እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052322
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2419
2909
31436
4998067
84516
110388
5052322

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:35

ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና “ዝተዘርአ ከም ምዕፃድ…”

here we go
selam new

ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል ሃይሉ

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ቀንዲ መንቀልታት እቶም ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተልዓሉ ጎንፅታት፣ ሕብረተሰብ ኣብ እንታይነት ስርዓት ፌደራሊዝም ዘለዎ ግንዛበ ትሑት ምዃን፣ ተደጋጋሚ ዘርኣዊ ፕሮፖጋንዳ ሓይልታት ፀረ ሰላም፣ መንእሰይ ወለዶ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽን ስርዓታትን ሃገሩ ግንዛበ ንክህልዎ ዝተገበሩ ምንቅስቓሳት ክንድቲ ዝድለ ዘይምዃኖም ተጠቀስቲ እዮም። ከምኡ እውን ውሽጠ ዴሞክራሲ ኣሓት ውድባት ኢህወዴግ ምድኻም ስነ-ምህዳር ፖለቲካ ክንድቲ ዝድለ ዘይምስፍሑ፣ ፀገማት እንተጋጥሙ ብኣግኦም ቅልጡፍ መፍትሒ ዘይምንዳይ፣ ቁፅፅርን ክትትልን ዘይግበረሉ ዝርገሐ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ፀገማትን ሕብረተሰብ ክደናገርን ናብ ዕግርግር ክኣቱን ምኽንያት ከምዝኾኑ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብ ሸውዓተ ክሳብ ሸሞንተ ለካትት 2009 ዓ.ም ዘካየዶ ኮንፈረንስ መሰረት ገይርና ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ኣቕሪብና ምንባርና ይዝከር። ኣብ ካልኣይ ክፋል እዚ መደብ ድማ እቶም ዕግርግር ፈጠርቲ ሓይልታት እንመን ምዃኖም፣ ንምንታይ ቀንዲ ትኹረቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ከምዝገበሩ፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምክልኻል እቶም ጥቕዓታት ዝተጠቐሞም ሜላታትን ነዞም ፀገማት ንምፍታሕ ንቕድሚት መንግስቲ ትኹረት ክገብረሎም ዝግባእ ዛዕባታትን ዝምልከት ብተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል ሃይሉን ካልኦት ምሁራትን ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፡፡

እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ኣብ ምፍጣር ላዕልን ታሕትን እናበሉ ዝርከቡ ሓይልታት ናይ ውሽጥን ደገን ፀላእቲ እዮም። ይኹን እምበር ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገ/መስቀል ከምዝብልዎ፣ እቲ ቀንዲ ፀገም ውሽጣዊ እዩ። ናይ ደገ ፀላኢ ክኣቱ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክፍተት ብምብላፅ እዩ። ንኣብነት ኣብ መንጐ ኣባል ውድባት ኢህወዴግ ዝተፈጠረ ዘይምትእምማን፣ ክራይ ኣከብቲ ወገናት እናተበራኸቱ ምኻዶም፣ ዘይመትከላዊ ርክባት፣ ስእነት ስራሕ መናእሰይን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ህውከትን ዕግርግርን ንክለዓሉ ምኽንያት እናኾኑ ይርከቡ። ነዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተፈጠረ ፀገም ብምብላፅ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዝርከቡ ፀረ ስርዓትና ዝንቀሳቐሱ ተቓወምቲ ውድባት፣ ኣሸበርትን ሚድያታቶምን ምስ ካልኦት ምዕባለ እዛ ሃገር ድቃስ ዝኸልኦም ሃገራትን ሓይልታትን ብምውዳድ እቲ ዕግርግር ክቀፃፀል ልዑል ምንቅስቓስ እናካየዱ መፂኦም እዮም።

ኣብዛ ሃገር ንዝተፈጠረ ውሽጣዊ ፀገም ከም ጥጡሕ ባይታ ብምጥቃም ካብ ቀደም ኣትሒዘን ዕብየትን ልምዓትን ኢትዮጵያ ከም ስግኣት ዝሪኣ ከም በዓል ግብፂ፣ ኤርትራን ዝበላ ሃገራት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ነዛ ሃገር ንምድኻም ንድሕሪት ከምዘይብላ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል ይገልፁ። ግብፂ ኣሽንኳይዶ ዝተወለዐ ህውከትን ዕግርግርን ረኺባ ባዕላ እውን እንተኾነት ህውከት ንምፍጣር ንድሕሪት ዘይትብል ሃገር ምዃና፣ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ሓድነት፣ ዕብየት፣ ምርግጋዕን ሰላምን ኢትዮጵያ፣ ሰላማ ዘስእን ኮይኑ ከምዝስመዓ የረድኡ። ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ታሪኻዊ ፅልኢት ምስ ሩባ ኣባይ ዝተኣሳሰረ እዩ። ሩባ ኣባይ እንተድኣ ተገዲቡ ህይወት ግብፃውያን ናብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ኢላ ስለትኣምን ነዚ ንምትእጉጓል ዘይትፍንቅሎ እምኒ የለን። ንኣብነት ቅድም እንትብል ብቴሌቪዥን እታ ሃገር ከምዝተርኣየ፣ ንተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ብምሕጋዝ፣ ኣብ መንጐ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ጎንፂ ንክለዓል ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም፣ ብመልክዕ ሃይማኖትን ስራሕ ንዝሰኣኑ መናእሰይ ንዕግርግር ዝኸውን ገንዘብ እናሃበት ህውከት ንክፈጥሩ ብምግባርን ድኽምቲ ኢትዮጵያ ንክትህሉ ምስራሕ ናይ ወትሩ ግዘ ፖሊሲ ወፃኢኣ እዩ። ኣብ ሩባ ኣባይ ዘለዋ ትኹረትን ተሪር ቅዋምን ንምግላፅ ድማ “No need of peace more than water” ማለት እውን “ካብ ማይ ንላዕሊ ንግብፂ ዘድልያ ሰላም የለን” ዝብል ቅዋም ብምሓዝ ንዘበናት በይና እናተጠቐመትሉ መፂኣ።

ብዘይካ እዚ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል፣ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው “ኤርትራ እውን ከም ምችው ኣጋጣሚ ብምውሳድ ኣብ ምንብድባድ ህውከት ከምትፅመድ ጥርጥር ከምዘይብሉ ተፈሊጡ ዝሓደረ እዩ” ይብሉ። ኣብ ምዕጣቕን ምስልጣንን ኣሸበርቲ፣ ገንዘብ ብምሕጋዝ፣ ኣጀንዳታት ዕግርግር ብምምሃዝን ኣብ ኢትዮጵያ ህውከት ንክፍጠር ዝከኣላ እናፈተነት መፂኣ እያ፡፡ ከም ኣገላልፃ እቶም ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኤርትራ ካብ እትምስረት ክሳብ ሐዚ ካብ ንውሽጣዊ ጉዳያታ ንላዕሊ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ትኹረት እናሃበት ዝመፀት ሃገር እያ። እዚ ድማ ናይ ኩሉ ግዘ ሕልማ ዝተበተነት ኢትዮጵያ ምርኣይ እዩ። ኣይሰለጣን እምበር ቅድሚ 20 ዓመት ሕልማ ንምግሃድ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ ወራር ምክያዳ ይፍለጥ። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ተዳዒኹ ካብ ባድመን ካልኦት ብወራር ዝሓዞም ቦታታትን ምውፅኡ ዳግም ምስ ኢትዮጵያ ኲናት ብምግጣም ክስዕር ከምዘይኽእል ተማሂሩ። ስለዚ ህግደፍ ድሕሪ ወራር ንኢትዮጵያ ንምርባሽ ዝተኸተሎ መንገዲ ኣሸበርቲ ኣሰልጢንካን ኣዕጢቕካን ምልኣኽን ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢልካ ሰላም ሃገርና ምዝራግን እዩ።

በዚ እንከየብቀዐ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዓድታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምውዳብ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ኣብ ምግዋሕ ፀረ-ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ ተንቀሳቒሶም፡፡ በዚ ኣቢሉ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንስንሳቶም ንክጠራጠሩ ዘርኣዊ ፕሮፖጋንዳ እናነዝሑ መፂኦም። ብዘይካ እዚ “ኮሓሎ መሲለን መንቆሮ” ከምዝበሃል ኣባላት ህግደፍ ኢትዮጵያውያን ብምምሳል ኣብ መንጐ ኢትዮጵያውያን ህውከትን ዕግርግርን ክፈጥሩ ዝኽእሉ ተኳሳሕትን ዘርኣውን ኣጀንዳታት ብምምሃዝ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም እናሰርሑ መፂኦም እዮም፡፡ ንኣብነት ቀንዲ ትኹረቱ ንተጋሩን ውድብ ህወሓትን ንምድኻም ዝዓለመ “ልዕልነት ተጋሩ ኣሎ” ዝብል ብዕራይ ወለደ ዘረባ ኣጋዊሖም፡፡ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፣ ሃገራዊ ድሕንነት፣ ቁጠባን ምዕባለን እዛ ሃገር ብተጋሩ ከምዝተትሓዘ ኢትዮጵያውያን ብምምሳል ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ገይሮም ነቲ ሓሶት ኣምበድቢዶምዎ። በዚ መንገዲ ነቲ ኣብ ኲናት ባድመ ፈትዩ ክሳብ ዝፀልእ ንሻዕብያ ዝሰዓረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብማሕበራዊ ሚድያ ብዝፍነዉ በለካ ለኸዐካ ኣቢሎም ብምድንጋር ቂሙ ንምውፃእ እናፈተኑ ይርከቡ። ይኹን እምበር ነቲ ብሻዕቢያ ብዝተወደበ ኣገባብ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣንፃር ኢትዮጵያ ዝግበር ወፍሪ ብወገን ኢትዮጵያ ብዝተወደበ ኣገባብ ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብ ዝነበረ ምንቅስቓስ ድኹም ከምዝነበረ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል የረድኡ።

ብሓፈሻ እንትርአ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ንክፍጠር ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ቀንዲ ስርሖም ኣብ መንጐ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን እታ ሃገር ቅርሕንትን ምርሕሓቕን ምፍጣር እዩ። ካብኡ ድማ ንኢህወዴግ ብምውዳቕ እዛ ሃገር ካብ ዝተተሓሓዘቶ ጎደና ዕብየት ንምትእጉጓል ዝዓለመ እዩ፡፡ ብፍላይ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ነቲ ሐዚ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንክረጋገፅ ሰፍ ዘይብል መስዋእትነት ስለዝኸፈሉ ብሓይልታት ፀረ-ሰላም ከቢድ ስም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ተኻይድዎም። ብካልኦት ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብሕማቕ ንክረኣዩ ዝለዓለ ዘርኣዊ ምንቅስቓስ እናካየዱ መፂኦም። ስለዚ ንኢህወዴግ ንምውዳቕ ፈለማ ነቲ ቀንዲ መሰረት ውድብ ህወሓት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክሽቑረርን ክርዕድን ተንቀሳቒሶም። ብዛዕባ እንታይነት ፖለቲካ ዘይፈልጡ ተጋሩ እንተይተረፈ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ወሪድዎም። እዚ ድማ ህወሓት ደገፍ ህዝቢ ትግራይ ንከይህልዎ ንምግባር እዩ።

“ኣተዓላልባያ ዛግራ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን” ከምዝበሃል ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ዘካይድዎ ወፍሪ ፀለመን መጥቃዕትን ናይ መወዳእታ መዕለቢኦም ኣበይ ምዃኑ ንምፍላጥ ህዝቢ ትግራይ ንኡሽተይ እኳ ኣይተደናገረን። መን፣ መን ምዃኖም ኣፀቢቑ ስለዝፈልጥ ናይ መወዳእታ ሸቶኦም እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣይተፀገመን። ነቲ ብመስዋእቲ ቀያሕትን ፀለምትን ደቁ ከፊሉ ዝሃነፆ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምዕናውን ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለዎ ስጡም ሓድነት ንምሽርሻርን ምዃኑ ብጋንኡ ተረዲኡዎ ፀኒሑ። ነዚ ሓቂ እዚ ፈሊጡ ብምፅንሑ ናብቲ ዘፃወድዎ መፃወድያ ብስምዒት ህሩግ ኣይበለን። ኣብ ልዕሊኡ ንዝፍነዉ ዘርኣዊ መጥቃዕቲታት ብትዕግስትን ፀዋርነትን ኣምኪንዎ። ሓይልታት ፀረ-ሰላም በብግዚኡ ንዝምህዝዎም ዘርኣዊ ፕሮፖጋንዳ ናብ ስምዒት እንተይኣተወ ጥንቃቐን ብስለትን ብዝተመልአ ኣገባብ እናፍሸሎም ይርከብ። ብመስዋእትን መቑሰልትን ኣማኢት ኣሽሓት ደቁ ዝተሃነፀ ስርዓት ህዝባዊ ዕላማ ብዘይብሎምን ትማሊ ብዝሰዓሮምን ተረፍ መረፍ ደርግን ኢህኣፓን ከምዘይፈርስ ኣርእይዎም።

ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል ከምዝብልዎ፣ እዚ ኩሉ ዓቕልን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ብቐሊሉ ዝተረኸበ ኣይኮነን። ንዘመናት ብዝሰገሮም ፈተናታትን መሪር ቃልሲን እናኻዕበቶ ዝመፀ ዘኹርዕ ፀጋ እዩ። ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ብዝበፅሑዎ ፀገማት እናጠንከረ ብምምፅኡ ፀዋርነትን ዓቕልን ከም ባህሉ ዝገበረ ህዝቢ እዩ። ካብ ዝለዓለ ትዕግስቲ ዝለዓለ ዓወት ከምዝሕፈስ ብተግባር እናረኣየ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ሳላ ትዕግስትን ፀዋርነትን ባህሉ እናገበረ ዝመፀ ድማ ንግዚኡ ብዝተፈጠሩ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ፀገማት ተለዓዒሉ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሉ ንዝሃነፆ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ተኸላኺሉ።

ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ዓቕልን ትዕግስትን ኣብ ክልሉ ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ስለዘየለዉ ኣይኮነን። እንታይ ድኣ በቲ ሓደ ወገን ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብሰላማዊ ቃልስን ዘተን እምበር ዕግርግር ብምፍጣር ነቶም ንዓመታት ዝተሃነፁ ልምዓታዊ ስራሕቲ ብምፍራስ ከምዘይኮነ ስለዝግንዘብ እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ብፀረ-ሰላም ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ዕግርግር ኣንፃር መንነቱን ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ዝተኸተሎ ስርዓትን ብምዃኑ ክብደት እቲ ፀገም ብምርኣይ እዩ።

ስለዚ መንግስትን ውድብን ኣብ ቀፃሊ ነቶም ብደረጃ ሃገር ይኹን ክልል ዕግርግርን ህውከትን ንኽለዓሉ መንቀሊ እናኾኑ ዝርከቡ ፀገማት ንምፍታሕ ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ከምዝግባእ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገብረመስቀል የረድኡ፡፡ ብፍላይ እቶም ብሕብረተሰብ እናተልዓሉ ዝመፁ ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምፍታሕ ንቕድሚት ትኹረት ብምሃብ ክፍትሑ ኣለዎም፡፡ ብመንግስትን ህዝብን ዝተውሃቦም ሓደራ ብምዝንጋዕ ግዘ፣ ንብረትን ገንዘብን መንግስቲ ንውልቀ ረብሐኦም እናውዓሉ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ስእነት ስራሕ መናእሰይን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ንኽጋደድ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ክራይ ኣከብቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ፡፡ ብዘይካ እዚ እቲ መንግስቲ ንህንፀት ዝተፈላለዩ መሓውራት መሰረተ ልምዓት ዝህቦ ዘሎ ትኹረት ኣብ ህንፀት ኣተሓሳስባን ምፍጣር ዕድል ስራሕን መናእሰይ ክደግሞ ይግባእ፡፡

ብተወሳኺ ብሓይልታት ፀረ ሰላም ንዝጋውሑ ብዕራይ ወለደ ዘርኣዊ ፕሮፓጋንዳ መንግስቲ ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ ብምጥንኻር ብኣግኡ ግብረ መልሲ ክህብ ከምዝግባእ፣ ፖለቲካዊ ምህዳር ብምስፋሕ ተቓወምቲ ውድባት ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግቡኦም ንክፍፅሙ ፃዕሪ ክገብር ከምዘለዎ፣ ሕብረተሰብ ኣብ ፅንሰ ሓሳብ ስርዓት ፌደራሊዝም ዘለዎ ትሑት ግንዛበ ንምዕባይ ምሁራት ብዝተፈላለያ መራኸብቲ ሓፋሽን መድረኻትን ኣቢሎም ግቡኦም ንኽፍፅሙ መንግስቲ ኩነታት ከመቻቹ ከምዝግባእ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተገሊፁ እዩ፡፡ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝህቦ ረብሓ ንላዕሊ ጉድኣቱ ከምዝዛይድ ካብተን ብኡ ዝፈረሳ ዘለዋ ሃገራትን ኣብ በዓልትና እውን ዛጊድ ብዝፈጠሮ ሓደጋን ትምህርቲ ብምውሳድ ጥቡቕ ክትትልን ቁፅፅርን ክግበረሉ ይግባእ ተባሂሉ እዩ፡፡ ከምኡ እውን ኣብዛ ሃገር ዝርከቡ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብርክት ዝበሉ ብሓባር ዘማዕበልዎም እሴታት፣ ባህልን ታሪኽን ስለዘለዉ መንግስቲ ይኹን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ክንዲ ኣብ ዝፈላልይዎም ሓድነቶም ከጠናኽሩ ኣብ ዝገብርዎም ዛዕባታት ፅዑቕ ስራሕ ክስራሕ ይግባእ። እዚ ንምዕዋት ድማ መራኸብቲ ሓፋሽ ባህሊ፣ ታሪኽን ጅግንነትን ኩሎም ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን እዛ ሃገር ዘካተቱ ስራሕቲ ከጋውሓ ከምዝግባእ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃዋሳ ክፍሊ ትምህርቲ ሕጊ ወ/ሮ ቤዛ ደሳለኝ ኣብ ዘቕረብኦ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣረዲአን።

ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ዘኹርዑ ክብርታትን ፀጋታትን ዝተዓደለ እዩ። ሳላ ካብ ዘበነ ኣክሱም ጀሚሩ እንታይነት መንግስትነትን ምምሕዳር ህዝብን ብተግባር እናረኣየን እናተግበረን ዝመፀ ወዲ ሰብ ብሕግን ስሪትን ጥራሕ ክምራሕን ክዳነን ከምዝግባእ ኣፀቢቑ ይፈልጥ። ብሕጋዊ መንገድን ብሰላማዊ ዘተን ምእማን መግለፂ ብስለትን ስልጣነን ሓደ ህዝቢ እዩ። በዚ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ንኣዝዮም ከበድትን ፈተንትን ፀገማት ተፃዊሩ ብብልሒ ብምስጋር ኣብ መወዳእታ ዓወት ምምዝጋብ ከምባህሊ ገይሩ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡን ባህሊ ስርሑን ካብ እዋን ናብ እዋን እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ኣብዛ ሃገር ንዝነበሩ መዝመዝቲ ስርዓታት ንምውጋድ ዝፈትዎም ደቁ ብምግባር ማዕርነት ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዘረጋገፀ ስርዓት ንክትከል ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝፈፀመ በደል ህዝብታት እናረኣየ ዘይፃወር ጅግና ህዝቢ እዩ። ነዚ ህዝቢ እዚ ምብዳል ድማ ዘይከኣል እዩ። ስለዚ ኣመራርሓ ይኹን ሰራሕተኛ መንግስቲ ምእንተ ባዕሉ ኢሉ ነዚ ክቡር ህዝቢ እዚ ካብ ልቡ ከገልግል ይግባእ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ዘሕለፎ ወፅዓን ዝኸፈሎ መስዋእትነትን “ይኣክል” ክበሃል ኣለዎ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010