እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840735
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1760
2770
29995
4800954
72996
108196
4840735

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:15

ፋይናንስ ኣብያተ ፍርዲ መራሒ ኣለዎ ዶ?

here we go
selam new

ብዛዕባ ፋይናንስ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ እየ ክዛረብ። መሓዛና ብገበን  ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ሰሜን ብይን ተዋሂብዎ። ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ንተገልገልቲ ብቕንዕናን ብቕልጣፈን እዮም ዘገልግሉ። ስለ ዝኾነ ጉዳይ እቲ መሓዛና ኣብ ዝሓፀረ እዋን እዩ ተወዲኡሉ። ብኡ ድማ ኣዚኻ ትሕጎስ። ብኣንፃሩ ግና ኣብኡ ዘለዉ መኽበርቲ ፀጥታ (ፖላዊስ) ኣንፃር እቲ ቤት ፍርዲ ደው ዝበሉ እዮም ዝመስሉ። ንተገልገልቲ እንተፈራርሑ፣ እንተንገላትዑን ተዓዚበ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተገልገልቲ እንትገሃስ እሞ ድማ ብመኽበርቲ ሕጊ አንትጠሓስ ምርኣየይ ኣሕዚኑኒ። ኩሉ ነገሮም ብትኹረት እንትዕዘቦም ካብቲ ዝተውሃቦም ፀፅታ ናይ ምኽባር ንላዕሊ ሓላፍነት ሰብ ንምእሳር ባህጊ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ።

ናብ ተመሳሳሊን ዋናን ጉዳየይ ክኣቱ። እቲ መሓዛና ብመሰረት ዝፈፀሞ ገበን ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ሰሜን 150 ብር ተቐፂዑ። እቲ ክኸፍሎ ዝተበየነሉ ገንዘብ ግና ዝቕበሎ ስኢኑ። “እንታይ ጉዱ?” እንተበለ  እታ ሰራሕተኛ ፋይናንስ ናብ ወሊድ ከም ዝኸደት ተነጊርዎ። ካብኡ ናብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣምሪሑ። ምኽንያቱ ኣብ ዝኾነ ናይ ቤት ፍርዲ ፋይናንስ ምኽፋል ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ኣብኡ እውን ቅፅዓቱ ዝቕበሎ ኣይረኸበን። ኣብኡ ዝተውሃቦ መልሲ ድማ “ገንዘብ መቐበሊ ፓድ” የለን ዝብል እዩ።

ዋላ እኳ ብ”ኾንትራት” ክፍሊት ብባጃጅ ካብ ክፍለ ከተማ ናብ ክፍለ ከተማ ክዛወር ገንዘብ እንተኸሰረን ግዘ እንተቐተለን እቲ ዝተበየነሉ ቅፅዓት ክኸፍል ግቡኡ ስለ ዝኾነ ተስፋ ኣይቆረፀን፤ መሊሱ ናብ ካሊእ ክፍለ ከተማ ቀፂሉ፤ ናብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ።  ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝተውሃቦ መልሲ ግና ንዓቕሉ ዝፍታተን ኮይኑ እዩ ረኺብዎ። ምስቲ ቅድሚ ዝተውሃቦ መልሲ ተመሳሳሊ እዮም መሊሰምሉ፤ ሰራሕተኛ ከም ዘየለ ነጊረሙዎ። እቲ መሓዛና ንምኽፋል ክዘውር ኣብ ርእሲ ገንዘቡን ግዚኡን ምኽሳሩ ሓደ መሓዝኡ እውን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኣትሒዙ እዩ። ንሱ ከፊሉ፣ ከም ዝኸፈለ መረጋገፂ ቅብሊት ሒዙ ክሳብ ዝምለስ እዩ ንመሓዝኡ ኣትሒዙ ከይዱ። ስለዚ እቲ መሓዝኡ ስዓት ምሳሕ እንተይኣኸለ ናብ ገዝኡ ወይ ናብ ስርሑ ክኸይድ ኣለዎ። ይኹን እምበር ከም ዝሓሰቦ ኣይሰለጠሉን።

ኣብ ሓውልቲ ብሰንኪ ፓድ ዘይምህላዉ ዝቕበሎ ምስ ሰኣነ ዝነበሮ መማረፂ እውን ናብ ካእ ክፍለ ከተማ ከይዱ ምፍታን እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ  ከም ዝሃቦ ተወሳኺ ዘየድሊ ወፃኢ ከሲሩ ናብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ቀፂሉ። ተስፍኡ ግና ተስፋ ካብ ምዃን ሓሊፉ ፍረነገር ኣይረኸበሉን። ኣብኡ እውን ገንዘብ መቐበሊ ፓድ ከም ዘየለ ተዘሪብዎ። ኣብ ኣርባዕተ ክፍላ ከተማ ተዛዊሩ ቅፅዓቱ ዝቕበሎ ኣይረኸበን። ስዓት ምሳሕ ድማ ክኣክል ኢሉ። በቲ መራሒ ዘይብሉ ዝመስል ኣሰራርሓ እናተናደደ ቅድሚ ምሳሕ ናይ መወዳእታ ፈተነ ክገብር ናብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣምሪሑ። ኣጋ ናብ ምሳሕ ክወፅኡ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት በፂሑ። ነቲ ፋይናንስ ዘኽፍል ሰብ እውን ረኺቡ፤ 150 ብር ከፊሉ ቅብሊቱ ሒዙ።

ፍትሒ ዘይብሉ ማእኸላት ፍትሒ ዶ ኢልኩም? ብመሰረቱ መራሒ ዘይብሉ ዝመስል ፋሉል ኣሰራርሓ እንታይ ማለት እዩ? ብስሩ ዝምልከቶ መንግስታዊ መሓውር ይፈልጦዶ? ንምንታይ ቅፅዓት ቤት ፍርዲ እትቕበል ሰራሕተኛ ክፍለ ከተማ ሰሜን ብወሊድ እንትፍቀዳ ካሊእ ሰራሕተኛ ዘይትካእ? ኣብተን ካልኦት ክፍላተ ከተመናኸ ንምንታይ ሰራሕተኛ ይስኣን? ንምንታይከ መኽፈሊ ፓድ ዘይተቐረበ ቅፅዓት ይውሰን? ብስሩ ፋይናንስ ኣብያተ ፍርዲ ንፁር መምርሕን መራሕን ኣለዎዶ?! እዚ ተጓንፍኡ ኣብዚ ፅሒፍናዮ ዘለና መንእሰይ ግቡኡ ክፍፅም ኢሉ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዙሕ ተንገላቲዑ። ካብ ከባቢ ስዓት ሰለስተ ንጉሆ ኣትሒዙ ክሳብ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ከፊሉ ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝምለስ ድማ ንኮንትራት ባጃጅ(ታክሲ) 250 ብር ወፃኢ ገይሩ እዩ። ዳርጋ ዕፅፊ ናይቲ ዝተቐፅዖ ማለት እዩ። ፅቡቕ ሕራይ መንእሰይ ኮይኑ ነቲ ፈተና ተፃዊሩ ምስ ክሳራታቱ መወዳእታ ኣብፂሑዎ ዶ፤ ሓንቲ ኣብራኻ ዝጠለማ ሽማግለ ኣደ፣ ቦታን ኩነታትን ዘይፈልጥ ጋሻ ወላዲ አንተዝኸውን ከ ክንደይናይ ዓፀባ ከብፅሐሉ ነይሩ ኢልካ እንትትግምቶ ሕሱም ስቓይ ይረኣየካ። መፍትሒኡ ግን ቀሊል እናሃለወ እዚ ኣዝዩ መሕፈሪ ዝኾነ ኣካል ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ቅልጡፍ ፍታሕ ይገበረሉ። ኣብዚ ጉዳይ ክሕተቱ ዝግብኦም ኣካላት እውን ይተሓተቱ። እንተዘየለ እቲ መንግስቲ ንምንጋስ ሰናይ ምምሕዳር ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ “ሓኾኽ በልዮ ግን ከም ዘይወርድ ግበርዮ” እዩ ክኸውን።

ህያው ካብ መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010