እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925743
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3148
2784
12646
4892207
68325
89679
4925743

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

ዘይተዳህሰሱ ረብሓታት

here we go
selam new

ኣብ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ “መረባኹም ዓሕን እምባሕን ይምላእ” ዝብል ምረቓ ወለዲ ዝተለመደ እዩ። እዚ ምርቓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ረብሓ ሃፍቲ እንስሳ ዝነበሮ ግንዛበ ዓብዪ ምንባሩ የርኢ፡፡ ፀባ እናሰተየ ንዝዓበየ ሰብ “እዚ ወዲ እኮ ፀባ ፀገብ እዩ” ዝብል ኣገላልፃ ምጥቃም ልሙድ እዩ። እዚ ድማ ፀባን ውፅኢት ፀባን እናሰተየን እናተመገበን ዝዓበየ ሰብ ካብቲ ካልእ ሰብ ንላዕሊ ዝህልዎ ጥንካረ ንምግላፅ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ትግራይ ሓደ ሰብ ብዘለዎ ጥሪት እንተምሒሉ ከም ተኣማኒ ዝሕሰበሉ ኩነታት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ማሕበረሰብ ራያ ሓደ ሰብ ዝኾነ ጥፍኣት ፈፂምካ ተባሂሉ “እዘን ጥሪት ይኽለኣኒ” ኢሉ እንተምሒሉ ብባህሊ እቲ ከባቢ ቀጥታ እዩ ዝእመን። ከምኡ እውን “ብዕራይ ዘለዎ ሰብየ መመሪፁ ይዋሰብየ፣ ብዕራይ ዘይብሉማ ሰበይቱ ውሽማ ግራቱ ጉልማ” ዝብሉ ቃላዊ ግጥምታት ኣለዉ፡፡ ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ማሕላ ይኹን ዝፀበቐ ምርቓ ኣብ ዙርያ ሃፍቲ እንስሳ ዝተሓፀረ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ህይወቱ ክንደየናይ ምስ ምርባሕ ሃፍቲ እንስሳ ዝተኣሳሰረ ምንባሩ የርኢ።

ሕብረተሰብ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ረብሓታት ሃፍቲ እንስሳ ዝነበሮ ግንዛበ ዓብይ ይንበር እምበር ብኸመይ ኣገባብ ዝለዓለ ጥቕሚ ከምዝኽእል ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበሮን። እዚ ድማ ብሰንኪ ትሑት ግንዛበ ኣመጋግባ፣ ኣገልግሎት ሕክምና፣ ኣመራርፃ ጨገረት፣ ክንክንን ካልኦት ፀገማትን እንስሳ እዩ፡፡ ስለዚ “ክንድዙይ ከፍቲ ኣለዋኒ” ኣብ ዝብል እምበር ኣብ ዝህበኦ ቁጠባዊ ረብሓ ብዙሕ ትኹረት ኣይነበሮን። ብተወሳኺ ኣብ ረብሓ ፀባን ውፅኢት ፀባን ዝነበረ ግንዛበ ብዙሕ ብዘይምዃኑ ሓረስቶት ካብ ኣላሕም ንላዕሊ ኣብዑር ክህልዉዎም ይደልዩ ነይሮም። ግንዛበ ስለዘይነበሮም ጥራሕ ኣይኮነን፤ መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ስለዝኾነ ንማሕረስ ዝጥቀምሎም ኣብዑር ንክበዝሑሎም ካብ ዝነበሮም ድልየት ዝነቐለ እዩ።

ነዞም ፀገማት ብምፍታሕ ካብቲ ዘፈር ዝርከብ ውፅኢት ብምምሕያሽ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምልዋጥ መንግስቲ ምርምራት ንክግበሩ ትኹረት ሂቡ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዘፈር ሃፍቲ እንስሳ ምርምርን መፅናዕትን ዘካይዳ ዝተፈላለያ ትካላት ዝተጣየሻ እንትኾና ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓደ ካብዚአን እዩ። ካብ ሃፍቲ እንስሳ ዝርከብ ረብሓ ብዓይነቱን ብመጠኑን ክብ ንምባል ብምርምር ዝተደገፉ ስራሕቲ እናካየደ ይርከብ። ከምኡ እውን ኣብ ዘፈር ሃፍቲ እንስሳን ውፅኢት እንስሳን ዝጠመተ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር፣ ምርምርን ግልጋሎት ማሕበረሰብን እናካየደ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘመናዊ ምርባሕ ፀባ ላሕሚ፣ ኣናህብ፣ ደርሆ፣ ምህጣር ኣብዑር፣ ኣባጊዕን ኣጣልን ትኹረት ብምሃብ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ምርምር ይካየድ።

ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ምርምርን ብተግባር ዝተደገፉ ንምግባር ድማ ኣብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈላለያ ዓልየት እንስሳ ኣኪቡ ኣሎ። ኣብ ፀባን ውፅኢት ፀባን ንዝካየድ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ምርምርን ዝኾና “ሆሊስቴይን ፍሬዥያ” ዝተብሃላ 49 ዝተዳቐላ ኣላሕም፣ ሓሙሽተ ካብ ምዕራባዊ ዞባ ትግራይ ዝመፃ በጋይትን ሓሙሽተ ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝመፃ ዓልየት “ቦረና” ዝተብሃላ ኣላሕምን ከምዘለዋ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ሃፍቲ እንስሳ መምህር ብርሃነ ገብረኣነንያ የረድኡ፡፡

ዘፈር ትምህርቲ ሃፍቲ እንስሳ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሃፍቲ እንስሳ ስራሕቲ ምምሃር ምስትምሃርን ምርምርን እናካየደ እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ፀባን ውፅኢት ፀባን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ካብቶም ካልኦት ዓውድታት ዝዓዘዘ እዩ። እቲ ዘፈር ኣብ ምርባሕ ፀባ ላሕሚ፣ ፀባን ውፅኢት ፀባን ምርምር ንምክያድ ፈለማ ኣብ ምምራፅ ዝለዓለ ውፅኢት ፀባ ዝህባ ጭጋረት ኣላሕም እዩ ትኹረት ገይሩ። ብመሰረት እዚ ብደረጃ ዓለም፣ ሃገር ይኹን ክልል ዝለዓለ ውፅኢት ፀባ ዝህባ ኣላሕም ኣተኣኻኺቡ። ናይዚ ቀንዲ ዕላማ ድማ እቲ ብደረጃ ሃገር ኣብ ምርባሕ ፀባ ላሕሚ፣ ፀባን ውፅኢት ፀባን ዘሎ ትሑት ግንዛበን ባህላዊ ኣሰራርሓን ብምውጋድ ካብቲ ዘፈር ዝርከብ ረብሓ ንምዕባይ እዩ፡፡ በዚ ምኽንያት እዩ እምበኣር ዝተፈላለያ ዓይነት ጭጋረት ዘለወን 59 ኣላሕም ካብ ርሑቕን ቀረባን ከባብታት ኣተኣትዩ ዘሎ።

ኣብ ምርባሕ ፀባ ላሕሚ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ሓንቲ ላሕሚ ኣብ ክንደይ ዓመታ ክትስረር ከምዝግባእ፣ ኣብ እዋን ምልኦ እተርእዮም ባህርያት፣ ክትምገቦም ዝግበኣ ዓይነትን መጠንን ምግቢ ከምኡ እውን ክትወልድ ምስተቓረበት ኣብ ኣመጋግባ ክግበር ዝግባእ ጥንቃቐን ዝምልከት ብዘመናዊ መንገዲ ብተግባር ዝተሓገዘ ትምህርትን ምርምርን ይካየድ።

ኣብቲ ዘፈር ኣብ ፀባን ውፅኢት ፀባን ምርምርን መፅናዕትን እናተኻየደ ይርከብ። እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጅታት ብምጥቃም ካብ ምህርቲ ፀባ ካልኦት ውፅኢታት ንምርካብ ዝግበር ከይዲ እዩ። እዚ ከዓ ፈለማ ፅርየት ላሕሚ ካብ ምሕላውን ምሕላብን እዩ ዝጅምር። ሓንቲ ላሕሚ ቅድሚ ምሕላባ መጀመርያ ጉሊኣ ክትሕፀብ ኣለዋ። ናይቲ ዝሓልብ ሰብ ኢድ እውን ብዝግባእ ክሕፀብ ይግባእ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ፀባ ብቐሊሉ ክብከል ስለዝኽእል እዩ። እቲ ዝተሓለበ ፀባ ክልተ ሰዓት ኣብዘይመልአ ግዘ ክፈልሕ ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ድማ ናብ ፍሪጅ ክኣቱ ኣለዎ። ፀባ ምስተሓለበ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን እንድሕር ዘይሞይቑ ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ “ላክቶስ ኣሲድ ባክቴርያ” ዝተብሃሉ ታሃዋስያን ኩነታት ተመችይዎም ክብክልዎ ይኽእሉ እዮም። እንድሕር ተበኪሉን ከም ማይ ዝበሉ ነገራት እንድሕር ተሓዊስዎ ድማ ስለዝበጣጠስ ብዘበናዊ መንገዲ ናብ ካልኦት ውፅኢታት ምቕያር ኣይከኣልን። ስለዚ ክፍሊ ትምህርቲ ሃፍቲ እንስሳን ውፅኢት እንስሳን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፅሬትን ትሕዝቶን ፀባ ንምፍላጥ ዘኽእሉ ቴክኖሎጅታት ብምትእትታው እናሰርሐ ይርከብ፡፡ ንኣብነት ማይ ዝተሓወሶን ዘይተሓወሶን ፀባ ብዓይኒ ብምርኣይ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ምኽንያቱ ፀባ ባዕሉ እቲ 85 ምኢታዊ ትሕዝትኡ ማይ እዩ። ስለዚ ማይ ዝተሓወሶ ፀባ “ላክቶ ሜትር” ብዝተብሃለ ዘመናዊ መሳርሒ ጥራሕ እዩ ዝፍለጥ። እዛ ላክቶ ሜትር ዋጋኣ 400 ብር ስለዝኾነት ዝደለየ ሰብ ዓዲጉ ፅርየት ፀባ ከረጋግፅ ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ፊዚካላውን ኬሚካላውን ትሕዝቶ ፀባ ንምፍላጥ ዘኽእል “ላክቶስ ስካን” ዝተብሃለ መሳርሒ ኣታኣታትዩ ኣሎ። እዚ መሳርሒ ኣብ ውሽጢ ፀባ ዘሎ መጠን ፕሮቲን፣ ስብሒ፣ ላክቶስን ካልኦት ንጥረ ነገራትን ንምፍላጥ ይጠቅም።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ፀባን ውፅኢት ፀባን ብዝግበር ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ምርምርን ተምሃሮ ዓቕሞም ኣዕብዮም ንክወፁ እናተገበረ ይርከብ። ገ/ህይወት መለስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ሃፍቲ እንስሳ ተምሃራይ እዩ። ንሱ ተምሃራይ ገብረህይወት፣ ዝወሃብ ትምህርቲ ብተግባር ዝተደገፈ ስለዝኾነ እቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝቐለለን ተፈታውን ንክኸውን ከምዘኽኣሎ ይዛረብ። “እቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ወረቐት፣ ቢሮን ፀሊም ሰሌዳን ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን። ብዛዕባ ምርባሕ ፀባ ላሕሚ እንትንመሃር ኣላሕም ብኣካል ተቐሪበን ስለዘለዋ ካብ ምስራር ክሳብ ምውላድ ዘሎ ኩሉ ከይዲ ብዘበናዊ ኣገባብ ናይ ምምሃር ዕድል ኣለና” ይብል፡፡ ስለዚ ተምሃሮ ተመሪቖም ምስ ወፁ ኣብ ምርባሕ እንስሳ ንክዋፈሩን ኣብ ዝተመደብዎ ስራሕ መንግስቲ ዕውታት ኮይኖም ንክሰርሑን ዘኽእሎም ፍልጠት ሒዞም ንክወፁ እናኽኣሎም ይርከብ።

ብተወሳኺ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተምሃሮ ኣብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ዘለዎም ፍልጠት ንከዕብዩ ብምርምር ዝተደገፈ ትምህርቲ እናሃበ እዩ። ነዚ ስራሕ እዚ ዝጠቕሙ ኣብዑር፣ ኣጣልን ኣባጊዕን ብምድላው ስራሕቲ ምህጣር እናተኻየደ ይርከብ።

ሃፍቲ እንስሳ እኹል ምህርቲ ፀባን ስጋን ንክህባን ንኸይህባን እቲ ወሳኒ ነገር ምግቢ እዩ። እቲ ዝደልይኦ ዓቐንን ዓይነትን ምግቢ እንተረኺበን ፅቡቕ ምህርቲ ፀባን ስጋን ይህባ። ስለዚ እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ፅቡቕ ምህርቲ ፀባን ስጋን ምእንታን ክህባ ኣብ ዝምገብኦ ዓይነት ምግቢ ምርምር እናካየደ ይርከብ። ዝለዓለ ረብሓ ክህቡ ዝኽእሉ ንጥረ ነገራት ዝሓዙ ዓይነታት ምግቢ ብምርምር ኣቢልካ ስራሕቲ ምፍላጥ የሳልጥ ኣሎ። ይኹን እምበር እቶም ኣብ ምግብታት እንስሳ ምርምር ዝካየደሎም ማሽናት ስለዝተበላሸዉ ኣብዚ ሐዚ እዋን እቲ ስራሕ ክንድ’ቲ ዝድለ እናተኻየደ ኣይኮነን። ካብዚ ቀረባ እዋን ኣትሒዙ ግና እዚ ፀገም ንምፍታሕ ዓብይን ኩለመዳያውን ቤተ ፈተነ እናተሃነፀ ይርከብ። ኣብዚ ሐዚ እዋን ከይዲ ስራሕ እቲ ህንፃ ተዛዚሙ ማሽናት ምእታው ጥራሕ ተሪፉዎ ኣሎ።

ውፅኢት ምርምር ሓደ ትካል ናይ ግድን ነቲ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ፀገም ዝፈትሕ ክኸውን ኣለዎ። ብመሰረት እዚ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዘፈር ሃፍቲ እንስሳ ዝግበር ምርምር ኣብ ግልጋሎት ሕብረተሰብ ንክውዕል ፃዕሪ ተገይሩ እዩ። በዚ እውን ናብ ሰለስተ ወረዳታት ትግራይ ብምውራድ ኣብ ግልጋሎት ንክውዕል እናተሰርሐ ይርከብ። ተመራመርቲ እቲ ዘፈር ናብ ገዛ ሓረስታይ ብምኻድ ውፅኢት ምርምሮም ብተግባር እናረኣዩን እናሰልጠኑን ይርከቡ። ብፍላይ ኣብ ኣተሓላልባን ኣተሓሕዛን ፀባ፣ ፀባ እንከይተበላሸወ ናብ ዕዳጋ ዝቐርበሉ ኣገባብ፣ ስርዓት ኣረባብሓን ኣመጋግባን እንስሳን ካልኦት ጠቐምቲ ነገራትን ዝምልከት ስልጠና ይህቡ።

ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ሓረስቶት ስኣን ምፍላጥ ንመላእን ዘይመላእን ላሕሚ ማዕረን ሓደ ዓይነትን ምግቢ ዝህቡሉ ኩነታት ኣሎ። ሓንቲ መላእ ላሕሚ ብፍላይ ኣብ እዋን ምውላዳ ብዙሕ ምግቢ ክትምገብ ኣይምከርን። ብዙሕ ምግቢ እንተበሊዓ ስለትሰብሕ ኣብ እዋን ወሊድ ፀገም ከጋጥማ ይኽእል እዩ። እዚ ፀገም ንምፍታሕ እቶም ክኢላታት መጠንን ዓይነትን መላእ ላሕሚ ክትምገቦም ዝግባኣ ነገራት ሓረስቶት ንክፈልጡዎ ይገብሩ። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ ልዕሊ 400 ሓረስቶት እናዓደመ ክልስ ሓሳባውን ተግባራውን ስልጠናታት ሃፍቲ እንስሳ ከምዝህብ መምህር ብርሃነ የረድኡ። በዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ሓረስቶት እናተለወጡ ይርከቡ።

ኩነታት ኣየር ሃገርና ይኹን ክልልና ዝተፈላለያ ዓይነታት ሃፍቲ እንስሳ ንምርባሕ ዝስማማዕ ከባቢ እዩ። ናይዚ መርኣያ ድማ ሃገርና ብበዝሒ ሃፍቲ እንስሳ ካብ ዓለም ዓሽረይቲ፣ ካብ ኣፍሪካ ድማ ቀዳመይቲ ተሰሪዓ ትርከብ። ይኹን እምበር እቲ ዝርከብ ረብሓ ካብቲ ቁፅረን ብግልባጡ እዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ 90 ምኢታዊ እቲ ዘፈር ብባህላዊ መንገዲ ስለዝስራሕ እዩ። ካብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣትሒዙ ግና መንግስቲ ነቲ ዘፈር ትኹረት ሂቡ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። ካብዚ ዘፈር ዝርከብ ቁጠባዊ ረብሓ ክብ ንክብል ፈለማ ክኢላታት ሃፍቲ እንስሳ ምስልጣን ወሳናይ ምዃኑ ብምእማን ዝለዓለ ቆላሕታ ሂቡ ይሰርሐሉ ኣሎ።

ብፍላይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብቲ ዘፈር መፅናዕትን ምርምርን ብምክያድ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ንከፍርያ ዝለዓለ ሓላፍነት ተዋሂቡወን ተግባራዊ እናገበርኦ ይርከባ። ዩኒቨርሲቲ መቐለ እውን ነቲ ብመንግስቲ ዝወፀ ፖሊሲ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ መሰረት ብምግባር ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር፣ ምርምርን ግልጋሎት ማሕበረሰብን እናተንቀሳቐሰ እዩ። ስለዚ እቲ ብዘፈር ሃፍቲ እንስሳ ዝሰልጠኑ ክኢላታት ብምፍራይ ካብ ብቁፅሪ ኣብ ዝህበኦ ቁጠባዊ ረብሓ ዘድህቡ ሓረስቶት ኣብ ምፍጣርን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ይግባእ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010