እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193232
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
685
3331
20595
5145598
97290
128136
5193232

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:07

ዋና እናሃለዎ ዋና ዝሰኣነ መሰረተ ልምዓት

here we go
selam new

ብሉላ ካብ ጣብያ ድብላ

እዋኑ ዕለት 28/2008 ዓ/ም እዩ፣ መዓልቱ ድማ ሰንበት። ወለድና እንትምስሉ “መዓልቲ ሰንበት ኣሽንኳይዶ ሰብስ ባሕሪ እኳ ኣዕሪፉ ይውዕል” ይብሉ። ሰንበት እተዕርፈሉ መዓልቲ ምዃኑ ንምግላፅ ዝተጠቐምሉ እዩ። ኣነ ግና ውራየይ ሰፊሕ፣ ጉዕዞይ

ብሉላ ካብ ጣብያ ድብላ

እዋኑ ዕለት 28/2008 ዓ/ም እዩ፣ መዓልቱ ድማ ሰንበት። ወለድና እንትምስሉ “መዓልቲ ሰንበት ኣሽንኳይዶ ሰብስ ባሕሪ እኳ ኣዕሪፉ ይውዕል” ይብሉ። ሰንበት እተዕርፈሉ መዓልቲ ምዃኑ ንምግላፅ ዝተጠቐምሉ እዩ። ኣነ ግና ውራየይ ሰፊሕ፣ ጉዕዞይ ነዊሕ ስለዝኾነ ከዕርፍ ኣይመረፅኩን። “ሰንበት መዓዝ ትወግሕ” ክብላ ሓዲረን ኣጋ ወጋሕታ ስልም ክብላ ጀሚረን ዝነበራ ኣዒንተይ ብድምፂ ነቆ ደርሆ ተበራቢረን ናብ መዕርፎ ተሽከርከርቲ (መናሃርያ) ኣምራሕኹ። “ድሕሪ ነቆ ደርሆ የለን ለይቲ፣ ድሕሪ ደብረዘይቲ የለን ክረምቲ” ዝብል ምስላ ወለድና እናዘከርኩ።

መበገሲ ጉዕዞይ ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ እያ ትኸውን ዘላ። መብፅሒ ጉዕዞይ ድማ ትእምርቲ ጀግንነትን ፅንዓትን መላእ ፀለምቲ ህዝብታት ዓለም ናብ ዝኾነት ከተማ ዓድዋ። መዓልታዊ ናብርኡ ንምሽናፍ ኣንጊሁ ዝገስገሰ ነባሪ ከተማ መቐለ ንድሕሪት ገዲፈ ጉዕዞይ “ሀ” ኢለ ንኣንፈት ሰሜን ክጓዓዝ ጀሚረ። መስመር ጉዕዞይ መንገዲ ኣስፋልት መቐለ-ዓዲ ግራት-ዓድዋ እዩ። ኣብ ቅድመይ ጉዕዞ መኪና ኣርባዕተ ሰዓት እዩ ዝፅበየኒ ዘሎ። እንጓዓዘላ ዘለና መኪና “ኣባዱላ” ዝዓይነታ ስለዝኾነት ናብ ከተማ ዓድዋ ትሕቲ ኣርባዕተ ሰዓት ክተብፅሐና ከም እትኽእል እውን ተሓጋጋዚ ገናሒ እታ መኪና ነጊሩኒ። ገናሒ እታ መኪና ግና “ቀስ ኢሉ ዝተጓዓዘ ቀልጢፉ ይበፅሕ” ዝብል ኣበሃህላ ዝመረፁ እዮም ዝመስሉ። ንድሕንነት ባዕሎምን ተጓዓዝትን ቀዳምነት ሂቦም ብጥንቃቐ እዮም ዝገንሑ።

ኣብ ወርሒ መጋቢትን ሚያዝያን ብዝረኸቦ ዝናብ ቆፃል ዝለበሰ መሬትን ኣብ ቅልጡፍ ዕቤት ዝርከባ ከተማታትን እናስተማቐርኩ ጉዕዞይ ይቅፅል ኣለኹ። ብፍላይ ድማ ትግራይ ብመንገዲ ዓይኒ ዓራት ንምግባር ብዝተኸፈለ መስዋእቲ ዝተሃነፀ መንገዲ ኣስፋልት ንጉዕዞይ ዝያዳ ምቾት ፈጢርሉ ኣሎ። ግን መንገዲ ኣስፋልት መቐለ-ዓዲግራት-ዓድዋ ዝህቦ ግልጋሎት ውሑስ ኮይኑ ንኽቅፅል ዝወሃቦ ዘሎ ቆላሕታ ክንድቲ ዝድለ ብዘይምዃኑ ኣብ ትዕዝብተይ ሕቶ ከልዕል ገይሩኒ።

ብሓፈሻ መሰረት ልምዓታት ብፍላይ ድማ መንገዲ፣ ንዕብየት ሃገር ኣገዳሲ ብፅሒት ኣለዎ። በዚ መሰረት ድማ መንግስቲ በብዓመቱ ገዚፍ ሃፍቲ እናሰለዐ ህንፀት መንገዲ የሳልጥ ኣሎ። መንገዲ ኣስፋልት መቀለ-ዓዲግራት-ዓድዋ እውን ልዑል ገንዘብ፣ ንዋትን ጉልበትን ወፃኢ ተገይርሉ ዝተሃነፀ እዩ። እቲ መንገዲ ኣስፋልት ብዘይ ዝኾነ ፀገም ንልዕሊ 10 ዓመት ግቡእ ግልጋሎት ክህብ ዝተሃነፀ እውን እዩ። ይኹን እንበር ብዝተቐመጠሉ ግዜ ሰሌዳ መሰረት ግልጋሎት እንተይሃበ ብሰንኪ ተፈጥሮኣውን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት ይበላሾ ከም ዘሎ ተዓዚበ። ርግፅ እዩ፣ እቲ መንገዲ ኣስፋልት ከከም ኣድላይነቱ ብየማንን ፀጋምን መትረባት መእለይ ውሕጅ ተሃኒፆምሉ እዮም። መጠኖምን ፅፈቶምን በቲ ዝድለ እኳ እንተዘይኮነ።

ንኣብነት ኣብ መንጐ ከተማ ዓዲግራትን ከተማ ብዘትን ዝተሃነፀ መትረብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ መጠን መፋስስ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ኣብዚ ሐዚ እዋን ብሓመድን እምንን ተመሊኦም ይረኣዩ። ግቡእ መሕለፊ ዝሰኣነ ውሑጅ ሓጋይን ክረምትን ብዝባን እቲ መንገዲ ኣስፋልት እናተገላበጠ ከቢድ ጉድኣት የስዕበሉ ኣሎ። እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ድማ “እንበርከ ሰብ ዶ ኣሎ?” ዘብል እዩ። ሐዚ እውን ኣብ ቅድሜና እዋን ክራማት እዩ ዝፅበየና ዘሎ እሞ ከቢድ ወፃኢ ተገይርሉ ዝተሃነፀ ደምሱር ልምዓት ንዝኾነ መንገዲ ግቡእ ቆላሕታ ክንህበሉ ይግባእ ንብል። ሰላም!  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010