እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051407
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1504
2909
30521
4998067
83601
110388
5051407

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:03

ኮሌጃት ውልቀ ሃነፅቲ ትውልዲ ዶ ኣከብቲ ሰልዲ?

here we go
selam new

ምስፍሕፋሕ ኢንዳስትሪታት ንዘመናት ኣብ ረብሓ ዘይውዓለ ፀጋታት እዛ ሃገር ንክለምዕ ብፅሒት ኣንበሳ ዝሕዝ እዩ። ነተን ዝህነፃ ኢንዳስትሪታት ይኹን ትካላት ማኑፋክቸሪንግ ዝምግብ ሓይሊ ሰብ ዘፍርያ ድማ ኮሌጃት ቴሞትስ ምዃነን ይፍለጥ። ዓቕሚ ምቕባልን ተበፃሕነትን መንግስታዊ ኮሌጃት ምስ ቁፅሪ ደለይቲ ትምህርቲ ዜጋታት ዘይመጣጠን ብምዃኑ ኮሌጃት ውልቀ እውን ኣብዚ መዳይ ክሳተፋ ተኣሚኑሉ ምንቅስቓስ ካብ ዝጅመር ፀኒሑ እዩ። በዚ ድማ ክሳብ ሕዚ 70 ኮሌጃት ብስሩዕ ሽዱሽተ ድማ ብሓፂር ስልጠናታት ከሰልጥና ፍቓድ ረኺበን ቁፅሩ ንዘይነዓቕ መንእሰይ ብዝተፈላለዩ ሞያታት እናሰልጠና ይርከባ።

መንግስቲ እቲ ፍታሕ እንተቐምጥ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ክፍተት ንከይፍጠር ነተን ውልቀ ኮሌጃት ዝቆፃፀር ኣካል ነፂሩ እዩ። እዚ እውን ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልልና ኮይኑ ፖሊሲን ስትራቴጂን ኣብ ምትግባርን ፅሬት ስልጠና ኣብ ምርግጋፅን ፅቡቕ ውፅኢት ንዘመዝገባ ኮሌጃት እናደገፈ ንዝተባብዓ እናተባብዐ ትካላዊ ሕመቕን ጥሕሰት መምርሕን ኣብ ዝተረኸበን ኮሌጃት ድማ ዝተፈላለዩ መምሃሪ ስጉምትታት እናወሰደ መፂኡ እዩ። ብፍላይ ካብ 2008 ዓ/ም ጀሚሩ ጥንክር ዝበለ ስርዓት ርክብ፣ ደገፍን ክትትልን ብምክያድን ምስተን ትካላት ሓበራዊ መድረኻት ብምፍጣርን ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ስልጠና ብትኹረት ንክሰርሓ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ፀገመን ዘየመሓየሻን መመርሕታት ዝጥሕሳን ዝተወሰና ውልቀ ኮሌጃት ምህላወን እዩ እቲ ቢሮ ዝገልፅ።

ቢሮ ቴሞትስ ክልልና ነቲ ዝፍጠር ክፍተት ንምስትኽኻል ሞያዊ ሓገዝ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ዝተርኣዩ ጉድለታት ንክማልኡ ብፅሑፍ እናፍለጠን ግዜ ገደብ እናሃበን ምምሕያሽ ዘየምፅኡ ትካላት እቶም ሰልጠንቲ ናብ ኣፍልጦ ዘለዎም ኮሌጃት ከሕልፉ ብምግባር እቲ ትካል ዝተውሃቦ ኣፍልጦ እናሰረዘ ከምዝመፀ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ሙሉጌታ ሓዲስ ይሕብሩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ፖሊስን መምርሕታትን ቴሞትስ ወፃኢ እናሰርሑ ዝተረኸቡ ትሽዓተ ኮሌጃት ውልቀ ክዕፀዉ ተገይሮም እዮም። ይኹን እምበር እዚ ስጉምቲ እዚ ሕዚ እውን ነቲ ዝተደለየ ለውጢ ከምፅእ ከምዘይከኣለ ዘመላኽቱ ተርእዮታት ብስፍሓት ይረኣዩ ኣለዉ። ብምዃኑ እውን እቲ ቢሮ ኣብ 2009 ዓ/ም ወርሒ ነሓሰ ብዘካየዶ ዳህሳስ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ሰልጠንቲ ንምስልጣን “ዘድልዩ ረቛሕታት ኣየማልኡን” ዝበሎም ኮሌጃት ነፂሩ ኣሎ። ኩሎም ብርክታት ማለት እውን ካብ ብርኪ ሓደ ክሳብ ኣርባዕተ ዘይተሓደሰሎም ኮሌጅ ዶምቦስኮ (ዓድዋ) ብ ማኑፋክቸሪንግ፣ ኮንስትራክሽንን ኤሌክትሪክን፣ ኮሌጅ ኪዳነ ምህረት (ዓድዋ) ብ ቴክስታይልን ጋርመንትን፣ ኮሌጅ ሸባ (ኣኽሱም) ድማ ብ ኣይሲቲ እንትኾኑ ብርኪ ሰለስተን ኣርባዕተን ዘይተሓደሰሎም ድማ ኮሌጅ ኤድቫክ (መቐለ) ብኤሌክትሪክ፣ ኮሌጅ ዳይናሚክ (ማይጨው) ብ ኣይሲቲ፣ ኮሌጅ ዳዕሮ (ሽረ) ብ ኣካውንቲንግን ኣይሲቲን፣ ኮሌጅ ቴክኖ ስታር (ኣኽሱም) ብ ኣይሲቲ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኮሌጅ ኒው ላይፍ (ኣኽሱም) ብ ኣይሲቲ ብርኪ ኣርባዕተ ከምኡ እውን ኮሌጅ ገንፈል (ውቕሮ) ብ ኣካውንቲንግ ብርኪ ሰለስተ ዘይተሓደሰሎም እዮም።    

እዚ ማለት እቶም ኮሌጃት በቶም ዝተጠቐሱ ሰለስተን ኣርባዕተን ብርክታት ትምህርቲ ተምሃሮ ተቐቢሎም ምስልጣን ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ይኹን እምበር ኣብተን ኮሌጃት ጥቡቕ ክትትል እንተዘይተገይሩ እቲ ሕብረተሰብ እውን ብኡ ልክዕ እቶም ኮሌጃት ፍቓድ ከምዘይብሎም ሓበሬታ እንተዘይረኺቡ ገለ ሓላፍነት ዝጎደሎም ኮሌጃት ተምሃሮ ተቐቢሎም ከሰልጥኑ ኣይኽእሉን ኣይበሃልን። ምኽንያቱ ኣሸንባይ ፍቓድ ብርኪ ዝተኸልከሉ ኮሌጃትስ ጠቕሊሎም ዝተዓፀዉ እኳ ሰባት እናታለሉ ገንዘብ ምእካብ ዝቐፀሉ ብዳህሳስ ዝተረኸቡ ነይሮም። ኣብዚ ከምኒ “ኮሌጅ ሩባና” ዝበሉ ተጠቀስቲ ኮይኖም ጉዳዮም ብሕጊ ንኽዳነ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምሕላፎም ካብ ሰነድ እቲ ቢሮ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ ክንግንዘቦ ዝግባእ ሓደ ጉዳይ ኣሎ። ኣፍልጦ ዘይብለን ውልቀ ኮሌጃት ምምሃር ምስትምሃር እንተካይዳ ኣብ ሕብረተሰብና ከስዕቦ ዝኽእል ጉድኣት ብዙሕ እዩ። እተን ኮሌጃት ዝተዓፀዋ ዝምጥን ስልጠና ስለዘይህባ እዩ። ስለዝኾነ ዘይግበአን ገንዘብ እናኣከባ ነቲ ሕብረተሰብ ኣደዳ ክሳራ ይገብርኦ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብዚ መንግስቲ ረብሓ ዜጋታት ንክረጋገፅ ነተን ኮሌጃት እንትዓፁ ወይ እንትእግድ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ እዩ ክተሓባበር ዘለዎ።

ብሓፈሻ እዚ ዛዕባ ጉዳይ ህንፀት ትውልዲ ስለዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ንቑሕ ተሳትፎ ከዕርፈሉ ዝግባእ ውራይ እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ መንግስታዊ ይኹን ውልቀ ኮሌጃት ፀገማት እንትርኢ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ጀሚሩ ክሳብ ምቅላስ ሓላፍነት ከምዘለዎ ክግንዘብ ኣለዎ። እቲ ቢሮ እውን ጥሉል ዝኾነ ሓበሬታ እንትረክብ ግዜ እንተይወሰደ መፍትሒ ኣብ ምምፃእ ክረባረብ ይግባእ። ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ በቢ እዋኑ ዝመፁ ለውጥታት እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጥ ናይ ምግባር ሓላፍነት ከምዘለዎ ተረዲኡ ብእዋኑ ንህዝቢ ከፍልጥ ኣለዎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ትምህርቲ ክመሃር ምውሳኑ እቲ ዝመሃረሉ ኮሌጅ ብቢሮ ቴሞትስ ኣፍልጦ ኣለዎ ዶ የብሉን? እንተሃልይዎ ድማ ኣብ ምንታይ ዓውደ ትምህርትን ክሳብ ክንደይ ብርክን እዩ? ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሉ ክርዳእ ኣለዎ። ብኻሊእ ገፅ ስራሕቲ ምልላይ ዘካይዳ ሚድያታት እውን በተን ኮሌጃት ዝተውሃበን ሓበሬታ ርግፀኛ ምዃኑ ኣፃርየን ክሰርሓ ይግባእ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010