እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925735
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3140
2784
12638
4892207
68317
89679
4925735

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

ስፖርት እንተድሕንን እንተንድድን

here we go
selam new

ደገፍቲ ኣብ ዕብየት ስፖርት እቲ ዝገዘፈ ሓላፍነት ኣለዎም

ስፖርት ብዝግባእ እንተደኣ ተጠቒምናሉ ንፍቕርን ሓድነትን ልዕሊ ዝኾነ ሓይሊ ክጠቕመና ይኽእል እዩ። ስፖርት ሰባት ክተሓዋወሱ፣ ተመኩሮ ክለዋወጡ፣ ፍቕርን ሓድነትን ከማዕብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ኣብ ዙርያ ዓለም ሓደ ዓይነት ርድኢትን ምቅርራብን ክፈጥሩ ዝገብር ዓለም ለኻዊ ቋንቋ እዩ። እዚ ግን በቲ ዝተሓሰበሉ ኣንፈት እንተገኒሕናዮ እንበር ቅጥዑን ዕላምኡን ዘንጊዕና ንዘየድሊ ተግባር እንተኣውዒልናዮ ከዓ ብኡ ልክዕ ዓዲ ከዕኑ ዝኽእል ዓውዲ እዩ። ኣተሓሕዛ እንተዘይተኻኢሉሉ ሰባት የናቑር፣ የባእስ፣ የቃትል ኮታስ ዓዲ የጥፍእ። እዚ ብሓሳብ ዘይኮነስ ብተግባር ኣብ ዓለምና እናተረኣየ፤ ብዙሓት እናቀራረበ ኣብ ገለ ከዓ ብዙሓት እናፈላለየ መፂኡ እዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ኮርያታት ዝተረኣየ ምቅርራብ፣ ‘ስፖርት ክንደየናይ ዝኣክል ሓይሊ’ ከምዘለዎ ዘርአየ ሓደ ኣብነት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ህዝቢ ኮሪያ ድሕሪ ካልኣይ ኵናት ዓለም፣ ካብ መግዛእቲ ጃፓን ነፃ ምስወፀ እውን እንተኾነ “ተገዛኣይነቱ ኣየብቀዐን ነይሩ” ክበሃል ይከኣል። ን“ጂኦፖለቲካዊ” ልዕልነተን ክብላ ሶቭየት ሕብረትን አሜሪካን “ኮሚኒስት”ን “ካፒታሊስት”ን ብዝብል ስነ ሓሳብ ነዚ በዓል ብዙሕ ታሪኽ ህዝቢ ኣብ ክልተ መቒለንኦ። ሓደ ህዝቢ ክነሱ “ኣፈላላይ ከምዘለዎ” እናሰበኻ ንዘልኣለም ተፈላሊዩ ክነብር ጥራሕ ዘይኮነስ ሕድሕዱ ብኒዩክለር ዝጠማመት ፀላኢ ገይረንኦ።

እዚ ንብዙሓት ዓመታት ብዝተገበረ ፖለቲካዊ ሃልኪ ዕርቂ ክፈጥር ዘይከኣለ ህዝቢ፣ ኣብዚ ቀረባ ግን ኣብ ሓንቲ ስታድየም፣ ኣብ ሓንቲ ዓውዲ ስፖርት፣ ኣፍ ፖለቲከኛታት ዓለም ዘትሐዘ ምቅርራብ ከርኢ ክኢሉ ኣሎ።ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደቡብ ኮሪያ ዝተኸፈተ ውድድር ኦሎምፒክ፣ ሃገራት ዓለም ጉጅለ ልኡኸን ብሃገራዊ ባንዴራአን ኣሰንየን ሃገረን እንተፋልጣ ኮሪያውያን ግን ሃገሮም “ደቡብን ሰሜንን” ተባሂላ ቅድሚ ምምቃላ ንዝነበረ ካርታኣ ዝተሓተመሉ ባንዲራ እናንበልበሉ ብሓባር ክዘሩ እዮም ኣምስዮም። እዚ መድረኽ ስፖርት፣ ኣብ መዋእል ኮርያውያን እቲ ዝበለፀ ጭላንጭል ሰላም ክልቲአን ሃገራት ዝተረኣየሉ ብምዃን ተስፋ ኣንቢሩ ከምዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለፁ ቀንዮም ኣለዉ፡፡

እዚ ብመዳይ እቲ ስፖርት ንሰላምን ፍቕርን ዘለዎ እጃም ዘርኢ ኮይኑ፤ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝበልናዮ ስፖርት እንተዘይ መሪሕናዮን እንተዘይ ተቖፃፂርናዮን ከዓ ንኣደዳ ባእስን ህልቂትን እውን የሳጥሕ እዩ። ኣብ መድረኻት ስፖርት ዓለም ብሰንኪ ኣተኣላልያ፣ ናብ ብዙሕ ጥፍኣትን ህልቂትን ዘሳጥሑ ኣጋጣምታት ስፖርት ብዙሓት እዮም። ኣብ 1970 ዓ.ም.ፈ ንዝሰናዳእ ፅዋዕ ዓለም ንምሕላፍ ኣብ 1969 ዓ.ም.ፈ ኣብ ግጥም መፃረዪ ዝተራኸባ ሃገራት ኢልሳቫዶርን ሆንድራስን ዘጋጠመ ሓደጋ ይጥቀስ።እቲ ንስፖርት ብሰንኪ ዝተወሃበ ፖለቲካዊ ቅርፂ ኣብ ስታድየም ዘጋጠመ ጎንፂ ናብ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ልሒኹ ብዙሕ ህይወት ክቐጥፍ ከምዝኸኣለ ሰነዳት ታሪኽ ስፖርት ከቲበምዎ ይርከቡ። እዚ ቅድም ኢሉ ታሪኽ ስፖርት ዝሰነዶ ሕማቕ ኣጋጣሚ እንትኸውን እቲ ዘሕዝን ዝገብሮ ግን ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ክሳብ ሎሚ እውን ክጠፍእ ዘይምኽኣሉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ 2014 ዓ.ም.ፈ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ኣልባንያን ሰርብያን ኣብ ዝነበረ ናይ ነጥቢ ፀወታ፣ ዘየድሊ መልእኽቲ ዝሓዘ ባንዴራ ናብ ሜዳ ብሰንኪ ምእታዉ፤ ዘርኢ መሰረት ገይሩ ዝተኸሰተ ባእሲ ካብ ስታድዮም ወፂኡ ሃገራዊ ቅርፂ ክሕዝ ዝኸኣለ ጎንፂ እውን ካልእ ናይ ቀረባ እዋን ዝኸፈአ ታሪኽ ኩዕሶ አግሪ ዓለምና እዩ።

ብኸምዚ ናብ ህልቂትን ጎንፅን ዝኣትዋ ሃገራት ብዙሓት እየን። ኣብ ሃገርና ፈኸም ኣናበለ ፀኒሑ ብፍላይ ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ ብግልፂ ዝቀፃፀል ዘሎ ዘርእን ብሄርን መሰረት ዝገበረ ስርዓት ኣደጋግፋ ስፖርት እንበኣር ናብዚ ደረጃ ከምዘየሳጥሐና መርትዖ ክህልወና ኣይኽእልን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ወልድያ ዝተኸሰተ ዘይስፖርታዊ ባህሪ ናይዚ ሓደ ጫፍ መርአዪ እዩ። “ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንታይ እዩ ዝፈጥሮ?” እንተደኣ ተባሂሉ፤ ብፍላይ ደገፍቲ ንስፖርት ዘለና ኣመለኻኽታን ግንዛበን ክዓቢ ቅድሚ ምግባርና እቲ ስፖርት ቀዲሙ ምኻዱ ዘመላኽት ከምዝኾነ እዮም ብዙሓት ዝስማዕምዕሉ።

እወ “ስፖርት ካልእ፣ ፖለቲካ ካልእ ምዃኑ ፈላሊና ክሳብ ዘይተረዳእና ስፖርት ክነዕብዮ ኢና” ማለት ዘበት እዩ። እዚ ኣብ ስርዓት ኣደጋግፋ ዘሎ ኩነታት ከዓ ካብ ፌደሬሽን ኩዕሶ አግሪ ሃገርና ጀሚሩ ክሳብ ማሕበር ደገፍቲ ጋንታታት ሃገርና፣ ኮታስ ኩሉ ቤተ ሰብ ስፖርት ብዙሕ ዕዮ ገዛ ከምዝፅበየና ዘመላኽት እዩ። ብርግፅ ኣብ ክልልና ክልቲኤን ጋንታታትና ናብ ቀዳማይ ሊግ ካብ ዝሓልፋ ጀሚሩ በብግዜኡ እናተመሓየሸ ዝመፅእ ዘሎ ስርዓት ኣደጋግፋን ምእላይ ፀወታን ክሙገስ ዝግበኦን ኣፍልጦ ክወሃቦ ዘለዎን እዩ። ንኣብነት ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ዝጀማመርዎ ፅቡቓት ስራሕቲ ኣለዉ። ከምትዝፍለጥ ማሕበር ደገፍቲ ዝኾነ ጋንታ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት እዩ ዘለዎ። ድጋፍ ምሃብ፣ ሃፍቲ ንምትእኽኻብን ንስፖርት ዘጎልብቱ ሰናይ ተግባራት ምፍፃምን ይበሃሉ። ልዕሊ 400 ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ብምኽንያት መዓልቲ ልደት “ዓወት ንጋንታና ደም ንህዝብና!” ብዝብል መራሒ ቃል ተሰንዮም ኣብ ወርሒ ጥሪ 2010 ዘካየድዎ ወፍሪ ምልጋስ ደም ናይቲ ሳልሳይ ዕላማ ሓደ መርአዪ እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምሕጋዝ ኣረጋውያን፣ ምክያድ ወፍሪ ፅርየት፣ ተኽሊ ምትካል፣ ዝኣመሳሰሉ ምንቅስቓሳት እውን ይነጥፉ ኣለው። እዚ ተግባር፣ ደገፍቲ ሰብኣዊ ባህሪ ከማዕብሉ፣ ንሕ/ሰብ ዝሓስቡ ክኾኑ፣ ፍቕሪ ዓዲ ከጥርዩ ስለዝገብር እቶም ብልጭ ጥፍእ ዝብሉ ዘለዉ ሕማቓት ስራሕቲ ንምእራምን ደገፍቲ ኣብ ሰናይ ተግባር ክፅመዱ ንምግባርን ዘኽእል ሓጋዚ ንጥፈት እዩ።

እዙይ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን “ሓልሓሊፎም ዝረኣዩ ስፖርታዊ ጨዋነት ዝጎደሎም ተግባራት ኣለዉ። ስለዚ፣ ስፖርት ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣናዮ መግለፂ ፍቕርን ሰናይ ተግባርን እንተገይርናዮ ዓዲ ዘለምልም፣ ናብ ጥፍኣት እንተኣውዒልናዮ ከዓ ህዝቢ ዘብርስ እዩ እሞ ስፖርት ናብ ልምዓት ክውዕል በቢዘለናዮ ንስራሕ፡፡


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010