እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190367
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1151
3787
17730
5145598
94425
128136
5190367

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 07:51

ማሕበረሰባዊ ሬድዮ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ይቐልጥፍ!

here we go
selam new

ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብተን ድሕሪ ውድቀት ውልቀ መላኺ ስርዓት ደርግ ቅድሚት ዝተጣየሻ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሓደ እዩ። ብምዃኑ እውን ካብቶም ኣብ ሃገርና ቀዳማይ ወለዶ ተባሂሎም ዝፅውዑ ዩኒቨርስቲታት ንቕድሚት ይመፅእ። ስለዝኾነ እዚ ዩኒቨርሲቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ኩለመዳያዊ ዕብየት    እናመዝገበ ይርከብ። ንኣብነት በብዓመቱ ተቐቢሉ ዘሰልጥኖም ተምሃሮ እንተወሲድና ብ1984 ዓ/ም ብደረጃ ኮሌጅ   ምስተጣየሸ 152  ሰልጠንቲ ጥራሕ እዩ ተቐቢሉ ምምሃር ጀሚሩ። ይኹን እምበር ስትራቴጂክ ትልሚ ነዊሕ እዋን  ብምውፃእ ብዝገበሮ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ካብ 1991 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ዓብዩ። ኣብዚ ሐዚ እዋን ድማ ቁፅሪ ብሓደ ግዘ ዘሰልጥኖም ተምሃሮ ልዕሊ 30 ሽሕ በፂሑ ኣሎ። በዚ ድማ እቲ  ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅሪ ተምሃራይ ከተኣናግዱ ዝኽእሉ ‘’ካምፓሳት’’ ሸሞንተ በፂሑ ይርከብ።

ብዘፈር ትምህርቲ ‘’ቢዝነስ ኣድምኒስትሬሽን’’ ኣብ ዓዲ ሓቂ ጀሚሩ ኣብዚ ሐዚ እዋን ብልዕሊ 100 ዘፈራት ትምህርቲ ስልጠና እናሃበ ምዃኑ ይፍለጥ። በዚ እውን ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትዉ ተምሃሮ በብዓመቱ ብዝደለይዎ ዓይነት ትምህርቲ ሰልጢኖም እናተመረቑ እዮም። ብድምር እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝጣየሽ ክሳብ ሐዚ ልዕሊ 80 ሽሕ ተምሃሮ ኣመሪቑ ኣሎ። ነዚ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘሳልጡ ሰራሕተኛታት  ዝተማልኡ ምዃኖም ድማ እቲ ኻልእ እወንታዊ ምንቅስቓሱ እዩ። ንኣብነት ልዕሊ 6000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣለዉ። ብሓፈሻ ድማ ልዕሊ 100 ሽሕ ዝኾን ማሕበረሰብ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ።

ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝተጣየሽሉ ቀንዲ ዕላማ ምምሃር ምስትምሃር፣ ምርምርን ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎት ምሃብን እዮም። ዩኒቨርሲቲ መቐለ እውን ነዞም ሰለስተ ዓንድታት ትኹረት ሂቡ እናነጠፈ ይርከብ። ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ዓፋር፣ ኣምሓራን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ምርምርን ግልጋሎትን ብምንቅስቓስ ንሕብረተሰብ ዝረብሑ ስራሕቲ ብምዕማም ካብኡ ዝድለ ኩሉ እናበርከተ እዩ። ብፍላይ ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምርምር ብምክያድ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምምሕያሽ ልዑል ግደ እናበርከተ ዝርከብ ትካል እዩ። ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ  ማለት ተምሃሮ፣ ሰራሕተኛታት፣ በዝሒ ካምፓሳትን ዝካየዱ ምርምራትን ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ባዕሉ ማሕበረሰብ ሬድዮ ንምጥያሽ ኣድላይ ኮይኑ ከምዝረኸቦ ‘’ዳይሮክቶሬት ኮሚኒኬሽን’’ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተ የማነ ዘርኣይ ይገልፁ። እቲ ዝጣየሽ ማሕበረሰባዊ ሬድዮ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኸውንን። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንህዝቢ እቲ ከባቢ ልዑል ረብሓ ከምዝህልዎ ስለዝተኣመነሉ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መድረኽ ብምድላው ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ብምዃኑ እውን ማሕበረሰብ ተኮር ዝኾነ ሬድዮ ስለዝጣየሽ ኣብቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ዓበይቲ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ማሕበራት፣ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ መምህራን፣ ተምሃሮ፣ ተወከልቲ ዝተፈላለያ ማዕኸናት መራኸብቲ ሓፋሽን ካልአትን ተሳቲፎም እዮም። ካብዞም ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ድማ ነቲ ስራሕ ከጠናኽሩ ዝኽእሉ ጠቐምቲ እታዎታት ከርከብ ክኢሉ እዩ።

ብመሰረት እዚ እቲ ናብቲ ጉባኤ ዝተፀወዐ ጉባኤተኛ ክልተ ዓይነት ኣመራርሓ ክመርፅ ክኢሉ እዩ። ኣከብትን ምክትላትን ሓፈሻዊ ጉባኤ ከምኡ እውን ኣባላት ቦርድ ተመሪፆም እዮም። እቶም ኣከብትን ምክትላትን  እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ወፃኢ ክምረፁ እንትግበር ኣባላት ቦርድ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ካብቲ ሕብረተሰብን ተመሪፆም ኣለዉ።

ዩኒቨርሺቲ መቐለ ማሕበረሰባዊ ሬድዮ ንምኽፋት ትልሚ ካብ ዝሕዝ  ክልተ ዓመቱ እንትኾን ቀስ ብቐስ ኣድለይቲ ቅድመ ምድላዋት እናወገነ ፀኒሑ እዩ። ስለዚ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት እታ ሬድዮ ንምጥያሽ ናይ ምድላው ምዕራፋት እዮም ነይሮም። እቲ ናይ ምድላው ምዕራፍ እንታይነትን ኣሰራርሓን ማሕበረሰባዊ ሬድዮ ዝምልከት ግንዛበ ዝተጨበጠሉ፣ ኮሚቴ ዝተጣየሸሉን ተመክሮ ዝተቐሰመሉን እዋን እዩ ነይሩ። በዚ እውን እቲ ሬድዮ ማሕበረሰብ ንኽትከል ዝተጣየሸ ኮሚቴ  ሬድዮ ማሕበረሰብ ኣብ ዘጣየሻ ዩኒቨርሲቲታት ኣዲስ ኣበባን ጅማን ብኣካል ብምኻድ ተመክሮ ቀሲሙ ንኽምለስ ተገይሩ እዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ብሕጋዊ መስርሕ ምእንታን ክኸይድ ናብ በዓል መዚ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ብምኻድ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት ብምምላእ ፕሮፖዛል ናይ ምድላው ስራሕቲ እናሳለጠ መፂኡ። ብምዃኑ እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ሬድዮ ማሕበረሰብ ንምጥያሽ ዘኽእልዎ ጉዳያት ቴክኒክን ሕግን ዛጊድ እናማልአ ፀኒሑ እዩ። ብመሰረት እዚ መሓውራት እቲ ትካል ብምስራሕ እቲ ሕጋዊ ጉዳያት ዝተወደኣ ኮይኑ እቲ ትካል ዝመሓደረሉ ረቂቕ ‘’ኢዲቶርያል ፖሊሲ’’ እውን ተዳልዩ ኣሎ። እቲ ዝተዳለወ ትካላዊ መሓውርን ረቂቕ ኢዲቶርያል ፖሊስን ድማ በቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክፀድቕ ክኢሉ እዩ።

ኣይተ የማነ ከምዘረድእዎ፣ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዛጊድ ብዝገበሮም ምንቅስቓሳት እታ ሬድዮ ስራሓ ክትጅምር ናብ እትኽእለሉ ብርኪ በፂሓ ኣላ። ድሕሪ ሐዚ ዝተርፍ ስራሕ ምጅማር ጥራሕ እዩ። እቲ ቦርድ ብመሰረት ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝህቦ ኣንፈት ናብ ስራሕ ክኣቱ ይግበር። ካብኡ ድማ ኣብ ቀፃሊ ብመሰረት እቲ ተቐሚጡ ዘሎ ትካላዊ መሓውር ዝምልከቶም ሰብ ሞያ ብምቑፃር ካብ ወርሒ ሕዳር 2010 ዓ/ም ኣትሒዙ ስሩዕ ስራሕ ክጅምር ተሓሲቡ ኣሎ።

ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ስለዘሎ ኣብ ምቅላል እቲ ስራሕ ናይ ባዕሉ እጃም ክህልዎ እዩ። ብምዃኑ እውን ብሓደ ወገን ነቶም ሞያ ጋዜጠኝነት ዝመሃሩ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተግባራዊ ትምህርቲ ንክረኽቡ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። እቲ ዩኒቨርስቲ ካብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ካልኦት ሬድዮታት ግዘ ኣየር ተኻርዮም እናሰርሑ ስለዝመፁ እኹል ተሞክሮ እናጥረየ ስለዝመፀ ዕዉት ስራሕ ከምዝሰርሕ ተኣሚንሉ ኣሎ።

እቲ ዝጣየሽ ሬድዮ ማሕበረሰብ ጋዜጠኛታት ጥራሕ ዝሳተፍሉ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ  ይኹን ካብኡ ወፃእ ዘለዉ ምሁራት ሕጊ፣ ቴክኖሎጂ፣ ሕክምና፣ ሕርሻ፣ ሳይንስን ካልኦትን ብሰፊሑ ክሳተፉ ብምግባር ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር፣ ምርምርን ማሕበረሰባዊ ግልጋሎትን ኣስተዋፅኦ ንክህልዎ ዘኽእል እዩ ክኸውን። ስለዚ ብርክት ዝበሉ ምሁራን ንክሳተፉ ብምግባር ካብተን ካልኦት ሚድያታት ፍልይ ዝበለ ከምዝኾን ካብቲ ኮንፈረንስ ዝተገለፀ ሓበሬታ ንምርዳእ ክኢልና ኢና። ስለዝኾነ ብሉፅ ተመክሮን ፅቡቕ ኣተሓሳስባን ዘለዎም ሰባት በዚ ማሕበረሰባዊ ሬድዮ ኣቢሎም ስርሖም ንከቕርቡ እቲ ቅድመ ምድላው ተዛዚሙ ይርከብ። ብኣውርኡ ድማ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ማእኸል ፍልጠትን ምርምርን ስለዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ፍልጠት ንክረክብ እታ ሬድዮ ዓብዪ ረብሓ ኣለዋ። ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ከተማ መቐለን ከባቢኡን ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰል፣ ማዕርነት ደቂ ሰባት፣ ሃይማኖት፣ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን፣ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ፣ ሕገመንግስትን ካልኦትን ዝህልዎ ግንዘበ ኣብ ምጉልባት ልዑል ግደ ኣለዎ።

ብሕጊ በዓል መዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ሓደ ሬድዮ ማሕበረሰብ ኣብ ሰሙን እንተነኣሰ 14 ሰዓት የድልዮ። እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ክልተ ሰዓት የድሊ ኣሎ ማለት እዩ። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ግን ካብኡ ንላዕሊ ግዘ ኣየር ንክጥቀም ብምትላም ሕብረተሰብ ንምግልጋል እናተንቀሳቐሰ ከምዝርከብ ኣይተ የማነ ዘርኣይ የረድኡ።

ፈነውኡ ድማ ንግዚኡ ብቋንቋታት አምሓርኛን ትግርኛን ዝጅምር ኮይኑ ድሓር እቲ ሬድዮ እናተጠናኸረ እንትኸይድ ከከም ኣድላይነቱ ግእዝ፣ እንግሊዝኛን ካልኦት ቋንቋታትን ክጥቀም እዩ። እቲ ዝጣየሽ ሬድዮ ጣብያ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር “ራድየስ” ዝርከብ ሕብረተሰብ ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ። ብምዃኑ እውን ክሳብ ከተማታት ውቕሮ፣ ዓዲጉደም፣ ደጉዓተምቤን፣ ሰሓርቲ ሳምረን ካልኦት ካብ ከተማ መቐለ ኣብ ክሊ 40 ኪሎሜትር ዝርከባ ከባብታትን ዝሽፍን ይኸውን። ቀንዲ ትኹረትን ትሕዝቶታትን እቲ ሬድዮ ድማ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሕብረተሰብ እቲ ከባብን ኮይኑ ዓበይቲ ዝበሃሉ ክልላዊ፣ ሀገራውን ዓለም ለኻውን ዛዕባታት እውን ዝቐርበሉ እዩ።

እቲ ሬድዮ ክልተ ዓበይቲ ትኹረታት ክህልውዎ እዮም። እቲ ቀዳማይ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዘድሃበ ኮይኑ መናእሰይ ብፍልጠት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝተሃነፁ ንምግባር ብዝርደኦም ኣገባብ ትኹረት ብምሃብ ዝስራሕ ይኸውን። በዚ እውን መናእሰይ ኣብ ዘፈር ሳይንስ ዘለዎም ፍልጠትን ድሌትን ንክውስኹ ብምግባር ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ናይ ባዕሉ እወንታዊ ግደ ከብርክት ዝለዓለ ግምት ተዋሂቡዎ ኣሎ። እቲ ተምሃራይ ይኹን ከባቢ ማሕበረሰብ ምኽንያታዊ ዝኾነ መጎት ንከካይድ ብምግባር ሳይንስ ናብቲ ሕብረተሰብ ይኹን ናብቲ ተምሃራይ ንምስራፅ ዝዓለመ እዩ።

እቲ ኻሊእ ድማ ኣብ ህንፀት ስነ-ምግባርን ባህርን መናእሰይ ዘድሃቡ መደባት ዝዳለወሉ ሬድዮ እዩ ክኸውን። ስለዚ እዘን ዓንዲ ሓሳባት ማእኸል ብምግባር ብደረጃ ክልል፣ ሃገርን ዓለምን ዘለዉ ተሞክሮታት ብምቕማር፣ ከምኡ እውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝካየዱ ሓደሽቲ ውፅኢታት ምርምር ብምቕራብ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርስቲ ይኹኑ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፃእ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኣብ ሳይንስ ዘለዎ ግንዛበ ክዓቢ ዘኽእል እዩ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን መዐወንቲ እፃት ዓበይቲ ስግኣት ዓለምናን ሃገርናን ኮይኖም ኣለዉ። መብዛሕትኡ ተጠቃማይ እፅ ድማ እቲ ፅባሕ ዓዲ ዝርከብ መንእሰይ ወለዶ እዩ። ብምዃኑ እውን ኣብዚ ሐዚ እዋን በዞም እፃት ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ፀገማት ዝበፅሖም ዘሎ መናእሰይ ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን። ነዚ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው እታ ሬድዮ ኣብ ህንፀት ስነ-ምግባርን ባህርን መናእሰይ ብፍላይ ካብ መዐወንቲ እፃትን ወልፊታትን ናፃን ጥዕንኡ ዝተሓለወን ወለዶ ንክህሉ ትኹረት ሂባ ክትንቀሳቐስ እያ። በዚ እውን ኩለመዳያዊ ጥዕንኡ ዝተሓለወ፣ መልመዓይ፣ ምዕቡል ባህሊ ስራሕ ዝወነነ፣ ሃገራዊ ፍቕሪ ዝተዓጠቐ፣ ሃገራዊ ሓላፍነት ዝስምዖን ስነ-ምግባሩ ዝተሓለወን ናይ ፅባሕ ተረካቢ ወለዶ ንክህሉ ዘኽእሉ መደባት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝቐርቡሉ ሬድዮ እዩ።

በቲ ካልእ ወገን ከምቲ ዝፍለጥ ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ንዘፈር ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ልዑል ቆላሕታ ዝህብ ፖሊሲ ብምሕንፃፅ ተግባራዊ እናኾነ ይርከብ። በዚ እውን ካብቶም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝኣትዉ ተምሃሮ እቶም 70 ምኢታዊ ናብ ክፍሊ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ይኣትዉ። እቶም 30 ምኢታዊ ድማ ናብ ዘፈር ትምህርቲ ማሕበረሰብ ኣትዮም ንክመሃሩ ዘግብር መምርሒ ብምውፃእ ተግባራዊ እናኾነ ይርከብ። እዚ እውን ካብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣትሒዙ  በዚ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ስለዝተኸየደ ስሉጥ ልምዓት ኣብ ምርግጋፅ ናይ ባዕሉ እጃም ኣበርኪቱ እዩ። ስለዚ ኣብዛ ትጣየሽ ሓዳሽ ሬድዮ እውን ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ኣብ ምርግጋፅ ዕብየት ሓንቲ ሃገር ዝህልዎ ረብሓ ብዕምቆት ክድህሰስ እዩ። ብተወሳኺ መንግስቲ ነዚ ዘፈር ንምንታይ ትኹረት ይህቦ ከምዘሎ ሰብ ሞያን ተመራመርትን ትንተናታት ብምቕራብ ተደላይነት እቶም ዓይነታት ትምህርቲ ክብ ንክብል ትኹረት ክወሃቦ እዩ።

ብድምር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ቁፅሪ ተምሃሮን ስፍሓት እቲ ዩኒቨርሲቲን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ እውን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ርክብ ኣለዎ። ብምዃኑ እውን ንማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ንናይቲ ከባቢ ህዝቢ ዘገልግል ሬድዮ ንምጥያሽ ምድላዋቱ ዛዚሙ ኣሎ። በዚ እውን እቲ መንእሰይ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን፣ ምርምርን መፅናዕትን ዘለዎ ግንዛበ ብምጉልባት ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ልዑል ኣበርክቶ ከምዝህልዎ ጥርጥር የብሉን። ከምኡ እውን ማሕበረሰብ ሬድዮ ዪኒቨርስቲ መቐለ ብስነ-ምግባር ዝተሃነፀን ሃገራዊ ሓላፍነት ዝለምዖ፣ ንሓቂ ጠጠው ዝብልን ምኽንያታውን ወለዶ ኣብ ምህናፅ ልዑል ኣስተዋፅኦ ስለዝህልዎ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ መፈፀምታ ንክበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ክረባረቡ ይግባእ። ስለዚ ሰፊሕን ዓሚቕን ረብሓ ዘለዎ ማሕበረሰባዊ ሬድዮ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ይቀላጠፍ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010