እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925733
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3138
2784
12636
4892207
68315
89679
4925733

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:48

ተዘክሮ ሕንፍሽፍሽን ኣተኣላልይኡን

here we go
selam new

ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል                                                      ሕድሪ ካብ መቐለ

ኣብ ቀዳማይ ክፋል ፅሑፈይ ኣብቲ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብፍላይ ድማ ኣብ 1967 ዓ/ምን 1969 ዓ/ምን   ውድብ ህወሓት ብሰንኪ ኣብ ውሽጣ ዝተፈጠሩ ዘይወያናይ አተሓሳስባታት ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሮም ሓንፈሽቲ ናይቲ ውድብ ሕግን ስርዓትን ኣብ ሕቶ ክወድቕ ገይሮም ከምዝነበሩ ኣቕሪበ ነይረ። ነዚ ስዒቡ እውን  ኣብ ውድብ ስግኣትን ምፍርራሕን ክነግስ፣ ተጋዳላይ መትከልን ኣሰራርሓን ውድቡ ክጠራጠር፣ ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈ ተገዲፉ ናይ ሓድነት መንፈስ ክዝረግ ብድምር ድማ ነቲ መሪሕ ውድብ ረኺበ ኢሉ ተስፋ ዝገበረ ህዝቢ ኣብ ሰንፈለል ክኣቱ ገይሮም ከምዝነበሩ ርኢና። ይኹን እምበር ውድብ ህወሓት ካብ ካልኦት ኣብቲ እዋን ተራእየን ዝጠፍኣ ውድባት ኣዝዩ ብዝተፈለየ መልክዑ ነቶም ኣብ ውሽጣ ዝተፈጠሩ ፀገማት ወያናይን ዲሞክራስያዊን እምነታት ሒዛ ስለዝተቓለሰቶምን ዝፈትሐቶምን ካብ ሓደ ዓወት ናብ ካልእ ዝበለፀ ዓወት እናተሰጋገረት ናብዚ ብርኪ ከምዝተበፅሐ እውን ኣቕሪበ እየ። ይኹን እምበር ውሽጣዊ ሕመቕ ውድብ ኣብ ሓደ ክልተ ምዕራፍ ጥራሕ ተራእዩ ዝጠፍእ ስለዘይኮነ ብሕልፊ ኣብቶም ዝሓለፍናዮም ውሱናት ዓመታት ብዝተፈጠረ ምዝሕሓል ኣብ ቃልሲ ውሽጠ ውድብ ካልእ ሓደጋ ኣንፀላልዩ ናይዚ ሕመቕ መግለፂ እውን ብብርኪ ሃገር ፖለቲካ ዘይምርግጋዕ መግለፂኡ ኮይኑ መፂኡ እዩ። ነዚ ኩነታት ካብ ሱር መሰረቱ ንምፍታሕ ውድብ ኣብ ሰፊሕ ፃዕሪ ተፀሚዱ ከምዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዘሎናዮ ኩነታት ብርኪ ኣሰከፍነቱን ንምፍትሑ ክድህስሶ ዝግባእ ርሕቐትን ንምሕባር ገለ ተወሰኽቲ ሓሳባት እግረ መንገዲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ገምጋም ሰው ከብል ደልየ ኣለኹ።

ኣብ ሃገርና እቲ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ዘለዎ ኩነታት እንተድኣ ርኢና ከም ሃገር ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ዝለመደቶ ቁጠባዊ ዕብየት በዓል ክልተ ኣሃዝ እንትስጉም ይርአ ኣሎ። ካብ ሕርሻ ዝመርሖ ናብ ኢንዱስትሪ ዝመርሖ ኢኮኖሚ ንምሽግጋር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እውን ኣዕጋቢ ኣብ ዝብሃል ብርኪ ከም ጅማሮ ከምዝርከብ ፀሓይ ዝወቅዖ ዘሎ ሓቂ እዩ። ካብቲ ዝምዝገብ ዘሎ ልምዓት ኩሉ ሕብረተሰብ ብፍላይ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ተጠቀምቲ ንምግባር በቲ ዝድለ መጠንን ርሕቐትን ዋላ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ፃዕርታት ከምዘሎ እዩ።

እዚ ከምዘሎ ኮይኑ ዝተትሓዙ ፕሮጀክታት ግን ኣብ ዝተቀመጠሎም እዋን ኣብ ልዕሊ ዘይምውደኦምን ንዓመታት ምጉታቶምን ወፃእታቶም ድርብ ድርብርብ እናኾነ ንመንግስቲ ሕማም ርእሲ ይኾኑ ኣለዉ። ብምኽንያት እዚ ናይ ሃገርና ድሌት ወፃኢ ሸርፊ  ከማልእ ብዘይምኽኣሉ ኣብቲ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ምሕዳሩ ኣይተረፈን። እቲ ምጣነ ሰደድን ኣታዊን እውነ ኣዐርዩ ሚዛናውነት ይጎድሎ ከምዘሎ እቶም ናይ ምጣነ ሃፍቲ ፈለጋት ተመራመርቲ ደጋጊሞም እንትዛረቡ ይስማዕ እዩ። ብመዳይ ምስሓብ ኢንቨስትመንት እንተኾነ እውን ውሱንነት ከምዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ኣብ ስራሕ ፈጣራ እንተኾነ እውን ካብ ጅማሮ ሓሊፉ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ድልየት ከዐግብ ዝኽእል ቀረብ ገና ኣይተማልአን።

እዚ ኮይኑ ብድምር እቲ ጉዕዞና ዋላካ ክንዲቲ ዝድለ ስሉጥ ኣይኹን ሃገርና ካብተን ኣብ ቅድሚት ቅልጡፍ ዕብየት ኣብ ምምዝጋብ ዝርከባ ሓሙሽተ ናይ ዓለምና ሃገራት ሓንቲ ኮይና ምቕፃላ ተመስገን ዘብል እዩ። እንተኾነ ግን ብመዳይ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ዘስርዕ ኩነታት እያ እናፈፀመት መፂኣ ምባል ዝክኣል እዩ። ብፍላይ ካብ 2008 ዓ/ም ንድሓር ሃገርና ናይ ውሽጣ ሰላም ብህውከትን ዕግርግርን ዝግለፁ ተርእዮታት ብምንባሮም ንማሕበረሰብ ዓለም ኣግራሞት ዝፈጠረ ተግባር ኮይኑ  እዩ ሓሊፉ ክብሃል ዝክኣል እዩ። ከምዚ ዓይነት ህውከትን ዕግርግርን ድማ ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትሕመስ ምርኣይ ልሙድ ናብ ዝኾነሉ ኩነታት ተዓዚብና ኢና። ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝተወሰኑ ርኢቶታት ከቕምጥ።

ኣብ ታሪኽ ኢህወዴግ ህውከትን ዕግርግርን ኣይነበረን ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንኻልኦት እውን ኣብነት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። እዚ ካባና ሓሊፉ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰላም ንምሕላው ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪካ ወፊሩ ሰላም ጎረባብትናን ከባቢናን ዘረጋገፀሎም ሃገራት ብርክት ዝበሉ እዮም። ብፍላይ ነዚ ሰናይ ተበግሶ ሃገርና ፀለሎ ዝኸድኑ ተግባራት ግና ሕዚ ሕዚ እናዓብለሎ ይመፅእ ኣሎ። ብፍላይ ካብ 2008 ዓ/ም ናብዚ ብተደጋጋሚ ሰላምና ዝዘርጉ ኣጋጣሚታት እናተርአየ  መፂኡ እዩ። ኣብ 2008 ዓ/ም ኣብ ኦሮምያን ኣብ ክልል ኣምሓራን ብስፍሓት ህውከትን ዕግርግርን ከምዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ድማ ኣብ 2010 ዓ/ም ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሶማልን  ህዝቢ ኦሮሞን ዓብዪ ህውከትን ዘይምርጋጋእን ተፈጢሩ ነይሩ። ብምኽንያት እዚ  ብዝሕ ዝበለ ህይወት ሰብን ንብረትን ከምዝጠፍአ መንግስቲ ብዝተፈላለያ መራኸብቲ ሓፋሽ ዕላዊ መግለፂ ሂብሉ እዩ። ነቲ ኣብ 2008 ዓ/ም ዝተወልዐ ዘይምርግጋእ በቲ ዝተለመደ ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓን መሓውርን ክምራሕን ናብ ንብሩ ክምለስን ስለዘይክኣለ ግን ብብርኪ ሃገር ህፁፅ ጊዜ ኣዋጅ ኣዊጁ ብፍሉይ ኣተኣላልያ ክኣልዮ እዩ ተገዲዱ። እንተኾነ እቲ ናይ ህፁፅ ግዘ ኣዋጅ ንዓሰርተ ኣዋርሕ ፀኒሑ ነቲ ህውከትን ዕግርግርን ኣረጋጊዑ ተባሂሉ ብውሳነ መንግስቲ ዝተልዓለ እንተኾነ እውን ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ግዜ እቲ ህውከትን ዕግርግርን ተባሪዑ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ንዝቑፀር ንፁህ ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ንኽፈናቐል ምኽንያት ኮይኑ እዩ። በዚ ድማ መዘራረቢ ኣጀነዳ ንምዃን እውን በቒዑ እዩ።

ብርግፅ እቶም ዓመፃትን ዘይምርግጋዓትን ናይ ህዝቢ ተበገሶታት እዮም ንምባል ኣይከኣልን። ድሌት ህዝቢ ሰላምን ምርግጋዕን እዩ። ብዝተናውሐ ኲናት ዝተጎድአን ዝተሳላቸወን ህዝቢ ስለዝኾነ ተመሊሱ ናብ ኲናት ክኣቱ ኣይደልን። ፀገማትን ሕቶታትን እንተሃሊዮምዎ እውን ብሰላማዊ መንገድን ዘተን እዩ ክፈትሖም ዝመርፅ። ስለዚ ሓፋሽ ናይቶም ዓመፃትን ዘይምርግጋዓትን  ፍልፍል ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ምድምዳም ፈፂሙ ኣይክኣልን። እዙይ ብክልስ ሓሳብ እንተይኮነስ ብተግባር እውን ዝተርኣየ ጉዳይ እዩ። ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ምክብባርን ምፍቕቓርን ዝተመስረተ ምትእስሳርን ማሕበራዊ ርክብን መስሪቶም  እዮም ነዛ ሃገር ኣብዚ ኣብፂሖምዋ ዘለዉ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ትግራይ፣ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሱማሊ ይኹን ትግራይ ወይ እውን ኣምሓራ ወይ እውን ብግልባጡ ዘቀራሕን መሰረታዊ ፀገም ኣይፀንሖምን፤ ንቕድሚት እውን ኣይህልዎምን።

ሓፋሽ ናይቲ ህውከትን ዕግርግርን ፍልፍል እንተዘይኮይኑ ብኸመይ ድኣ ናይቲ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ግዳይ እናኾነ ንሞትን ንዝተፈላላዩ ስቅያትን ይቃላዕ ኣሎ? እንተይልና ዝተፈላለዩ መንቀልታት ምቕማጥ ይክኣል እዩ። ኣብቲ ህውከትን ዕግርግርን ተዋሳእቲ ካብ ዝኾኑ ሓይልታት ብውልቀይ ኣብ ቅድሚት ዝሰርዖም ኣብ ውሽጢ ህዝብን መንግስታዊ መሓውርን ተሰግሲጎም ዝርከቡ ፀረ ህዝብን ኣከብቲ ክራይ ዝኾኑ ናይ ውሽጢ ሓይልታት እዮም። እዞም ሓይልታት እዚኦም ግን እቲ ድልየቶም ብዘይካ ጉልባብን ፅላልን እቲ ሓፋሽ ህዝቢ በይኖም ፍሒት ክብሉ ኣይኽእሉን። እዚኦም ነቶም ኣብ ህዝቢ ዘለዉ ተዃሳሕቲ ጉዳያት ብምጉላህ ነቲ ናይ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ናይ ጎንፂ ኣተኣላልያ መሳርሒ ጨውዮም ናብቲ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣተኣላልያ ወሲዶም ናብ ህውከትን ዘይምርግጋዕን  ይመርሕዎ ኣለዉ።  ንህዝቢ ሓለይቲ መሲሎም ብምንቅስቓስ  በብእዋኑ ብዝፈጥርዎ ህውከትን ዕግርግርን ነቲ መፍቀሪ ሰላምን ሓድነትን ዝኾነ  ህዝቢ ግዳይ ስቓይን መከራን ይገብርዎ ኣለዉ። እዚ እንትገብሩ ንገዛ ርእሶም ድሕር ኢሎም ሓዊ ይውልዑ እምበር ንሳቶም ፈፂሞም ናብቲ ሓዊ ቅርብ ኣይብሉን። ደቂ ፅጉማት ህዝብታትን ዘይእንታዮም ንፁሃት ህፃውንትን ናብቲ ዕግርግር ኣትዮም ክጥበሱ ይፅውዑ እምበር ንደቆም ካብቲ ኣስጢሞም ዝዓፀውዎ በሪ ገዝኦም ክወፁ ኣይፈቕድሎምን። 

ዝኾነ ምንቅስቓስ ይሕመቕ ይፀብቕ ብዘይካ መራሒ ኣይፍጠርን። ህውከትን ዘይምርግጋዕን እንተሃሊዩ መራሕቲ ኣለዉዎ። ነቲ ህውከት ዘተግብር ውዳበ ኣለዎ። ናይቲ ህውከት ሰራዊት ከይተሃነፀ ህውከት ብሃንደበት ክውላዕ ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ብሕልፊ እቲ ኣብ ሃገርና ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ቅርሕንቲ ንምፍጣር ተሓሲቡ ዝተወለዐ ዕግርግርን ህውከትን ድማ ነዊሕ ጊዘ እናተሰርሓሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉን።

ነዙይ ብኣብነት ንምርዳእ እቲ ኣብ 2008 ዓ/ም ኣብ ምድሪ ኣምሓራ ብፍላይ ጎንደርን ባህርዳርን ዝተልዓለ ህውከት ማእኸል ዝገበሮ ንተጋሩ እዩ ነይሩ። ተጋሩ ይውፅኡ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ነበርቲ ዝነበሩ ተጋሩ ህውከት ብምውላዕ ክቡር  ህይወቶም ዝሰኣኑ፣ ዝተበሳበሱ፣ ሰብኣዊ መሰሎም ዝተግሃሱን ንብረቶም ተዘሪፎም ጥራሕ ኢዶም ጠልጠል እናበሉ ሂወቶም ከድሕኑ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብምጥቃም ትግራይ ዝኣተዉ ዜጋታት ብቑፅሪ ወሲድካ ውሑዳት ኣይኮኑን። ናብ ሱዳንን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ እውን ውሑዳት ኣይነበሩን። ነዚ ፀረ ህዝቢ ተግባር ዝሕተትሉ ድማ ሓይልታት ትምክሕትን ወከልትን ድኣምበር እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኣምሓራ ከምዘይኮነ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብዝፈፀሞ ናይ ምክልካል ተግባር  ኣረጋጊፁ እዩ።  ይኹን እምበር እቲ ፀረ ትግራይ ምንቅስቓስ ሃንደበታዊ ዘይኮነን ንዓመታት ብትልሚ ውሽጣ ውሽጢ እናተሰርሓሉ ዝመፀን ደርፍታት እናተደረፈሉ  ዝፀንሐን ምዃኑ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ። ከም ውፅኢቱ እውን ኣብ ጎንደር ነዚ ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝኾነ ሕቶ ዘተኣናግድ ቤት ፅሕፈት ብዕሊ ተኸፊቱ ሰፊሕ ስራሕ ክሰረሐሉ ፀኒሑ እዩ።

ብሰፊሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ኣብ ምምሕዳር ሰሜን ጎንደር ዝነበረ ምምሕዳር ከምኡ እውን ውድብ ብኣዴን ኣብ ጎንደርን ከባቢኣን ዕጥቂ ከም ዝኾነ ኣቕሓ ክሽየጥን ክልወጥን ኣብ ጎንደር  “ወልቃይት ኣስመላሽ ኮሚቴ” ብዝብል ግልፂ ዝኾነ ምንቅስቓስ ክገብር ከሎ ኣይፈልጡን ነይሮም ክበሃል ኣይከኣልን። ኣብቲ ከባቢ ትምክሕቲ ልዕልነት ረኺቡ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ተወለድቲ ትግራይ ሓደገኛ ትምክሕተኛ ስጉምትታት እንትወስድ ይርአ ነይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ደሓር ዝተወልዐ ህውከትን ዕግርግርን ሃንደበታዊ ከምዘይነበረ ምድምዳም ይከኣል እዩ።

ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሶማሌን ተላዒሉ ዝነበረ ጎንፂ እንተኾነ እውን ሃንደበታዊ ከምዘይኮነ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣብ ዶባት ክልቲኡ ህዝብታት ዝነበሩ ምትንዃያት ተበጊስካ ምድምዳም ዝከኣል ዝነበረ እዩ። እቶም ፀረ ህዝቢ ሓይልታት “እቲ ህፁፅ ኣዋጅ መንግስቲ የልዕሎ እምበር እንገብሮስ ባዕልና ኢና እንፈልጥ” እንትብሉ ክፍተሽ እዩ ዝግባእ ነይሩ።

እዛ ናይ ውሽጣ ሰላምን ምርግጋዕን ኣንጊሳ ኣብ ናይ ዓለም ሰላም እውን ዘይትካእ ብፅሒት እናበርከተት ዝመፀት ሃገርና ሰላማ እንተተዘሪጉ እቲ ብኽንደይ ፃዕርን ባህግን ህዝቢ ዝተሃነፀ ቁጠባ ጥራሕ ኣይኮነን ንድሕሪት ዝመለስ ወይ እውን ዘጥፍእ። እዚ ሃገር ኮነ ህዝቢ ከም ሃገርን ህዝብን ብዛዕባ ምቕፃሉን ዘይምቕፃሉን እውን እዩ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ። እዚ ከይኸውን ምእንታን ሕዚ ውድብ መዓንጥኡ ኣስጢሙ ስርሑ ዝጀመረ ይመስል። እዚ እንትገብር እውን ከምቲ ልዕል ክብል ዘቐመጥክዎ ናይቶም ዝተፈጠሩ ፀገማት ኩሎም ተሓታቲ ንባዕሉ ብምግባር ንህዝቢ ብግልፂ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ።

ውድብ ትኽክል እዩ፤ እቲ ፀገም ምስባዕሉ እዩ ዘሎ። እቲ መፍትሒ እውን ምስባዕሉ እዩ። ኣብዚ ሃገር ሰላም ንምስፋን ይኹን ካልኦት ረብሓታት ህዝቢ ንምርግጋፅ እንትብገስ ፀረ እዞም ተግባራት ንዝኾኑ ኣካላት እንትፍትሽ ኣብ ውሽጡ ንዘለዉ ሰባት ምሕታት እምበር ናብ ካልእ ርሑቕ ቦታ ምኻድ ኣየድልዮን። እዚ ከምዝገብር ሕዚ ቃል ኣትዩ ኣሎ። ገለ ተግባራዊ ምንቅስቓሳት እውን ጀሚሩ እዩ። እዚ ተግባር ክቋረፅ የብሉን። ክቋረፅ የብሉን ጥራሕ እውን እንተይኮነስ ክሳብ ታሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ። እዚ ምስ ዝኸውን እቲ ሰፊሕ ህዝቢ ድማ ደላዪ ለውጥን ዕብየትን ስለዝኾነ ኣብ ጎኒ እቲ ነዚ መደብ ዘፍፅም ዘሎ ውድብ ተሰሊፉ እወንታዊ ብፅሒቱ ካብ ምብርካት ይቑጠብ እዩ ኣይብልን። ስለዚ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጀመረ በሊሕ ቃልሲ ኣጠናኺርና ብምቕፃል ባህግና ጋህዲ ንግበር ልባዊ መልእኽተይ እዩ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010