እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2444
2909
31461
4998067
84541
110388
5052347

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:38

“ሓደ ኮይንካ ዶ ክልተ ይኽወን?”

here we go
selam new

“ዘዋሪት እግሪ ወይ ንድራር ወይ ንበትሪ” እዩ ነገሩ። ካብ መቐለ ናብ ወረዳ ወልቃይት ዝኸድናሉ ምኽንያት ኣብቲ ወረዳ ብስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝሓወየ ልምዓት ደኒ ብዑደት ንምዕዛብ እዩ ነይሩ። ብርግፅ እቲ ዑደት ንፅባሒቱ እዩ ዝካየድ። ኣነ ግን ኣብ ድርኡ ሓደ ሓደ ነገራት ኣብ’ቲ ከባቢ ክዕዘብ ስለዝደለኹ ሓደ ክኢላ ሕርሻ እቲ ወረዳ ብሞተር ብስክሌት ሒዙኒ ናብቲ ቦታ እናተጓዓዝና ከለና እዩ ዘዋሪት እግረይ ድራረይ ኣፅኒሓ ምስ በትሪ ዘራኸበትኒ።

ኣብ መንገዲ ዝፀነሐና ትራፊክ ፖሊስ ንሞተር ብስክሌትና ጠጠው ድሕሪ ምባል “ኣይትሰምዑን ዲኹም!” እትብል ሓረግ ጥራሕ ተዛሪቡ ወረቐት ቅብሊት ናብ ምቑራፅ እዩ ኣትዩ። ክቐፅዐና ምዃኑ እዩ። ብመስመርናን ብስሩዕ ፍጥነትን ኢና ንጎዓዝ ነይርና። ንምንታይ ደኣ መቕፃዕቲ? እቲ ምሳይ ዝነበረ ክኢላ እውን ናይ ምድንጋፅ ዘይኮነስ ናይ ምስልቻው ብዝመስል ስምዒት “አረ ትማሊ ኢኻ ቀፂዕኻና … ክላእ!” እናበለ ነታ ዝተቖረፀት ወረቐት ተቐቢሉ ጉዕዞና ቀፂልና። ጉዕዞና ደኣ ንቐፅል እንበር ኣነ ብሓሳብ ምስቲ ትራፊክ ፖሊስ ተሪፈ ነይረ። ኩሉ ነገር ዝበረሀለይ ድማ ነቲ ሒዙኒ ዝኸይድ ዘሎ ክኢላ ‘ንምንታይ ከምዝተቐፀዐ’ ክነግረኒ ምስ ቶቶኽኩዎ እዩ።

እቲ ነገር ከምዚ እዩ፤ እቲ ነታ ሞተር እናገነሐ ሒዙኒ ዝኸይድ ዘሎ ክኢላ ሕርሻ መግንሒ ፍቓድ ኣይብሉን። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘይካ ብኣፃብዕቲ ኢድ ዝቑፀሩ ሰባት ኩሎም ሞተር ዝገንሑ ሰባት መግንሒ ፍቓድ ኣይብሎምን። ይኹን እምበር እቲ ወረዳ ኣሽንባይ ብሞተር ብመኪና እውን ክተባፅሐሉ ዘይትኽእል ሰፊሕ ስለዝኾነ እቶም ክኢላታት ሞተር ምግናሕ ጠጠው ኣየብሉን። እቶም ሕጊ ከኽብሩ ጠጠው ዝበሉ ትራፊካት ከዓ ኣብ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚ 500 ምቕፃዕ ስረሖም እዩ።

ካብዚ ሕልፍ ብዝበለ፣ ሞተር ኣሕሊፍካ ንካሊእ ሰብ እንተሂብካ ድማ ክሳብ 1000 ብር ወይ እውን እዚ ተግባር እንተተደጋጊሙ እታ ሞተር ናብ ጣብያ ፖሊስ ተወሲዳ ክሳብ ምዕሻግ ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣረዲኡኒ። እቲ ኣካይዳ ቅር ኢሉኒ። እቲ ቅፅዓት ብሕጋዊ ቅብሊት ተተሓሒዙ በዓል ሞተር ዝኾነ ዝኸፍሎ እኳ እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ትራፊካትን ካልኦት ሴክተራትን ዘሎ ከም ድሙን ኣንጭዋን ናይ ምትሕልላው ኣካይዳ ግን ኣይተወሓጠለይን። ዘይከኣል እንተኾይኑ ንምንታይ እዮም እቶም ሴክተራት ንክኢላታቶም ፍቓድ መግንሒ ሞተር ሳይክል ክሕዙ ዘይገብሩ? ወይ ከዓ በረኻ ኮይኑ ዝፍቀድ እንተኾይኑ ንምንታይ እዮም እቶም ትራፊክ ፖሊስ መፍትሒ ዘየቐመጡ? ክምለሰለይ ዝደለኹዎ ሕቶ ነይሩ። ንምሸታ ምሸቱ ከዓ ኣብ ከተማ ዓዲ ረመፅ ናብ ማእኸል ጣብያ ፖሊስ ናይታ ወረዳ ኣቕኒዐ።

ኣብቲ ጣብያ ፖሊስ ከይደ ዝረኣኽዎ ነገር ግን ንሕቶታተይ ዝያዳ ዘጠናኸረ እዩ ነይሩ። ከባቢ 15 ዝኣኽላ ሞተር ሳይክላት ኣብ ሓደ ተፀፍፂፈን ረኺበየን። ኣብዚ ድሒረ ከም ዝተረዳእኹዎ እተን ተሽከርከርቲ ገሊአን ካብ ወርሒ ነሓሰ 2008 ዓ/ም ጀሚረን ዝተተሓዛ ኮይነን እቶም ሴክተራት እውን በቢ ዝተተሓዘኦ ቁፅሪ ቅርሺ እናኸፈሉ ምውፃእ ኣረብሪቡዎም ከምዝገደፍዎ እዩ።

እሞ እትስራሕ ኸ? ብፍላይ መብዛሕትአን እተን ሞተራት ካብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ዝተተሓዛ ምዃነን ክንደየናይ ነቲ ስራሕ ጎዳኢ ከምዝኾነ እየ ንምዕዛብ ክኢለ። ወረዳ ወልቃይት ሰፊሕ ወረዳ እዩ። ኣብታ ወረዳ ናብ ዝርከባ 28 ጣብያታት ንምንቅስቓስ፤ ብፍላይ ካብ ምስሳን ምህርቲ ጀሚሩ፣ ኣብ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን፣ ወፍሪ ልምዓት መስኖ ወዘተ ዝድለ ስራሕቲ ንምክያድ ሞተራት ኣድለይቲ እየን ጥራሕ ዘይኮነስ እስትንፋስ እቲ መሓውር እውን እየን ምባል ይከኣል እዩ።

ይኹን እምበር ብሰንኪ እቲ መፍትሒ ዘይረኸበ ውጥጥ ሞተር ሳይክል ብዘይምህላወን ብዙሓት ክኢላታት ግቡእ ሰራሕቶም ከይሰርሑን ሓረስቶት እተን ጣብያታት ግልጋሎት ከይረኽቡን ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓንቲ ሞተር ብማእኸላይ ልዕሊ 150 ሽሕ ብር ዝተዓደጋ “ያመሃ” ዝዓይነተን ሞተራት ክንድዙይ ዝኣክል ገንዘብ ፈሲሱወን ካብ ረብሓ ወፃእ ምዃነን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣተሓሕዝአን ንዝናብን ንፋስን ተቓሊዐን ክሳራ ክልልና እናኾና እየን። ስለዚ ምምሕዳር ወረዳ ወልቃይት ነዚ ከም ዓብዪ ፀገም ሪኡ ፍታሕ ከቕምጠሉ ይግባእ ንብል። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010