እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193271
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
724
3331
20634
5145598
97329
128136
5193271

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:13

መፃኢ ዕድል ሃገርና ዝውሰነሉ ዘፈር

here we go
selam new

ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ዝርከብ ፋብሪካ ጨርቃ ጨርቂ

ሃገርና ኢትዮዽያ ኣብ ዘፈር ጨርቃጨርቅን ኣልባሳትን ኢንቨስት ንምግባር ተመራፂት ዋላ እኳ እንተኾነት ኣብቲ ዘፈር ንዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ማሕለኻ ዝፈጥሩ ፀገማት ከምዘለዉ ግና ዝሰሓት ኣይኮነን። ካብ ዘይምዕቡል ኣሰራርሓን ቢሮክራሲን ከምኡ እውን ካብ ሕፅረት ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ዝብገስ ምንኣስ ብቕዓት ፋብሪካታት (inefficiency) እቲ ብዋናነት ዝለዓል ፀገም እዩ። ነዚ ፀገም ንምቕራፍ ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ ኮሌጃት ጨርቃጨርቅን ኣልባሳትን ሃገርና ንናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኢንዳስትርታት ጨርቃጨርቂ ብቑዕን ተወዳዳራይን ማእኸላይን ታሕተዋይን ሓይሊ ሰብ ንከፍርያ ፍሉይ ትኹረትን ሓገዝን ክግበረለን ብመንግስቲ ተወሲኑ እዩ። መፈልፈሊ ማእኸል ደቀቕትን ኣናእሽተይን (ኢንኩቤሽን ሰንተር) ክኸውን ተባሂሉ ኣብ 1996 ዓ/ም ኣብ ትሕቲ ቢሮ ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ዝተጣየሸ ኮሌጅ ጋርመንት መቐለ ካብቶም ነቲ ፀገም ክቐርፉ ትፅቢት ዝግበረሎም ኮሌጃት ሓደ እዩ።

እቲ ኮሌጅ ብመሰረት መምርሒ ሚኒስቴር ትምህርቲ ካብ 2002 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቴሞትስ ክኸውን ዝተገበረ ኮይኑ ብዋናነት መሰረታዊ ዝኾነ ስልጠና ቅዲ ክዳንን ስፌትን ዝህብ እዩ። ብቴክስታይል፣ ሌዘር፣ ኣይሲቲን ኣካውንቲንግን እውን ስሩዓትን ዘይስሩዓትን ስልጠናታት ድማ የዳሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ክሳብ 2009 ዓ/ም ወርሒ ታሕሳስ (ኢንዳስትርያል ኤክስቴንሽን ዓርሱ ክኢሉ ካብ ቢሮ ቴሞትስ ክሳብ ዝወፀሉ ግዜ) ንከባቢ ኣርባዕተ ሽሕ ትካላት ደቀቕትን ኣናእሽተይን ድጋፍ እናሃበ ፀኒሑ እዩ።

ቅድም ክብል ነቲ ዘፈር ዝተውሃቦ ትኹረት ትሑት ብምንባሩ ካብ ዝጣየሽ ክሳብ 2007 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ግዜ ቁፅሪ ብስሩዕን ዘይስሩዕን ሰልጢኖም ዝወፁ ወገናት 1500 እኳ ዘይመልእ ከምዝነበረ ሰነድ እቲ ቢሮ የመልክት። ካብ 2007 ዓ/ም ንነዘ ግና ኣብቲ ዘፈር ዝነበረ ኣተሓሳስባ እናተለወጠ መንግስቲ እውን ፍሉይ ትኹረት እናገበረሉ ብምምፅኡ ለውጥታት ክረኣዩ ጀሚሮም እዮም። ካብ 2007 ዓ/ም ክሳብ 2009 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ግዜ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽሕ ወገናት ምምራቖም እውን ናይዚ መርኣዪ እዩ።

ብኻሊእ ገፅ “ዲቢኤል” ምስዝተብሃለ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኲሓ ዝርከብ ብባንግላዲሻውያን ሰብ ሃፍቲ ዝውነን ኩባንያ ጨርቃጨርቂ ብምትሕብባር እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 1200 ዝኣኽሉ ወገናት (ደረጃ ትምህርቶም ካብ ሻምናይ ክፍሊ ንላዕሊ ዝኾኑ) ስልጠና ንክወስዱ ዕድል ኣመቻችዩ እዩ። ማእኸል ልህቐት (ሰንተር ኦፍ ኤክሰለንስ) ናይ ምዃን ዕላምኡ ንምስኻዕ እውን ምስ ዩኒዶ (UNIDO)፣ ኬ ኤፍደብሊውን (KFW) ጂኣይዜድን (GTZ) ዝተብሃሉ ገበርቲ ሰናይ ትካላት እናተሓባበረ ይሰርሕ ኣሎ። መካየዲ ስራሕ ኩባንያ ዲቢኤል ኣይተ ልበሎ ገብረስላሴ እውን ኮሌጅ ጋርመንት መቐለ ናይ ባዕሉ ኣሰልጠንትን ማሽነሪታትን ሒዙ ናብ ኩባንያና ብምምፃእ ንቐፃሊ ስራሕ እንትንጅምር ኣብ ኩባንያ ዲቢኤል ዝቑፀሩ ወገናት ኣብ ምስልጣን ዓብዪ ተራ ከምዝነበሮ እዮም ነጊሮምና። ንቐፃሊ ምስቲ ኮሌጅ ተሓባቢሮም ንምስራሕ ድሌት ከምዘለዎም ድማ ይገልፁ።

እቲ ኮሌጅ ኣብ በጀት ዓመት 2010 ዓ/ም ዝሓዞ ትልምን ኣፈፃፅማን እንተርኢና እውን ፅቡቕ ኣብ ዝበሃል ብርኪ እዩ ዘሎ ምባል ይከኣል። እዚ ማለት 4000 ወገናት ብዘይስሩዕ 200 ድማ ብስሩዕ ስልጠና ንምስልጣን ዝተትሓዘ ትልሚ ኣብዚ ሕዚ እዋን (መጋቢት 2010 ዓ/ም) 3484 ወገናት ብዘይስሩዕ 183 ድማ ብስሩዕ (ልዕሊ 80 ምኢታዊ) ሰልጢኖም ኣለዉ። ኣብ መዳይ ምቕዳሕን ምምሕያሽን ቴክኖሎጂ ዘሎ ኣፈፃፅማ እንተርኢና ድማ ክልተ ቴክኖሎጅታት ሕትመት ማንዋል ጥራሕ ዝተርፎም፣ ክልተ ስራሕቲ ፕሮቶታይፕ (ሞዴል) ዝተወድአሎም እንትኸውን እቶም ዝተረፉ እውን እናተሰርሐሎም ምዃኑ እቶም ዲን ዝሃቡና ሓበሬታ የረድእ። እዚ ድማ ብኣንፃር እቲ ዘሎ ግዜን እቲ ተኸይዱ ዘሎ ክያዶን እቲ ዝተቐመጠ ትልሚ ሸትኡ ከምዝወቅዕ ዘሎ እዩ ዘርኢ።

እቲ ኮሌጅ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ፅቡቓት ስራሕቲ እናሳለጠ ዋላ ይሃልው እምበር ዕንቅፋታት ከምዘለውዎ ድማ ኣብቲ ኮሌጅ ኣብ ዝነበረና ፃንሒት ምዕዛብ ክኢልና ኢና። ንኣብነት ኣብ ቤተ ንባብ እቲ ኮሌጅ ዝረአ ሕፅረት መጣቐስቲ መፃሕፍቲ ከምኡ እውን ኣብቲ ኮሌጅ ዝርከቡ ማሽነርታት ምስቶም ኣብ ክልልና ዝርከቡ ብወፃእተኛታት ዝውነኑ ኢንዳስትርታት (ከምኒ ቬሎሲቲ ዝበሉ) ዝርከቡ ማሽነርታት ተመጣጠንቲ ዘይምዃኖም ካብቶም ዕንቅፋታት እዮም። እዞም ፀገማት እዚኦም ድማ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዓብዪ ፀገም ከምዝፈጥሩ ምግማቱ ኣይኸብድን።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልልና ሰፊሕ ፍሰት ኢንቨስትመንት ጨርቃጨርቂ፣ ኣልባሳትን ቆርበትን ይረአ ኣሎ። ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ናብ ኢንዳስትሪ ፓርክን ዙርያ መቐለ ዘለዋ ኢንዳስትርታትን ዝኣቱ ካብ 25 ክሳብ 30 ሽሕ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ከምዘድሊ እዩ ዝግመት። ኮሌጅ ጋርመንት መቐለ ድማ ነዙይ ብኣግባቡ ከገልግልን ክሽከምን ዝኽእል ብቑዕን ተወዳዳራይን ሓይሊ ሰብ ናይ ምፍራይ ሓላፍነት ዝተውሃቦ ብሕታዊ ኮሌጅ እዩ። እዚ ኮሌጅ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ ነቲ ኣብ ክልልና ዘሎ ጠለብ ሓይሊ ሰብ ንምምላእ እናሰርሐ ይርከብ። ይኹን እምበር ኣብቲ ኮሌጅ ዘለዉ ማሽነርታት ምስቶም ኣብ ኢንዳስትርታት ዘለዉ ማሽነርታት ብዓይነት ይኹን ፅሬት ዘይመጣጠኑ እዮም። ስለዚ ብቑዕን ተወዳዳራይን ሓይሊ ሰብ እንትንብል ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ተወዳዲሩ ክሓልፍ ዝኽእል ማለት ስለዝኾነ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ዘለዉ ማሽነርታት ናብዚ ኮሌጅ ምትእትታው ንፅባሕ ዘይበሃል ስራሕ ክኸውን ይግባእ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010