እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1243
3787
17822
5145598
94517
128136
5190459

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:10

መቐለ ትቕድመኩም ኣላ!

here we go
selam new

ሰማይ ከተማ መቐለ ብደመና ተሸፊኑ ብነጎድጋድ ዝተዓጀበ ፀፍዒ ዘለዎ ዝናብ ክወቅዕ ጀሚሩ። ካብ ታክሲ ወሪደ ናብ ስራሕ እንትኸይድ ዝናብ ስለዝኸልከለኒ ካብ ኣደባባይ ሓውዜን ከተማ መቐለ ንኣንፈት ምዕራብ ብልምዲ ናብ ደጀን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝወስድ ጎዳና ኣብ ሓደ መፅለሊ /ብራንዳ/ ዘለዎ ቤት ቁርሲ ከዕቅል ኣትየ። እቲ ዝናብ እናሓየለ ምስ ከደ ብኡ ልክዕ ውሕጅ መፂኡ ውሕጅ መንገዲ ስሒቱ ብዝባን ኣስፋልት ይኸይድ ኣሎ። መፈተሽታት እቲ መእለይ ውሕጅ ናይዚ ኹሉ ሸቐጣ ሸቀጥ እቲ ከባቢ  ጎማታት ሃይላንድ፣ ዓፅምታት ኣብ ኣፉ ገይረምዎም ስለዝፀንሑ ብማይ ካብቲ መእለይ ውሕጅ ወፂኡ ብልዕሊ ኣስፋልት ይንሳፈፍ ኣሎ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ገለ ሰብ ትካላት ድማ ኣብ እዋን ክራማት ናይ ሽንቲ ቤት ጉድጓድ ምስ መእለይ ውሕጅ ኣራኺቦም ከተማ መቐለ ብሕማቕ ጨና ክትብከል ዝገብሩ ኣይተስኣኑን።

እዚ ድማ ዓብዪ ሓደጋ እዩ። ካብቶም ምቁራት ስነ ቃል ህዝብና ሓደ ነገር ካብ ምስ ኮነ ክትጠዓስ ብኣግኡ ተጠንቀቅ ንምባል “ውሑጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ” ዝብል ምሰላ ኣሎ። እዚ እውን ውሕጅ ብኣግኡ መንገዲ እንተዘይተፀረገሉ ምስ ኮነ ክትምልስ ስለዘይትኽእል እዩ። እዚ ናብቲ ዝተልዓልናዮ ርእሰ ዋኒን እንትነታሕዞ ብኣግኡ ክስራሕ እናሃለወ ብዘይምስርሑ ፅሬትን ፅባቐን ሰሜናዊት ኮኾብ ከተማ መቐለ ዝበለሾ ምህላው እዩ።

ኣብዛ ብዙሕ ጋሻ ዝኣትዉላን ዝወፁላን  ዓይኒ ትግራይ ከተማ መቐለ ንህልው ኩነታት ዘይምጥን ብዙሓት ክፍተታት ኢኻ ትዕዘብ። ብርግፅ ሓንቲ ከተማ ፅሬታን ፅባቐኣን ንምሕላው ብቤት ማዘጋጃ ወይ ብከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዳስትርን ጥራሕ ዝውገን ኣይኮነን። ንቕሓተ ሕሊና እቲ ህዝቢ ክዓቢ፣ ብኣተሓሳስባ ዝተለወጠ ክኸውን ኣለዎ። ገዛይ፣ መረባይ፣ መንደረይ እንተፅርየ ጥዑይ ነባሪ ፅርይቲ ከተማ ክትህልወና ኢሉ ክሓስብ ይግባእ።

ብወገን ፅሬትን ፅባቐን ከተማታት ዝምለከቶ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዳስትርን ድማ ኣብ በሪ እቲ ቤት ዕዮኡ ዝልጥፎም ወረቐታት ኣለው። ካብኣቶም ራእይና፣ ከተማና ማእኸል ንግድን ኢንቨስትመንትን ንበፃሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትስሕብን ንነበርታ ምችውቲ ምግባርን ዝብል ኣብ ተግባር ግን ክንድቲ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረሉ ኣይኮነን። ርግፅ እዩ ከተማ መቐለ ዝተማልአ መሰረተ ልምዓት ብፍላይ ብመንገዲ ደረጅኡ ዝሓለወ ንምግባር ልዕሊ 21 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ብኣስፋልት ክሽፈን እዩ ዝብል ዜና ሰሚዐ የመና ተሓቢነ እየ። ግን ድማ ጉዳይ መእለዪ ውሑጃታታን ፅሬታን ክሕሰበሉ ኣለዎ በሃሊ እየ። ሰፋሕቲ ጎደናታት ከባቢ ኣክሱም ሆቴል ኣብ ርእሲኦም ዝዕንድር ካብ ዓይነ ምድሪ ዝወፀ ረሳሕ ፈሳሲ ጨና ነበርቲ እንትቆርፅ ሱቅ ኢልካ ምርኣይ ምሕዳር ኣልባነት እታ ከተማ የርኢ።

እቲ ኣነ ሎሚ ዝተዓዘብክዎ ናይ ሓደ ግዜ ኣጋጣሚ እንበር ኣብ ዝበዝሑ ጎዳናታት ከተማ መቐለ ውሕጅ ክሳብ ዝመፅእ ዝፅበዩ ዘለው ዝመስሉ ብጭረት ዝተመልኡ ጎሓፋት፣ ብኣግባቡ መሸፈኒ ዘይበሉ መእለይ ውሕጅ፣ ኣብ ወሰንቲ ጎዳናታት ኣጋይሽ ዝዓርፍሉ ዓበይቲ ሆቴላት ጎዳናታት ኣፍንጫኻ ዓቢስካ ክትሓልፍ እንትግደደሉ ብዙሓት ከባቢታት እዮም። ከምኡ እውን ዝሞተ ኣድገ በቕሊ፣ ዋና ዘይብሎም ንምንቅስቓስ ትራፊክ ዘሽግሩ ኣብቅልቲ፣ ከይሞቱ ብጠጠዎም ኣብ ጎደናታት ዝወድቑን ዝትስእን ኣፍራስ ይርኣዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ እዋን ክራማት ወቕቲ ሓልዩ ዝመፅእ  ብኣግባቡ ዘይተሓዝ ቅራፍ በለስ ኣብ መንገዲ ተበታቲኑ፣ ብዝናብ በስቢሱ ብእገሩ ዝጉዓዝ ሰብ ሸተት ኢሉ ዝወደቐሉ፣ ልዕሊ ኹሉ ድማ ፀሓይ ምስኮነ ሃመማ ብዝለዓለ ደረጃ ዝእከብሉ ስለዝኾነ ጠንቂ ጥዕና ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።

እሞኸ ከተማና ማእኸል ንግድን ኢንቨስትመንትን መስሕብ በፃሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን፣ ንነበርታ እውን ምችውቲ ንምግባር ብዋናነት እቲ ህዝቢ ኣብ ፅሬትን ፅባቐን ተገዲሱ ክሰርሕ ኣለዎ። ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል እውን ክረምቲ ምስ ኣተወ መእለይ ውሕጅ ክስራሕ ወይ ዝተበላሸወ ክፅገን ዘይኮነስ ብኣገኦም ክስተኻኸሉ ይግባእ። ኣንቱም ከምቲ ቅድሚ ንመቐለ 15 ዓመታት ብዝነበረ መልክዕ እተመሓድርዎ ስራሕተኛታትን ኣመሓደርትን ማዕረ ዕብየታ ስራሕ ከይትሰርሑ  መቐለ ትቕደመኩም ኣላ። ህዝቢ ኣብ ጎደናታት እናዞረ ኣፍንጫኡ ሒዙ ተግባርኩም ይዕዘቦ ኣሎ።

           ብሸዊት ብሩኽ

            መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010