እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840647
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1672
2770
29907
4800954
72908
108196
4840647

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:07

ሓበራዊ ራእይ ሓበራዊ ዕማም

here we go
selam new

ዝሐሸ ሓይሊ ሰብን ቴክኖሎጂን ዘዋቐረ ቤት ዕዮ ዝለዓለ ዓቕሚ ምፍፃም ከምዝህልዎ ርዱእ እዩ። እዚ እንተድኣ ኮይኑ ኣብ ዓድና ዘለዋ መንግስታውን ውልቀን ትካላት ይኹና ኣብያተ ዕዮ ኣብ ዕብየትን ስግግርን ሃገርና ዝህልወን እጃም ብዝህልዉወን ብቑዓት ሰብ ሞያ ዝውሰን ይኸውን። መንግስቲ እውን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ብዙሓት ትካላትን ኣብያተ ዕዮን ክጣየሻ ካብ ምግባር ሓሊፉ ንዓኣተን ዘንቀሳቕስ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ እውን እናሰርሐ መፂኡ እዩ። ኣብ ምህናፅ ሓይሊ ሰብ ዓብዪ ቆላሕታ ተገይሩ ካብ ዝስራሕ ጀሚሩ ሰፋሕቲ ለውጥታት እናተርኣዩ እንትኾን ኮሌጃት ትምህርትን ስልጠናን ሃገርና ከዓ ካብተን ቁልፊ መዐወቲ እዚ ሽቶ ተጠቀስቲ እየን ምባል ይከኣል።

እዘን ትካላት በብግዚኡ ብርክት ዝበለ በዓል ሞያ ክፍጠር ብምግባር ብዙሕ ነዃል ይዓብሳ እኳ እንተሃለዋ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ናይ ምፍጣር ተልእኾ ግን ሕዚ እውን ይተርፎ እዮ። ቢሮ ቴክኒክ፣ ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ ኣብ ምፍራይ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ዘለዉ ንጥፈታት ንምግምጋም ካብ 17 ክሳብ 20 ነሓሰ 2009 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓድዋ ዶምቦስኮ ቴክኒክ ኮሌጅ ዓመታዊ ዋዕላ ኣሳሊጡ ኣሎ።

እቲ ገምጋም ንኹሎም ጉዳያት እቲ ዓውዲ ዝፈተሸ እንትኾን፤ ናይ ሎሚ ዓመት መድረኽ ፍልይ ዘብሎ እቲ ቢሮ፣ መንግስታዊን ውልቀን ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ብሓባር ኣኪቡ ዘመያየጠሉ ፈላማይ ሓባራዊ መድረኽ ስለዝኾነ እዩ። ቀንዲ ዕላማ እቲ ሓበራዊ መድረኽ ብሉፅ ተሞክሮታት ንምትሕልላፍን ንዓበይቲ ፀገማት እቲ ዘፈር ብምንፃር ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ንምብፃሕን ከምዝኾነ ላዕለዋይ በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ቴክኒክ፣ ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣብረሃም ብርሃነ ገሊፆምልና። ሓበራዊ መድረኽ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ መድረኽ ዝተርኣየ ዝዓበየን ፍሉይ ትኹረት ዝተውሃቦን ዛዕባ ስለዝነበረ ንሕና እውን ምድላውና ኣብዚ ነፀላ ሓሳብ ኢና ጌርና ቀሪብና።

ኣብቲ መድረኽ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 ዓ/ም ብዝርዝር ዝተርኣየ እንትኾን ድምር ኣቢልካ እንትርአ እቲ ናይ 2009 ዓ.ም ኣፈፃፅማ ብፅቡቕ መልክዑ ዝግለፅ እኳ እንተነበረ ትኹረት ዝሓቱ ጉድለታት ፅሬት እውን ግን ተራእዮም እዮም። ሽርክና ስልጠና ብዝምልከት ከም ትልሚ 80 ምኢታዊ ንምፍፃም ተሓሲቡ ልዕሊ 85 ምኢታዊ ትልሚ ዕውት ከምዝኾነ እዩ ኣብቲ መድረኽ ተገሊፁ። ኣብ ምዘና እንትንርኢ ድማ ኣብ መንግስታዊ ኮሌጃት ካብ ዝሰልጠኑ ሰልጠንቲ እቶም ልዕሊ 76 ምኢታዊ ወረቐት መረጋገፂ ብቕዓት ዝረኸቡ እንትኾኑ ኣብ ውልቀ ኮሌጃት እውን 65 ምኢታዊ ተፈተንቲ ብቑዓት ኮይኖም እዮም። እዙይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ዝሐሸ እንትኾን (ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንግስታዊ ኮሌጃት ሰልጢኖም ብቑዓት ዝተብሃሉ 70 ምኢታዊ ኣብ ውልቀ ድማ ከባቢ 60 ምኢታዊ ስለዝነበረ) ሕዚ እውን ግን ቀፃሊ ስራሕ ዝሓትት ሰፊሕ ክፍተት ምህላዉ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ። ብመዳይ ሓፂር ስልጠና ብብርኪ ክልል 110,000 መናእሰይ ንምስልጣን ተተሊሙ 113,407 ዝኣኽሉ መናእሰይ ኣብ ዘፈር ቴክኒክን ሞያን ዘተኮረ ስልጠና ዝረኸብሉ ዕድል ተፈጢሩ እዩ። ኣብ ስሩዕ ስልጠና እውን ብተመሳሳሊ 28,000 መናእሰይን ደቂ አንስትዮን ንምስልጣን መደብ ተታሒዙ ልዕሊ 29,000 ወገናት ተረባሕቲ እቲ ዕድል ንምግባር ተኻኢሉ ኣሎ። “እዚ ለውጢ እዙይ ክመፅእ ዝኸአለ ካብ ቅድሚ ሕዚ ብዝሐሸ መልክዑ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብጥቡቕ ስለዝተሰርሐ እዩ” ዝብሉ ኣይተ ኣብርሃም፤ ኣብ ቅበላ ተበፃሕነት እቲ ቑፅሪ ፀገም ዋላ እኳ እንተዘይነበረ ኣብ ፅሬት ዝለዓለ ትኹረት ከምዘድሊ ይገልፁ።

እቲ ናይ ፅሬት ፀገም ኣብ ኩለን ኮሌጃት (መንግስታውን ውልቀን) ዝተርኣየ ኮይኑ፤ ኣብ ኮሌጃት ውልቀ ብሰፊሑ ዝተርኣየ መምርሒ ናይ ዘይምትግባር ፀገም ከምዝኾነን ትኹረት ክግበረሉ ከምዘለዎን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሉ እዩ። ንኣብነት ናይ ሃገርና ይኹን ክልልና ልኡኽ ኣብ ምዕዋት ዝለዓለ ተራ እናተፃወታ ዝርከባ ናይ ውልቀ ኮሌጃት እኳ እንተሃለዋ መምርሕን ፖሊሲን ቴክኒክን ሞያን ብዝግባእ ዘይምፍፃምን ናብ ገንዘብ ምእካብ ምድሃብን ዝኣመሰሉ ፀገማት ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ። ብተወሳኺ ዘድልዩ ናውቲ ትምህርቲ ከየማላእኻን ሓይሊ ሰብ ከየዋደድኻን ብኣጠቓላሊ ምችው ሃዋህው ስልጠና ከይፈጠርካ ናብ ስራሕ ምእታው እውን ካልእ ፀገም ውልቀ ኮሌጃት ቴክኒክ ተባሂሉ ተገምጊሙ እዩ። እቲ ፀገም ካብ ኮሌጃት ውልቀ ጥራሕ ዝነቅል ዘይኮነስ መንግስቲ ክገብሮም እናተገብኦ ግን ዘይገበሮም ሓደ ሓደ ነጥብታት ዘጋጥም ፀገም እውን ከምዘሎ ተራእዩ። ንኣብነት መንግስቲ፣ ኣብ ኮሌጃት ውልቀ ንዝስልጥኑ ኣብ መንግስታዊ ኮሌጃት ምስ ዝስልጥኑ ማዕረ ትኹረት ሂቡ ስራሕ ክተኣሳሰሩ፣ ፅሬት ስልጠና ክረጋገፀሎምን በቲ ስትራቴጂ ተጠቀምቲ ክኾኑን ክፅዕር ከምዘለዎ ከም ነቐፌታ ተላዒሉ እዩ። በዚ ድማ ዘለዉ ፀገማት ብዝግባእ ምትእምማን ተገይሩሎም ንዝቕፅል ከመይ ገይርካ ክስራሕ ከምዘለዎ ብምርድዳእ ትልሚ 2010 ዓ.ም ክፀድቐ ተገይሩ።

ካብዚ ወፃእ ግን ናይ ውልቀ ኮሌጃት ኮይነን ካብ መንግስታዊ ኮሌጃት ዘይነኣኣስ ወይ እውን ብሉፅ ዝበሃል ተሞክሮ ዘመሓላለፋ ኮሌጃት ከምዘለዋ ተሰሚርሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዓድዋ እትርከብ ኮሌጅ ውልቀ ዶምቦስኮ ቴክኒክ ኣብዚ ዓመት ካብተን ዘለዋ ናይ ውልቀ ቴክኒክ ኮሌጃት ዝሐሸ ወይከዓ ብሉፅ ዝበሃል ኣፈፃፅማ ዝነበራ ኮሌጅ ኮይና ኣላ። ብሉፅነታ ብኣጠቓላሊ እቲ ናይ ኣፈፃፅማ ኩነታት ተራእዩ ንስልጠና ምቹው ብዝኾነ መንገዲ ዝተቐረፀን ኣብ ምንቅስቓስ ዘላን ኮሌጅ ብምዃና እዩ። ብተወሳኺ ናይ ካይዘን ትግበራ ብዝግባእ እተተግብር ጥራሕ እንተይኮነትስ ውሑድ ግን ድማ ብውፍይነት ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ሓይሊ ሰብ ስለዘለዋ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ስግግር ንጥፈታት ቴክኖሎጂ እውን ብስፍሓት ዝካየደላ ኮሌጅ እንትትኮን ብፍላይ ምስ ምምንጫው ሓይሊ ፀሓይ (ሶላር ኢነርጂ) ተተሓሒዙ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተጠቀምቲ እቲ ሓይሊ ንምግባር ዝለዓለ ምንቅስቓስ እናሳለጠት ትርከብ ብምዃና ብልዕቲ ኮይና ኣላ።

ብሓፈሻ ብብርኪ ሃገር ይኹን ክልል ዝተትሓዘ ትልሚ ንምዕዋት ናይ ውልቀን መንግስታዊን ኮሌጃት ማዕረ ሓላፍነት ክቕበላ ይግባእ። እተን ናይ ውልቀ ኮሌጃት እውን መንግስቲ ዝሓንፀፆም ስትራቴጂታት ኢንዳስትሪ ንምዕዋት ዝተምሃረን ብቑዕን ማእኸላይ ሓይሊ ሰብ ከፍርያ ኣለወን። ኣብኡ ዝስልጥኑ ዘለዉ መናእሰይ እውን ፅባሕ ንጉሆ ተረከብቲ ዓዲ ስለዝኾኑ ስራሕ ክተኣሳሰሩን ካብቲ ልምዓት ተጠቀምቲ ክኾኑን መንግስቲ ክሰርሕ ኣለዎ። ኣብቲ ቢሮ ክቕረፉ ዝግብኦም ናይ ኣሰራርሓ፣ ክትትልን ድጋፍን ፀገማት እውን ብትኹረት ክረኣዩ ይግባእ። ብፍላይ እቲ ካልኣይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ንምስኻዕ ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ናይ መንግስታውን ውልቀን ኮሌጃት ቴክኒክ ዝተናበበ ኣካይዳ ክህሉ ኣለዎ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010