እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
651
3331
20561
5145598
97256
128136
5193198

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 04:59

ኮለጃት ሞያ ምስ ተግባር ይሳነያ!

here we go
selam new

ኣብ ዘመነ ጨቆንቲ ስርዓታት መሳፍንትን ደርግን ብሓፈሻ ንብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ብፍላይ ከኣ ንተጋሩ ብኹለ መዳይ እዚ ዝበሃል ቖላሕታ ኣይነበረን። እዚ ምስኣን ቆላሕታ ኣዐርዩ ግድድ ብዝበለ ካብ መስመር ከተማታት ወይ ኣውራ መንገድታት ውፅእ ዝበላ ከምእኒ ወረዳ ወልቃይት “መድሓኒት ሞት” ኣሊሽካ ዝርከብ ትካል ልምዓት ኣይነበረንን። ኣብ ትምህርቲ እንተሪኢና እኳ ቅድሚ 1983 ዓ/ም ሓንቲ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ምንባራ እንትሕሰብ እቲ ህዝቢ ትምህርቲ ሓሪምዎ፣ ንትምህርቲ ዝበፅሑ ቆልዑ እውን ተቛደስቲ ዕድል ትምህርቲ ክኾኑ ክሕሰብ ዝኽእል ኣይነበረን።  ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብታ ወረዳ 83 ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ 32 ሳተላይት፣ ሓሙሽተ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣  ሓንቲ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ይርከባ። በዚ ድማ በቢዓመቱ ልዕሊ 56 ሽሕ ተምሃሮ እታ ወረዳ  ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከምዝርከቡ ካብ እቲ ወረዳ ዝተረኸበ ሰነድ የመላኽት። እዚ ውፅኢት ክረጋገፅ ዝኸኣለ ድማ ሳላ እቲ ብህወሓት ዝተመርሐ ቅኑዕ ህዝባዊ ቃልሲ ምዃኑ ናብ ሕቶ ኣይኣቱን።

ካብቶም ተጠቒሶም ዘለዉ ጠቕላላ ተምሃሮ፣ ዓሽራይ ክፍሊ ካብ ዝወድኡ 80 ምኢታዊ ኣብ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ኣትዮም ብውሑድ ሓደ ሞያ ንክዓጥቑ እናተገበረ ይርከብ። ነዚ ንምስላጥ ኣብዚ ዓመት ብምትሕብባር ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ሓደ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ኣብ ወረዳ ወልቃይት ከተማ ዓዲ ረመፅ ክህነፅ ተኻኢሉ እዩ። ንፈለማ እዋን ድማ 869 ሰልጠንቲ ብሞያታት ሕርሻ፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ቢዝነስ፣ ስፌት ክዳን፣ ምግቢ ምድላው፣ ኮንስትራክሽንን ሓዊሱ ትሽዓተ ክፍልታት ስልጠና እናወሰዱ ይርከቡ። ካብቶም ዝስልጥኑ ዘለዉ ልዕሊ 50 ምኢታዊ ደቂ ኣንስትዮ እየን። እታ ኮሌጅ ካብ ክልሰ ሓሳብ ብዝሰገረ ብተግባር ንምስልጣን ዝሕግዝ መሽናት ስለዘይተማለአላ ነዚ ክፍተት ንምምላእ ምስ ኮሌጃት ሑመራ፣ ሽረ፣ ኣክሱምን ዓድዋን ብምትሕብባር ኣብ ክልተ ዙር ንልዕሊ 2,000 መናእሰይ ስልጠና ሂባ እያ። እቶም ስልጠና ዝወሰዱ ኣብ ፈለማ ብቕዓት መመዘኒ ወቕቲ ዳርጋ ምኢቲ ምኢታዊ ማለት እውን ብዘይካ ኣርባዕተ መናእሰይ ብቑዓት ምዃኖም ከምዘረጋገፁን እቶም ኣርባዕተ ድማ ክፍተቶም ተፀኒዑ ዳግም ስልጠና እናተወሃቡ ከምዝኾኑን ዲን እታ ኮሌጅ ኣይተ መሓመድ ኑር ስራጅ ይገልፁ።

ካብቶም ሓፂር ስልጠና ዝወሰዱ መናእሰይ ሓደ ዓለም የሺወንድም እዩ። መንእሰይ ዓለም እታ ኮሌጅ ኣብ ዝዓበየላ ከተማ ዓዲ ረመፅ ተሃኒፃ ስልጠና ምሃብ ብምጅማራ ኣዚዩ ከምዝተሓጎሰ ብምግላፅ ቅድሚ ሕዚ ዓሽራይ ክፍሊ ዝወድኡ ተምሃሮ ኣብ ከባቢኦም ኮሌጅ ብዘይምንባሩ ቴክኒክን ሞያን ንምስልጣን ናብ ሑመራ፣ ሽረ፣ መቐለን ካልኦት ከተማታትን ብምኻድ ንዘይተደለየ ወፃእን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ይቃልዑ ከምዝነበሩ ሓቢሩልና። ሕዚ ግና ተምሃሮ እታ ኮሌጅ ብቐረባ ስልጠና ብምጅማራ ምስ ወለዶም ኮይኖም ንክስልጥኑ ትሕግዝ ኣላ ኢሉ። መንእሰይ ዓለም ባዕሉ እውን ቅድሚ ክልተ ዓመት ዓሽራይ ክፍሊ ወዲኡ ኣብ ካልእ ከተማ ክስልጥን ስለዘይከኣለ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት መዓልታዊ ሸቕሊ እናሸቀለ ከምዝነበረን ሕዚ ኣብታ ኮሌጅ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብሞያ ሓፂነ መፂን ክስልጥን ከምዝኸኣለን ገሊፁ እዩ። ድሕሪ ስልጠና ድማ መንግስቲ ብዘመቻቸወሉ ዕድል ልቓሕ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ መናእሰይ ሃይሉ ሰለሞንን መኣርግ የሺወንድምን ብምውዳብ 180 ሽሕ ብር ተለቂሖም ናብ ስራሕ እዮም።

ዲን እታ ኮሌጅ፣  ፅርየት ስልጠና ንምርግጋፅ ኣብታ ኮሌጅ ዘሎ ሕፅረት መሰልጠኒ ማሽን ቀልጢፉ ክፍታሕ ከምዘለዎ ሓቢሮምልና እዮም። ምኽንያቱ እታ ኮሌጅ ከም መጠን መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ብተግባር ንምስልጣን ዝሕግዝ ማሽን ኣይተማልኣላን። በዚ ድማ እቲ ብሞያታት ሓፂነ መፂን፣ ዕንፀይቲ፣ ኣውቶን ካልኦትን ተግባር ኣዋዲድካ ንምስልጣን ኣይተኸኣለን። እቲ ኣብ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲረመፅን ካልኦት ኮሌጃትን ዘሎ ሕፅረት ብተግባር ንምስልጣን ዝሕግዝ ቀረብ ማሽን  ንምፍታሕ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ ካብ ወፃእ ሃገር ዕድጊት ማሽናት ከምዝፈፀመን መብዛሕቲኦም ማሽነሪታት ናብ ውሽጢ ዓዲ ከምዝኣተውን ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ኣለም ወ/ጅወርግስ ገሊፆምልና። ኣይተ ኣለም፣ መንግስቲ ኣብ 2008ን 2009 ዓ/ም ማሽናት ንምዕዳግ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ብር ከምዝመደበን እቶም ዝበዝሑ ማሽናት ካብ ወፃእ ዓዲ ተዓዲጎም ናብ ውሽጢ ዓዲ ከምዝኣተውን ሓቢሮም። ኣብዚ ዓመት ስልጠና ምሃብ ዝጀመራን ከም እኒ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲረመፅን ካልኦት ኮሌጃትን ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ እተን ማሽናት ክኣትዋን ክትከላን ብምግባር ኣብ ዝቕፅል ዓመት ብተግባር ስልጠና ንክህባ ፃዕሪ እናተገበረ ምዃኑ ድማ ይገልፁ።

መንግስቲ ቁጠባዊ ዓቕሚ እዛ ሃገር ንምዕባይን ብቴክኒክን ሞያን ዝተዓጠቐ ብቑዕ ሰብ ሞያ ንምፍራይን ፉሉይ ቖላሕታ ሂቡ እናሰርሐ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ሕድ ሕድ ከተማታትን ወረዳታትን ፍልጠትን ክእለትን ቴክኒክን ሞያን ዘዕጥቓ ኮሌጃት ብምህናፅ ናይ ምስራሕን ምጥቃምን ዓቕሚ እናጨበጠ ይርከብ። ይኹን እንበር እተን ኮሌጃት ብክእለት፣ ፍልጠትን ኣተሓሳሰባን ዝተዓጠቐ ብቑዕ በዓል ሞያ ንምፍራይ ዝህብኦ ስልጠና ብመሰረት ዝተቐመጠ ኣንፈትን ስትራተጂን  30 ምኢታዊ ብክልሰ ሓሳብ 70 ምኢታዊ ድማ ብተግባር ክኾን ይግባእ። ነዚ ድማ እተን ኮሌጃት ብተግባር ንምስልጣን ዝሕግዝ ማሽናት ከምቲ ዝተብሃለ ብቕልጡፍ ክማላእ ግድነት ይኸውን። እዚ ከምዘለዎ ኮይኑ፣ ኣብ ገለ ነባር ኮሌጃት ንነዊሕ እዋን ግልጋሎት እንከይሃባ ዝተቐመጣ ማሽናት እውን ፅገና ዘድልየን እንተኾይነን ተፀጊነን ነተን ማሽናት ዘንቀሳቕስ ሓይሊ ሰብ ዘድሊ እንተኾይኑ እውን  ተቖፂሩለን ንከይዲ ስልጠና ክውዕላን ኣብቲ ካባቢ ንዘለዉ ደኣንት ሓገዝ ንክህባን እንተተገበረ ሓደ መፍትሒ መንገዲ እዩ እሞ ይተሓሰበሉ ንብል።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010