እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1525
2909
30542
4998067
83622
110388
5051428

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:05

ፊልሚ “ቃና” ኣብ ትካላት ሕክምና

here we go
selam new

ብኣዳም

ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ቅነታት ኩነታት ጥዕናይ ስለዝተዛበዐ ሕክምና ክከታተል እየ ቀንየ። ብመሰረት ትእዛዝ ሓኪም ሸውዓተ መርፍእ ጀሚረ ንክውድአን ዓቐብኳ እንተኾነኒ ምእንተ ባዕለይ ክብል ከይፈተኹ  ንመሳርሕተይ ብመኪና ንክወስደኒ ስልኪ ደዊለ ፀዋዕኽዎ። “ሕራይ” ኢሉ ሒዙኒ ከደ። 

ብመሰረት ትእዛዝ ሸውዓተ መርፍእ ሳልሳይ ማዕልተይ ተሓኪመ ኣለኹ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብቲ መርፍእ ዝውገአሉ ክፍሊ አንትኣቱ እታ ትማሊ ዝወገአትኒ ሓኪም ኣይነበረትን። ብዙሕ ተፀቢየ። ብድሕሪ እዚ ካሊእ ፃዕዳ ጋዎን ዝተኸደነት ሓኪም መፂኣ ኮፍ ንክብል ብኢዳ ሓበረትለይ። ዘድልያ ምድላዋት ምስ ገበረት ሓደ ነገር ኣስተውዐልኩ። ናብቲ መርፍእ ዝኣቱ ዘሎ ፈውሲ ግና እቲ ኣነ ዝውግኦ ኣይኮነን። “ኣነ ዝውግኦ ዝነበርኩ ዓይነት ፈውሲ ንሱ ኣይኮነን” በልክዋ።

ኣይሰመዐትንን፤ ወይድማ ክትሰምዐኒ ኣይደለየትን። ደጊመ “እዛ ሓፍተይ ኣነ ዘውግኦ ዓይነት ፈውሲ ንሱ ኣይኮነን፣ ካብ ዝነበርኩዎ ወንበር ተሲአ ብኢደይ እናመላኸትኩ “ናተይ እዚ ዓይነት መድሓኒት እዩ” በልክዋ። ድሕሪ እዚ ስቕ በል ዝዓይነቱ ብዘምስል ኣቀራርባ ንሳ ብዝኣመነትሉ ክትወግኣኒ ተፀገዐት። “ኣይውጋእን” በልኩ። “ኣስርሐናባ” በለትኒ! ስራሕኺ ብኣግባቡ ስርሒ፣ ኣነ ኣንቢበ ዝርዳእ ሰብ እየ። ኣነ ዝውግኦ ዓይነት ፈውሲ እዚ እዩ” እንትብላ ናይ ክልቴና ምልልስ ዘረባን ብደገ ዝሰምዐ ዶክተር ናብ ውሽጢ ኣትዩ “እንታይ ደኣ ኮይንኩም” በለ። ዝተኣዘዘለይ ዓይነት ፈውሲ እዚ እናሃለወ ካሊእ ዓይነት ኣይውጋእን ኢለ ኣብየያ።” በልኩ። ቀፂለ ድማ ዋላ ኣነ ንጋገ ነቲ ኣብ ኢዳ ዝሓዘቶ ፈውሲ ንምርግጋፅ እኳ ፍቓደኛ ኣይኮነትን፤ ተዘይሪኣ ነይረኮ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ኣትየ ነይረ ማለት እዩ” በልክዎ።

ድሕሪ እዚ እቲ ዶ/ር ነቲ ዝተኣዘዘለይ ወረቐትን ነቲ ፈውስን እናረኣየ ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ብንዴት ንምንታይ ከምኡ ከምዝገበረት ሓተታ። ንምንታይ ኢኹም እናንበብኩም፣ እናተረዳእኹም፣ እናስተውዓልኩም ዘይትሰርሑ?፣ ብኣኻትኩም ሰበብ ተገልገልቲ ዘንፀርፅሩሉ ምኽንያት ንምንታይ እዩ። ንዝተመረቕክሙሉ ክቡር ሞያስ ግደፍዎ ንዝኸፈለኩም መሃያ ኢልኩምዶኳ ብስርዓት ኣይተገልግሉን?። ሓውሲ ነቐፌታን ሕቶን ኣውሐዘላ። ኣዘራርብኡ ግን ንብዙሓት ሓካይም ኣምሲሉ እንትገልፅ እቲ ጌጋ ኣብ ካልኦት ሓካይም እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘሎ ካብ ልሳኑ ተረዳእኹ። “በሊ ኪዲ ኣብ ቢሮይ ፅንሕኒ” ድማ በላ። ባዕሉ እቲ ዶ/ር መርፍእ ንክወግኣኒ ኣብ ምድላው እናሃለወ፣ እቲ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ግን ካብ ዘይምርዳእን ዘይምፍላጥን ኣይመስለንን፤ ካብ ባዕልኩም እዩ በልክዎ። ንሕና እንታይ ኣጥፊእና? ኣፋውስ እናቐያየርኩም ንሕሙም ዘይግባእ መድሓኒት ውግኡ እኮ ኣይበልናን” በለኒ።

“ኣነ መርፍእ ንክውጋእ ናብ ክፍሊ ኣትየ እንትፅበያ ብጣዕሚ ዘንጊዓ እያ መፂኣ። ዘንጊዕኽኒ እኮ እንትብላ ግን ዝሃበትኒ ምላሽ “ትማሊ ዘምለጠትኒ ሓንቲ ክፋል ፊልሚ “ቃና” ንዓኣ ክምልእ እየ ዘንጊዐ ይቅርታ ኢላትኒ” ይብሎ። ድሕሪ እዚ እዩ ብዘይቀልባ እቲ ፈውሲ ዘልዐለቶ” ኢለ ትዕዝብተይ ብዘይስኽፍታ ነገርክዎ። ቀፀልኩ፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትካል ህይወት ደቂ ሰባት ኣብ ምድሓንን ኣብ ዘይምድሓንን ዝውሰነላ ሓፃር ሰዓት ቴሌቪዥን ምክትታል እንታይ ይዓብስ። እዚ ፊልሚ ብባህሪኡ ቀልቢ ሰብ ስለዝሕዝ ብዙሓት ወገናት ዕለታዊ ስርሖም ንከየሳልጡ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ዝርከብ።

ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትካል ጥዕና ድማ ንእሽተይ ጌጋ ህይወት ሰብ ናብ ሓደጋ ከሳጥሕ ከምዝኽእል ናተይ እኹል ተመኩሮ እዩ። ይቅርታ ዶክተር ነቲ ነገር ኣፅንኦት ንምሃብ እምበር ነገራት ንምጉህሃር ደልየ ኣይኮንኩን” ምስ በልኩዎ ርእሱ ብምንቕናቕ ሓሳበይ ከምዝተቐበሎ ኣረጋገፅኩ። “ደሓን ብዛዕባ ናትካ ይቅርታ! ካብ ደጊም ኣይድገምን” ኢሉ ማእገረይ ሓቚፉ ሒዙኒ ናብቲ ኮሪደር እንተምርሕ ካብ ሓሙሽተ ዘይንእሱ ሓካይም ኣብቲ መዕረፊ ኣጋይሽ ዘሎ ወናብር ኮፍ ኢሎም ኣዒንቶም ናብቲ ፊልሚ ቃና ዝመሓላለፈሉ ቴሌቪዥን ተኺሎም ረኸብናዮም።

እቲ ዶክተር ነቲ ኩነታት ብልቢ ተረደአ። ብፅባሒቱ ራብዓይ ማዕልተይ መርፍእ ክውጋእ እንትመፅእ ኣብቲ መዕረፊ ኣጋይሽ ብዘይካ ተገልገልቲ ዋላ ሓደ ሓኪም ኣይነበረን። ለካ ብዘይካ ቻነላት ዜና ኩሎም ቻነላት ፊልም ክስረዙ ተገይሩ።  ጥርዓን ተገልገልቲ ምስማዕ ማለት እዚ እዩ።   


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010