እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840674
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1699
2770
29934
4800954
72935
108196
4840674

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:09

ውራይና ኣብ እንግዳዕኹም!

here we go
selam new

 

ግልጋሎት ሰናይ ተበግሶ ከከም ብርኪ ዕቤት ሕብረተሰብን ከባብያዊ ኩነታትን ትርጉሙ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር እዚ ፅንስ ሓሳብ ካብ ዝተወሃብዎ ዝተፈላለዩ ትርጉማት “ደቂ ሰባት ብናይ ባዕሎም ፍቓድ ኣብ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምንቅስቓሳት ብምስታፍ ነፃ ኣግልግሎት ዝህብሉ ተግባር እዩ” ብዝብል ብዙሓት ምሁራት ዘቐምጥዎ ሓሳብ ወሲድና ክንገልፆ ንኽእል ኢና።

ብመሰረት እዚ እቶም ዓንዲ ሑቐ ሃገር ምዃኖም ዝእመነሎም መናእሰይ ሃገርና ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝነበሮም ተራ እንተርኢና ብቐሊሉ ዝግለፅ ኣይኮነን። ውሕዳት ኣብነታት ንምጥቃስ፣ ሃገርና ንምውራር ሓይልታት ትምክሕቲ ወፃኢ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ክሳድ ንኽሳድ እናተሓናነቑ ሃገርና ክብራን ላዕላውነታን ተሓልዩ ክነብር ገይሮም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ሃገር ከም ቁርዲድ ኣብ ቆርበት ህዝቢ ለጊቦም ደሙ ይመጡ፣ ስግኡ ይበልዑ ካብ ዝነበሩ መሳፍንትን ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግን ዝተላቐቐ እውን ብመስዋእትን መቑሰልትን ኣሽሓት መናእሰይ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ እዋን ዝርከቡ መናእሰይ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ተጠቒሞም ኣብ ምዕዋት ህንፀት ስርዓት ዴሞክራስን ቃልሲ ፀረ ድኽነት ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት የሳልጡ ኣለዉ። ብሓፈሻ ሰፋሕቲ ውራያት ዓዶም ኣብ እንግደዖም ተሸኪሞም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ምባል ይክኣል እዩ።

ካብዚኦም እቲ ሓደ መንግስቲ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ተጠቃምነትን ተሳትፎን መናእሰይ ንምርግጋፅ ካብ ዝሓንፀፆም ፖሊስታት ብተወሳኺ መናእሰይ ኣብ ሰናይ ድሌት ዝተመስረተ ኣብ ጉዳያት ሓለዋ ከባቢ፣ ማሕበራዊ ግልጋሎትን ህንፀት ስርዓት ዴሞክራስን ንጡፍ ተሳትፎ ብምስላጥ ንባዕሎምን ንሕብረተሰቦምን ንኽጠቕሙ ፓኬጅ ግልጋሎት ሰናይ ተበግሶ መናእሰይ ቀሪፁ ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ፀኒሑ እዩ።

እዚ ሃገራዊ ፖሊሲ መናእሰይ ኣብ ግምት ብምእታው መናእሰይ ክልልና እውን ኣብ መደባት ሰናይ ተበግሶ ክረምታዊ ወፍሪ እናነጠፉ ናይ ባዕሎም ተራ እናተፃወቱ ፀኒሖም እዮም።ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ገጠርን ከተማታትን ትግራይ ዝርከቡተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ካልኣይ ብርክን መናእሰይን ብዝተወደበ መልክዑ ኣብ ዙርያ መለሽ መደባት እቲ ከባቢ ግልጋሎት ሰናይ ተበግሶ ክረምታዊ ወፍሪ ንክህቡ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ተሳሊጡ እዩ።

ኣብ 2008/9 ዓ/ም ንዝነበረ ኩነታት ጥራሕ እኳ እንተሪኢናስ ልዕሊ 300 ሽሕ መናእሰይ ኣብዚ ተግባር ተዋፊሮም እዮም። እቶም መናእሰይ ኣብ ኩሉ መዳይ ንጥፈታት እቲ ከባቢ ማሕበረሰብ እናተሳተፉ ግዝያውን ዘላቕን መፍትሒታት ኣብ ምቕማጥ ርኡይ ተራ ነይርዎም። ኣብ መዳይ ትምህርቲ ንተምሃሮ ተወሰኽቲ ሓገዛት ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ተመክሮኦም ብምክፋል ንፉዓት ተምሃሮ ኣብ ምፍራይ ዘይትካእ ግደ ተፃዊቶም እዮም። ኣብ መዳይ ጥዕና እንትርኢ ድማ ምስ ኣብ ወሊድ ዝፍጠር ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምቕናስ ካብ ዝፈጠርዎ  ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ብተወሳኺ ፅኑሳት ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ንኽዋለዳ  ካብ ገጠራት ብባህላዊ ኣንቡላንስ ተሸኪሞም ኣብ ምብፃሕ  ዕዙዝ ምንቅስቓስ ነይርዎም እዩ።

ኣብ መዳይ ስራሕቲ ሕርሻ፣ እቲ ሓረስታይ ኣብ ምጥቃም ዘበናዊ እታወታት ሕርሻ ንዝነበርዎ ማሕንቖታት ኣተሓሳስባ ኣብ ምፍታሕ፣ ፈልስታት ኣብ ምትካል ንምሕብሓብን፣ ፅሬት ከተማታት ኣብ ምሕላው ፅቡቕ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ በብኸባቢኡ ንዘለው ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር እናገምገሙ፣ መፍትሒ ሓሳባት እናቕረቡን ኣብ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ እውን ናይ ባዕሎም እጃም እናበርከቱ ፀኒሖም እዮም ። ብሓፈሻ መናእሰይ ክልልና ኣብቲ ዝሓለፈ 2008/09 ዓ/ም ክረምቲ ልዕሊ 160 ሚልዮን ብር ዝግመት ስራሕቲ ከምዘሳለጡ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልልና ኣብ ዓመታዊ ፀብፃቡ ኣስፊርዎ ኣሎ። ኣብ 2009/10 ዓ/ም ንዝሳለጥ ግልጋሎት ሰናይ ተበግሶ ክረምታዊ ወፍሪ መናእሰይ ድማ ልዕሊ 300 ሽሕ ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝርከብዎም ከባቢ 400 ሽሕ መናእሰይ ወረዳታት ክልልና ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከምዝኣተዉ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ገሊፁ ኣሎ።

እቶም መናእሰይ ቅድሚ ናብቲ ተግባራዊ ስራሕቲ ግልጋሎት ሰናይ ተበግሶ ምእታዎም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልልና ምስ ኣብ ዞባን ወረዳን ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ብምውዳድ ፈለማ እቶም ተምሃሮ ኣብ ወረዳኦም  ናይ እንኳዕ ደሓን መፃእኹም መድረኽ ክዳለወሎም ገይሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ሕድሕድ ምምሕዳር ወረዳታት ነቶም ተምሃሮ ፈለማ ኣብቲ ወረዳ ይሳለጡ ኣብ ዘለዉ ልምዓታዊ ምንቅስቓሳት ብዑደት መልክዕ ክዕዘቡ ብምግባር ናይ ሓደ መዓልቲ ግንዘበ መፍጠሪ መድረኻት ኣሳሊጦም ኣለዉ። እቶም መድረኻት መናእሰይ ኣብቲ መሬት ይሳለጡ ብዛዕባ ዘለዉ ዝርዝር ጉዳያት ክዕዘቡን ግንዛበ ክረኽቡን ካብ ምሕጋዞም ብተወሳኺ  ተልእኸኦምን ሓገዞምን ዝሓቱ ዘርፍታት ንምፍላይ እውን ዘኽኣሉ እዮም ነይሮም።

ነዚ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ የሳልጣ ካብ ዘለዋ ወረዳታት ክልልና ሓንቲ ድማ ወረዳ ታሕታይ ማይጨው ምጥቃስ ይክኣል እዩ። ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማይጨው ኣብ 2008/9 ዓ/ም ክረምታዊ ወፍሪ መናእሰይ ከባቢ 700 ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተሳቲፎም እዮም። እቶም መናእሰይ ኣብ ዙርያ መለሽ መደባት ሕድሕድ ጣብያታት እታ ወረዳ ተዋፊሮም ኣዝዮም ዝንኣዱ ምንቅስቓሳት ከምዘሳለጡን   ብገንዘብ እንትግመት ልዕሊ 400 ሽሕ ብር ዝግመት ስራሕ ከምዝሰርሑን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን እታ ወረዳ መምህር ተመስገን ኣብርሃ  ይገልፁ። ኣብዚ ዓመት እውን ኣብ ዝተፈላለያ ዩንቨርስቲታትን ኮለጃትን ሃገርና ትምህርቶም እናተኸታተሉ ሓግዮም ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ዝተመለሱ ልዕሊ 900 መናእሰይ  ሓምለ 2009 ዓ/ም  ናይ ዑደትን እንኳዕ ደሓን መፃእኹም መድረኽን ተሳሊጡ እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ክረምታዊ ልእኾም ሒዞም ነናብ ጣብያኦም ብምኻድ ዛጊድ ተግባራዊ ስራሕቶም ጀሚሮም ኣለዉ።

ኣብ ከተማታት እታ ወረዳ ዝርከቡ መናእሰይ ኣብ ስራሕቲ ፅሬት፣ ማይ ዘዕቑሩ ቦታታት /ጀቕጀቕ/ ምድፋን፣ ፈልሲ ምትካልን ምንክብኻብን፣ ካብ ሻምናይ ክፍሊ ንላዕሊ ንዝኾኑ ተምሃሮ ድማ ተወሰኽቲ ሓገዛት ትምህርቲ ኣብ ምሃብን ተመኩሮም ኣብ ምክፋልን ተዋፊሮም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ እቶም ተምሃሮ ላዕለወት ትካላት ትምህርቲ በብዓመቱ የሳልጥዎም ብዘለዉ ስራሕቲ ኣብቲ ከተማን ነባሪ ህዝቢ እቲ ከተማን የበርክትዎ ካብ ዘለዉ ሓገዝ ብተወሳኺ ነቶም ካልኦት መናእሰይን ህፃናትን እውን ኣብነት ብምዃን እወንታዊ ፅልዋ የዕርፉ ከምዘለዉ ነባሪ ከተማ ውቕሮ ማራይ  ኣይተ ገ/መድህን ሓድጉ ይገልፁ።

ኣብ ገፀር ጣብያታት እታ ወረዳ ዝርከቡ መናእሰይ ብወገኖም ኣብ ክረምታዊ መደባት ሕርሻ፣ ንአረጋውያንን ፀገም ጥዕና ንዘለዎም ኣካላትን ኣብ ዙርያ መለሽ መደባቶም ክሕግዝዎም ብብርኪ ክልልን እቲ ምምሕዳር ወረዳን ዝተትሓዘ ትልሚ እዩ። ካብዚብተወሳኺ ኣብ ምትካል ፈልስታትን ምሕብሓብን፣ ኣብ ምጥቃም ዘበናዊ እታወታት ሕርሻ ንዘለዉ ውስን ማሕንቖታት ኣተሓሳስባ ግንዛበ ክፈጥሩ፣ ኣብ መዳያት ትምህርቲ ተወሰኽቲ ሓገዛት ክህቡን ተመኩርኦም ከካፍሉን፣ ኣብ መዳያት ጥዕና ድማብፍላይ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ንዝፍጠሩ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን መሰረት ዝገበሩ ተልእኾታት ተዋሂብዎም እዩ።

ዛጊድ ድማ ኣብ ኩለን ጣብያታት እታ ወረዳ ዝርከቡ መናእሰይ ብመሰረት እቲ ዝተውሃቦም ተልእኾ ኣብ  ተግባር ምንቅስቓስ ተፀሚዶም ኣለዉ። ተምሃራይ መብራህቱ ሃይስላሴ ካብቶም ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማይጨው ኣብ ስራሕቲ ግልጋሎት ሰናይ ተበግሶ ክረምታዊ ወፍሪ ተዋፊሮም ዝርከቡ ተምሃሮ ዩንቨርስቲ ሓደ እዩ። እቲ ተምሃራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ ዓመታት እውን ምስ ከምኡ ዝበሉ ተምሃሮ መሓዝቱ ኮይኑ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕቲ እናሳለጠ ከምዝፀንሐ እዩ ዝገልፅ። ዛጊድ ድማ ኣብዚ ዓመት ምስ ከምኡ ዝበሉ ተምሃሮ መሓዝቱ ብምትሕብባር ልዕሊ ክልተ ግዜ ኣትክልቲ ከምዘተኸሉን ነቶም ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ዝተኸልዎም  ድማ ስራሕቲ ምኹስኳስን ምሕብሓብን ከምዘሳለጡ እዩ ገሊፁልና።

ቅድሚ ናብቲ ተግባራዊ ስራሕቲ ግልጋሎት ተበግሶ ክረምታዊ ወፍሪ ምእታዎም ኣብቲ ወረዳ ብዛዕባ ይሳለጡ ዘለዉ ልምዓታዊ ስራሕትን ካልኦት ዙርያ መለሽ መደባትን ግንዛበ ንኽፈጥሩ ዕላማ ተገይሩ ኣብ ዝተሳለጠ ዑደትን መድረኽን ዝተሳተፈት ተምሃሪት ራሄል ኣረጋዊ ብወገና ኣብቲ ወረዳ ይሳለጡ ብዘለዉ ስራሕቲ ዕግብቲ ምዃና እያ ገሊፃትልና። ኣብቲ ይሳለጥ ዘሎ ዙርያ መለሽ ዕብየት ግደ መናእሰይ ዕዙዝ ምዃኑ ስለ እትኣምን ድማ ክሳብ ተመሊሳ ናብ መኣዲ ትምህርታ እትኣቱ ዓቕማ ዝፈቐደላ ሓገዝ እናበርከተት ከም እትኸርም እያ ገሊፃትልና።

እቲ ክረምታዊ ወፍሪ መናእሰይ ኣብቲ መሬት ንዘለው ምንቅስቓሳት ልምዓት ካብ 12 ሓምለ 2009 ዓ/ም ብዑደት ተጀሚሩ ሓሙሽተ ጳጉሜን 2009 ዓ/ም ሓበራዊ ዘተ ብምስላጥ ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብቲ ወፍሪ ዝተሳተፉ መናእሰይ ክልልና ድማ በቲ ሓደ ወገን ኣብቶም ዝሳለጡ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ልምዓት ብተግባር ክዕዘቡን ኣብቲ ሕብረተሰብ ካብ ዘለው ፀጋታት እውን ተመክሮ ክቐስሙን በቲ ኻልእ ወገን ድማ ኣብቶም ዘለው ዙርያ መለሽ ንጥፈታት  ሕብረተሰብ ብምስታፍ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ፀረ ድኽነት ቃልሲ እወንታዊ ተራኦም ከምዝፃወቱ ጥርጥር የብልናን። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ነቲ እዋን ዕረፍቶም ሓዲጎም ግዜኦምን ጉልበቶምን ከይተፀባፀቡ ብነፃ ዝልግስዎ ዘለዉ ሓገዝ ኣብ ህንፀት ክልልና ኣዝዩ ዓብዪ እዩ እሞ ኣጠናኺሮም ንክቕፅልሉ መልእኽትና እዩ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010