እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052382
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2479
2909
31496
4998067
84576
110388
5052382

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:42

ኪነ-ጥበብ ንልምዓት፤ ልምዓት ንኪነጥበብ

here we go
selam new

ኪነ ጥበብ  ባህሊ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዛዕባታት እናዳህሰሰ ዝሓለፈ ታሪኽ የዘኻኽረና፣ ህልው ጋህዳዊ ዓለም የርእየና ከምኡ እውን ቀፃሊ ህይወት እንታይ ክኾን ከምዝኽእል ይሕብረልና። ብድሕሪ እቶም እናዘናግዑ ዘምህሩና    ኪነጥበብ ድማ ጥበባውያን/ከየንቲ/ ኣለው። እቶም ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ዘለዎም ተውህቦ ብትምህርቲ እንተደኣ ተሓጊዙ ስራሕቶም ጥንኩር፣ ነባራይን ዓለምለኻዊ /ዩንቨርሳል/ን ክኾን ይኽእል እዩ።

ኣብ ክልልና ሕፅረት ሰብ ሞያ ትያትር፣ ሙዚቃ፣ ስእልን ቅርፃቅርፅን ንምፍታሕ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ኣብ 1989 ዓ/ም ተጣይሹ። እቲ ኮሌጅ ምጥያሹ መንግስቲ ነቲ ሞያ ዝሃቦ ትኹረት ዘመላኽት እዩ። ይኹን ምበር እቲ ብምልዕዓል ማሕበር ባህሊ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፅላል ቢሮ ትምህርቲ ክልል ክሳብ 2002 ዓ/ም ዝፀንሐ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ፀገም ህንፃ፣ ሕፅረት መምህራንን ምሕደራን ነይርዎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ሓንሳብ ምስታ ማሕበር ቀፂሉ ምስ ቢሮ ትምህርቲ ካብቲ ሓደ ናብቲ ካሊእ እናተገላበጠ ስሩዕ መሰልጠኒ ቦታን በጀትን ከይሃለዎ ሰንፈለል ክብል ፀኒሑ እዩ። ካብ ሰነ 2002 ዓ/ም ጀሚሩ ግና ኣብ ትሕቲ ፅላል ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ ኮይኑ በቢዓመቱ  ክሳብ 200 ዝኾኑ መናእሰይ ብስሩዕ ስልጠና እናሃበ መፂኡ ኣሎ።

ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ብጠቕላላ ኣብ ሸሞንተ ዙር ስልጠና ድማ 278 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ልዕሊ 700 ሰባት ኣሰልጢኑ ኣመሪቑ እዩ። ካብቶም ዝተመረቑ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ መብዛሕትኦም ኣብ ዘፈር ሚድያ፣ ኣብ ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ፣ መምህርነትን ከምኡ እውን ኣብ ስራሕቲ ኪነ ጥበባት ተዋፊሮም እናሰርሑ ይርከቡ። 

እቲ ኮሌጅ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ብቑዕን ብሞይኡ ዝተኣማመን ዜጋ ብምፍራይ ናይቲ ህዝቢ መነባብሮ ብኢዳስትሪያላይዜሽን ብምምሕያሽ ናብ ማእኸላይ እቶት ንምብፃሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ሓገዝቲ ዝኾኑ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ የሰልጥን ከምዘሎ ዲን እቲ ኮሌጅ መምህር መንግስተኣብ ፀጋይ ይገልፁ። እቲ ዝወሃብ ስልጠና ፅርየቱ ዝሓለወ ክኾንን ብቑዓት ሰብ ሞያ ንምፍራይን ብዝሕግዝ ብቕዓት ምርግጋፅ ሞያ መስርሕ ዝሓለወ እዩ። በዚ ድማ ካብቲ ብስሩዕ ስልጠና ዝህቦ ሞያ ትያትር፣ ሙዚቃ፣ ስእልን ቅርፃቅርፅን “ቱርን ትራብል”ን በቢዓመቱ ዝምረቑ መናእሰይ ብቕዓት መረጋገፂ ምዘና ካብ ዝወሰዱ እቶም 83 ነጥቢ 63 ምኢታዊ ብቑዓት ምዃኖም ኣረጋጊፆም እዮም።

ፀገም እቲ ኮሌጅ ሕፅረት በጀት፣ መምሃራን መለማመድን ክፍልታትን ብቀንዱ ዝፅራሕ ክሳብ ሕዚ ዘይተፈተሐ ፀገም እዩ። ይኹን ድኣምበር ኣብዚ ዓመት ብምምሕዳር ከተማ መቐለ ብልዕሊ ሸውዓተ ሚሊዮን ብር ሓደ በዓል ሰለስተ ደብሪ ህንፃ ንምህናፅ ተተሊሙ ቀዳማይ ዙር ህንፀት ንምጅማር ዘኽእል ስራሕ እናተሳለጠ ከምዝርከብ መምህር መንግስትኣብ ይዛረቡ።

ኣብቲ ኮሌጅ ስልጠና ካብ ዝወስዱ ዘለው መናእሰይ ሓደ ዮሃንስ ገብረህይወት እዩ። ንሱ ሕዚ ብደረጃ ሰለስተ ብሞያ ኢድ ስእሊ እናሰልጠነ ይርከብ። ዮሃንስ ቅድሚ ናብዚ ኮሌጅ ምእታው ኣብ ዝዓበየሉ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ስልጠና እንከይወሰደ ስእሊ ምስኣል ይፍትን ከምዝነበረ ይዝክር። ካብ ዓስራይ ክፍሊ ናብ ዓሰርተ ሓደ ክፍሊ ዘሕልፍ ነጥቢ እንከይመፀሉ ምስተረፈ ድማ ንዓመታት ሰኣላይ ናይ ሙዃን ባህጉ ንምዕዋት ናብዚ ኮሌጅ ከምዝኣተወ ይዛረብ። ኣብቲ ኮሌጅ ኣትዩ ድማ ብክልስ ሓሳብን ተግባርን ብዝረኸቦ ስልጠና ተደጊፉ ክእለቱ እናዕበየ ከምዝርከብ ይገልፅ። ብቀፃልነት በቲ ሞያ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ትምህርቲ ክማሃር፣ እቲ ብብርኪ ሃገር ተጀሚሩ ዘሎ ኩለመዳይ ልምዓት ንምቕፃል ዘኽእል ዘለዓዕል ስእሊ ብምስኣል ባህሊ፣ ቅርስታትን ዕብየትን ሃገርና ኢትዮጵያ ብስእልን ቅርፃቅርፅን ኣብ ዓለም ከፋልጣ ራእይ ኣለዎ።

ከያኒ ታደሰ በርሀ እውን ኣብቲ ኮሌጅ ብሞያ ትያትር ካብ ዝሰልጠኑ ሓደ እዩ። ታደሰ በርሀ ኣብቲ ኮሌጅ ኣትዩ ብብርኪ “ኣማተር’’ እናሃለወ ዝነበሮ ውሱን ዓቕሚ ብስልጠና ከምዘዕበዮ ይዛረብ። በዚ ድማ ብኢኮኖሚ ዓቕሙ ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ ኣብ ኪነ ጥበባት ትግራይ ናይ ባዕሉ ግደ እናተፃወተ ይርከብ። ድሕሪ ምረቓ ካብዝሰርሖም ድማ ’´ኣበሳ’’ ዘርእስቱ ተዋስኦ፣ “ደም ሰብን መሳልልን’’ ክልተ ፊልሚ ሰሪሑ ንህዝቢ ዘቕረበ እንትኾን “ጎጆ’’ ዘርእስቱ ነዊሕ ተኸታታሊ ድራማ ቴሌቪዥን ከምዝሰርሐ ይገልፅ።

ብድምር ኪነ ጥበብ ህዝቢ ንምንቃሕ፣ ንስራሕ ንምልዕዓልን እቲ ብስራሕ ዝተረኸበ ዓወት ንምድማቕን ሓጋዚ እዩ። ገለ ሰባት ሓያልነት ጥበብ ንምግላፅ “ካብ ሽሕ ዘረባ ሓንቲ ስእሊ’’ ይብሉ። ምኽንያቱ ኪነ ጥበብ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ምስሊ እናፈጠረን ውሽጥኻ እናኮርኮረን ዘለዓዕል ብምዃኑ እዩ። ስለዚ ኪነ ጥበብ ባህሊ፣ ሓድግታትን ልምዓትን ህዝቢ ንምሕላው፣ ንምዕቃብን ንምምዕባልን ዝለዓለ ግደ ኣለዎ። ብመሰረት እዚ እቲ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ንምዕቃብን እቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ህዳሰ ንምዕዋትን ኪነ ጥበብ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  ነዚ ድማ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ከየንቲ ብበዝሕን ብፅርየትን ንምፍራይ ጀሚርዎ ዘሎ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010