እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052342
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2439
2909
31456
4998067
84536
110388
5052342

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:37

’’ብቕዓት ምርግጋፅ ሞያ ረብሕኡ ንባዕለይ ’’

here we go
selam new

ኣይተ ኣለምሸት ብርሃነ መስቀል

ሓላፊ ኤጀንሲ ምርግጋፅ ብቅዓት ትግራይ

ዕውት ንምዃን ዓቕምኻ ምፍላጥ ፍርቂ ጉዕዞ ስራሕ እዩ። ብድሕሪ እቲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምፍላጥ ድማ ዘለካ ሃፍቲ ፣ ሓይሊ ሰብ፣ ጠለብ ዕዳጋን ካልኦትን ምፍላጥ ይስዕብ። ናብ ተግባር ምስተኣተወ እውን ዝወነንካዮ ፍልጠትን ክእለትን ብምውዳድ ብዘይምቁራፅ እናሰራሕኻ ምምሃር፣ እናተመሃርካ ምስራሕ ክቕፅል ይግባእ።

ብመሰረት እዚ ኣብ ሃገርና ንዘበናት ዝፀንሐ ድኽነት ንምቕራፍ ዝተመሃረ ሓይሊ ሰብ ምውናን ወሳናይ ምዃኑ ከም መንግስቲ ኣሚኑ ሓፂርን ነዊሕን ስልጠናታትን ትምህርትን እናሃበ ፀኒሑ እዩ። ንኣብነት ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ክልልና ጥራሕ እኳ እንተርኢና በቢዓመቱ ልዕሊ 100 ሽሕ ታሕተዎትን ማእኸሎዎትን ሰብ ሞያ ዝተፈላለዩ ሞያታት እናዕጠቓ የምርቓ እየን። እቶም ዝሰልጠኑ ይኹኑ ብልምዲ ሞያ ዝተዓጠቑ ብቕዓት ሞይኦም ንምርግጋፅ ድማ ኤጀንሲ ምርግጋፅ ብቕዓት በዓል ሞያ ካብ ዝጣየሽ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ኣቑፂሩ ኣሎ።

ኤጀንሲ ምርግጋፅ ብቕዓት ኣብ ክልልና ኣብ ትሕቲ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ብብርኪ ከይዲ ስራሕ እናሰርሐ ዝነበረ እንትኾን ካብ 2003 ዓ/ም ንደሓር ብብርኪ ኤጀንሲ ተጣይሹ እዩ። እቲ ኤጀንሲ እንትጣየሽ ዜጋታት ብልምዲ ይኹን ስልጠና ዘኻዕብትዎ ኣተሓሳሰባ፣ ክእለትን ፍልጠትን  ብኣንፃር ሃገራዊ ሞያ ብርኪ /ስታንዳርድ/ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘሎ ንምምዛን ዓሊሙ እዩ። ብቕዓት በዓል ሞያ ምምዛን ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ይሕግዝ፣ በዓል ሞያ ዘለዎ ፍልጠትን ክእለትን ከመሓይሽ የበረታትዕ። ብተወሳኺ ንቑፃርን ዕብየትን ኣግባብ ዘለዎ መበገሲ ኮይኑ የገልግል፣ ንስሩዕ ዘይኮኑ ስልጠናታት እውን ኣፍልጦ ይህብን ዕድመ ልክዕ ምምሃርን ምስራሕን የጠናኽር።

ብመሰረት እዚ ቅድሚ ሕዚ ምስ ምዘና ተተሓሒዙ ዝነበረ ኣተሓሳሰባን ትርጉምን ተሰጊሩ ኣብ ኩሉ ሴክተራት “ብቕዓት ምርግጋፅ ረብሕኡ ንባዕለይ እዩ’’ ዝብል ኣተሓሳሰባ ተፈጢሩ ኣሎ። ንኣብነት ከም እኒ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ/ ትእምት/፣ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን፣ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያንን ብርክት ዝበሉ ሓይሊ ሰቦም ክምዘኑ ዘኽእሉ ኣሰራርሓታት ዘርጊሖም ብሓይሊ ሰብ ምስልጣንን በጀት ምምዳብን ዝተባባዕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። እቲ ብቕዓት ምምዛን ብቐፃልነት እውን ብዋናነት ናብ ኢንዳስትርታት ክሸጋገር እዩ።

እቲ ኤጀንሲ ኣብ ዝሓለፈ ሸሞንተ ዓመት ኣብ 700 መመዘኒ ማእኸላት ልዕሊ 400 ሽሕ ዜጋታት ዝመዘነ እንትኾን ካብዚኣቶም እቶም  ልዕሊ  275 ሽሕን 600 ዜጋታት ተመዚኖም ብቑዓት ምዃኖም ኣረጋጊፁ እዩ። ካብቶም ብቕዓት ሞያ ዝምዘነሎም ሞያታት ድማ ቢዝነስ፣ ኣይሲቲ፣ ሕርሻ፣ ኮንስትራክሽን፣ ደኣንትን ካልኦትን እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብበዝሒ ዝምዘኑ ቢዝነስን ኣይ.ሲ.ቲን እንትኾኑ ብቐፃሊ ዝድለ ማኑፉክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ዝብሉ ሞያታት እቲ ምዘና ዝካየደሎም እኳ እንተኾኑ ግን ገና ዝተርፎ ዘይተመለአ ዕዮ ገዛ ከምዘሎ ሓላፊ እቲ ኤጀንሲ ኣይተ ኣለምሸት ብርሃነመስቀል ይገልፁ።

ብብርኪ ክልል ከይዲ ምርግጋፅ ብቕዓት በዓል ሞያ መጠን ምሕላፍ ብበዝሒ ካብ ዝምዘንሉ ሞያ ቢዝነስ ንኣብነት እንተሪኢና ካብቶም ዝተመዘኑ 52 ምኢታዊ ጥራሕ እዮም ዝሓልፉ። ምኽንያቱ ኣብዚ ናይ ካልእ ሰብ ኣጭበርቢሩ ክሓልፍ ዝኽእል ሰብ ትሑት ብምዃኑ እዩ።

ተመዘንቲ ቅድሚ ሕዚ ብቕዓት ንምርግጋፅ ካብቶም ርሕቐት ዘለዎም ዞባታት ምዕራብን ደቡብን እንተይተረፈ  ናብ ከተማ መቐለ ብምጉዓዝ ንዘይተደለየ ወፃእን ምብኻን ግዘን ይቃልዑ ነይሮም።  ሕዚ ግና ኣብ ከተማታት ሽረ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራትን ማይጨውን ተወሰኽቲ ኣብያተ ፅሕፈት ብምኽፋት ፀገም ተበፃሕነት ምቕላል ተኻኢሉ ኣሎ። በዚ ድማ ብብርኪ ክልል በቲ ሞያ ተመዚኖም ብቑዓት ምዃኖም ዘረጋገፁ ብዝሰርሕሉ ሴክተር ኣፍልጦ ተዋሂብዎም ብጎድናዊ ምስ ኤጀንሲ ዝሰርሑ ልዕሊ 4000 መዘንቲ ኣለው።

እዚ እንትኸውን ኣብ እዋን ምዘና ዝነበረ ኣተሓሳሰባን ተግባርን ኣካብነት ኪራይ  ንምክልኻል “ዲጂታል” ዝኾነ “ሶፍት ዌር” ብምድላው ብ”ኤሌክትሮኒክስ” ምዘና ፅሑፍ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ብውልቀ ሰብ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና ንምቕዳሕን ኣካብነት ክራይን ይቃልዕ ንዝነበረ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ፈጢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ብቕዓቶም ዘረጋገፁ ወረቐት ምስክር ዝወሃቦም ኣብ ድረ-ገፅ እቲ ትካል ዝጥቃዕ እንትኾን እዚ ፎርጅድ /ዘይሕጋዊ ወረቐት ምስክር/ ንምክልኻል፣ ተበፃሕነትን ግልፅነትን ንምፍጣር ዘኽእል ኣሰራርሓ ከምዝኾነ ኣይተ ኣለምሸት ይገልፁ።

ብድምር ዕላማ ብቕዓት ምርግጋፅ በዓል ሞያ ብምርዳእ እቲ ዝምዘን ቁፅሪ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ እዩ። እቲ ተመዛኒ ኣብዝሓ ዋላ እኳ ብ”ቢዝነስ” ዝምረቕ ማለት እውን ኪኢላ ሒሳብ እንተኾነ ኣብ ማኑፈክቸሪንግ ኢንዳስትርን ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ዘፈራት ዝተርፍ ነገር ከምዘሎ ኣሎ እዩ። ስለዝኾነ ኣንፈት ዕብየት እዛ ሃገር ኣብ ብዋንኡ ኣብ እቶም ተሪፎም ዘለው ዘተኩር ብምዃኑ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010