እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
688
3331
20598
5145598
97293
128136
5193235

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:08

እንጀራ ሕልምን ጋህድን

here we go
selam new

ንባዕሉ  “ኣይ ኤስ ኣይ ኤስ” እናበለ ዝፅውዕ እከይ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሜድትራንያን ሃገረ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ዝፈፀሞ ፍፁም ሰይጣናውን  ኢ-ሰብኣውን 

ተግባር፣ ካብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ክወፅእ ኣይካለን ። ሕዚ እውን መላእ ህዝቢ አብ መሪር  ሓዘን እዩ ዘሎ።ብዛዕባ እዚ መስካሕክሒ ፍፃመ ኣምሪሩ እንትዛረብ ኣብ ኩሉ ቦታ ትሰምዕ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ ሓደ ዓብይ ጉዳይ  መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ፤ ምኽንያት ዘይ ሕጋዊ ስደት መናእሰያትናን መፍትሒኡን ዝምልከት ዛዕባ።

ካብ እንጀራ ሕልሚ ተበራቢሩ ብጋህዲ ሚልዮነር ዝኾነ መንእሰይ

 ኣብ ዝተፈላለዩ ኮንፈረንስታት ብዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ዝተገበሩ ዘተታትን  ምኽንያት ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ፣ ዘይሕጋወያን ደለልቲ ምዃኖም እዩ ተሰሚርሉ።እቲ ሓቂ እውን እዚ እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ፣ እታ ለይትን ቀትርን ጉልበትካ ኣሕሲርካ፣ ስራሕ ከይመረፅካ እንተሰሪሕኻ ክትህፍትመላ እትኽእልን በዓልቲ ብሩህ ተስፋ ዝኾነትን ሃገሮም እናገደፉ ዘየለ  እንጀራ ሕልሚ  እናተዘረቦም ልቦም እናሸፈተ ናብ ምድረ ሲኦል ዝኸዱ ዘለው። እስኪ መን የርድእ ዝቐበረ፣ መን ይመስክር ዝነበረ እዩ እሞ፣ነዚ ዝበለፀ ግልፂ ንምግባር ፣ ሓደ በዓል ተመኩሮ ክነቕርብ።

 ተስፋኣለም ገብረመስቀል ይበሃል። ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ንኡስ ወረዳ እገላ፣ ገርሁ ስርናይ ኣብ እትበሃል ከተማ እዩ ዝነብር።  “ኣብ ዓዲ ዓረብ  ሽሻይ ኣሎ፣ ብቐሊሉን ኣብ ዝሓፀረ እዋንን ፀገማትካ እትፈትሐሉ ሃገር  እዩ” ሰሚዑ፣ በረኻታት ሰሃራን ማዕበል ባሕሪ ሜድትራንያንን ኣቋሪፁ ናብ ሱዕዲ ዓረብ ሰጊሩ። ይኹን እምበር ናብራ ስደት ከምዝሓሰቦን ብወረ ዝሰምዖን ስለዘይኮነሉ፣ ድሕሪ ሓደ ዓመት ፃኒሒት ናብ ዓዱ ይምለስ። ኮይኑ ግን ሕዚ እውን መሊኡ ተስፋ ስለዘይቆረፀ  ተመሊሱ ንካልኣይ ግዜ ሱዑዲ ዓረብ ይኸይድ። ኣብዚ እዋን ግን ካብቲ ፈለማይ ናይ ስደት ህይወቱ ኣዝዩ ዝተፈለየ ነገር ይገጥሞ። ሹርታ/ፖሊስ/ ሱዑዲ ዓረብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገሮም ከምዝኣተወ ስለዝጠርጠሩ ሒዞም ንምብራር የሳጉግዎ። ሃዲሙ ከምልጥ ዝሓሰቦ ተስፋኣለም ብጥይት ተወቒዑ ይወድቕ። “ኣብ ርእሲ ድኽነተን ምራኸን ትሞተን” ይኸውን።ቁስሉ ብሕክምና ድሒኑ ድሕሪ ነዊሕ ማእሰርቲ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ህይወት ስደት ተሰናቢትዋ ናብ ዓዱ ይምለስ፡

 ድሕሪ እዚ ጌግኡ ተገንዚቡ ፣ፀጋታት ዓዱ ሓሲቡ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ንምልዋጥ ወሲኑ።ናብ ዝነበርኦ 3000 ብር ካብ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ተለቂሑ ብምውሳኽ ክልተ ኣግማል ገዚኡ ስራሕ ይጅምር።  ኣግማል ተስፋኣለም ንመንደቕ ዝውዕል እምኒ እዮም ዝፀዓኑ። ጎድና ጎድኒ እዚ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ መፅአሉ። በዞም ኣግማል ኣእማን ብምፅዓን ገዛውቲ እናተኾናተረ ንምስራሕ።” እዚ ስራሕ ኣዝዩ ኣድካሚ ነይሩ። ይኹን እምበር መሰረት ነቲ ሐዚ ዘለኽዎ ድማ ንሱ ስለዝኾነ ኣዝየ እየ ዝፈትዎ “ይብል። በዚ ስራሕ እዩ ድማ ፣ መንበሪ ገዝኡ ሰሪሑስ ናብ ንግዲ ሸቐጣሸቐጥ ዝተሰጋገረ።   ኣብ ንግዲ ሸቐጣሸቐጥ ፅቡቕ እናሰርሐ ብዘዋህለሎ ካፒታል ድሕሪ ውስን ዓመታት፣ በዓል ዋና ቤት ቁርሲ፣ ህንፃ መሳርሒን ናይ ገዛ ኣቑሑ መሸጥን ወሰኸ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ 84 ሽሕን 600 ብር ዝዋግኦም ሜሽናት ብምግዛእ ኣብ ስራሓቲ ሓፂን መፂንን ጣውላን ተዋፊሩ ይርከብ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዲዛይን ዘለዎም ውፅኢት ዕንፀይትን ሓፂንን ብመሰረት ትእዛዝ ዓማዊል ይሰርሕ። በዚ መሰረት ኣብ ስራሓቲ ደቀቕትን ኣናእሽትን ትካላት ተሓቚፎም ፅቡቕ ካፒታል ካብ ዘዋህለሉ ተባሂሉ፣ ሃርበኛ ልምዓት ከተማታት ትግራይ ብምዃን ካብ ኤጀንሲ ልምዓት ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ትግራይ ኣብ 2006 ዓ/ም ተሸላሚ ኾይኑ። ብ2007 ዓ/ም ድማ ብደረጃ ሃገር  ኣብ ዝተሰለጠ መዓልቲ ከተማታት ካብ ፌደራል ደቀቕትን ኣናእሽትን ኢንተርፕራይዝ ኤጀንሲ ልምዓት ሃገራዊ ሽልማት ረኺቡ።

   ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ መንበሪ ገዝኡ ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ገርሁ ስርናይ ከባቢ ሓደ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ብር ዝግመቱ ክልተ ትካላት ንግዲ ኣለውዎ። እቲ ሓደ ትካል ስራሕቲ ሓፂን መፂንን ጣውላን  እንትኸውን እቲ ሓደ ድማ ቤት ምግቢ እዩ።ኣብ ርእሲ ከተማ ክልልና ዝኾነት ከተማ መቐለ እውን በዓል ዋና ገዛ እዩ። እንታይ እዚ ጥራሕ ፣ ኣብዚ ዓመት ብኸባቢ ፍርቂ ሚልዮን ብር በዓል ዋና መኪና እውን ኮይኑ። ብድምር 3 ነጥቢ 2 ሚልዮን ብር ዝግመት ሃፍተ ገነት ክውንን ክኢሉ ኣሎ።ተስፋኣለም በዓል ቤትን መካየዲ ስራሕን ናይዞም ኩሎም ስራሕቲ እዩ።  ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንኻልኦት 12 ግዝያውን ቀወምትን ስራሕተኛታት  ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ።

 ንሕና እውን ናብ ማእኸል ስርሑ ከይድና ኩነታት ስራሕ ሓቲትናዮ “ስራሕ ፅቡቕ ኣሎ” ምስበለና፣ ብሓደ ነገር ግን ኣዝዩ ከምዝተፀገመ ኣዕሊሉና፤ ስእነት ሰራሕተኛ። “ ሰራሕተኛ ዝበሃል ንምርካብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ፤ ሰራሕተኛታት ኣሊሽካ ተምፅእ፣ ንእሽተይ ልምድ ምስ ኣበሉ ገዲፎምኻ ወይ ናይ ባዕሎም ስራሕ ይኸፍቱ ወይ ድማ ናብ ስደት ይኸዱ” ክብል እቲ ፀገም ኣብሪሁልና። ቀፂሉ ድማ “እቶም ምሳይ እናሰርሑ ፀኒሖም ናይ ባዕሎም ስራሕ ከፊቶም ዝሪኦም ካብቲ ምሳይ  እናሃለዉ ንላዕሊ እየ ዝሕጎሰሎም። ምኽንያቱ ናተይ ውፅኢት እዮም። እቶም ከምዚ ዝበለ ስራሕ እናገደፉ ናብታ ብወረ ገነት ብተግባር ግን ናይ ምድሪ ሲኦል ስደት ከይዶም እንትሰምዕ ግና ኣዝየ ይሓዝን” ይብል። ኣብ መወዳእታ “ገንዘብ ምውህላልን ናብ ኦም ምድያብን ሓደ እዮም። መናእሰያትና ድማ እዚ ክመሃሩ ኣለዎም” ዝብል መልእኽቲ ብምሕላፍ ሓሳቡ ይዛዝም። ገንዘብ ቀስ እናበልካ ከምዝእከብ  ንምግላፅ እዩ።

 ስደት ክንደየናይ ከምዘዋርድን ኣብ ዓድኻ ሰሪሕኻ ምንባር ድማ ዘለዎ ክብርን ንምግላፅ ልዕሊ እዚ ኣብነት የለን። ተስፋኣለም ሓደጋ ስደት ብኣካል ርእዩ ጌግኡ ስለ ዝተረድአ ኣብ ዓዱ ኣብ ሓፂር እዋን ሰሪሑ ተለዊጡ። ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ዝተለወጡ ካልኦት ብዙሓት ተስፋኣለማት እውን ኣብ በብኸባቢና ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ሃገርና ሰሪሕና ንምንባር ዘኽእሉ ብርክት ዝበሉ ጋህዳዊ ኣማራፅታት ስለዘለውና ክብርናን ድሕንነትናን ኣብ ዝተሓለወላ ዓድና ሰሪሕና ንለወጥ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010