እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3147
2784
12645
4892207
68324
89679
4925742

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

ኮሌጅ ዘይበቕዐ ዶ ተምሃራይ ክበቅዕ?

here we go
selam new

ቀንዲ ዕላማ ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ብቑዕ፣ ተወዳዳራይን ታሕተዋይን ማእኸላይን ሓይሊ ሰብ እናፍረኻ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኮሌጃት ቴክኒክን ፖሊ ቴክኒክን ክልልና ንዝሓለፉ 19 ዓመታት ነዚ ዕላማ ንምስኻዕ እናተንቀሳቐሳ ፀኒሐን እየን። ካብተን ኮሌጃት ተመሪቖም ዝወፁ ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ወገናት በቲ ሓደ ወገን ዝሐሸ ክእለትን ብቕዓትን ኣጥርዮም ክወፁ እንትገብራ በቲ ካልእ ወገን ድማ ቁፅሮም ዘይነዓቕ ተምሃሮ ክንድቲ ዝድለ ብቕዓት እንተይሓዙ እንትወፁ ይረአ። ምኽንያቱ ብቑዕን ተወዳዳራይን ዝበሃል ሰብ ኣብ ዝሓዞ ሞያ ብክልስ ሓሳብ ይኹን ብተግባር እኹል ፍልጠት ዝሰነቐን ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንኻልኦት ወገናት እውን ፍልጠቱ ከካፍል ዝኽእል ኩለ መዳይ ብቕዓት ዘለዎን እንትኸውን እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል እውን ነቲ ተምሃራይ ዝምጥን ናውትን ሜላ ኣመሃህራን ብዝግባእ እንትማልኡ እዩ። እተን ኮሌጃት ከምኡ ብዘይምግባረን ድማ ክፍተት የጋጥም ከምዘሎ ብተግባር ዝረአ ጉዳይ እዩ። ናይዚ መርኣዪ ዝኾነና ድማ ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ሑመራ እዩ።

ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ ሑመራ ካብቶም ኣብ ክልልና ዝርከቡ ሸሞንተ ኮሌጃት ፖሊ ቴክኒክ ሓደ እዩ። ኣብ 1995 ዓ/ም ኣብ ውሽጢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሑመራ ኮይኑ ስርሑ ጀሚሩ። ኣብ 1999 ዓ/ም ድማ “ሰባት ንሰባት” ብዝበሃል ገባሪ ሰናይ ትካል ልዕሊ 20 ሚልየን ብር ወፃኢ ብምግባር ዓርሱ ዝኸኣለ ህንፃ ክህልዎን ናውትታት ትምህርቲ ክማልእሉን ተገይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን በቢ ዓመቱ ልዕሊ 500 ተምሃሮ ናይ ምቕባል ዓቕሚ እንትህልዎ ክሳብ 2009 ዓ/ም 5,218ን ተምሃሮ ኣመሪቑ ኣሎ። ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እቲ ኮሌጅ 70 ምኢታዊ ብክልስ ሓሳብ 30 ምኢታዊ ድማ ብተግባርን ልምምድን ኮይኑ ምስ ናይ ደገ ፕሮጀክት ብምትሕሓዝ ዝስራሕን እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ክልስ ሓሳብ ዋላ ፅቡቕ እንተኾነ ኣብ ተግባር ግና ዝተርፎ ነገር ከምዘሎ ተምሃሮ ይኹን ኣመራርሓ እቲ ኮሌጅ የረድኡ።

ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት፣ ዎርክ ሾፕን ሜይንተይናንስን (ዓውደ መፅናዕትን ፅገናን)፣ ከምኡ እውን መኽዘን ንብረት ነዚ ፀገም ከም ሓደ ምኽንያት ዝጥቀሱ ምዃኖም ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተ ኣዲሱ ማለፍያው ይገልፁ። እዚ ድማ ሰልጠንቲ ካብቲ ኮሌጅ ሒዞምዎ ክወፁ ዝግበኦም እኹል ዓቕሚ ከይሓዙ ንክወፁ ምኽንያት ይኸውን ምህላዉ እቶም ዲን ይሕብሩ።

ተምሃራይ ደረጃ ኣርባዕተ “አይ ሲ ቲ” (ሃርድዌርን ኔትዎርኪንግ ሲስተምን) ዝኾነ መንእሰይ ኪሮስ ደስታ “ሕፅረት ‘ሃንድ ኣውት’ (እደ መጋብር) ስለዘሎ ግዜ ወሲድና ብዝግባእ ኣንቢብና ፅቡቕ ውፅኢት ከይንረክብ ይገብረና ኣሎ” ይብል። ንሕድሕድ ተምሃራይ ሓደ ሓደ ‘ሃንድ ኣውት̕ ክባፃሕ እናተገብኦ ንሓንቲ ጉጅለ (ሽዱሽተ ተምሃሮ ዝሓዘት) ክልተ ጥራሕ እዩ ዝወሃባ። እዚ ፀገም ንዝምልከቶ ጥርዓን እንተቕረቡ ድማ “ንመግዝኢ ‘ሃንድ ኣውት̕ ዝኸውን በጀት የብልናን” ዝብል መልሲ ከምዝተውሃቦም የረድእ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ደገ ወፂኦም ብቑዓትን ተወዳደርትን ሰብ ሞያታት ክኾኑ እንድሕር ዝድለ ኮይኑ ካብቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ፀገማት ብተወሳኺ ፅሬቱ ዝሓለወ ቤተ ንባብ ክህሉ ኣለዎ።

ተምሃራይ ደረጃ ኣርባዕተ ክፍሊ ትምህርቲ “ኣውቶ” ዝኾነ ሓለቓ ምኢቲ ግደይ ገብረ ፃዲቅ እውን ኣብ ክልስ ሓሳብ፣ ካብ መምህራን ካብ ዝረኽብዎ ፍልጠት ብተወሳኺ ብኔትዎርክ ኣቢሎም ከም ዝመያየጡን እዚ ድማ ዓብዪ ሓገዝ ከምዝኾኖምን ይገልፅ። ናብ ተግባር እንትመፁ ግና ብሰንኪ ዋሕዲ መሽናት ክሳብ ሕዚ ካብ ሽሞም ሓሊፉ እንታይነቶም፣ ኣገጣጥማን ኣፈታትሕኦምን ከምኡ እውን ጥቕሞም ዘይፈልጥዎም መሽናት ከምዘለዉ፣ እዚ ድማ ካብቲ ኮሌጅ ሙሉእ ፍልጠትን ብቕዓትን እንተይሓዙ ንክወፁ ይገብሮም ምህላዉ ይገልፅ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ኮሌጅ ስርሖምን ሓላፍነቶምን ብግቡእ ዘይዋፅኡ፣ ተምሃራይ ብዝግባእ ዘየብቅዑን ንዝከታቶሎምን ዝግምግሞምን ተምሃራይ ብውፅኢት ይኹን ብኻልእ መንገዲ ክጎድኡ ዝፍትኑን መምህራን ስለዘለዉ ተምሃሮ ዝመሰሎም ነገር ካብ ምዝራብ ክቑጠቡ ከምዝግደዱ ይዛረብ።

እቶም ዲን ብወገኖም እቲ ኮሌጅ ብዘለዎ ዓቕሚ ዝለዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ ምንቅስቓስ ከምዝገብር እዮም ዝዛረቡ። በዚ ድማ ኣብቲ ኮሌጅ ዘሎ ቤተ ንባብ ኤሌክትሮኒካል ንምግባር ምንቅስቓስ ከምዝተጀመረ፣ እቶም ኣድለይቲ ዝኾኑ መወከሲ መፃሕፍቲ ግና አብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ስለዘይርከቡ ካብ ወፃኢ ገዚእኻ ንምምፃእ ናይ ዓቕሚ ድሩትነት ከምዘለዎም ይገልፁ። ኣብ ቀረባ እዋን ገባሪ ሰናይ “ሰባት ንሰባት” ሰላሳ መፃሕፍቲ ገዚኡ ሓገዝ ከምዝገበረሎም እውን ግን ከይጠቐሱ ኣይሓለፉን። ካብ ዓቕሚ እቲ ኮሌጅ ንላዕሊ ዝኾኑ ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ንቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ሕቶ ብምቕራቦም ዝረኸብዎ ብር ሰለስተ ሚልየን እውን ዓውደ መፅናዕቲ (ዎርክ ሾፕ) ይስርሐሉ ኣሎ። ኮይኑ ግና ንሓደ ፀገም ውሱን መፍትሒ ምሃብ ጥራሕ እንተይኮነስ ኩሎም ፀገማት ፈሊኻ እኹል መፍትሒ እንተዝግበር እዩ ዘላቒ ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል።

ብሓፈሻ እቲ ኮሌጅ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጠለብ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምምላእ ዘለዎ ግደ ዝለዓለ ስለዝኾነ እሞ ድማ ብቑዕ በዓል ሞያ ንምፍራይ ብዝምልከቶ ኣካል ዝግባእ ትኹረት ተዋሂብዎ ዝተጓደሉ ናውትታት ይኹኑ ክፍልታት ብእዋኑ ክማልእሉ ይግባእ ንብል። ብተምሃሮ ዝለዓሉ ምምሕዳራዊ ፀገማት እውን መፍትሒ ክግበረሎም ኣለዎ። እዚ እንትኸውን እዩ እቲ ብመንግስትና ዝተሓንፀፀ ስትራቴጂ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ብዝተቐመጠሉ ግዜ ክዕወት ዝኽእል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010