነቲ ብቐፃሊ ስርዓት ቁጠባና ብኢንዳስትሪ ንምምራሕ እንሰርሖ ዘለና ስራሕ፣ መናእሰይ ትግራይ ኣብተን ነዚ ጋህዲ ክገብራ ተሓሲበን ዝተጣየሻ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት እናተወደቡ ተጠቃምነቶም ኣብ ምርግጋፅን ነቲ ስግግርና እውን ዕውት ኣብ ምግባርን ዘኹርዕ ስራሕ ይሰርሑ ስለዘለዉ ክምስገኑ ከምዝግባእ እዮም ገሊፆም።

ኣብቲ መድረኽ ተሳቲፎም ሓሳቦም ካብ ዝገለፁ መናእሰይ ካብ ከተማ መቐለ ዝተዓደመት ሳምራዊት ድምፁን  ካብ ከተማ ዓዲ ግራት ዝመፀ ኣፈወርቂ ማሙን ይርከብዎም።  “እቶም ዝሓለፉ መናእሰይ ትግራይ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብታ ዝለዓለት ክብርቲ ህይወቶም ጀሚሮም ኩሉ ዓይነት እቲ ቓልሲ ዝሓቶ ውፍይነት ከፊሎም ናብዚ ደረጃ ኣብፂሖምና እዮም።ንሕና ድማ ነቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንቕድሚት ንምውሳድን ነቲ ተሓንፂፁ ዘሎ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ጋህዲ ንምግባርን ካባና ዘድሊ ናይ ስራሕ ውፍይነት መስዋእቲ ንምኽፋል ድልዋት ኢና”  ዝብል ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣቕሪቦም ፡፡እቲ ሕሉፍ ትልሚ ኣብ ኩሉ መዳይ ልምዓት ስግግር ንምምፃእ፣ ቀፃላይን ስሉጥን ልምዓት ንምርግጋፅን ብዘኽእል መልክዑ ተዳልዩ ምንባሩን ብፍላይ ተጠቃምነት መናእሰይ ኣብ ምርግጋፅ ድማ ዓብዪ ዝላ ከምዝተመዝገበን እቶም መናእሰይ ገምጊሞም እዮም፡፡

  ኣብቲ ዝዛዘምናዮ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ልዕሊ 99 ሽሕን 361 ሄክታር መሬት ብስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን ብምልማዕ ን236 ሽሕን 423 መርየት ዘይብሎም መናእሰይ ብምዕዳል ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጠርሎም እዩ።ኣብ ከተማታት ንዝርከቡ መናእሰይ ድማ ንልዕሊ 269 ሽሕን 981 መንቀሳቐስቲ ደኣንት  2 ነጥቢ 69 ቢልዮን ብር ልቓሕ ብምሃብ ስራሕ ዕድል እንትፍጠረሎም፣ ልዕሊ 62 ሽሕን 169 ትካላት ናብ ማእኸላይ ደረጃ ኢንቨስትመንት ክሰጋገሩ ተገይሩ እዩ።ኣብ ዝቕፅል ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክልልና ድማ ብ 5 ነጥቢ 83 ቢልዮን ብር ልቓሕ 185 ሽሕን 627 ትካላት ደኣንት ክውደቡ ብትልሚ እንትትሓዝ ካብዚኣቶም ልዕሊ 159 ሽሕን 647 ናብ ማአኸላይ ኢንቨስትመንት ክሰጋገሩ እዮም።መናእሰይ ክልልና ድማ እዚ ቅኑዕ ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመርና ዝፈጠሮ ዕድል ተጠቒሞም ክልልና ማእኸል ኢንቨስትመንት ንምግባርን ተጠቃምነቶም ንምርግጋፅን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ውዳበኦም ብምሕያል ቆሪፆም ከምዝለዓሉ ጥርጥር የብልናን።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010