እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3125
2784
12623
4892207
68302
89679
4925720

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:47

“ደቅና ኣይተሰውኡን!!”

here we go
selam new

ትማሊ ኣብቲ ዓፀባን ፀበባን ዝመልኦ ግዜ፣ ኣብቲ መሬት ብኲናትን ደብዳብ ነፈርትን ዕንቊ ዝኾነትሉ እዋን፣ ንደቆም “ኪዱ ናብ ገድሊ፣ ጥይት ብግምባርኩም እምበር ብሕቖኹም ከይወቕዐኩም” ብምባል መሪቖም ዝሰደዱ ወለዲ ሎሚ እውን ምስ ፅንዓቶም ኣለዉ። ቅድሚ 43 ዓመት 11 ለካቲት ውሑዳት ተጋደልቲ ትግራይ ኣብ በረኻ ደደቢት ዝፈለምዎ ርችት ሓርነት ተቐፃፂሉ፤ መላእ ህዝቢ ኣሰሊፉ። ኣዴታትን ኣቦታትን ትግራይ ንዓቕመ ኣዳምን ሄዋንን ንዝበፅሑ ደቆም ናብ መስዋእቲ መሪቖም እናሰደዱ ህወሓት ብሓይሊ ሰባ ክትጥናኸር ገይሮም፡። ንባዕሎም እውን ወየንትን ሽግ ወየንትን ኮይኖም ተሰሊፎም። ብሳላ እዚ ስርዓት ደርግ ተደምሲሱ፤ ፀሓይ ሓርነት ምስ በረቐት ደቆም ብህይወት ዝተመለሱሎም ወለዲ ውሑዳት እዮም። ገሊኦም ኩሎም ደቆም ተሰዊኦም። ገሊኦም ፍርቂ ደቆም ስኢኖም። እቶም ዝተመለስሎም እውን ምብዛሕትኦም ፍርቂ ኣካሎም እዮም። ብድምር ልዕሊ 60 ሽሕ ተጋደልቲ መስዋእቲ እንትኸፍሉ ልዕሊ 100 ሽሕ ድማ ኣካሎም ጎዲሎም፡። ኣዴታትን ኣቦታትን ትግራይ ደቆም እዮም እሞ ምሕዛኖም ኣይተረፈን። ግን ድማ እቲ ዝተሰለፍሉ ዕላማ ስለዝተዓወተ በቲ ዓወት ሕጉሳት ኮይኖም፡፡

ስድራቤታት ሰማእታት ትግራይ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ እውን ቃልሶም ኣይተወደአን፤ ፀላኢ እኳ እንተተወገደ ቀንዲ ፀላኢ ድኽነት ስለዝተርፍ ግን ንፋስ ሰላምን ራህዋን እናተንፈሱ ኣንፃር ድኽነት ናብ ምቅላስ እዮም ኣትዮም። ምድፋእ ዕድመን ሕዱር ድኽነትን ተደሚሮምዎም ግና ኣብ ገሊኦም ማሕበራዊ ፀገሞም ብቐሊሉ ዝቃለል ኣይኮነን። ነዚ መሰረት ብምግባር እውን ካብ 2007 ዓ/ም ኣትሒዙ ብምትሕብባር ትእምትን መንግስቲ ክልል ትግራይን ቀዋሚ ደገፍ ክግበረሎም ጀሚሩ፡። እዚ ኣብ 2007 ዓ/ም 11 ሽሕ ብዝኾኑ ስድራ ስውኣት ዝተጀመረ ሓገዝ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ቁፅሪ ተሓገዝቲ ወሰኽ እናተገበረሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን 14 ሽሕን 923 ስድራ ስውኣት ሕድሕዶም በብወርሑ 450 ብር እናተኸፈሎም ከም ዝርከብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ሰራሕተኛን ማሕበራውን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኪሮስ ሓጎስ ነጊረናና፡፡

ብርግፅ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ “ከም ሓገዝ” ኮይኑ ክዝረበሉ ስለዝተደለየ ኣይኮነን ተላዒሉ። ዒሕ ፍንጭሕ ኢሉ ዝወለዶም ደቁ ንዝሃበ፣ ንብረቱን ህይወቱን ንቃልሲ ኣረኪቡ ኩለንተንኡ ንዘወፈየ ህዝቢ ብድምር ምስጋናን ዘለካ ክብርን ካብ ምግላፅን ወፃኢ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ኣይህሉን። እትሕግዞ ሓገዝ ንሞራል ዘኣክል ደኣ እምበር ዝምጥኖ ኣይኮነን። ግንከ ካብዚ ንላዕሊ ዘሓግዝ ዓቕሚ የለን። መድረኽ እናዳለኻ እሂን ምሂን ምባል እዩ። ካብዚ ብምብጋስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቢሮ ጉዳይ ሰራሕተኛን ማሕበራውን ኣቢሉ ኣብ 2009 ዓ/ም “ኮንፈረንስ ስድራ ስውኣት” ጀሚሩ እዩ። ኣብዚ ዓመት (ብምኽንያት 11 ለካቲት 2010 ዓ.ም) እውን ካልኣይ ኮንፈረንስ ስድራ ስውኣት ተሳሊጡ ኣሎ፤ በብዓመቱ እውን ክቕፅል እዩ። ዕላማ እቲ ኮንፈረንስ ውድብን መንግስትን ምስቶም ስድራ ስውኣት ንክማኸሩ፣ ስድራ ስውኣት ዝፀገሙዎም ነገራት ኣብ ግልፂ መድረኽ ንከቕርቡ፣ ዘለዎም ምኽሪ ንመንግስትን ውድብን ንኽልግሱ፣ ኣብ ጠቕላላ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን መዳያት ዘተ እናገበርካ ዘለዉ ፀገማት ፍታሕ ክረኽቡን ሓበራዊ ምርድዳእ ክፍጠርን ንምግባር እዩ፡፡

እቲ ንኻልኣይ ግዜኡ ተኻይዱ ዘሎ ኮንፈረንስ ስድራ ስውኣት ትግራይ ብዑደት እዩ ተጀሚሩ። እቶም ስድራ ስውኣት ንፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ፣ ንኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግን ንመስፍንን ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለን ተዘዋዊሮም ዝረኣዩ ኮይኖም ፍርያት ደቆም ብዝኾኑ ትካላት ከምዝተሓጓሱ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ዘተ ዝተኸፈተ ድማ ድሕሪ ዑደት ኮይኑ ኣብ ኣደራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ እዩ፡፡

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግን ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ እቲ መድረኽ ኮንፈረንስ እንትኽፈት መኽፈቲ መደረ ዝገበሩ እንትኾኑ ካብ ዝገለፅዎም ሓሳባት “ሰብ ዋና እቲ ወርቃዊ ታሪኽ ገድልና ንስኻትኩምን ደቅኹምን ኢኹም” ዝብል ይርከቦ። ኣይተ ኣለም፣ ስድራ ስውኣት ተምሳሌትን ፍልፍል ፅንዓትን ጅግንነትን ምዃኖም ድሕሪ ምግላፅ ፅንዓትን ቀፃሊ ተጋድሎን እቶም ወገናት ኣብሪሆም እዮም። እማን ውለዲ ጀጋኑ፣ እቲ ን17 ዓመታት ዝተሳለጠ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ዕውት ንክኸውን ባዕሎም፣ ደቆምን ብጀግንነት ተቓሊሶም እዮም። ብሳላ እዚ ድማ ስርዓት ደርግ ተደምሲሱ፣ ክሳዳ ኣድኒና ድኽነትን ድሕረትን መለለይኣ ዝነበረት ሃገርና ቅንዕ ኢላ ኣብ ጎደና ለውጢ ክትጓዓዝ ክኢላ። ነዚ እውን ኣይተ ኣለም “መስዋእቲ ደቅኹም ንልዕሊ 500 ዓመታት ዘንቆልቆለት ሃገርና መሊሱ ናብ ለውጢ ክተምርሕ ገይሩ ኣሎ” ብምባል ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ዝምዝገብ ንዘሎ ለውጢ ገሊፀምዎ፡፡

ድሕሪ መኽፈቲ መደረ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ኣብ ዙርያ እቲ ን17 ዓመታት ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቓልስን ብድሕሪኡ ኣብ እዋን ሰላም ዘሎ ጉዕዞን ኣመልኪቱ ብነባር ተጋዳላይን ኣመራርሓን ህወሓት ኣምባሳደር ስዩም መስፍን መበገሲ ምይይጥ ዝኾነ ፅሑፍ ቀሪቡ። ነባራት ኣመራርሓን ተጋደልትን ህወሓት ዝኾኑ ኣቦይ ስብሓት ነጋን ኣለምሰገድ መንገሻን እውን ነቲ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ዘቕረቦ ፅሑፍ ዘራጉድ ሓሳብ ሂቦም። ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ካብቶም ኣብ በረኻ ደደቢት ርችት ሓርነት ዝወለዑ ተጋደልቲ ሓደ እዩ። እቲ ናብ ደደቢት ዝኸድሉ ኩነታት ብዝርዝር ዘቕረቦ ኣምባሳደር ስዩም ሽዑ ዝነበሮም ዕጥቂ ሓሙሽተ ድሑራት ብረታት ከምዝኾና ይዝክር። ደርግ መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ፣ ዘመናዊ ኣፅዋር ተዓጢቑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ሰራዊት ዝወነነ እሞ ድማ ንስርዓቱ ንዝተቓወሙ ብዘይንሕስያ ዝቐትል እዩ ነይሩ። ነዚ ዝኣክል ሓይሊ ዝነበሮ ወታደራዊ መንግስቲ “ክንስዕር ኢና” ኢሎም ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ተጋደልቲ ድሑራት ኣፅዋራት ሒዞም ናብ በረኻ ምውፀኦም መስደመም ከምዝነበረ ዝዝክር ኣምባሳደር ስዩም ንሳቶም ግና ህዝባዊ ዕላማ ሒዞም ስለዝወፈሩ ከምዝዕወቱ ርግፀኛታት ምንባሮም እዩ ነቲ ኮንፈረነሰኛ ገሊፁሉ፡፡

ከምቲ ዝበልዎ እውን ኮይኑ። ህዝባዊ ዕላምኦም ናብ ህዝቢ ሰሪፁ ህዝቢ ኣብቲ መስመር ተሰሊፉ፣ እተን ውሑዳትን ድሑራትን ብረታት እናበዝሓን እናተመሓየሻን ከይደን። እቶም ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ተጋደልቲ እውን ቀስ ብቐስ ቁፅሮም እናወሰኸ ከይዱ። “ሃገርና ሲኦል እያ ነይራ። ሰብ መንነቱ ተኸሊኡ፣ ሰብኣዊ መሰሉ ተጋሂሱ፤ እክብ ኢልካ ሓሙሽተ ወይ ሽዱሽተ ኮይንካ ዘይትዝትየሉ እዋን እዩ ነይሩ” ዝብል ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ህዝቢ ነዚ ዓፋኒ ስርዓት ንምቅላስ ዘኽእሎ ሓቀኛ ህዝባዊ ውድብ ምስረኸበ ንቓልሲ ጋእ ከምዘይበለ ይዝክር። ነዚ ድማ ስድራ ስውኣት ወርቃዊ ግደ ከምዝነበሮም እዩ ዘስመረሉ። “ስድራ ስውኣት ኮኑ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ባዕሉ ደቁን ንብረቱን ጥራሕ ኣይኮነን ኣወፍዩ” ብምባል ዝገለፆ ተጋዳላይ ስዩም ፍልጠቱ፣ ብልሑ፣ ምኽሩን ጠቕላላ ኣተሓሳስብኡን እውን ተጋደልቲ ህወሓት ክበልሑን ነቲ ኩነታት ዝሰግር ኣተሓሳስባ ክውንኑን ከም ዘኽኣሎም የዘንቱ። “ኣብቲ ከቢድ እዋን ‘ደቅና ከምዚኣ ግበሩ፣ በዚኣ እተዉ፣ በዚኣ ውፁ’ እናበልኩም ፀገማት መሰስ ክንብሎም ዝገበርኩም ንስኻትኩም ስድራ ስውኣት ኢኹም፤ ህዝብና እዩ” ብምባል እውን ገሊፅሎም። ሕዚ እውን እቲ ፀጋ ንሱ ንመንግስቶምን ውድቦምን ክሕግዝሉ፣ እንትትሓምቕ ከዐርይሉ ከምዝግባእ እውን ተላብይዎም፡፡

ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ብወገኖም ስድራ ስውኣት ኮኑ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ኣንፃር ስርዓት ደርግ ዝገበሮ ተጋድሎን ብድሕሪኡ ኣብ እዋን ሰላም ዝገብሮ ዘሎ ግጥም ኣንፃር ድኽነትን ብፍሉይ ክብሪ ዝግለፅ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እዚ ዘይዛሪ ፅንዓት ተዓቂቡ ክኸይድ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። “ዘለናሉ እዋን ኣብ ሃገርና ዝተወሰነ ዘይምርግጋእ ዝረኣየሉ፣ ካብ ቀንዲ ዛዕባ ልምዓትን ዲሞክራስን ብምውፃእ፣ ሰላም ዝዝረገሉ፣ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ዝጠሓሰሉ፣ ስሉጥ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቓስ ዝተኣጓጎለሉ እዋን እዩ ዘሎ” ብምባል ዝገለፀ ዶ/ር ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ክልልናን ሃገርናን ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ብዕምቆት ፈቲሽካ መፍትሒ ንምቕማጥ ህወሓት ኣብ ዓብዪ ርብርብ ከምዝርከብ ንቶም ስድራ ስውኣት ኣብሪሆም እዮም፡፡

ከም መብርሂ ዶክተር ደብረፅዮን ብፍላይ ሕመቓት ኣመራርሓ ብምፍታሽ፣ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝገበረ መድረኽ ብዕምቆት ምሕዳስ ኣብዚ ዓመት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ መሰረታዊ ገምጋም መሰረታዊ ምትዕርራይ ነይሩ እዩ። ታሪኽ ህወሓት ከም ዝሕብሮ ልዕሊ ኩሉ ንባዕሉ እናፈተሸ፣ ድኽመታቱ ብዘይንሕስያ ብምቅላስ፣ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ዓዘቕቲ እናወፀአ፣ ስሉጥ ምዕባለታትን ዓወታትን ዘመዝገበ ውድብ እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ፀገማት ፀራሪጉ ናብቲ ዝድለ ብርኪ መሰስ ይብል ኣሎ። እቲ ውድብና ጀሚርዎ ዘሎ ብዕምቆት ምሕዳስ ክሳብ ታሕቲ ስለ ዝወርድ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልማዱ ፀገማት ነፂሩ ብምውፃእ ሓጋዚ ክኸውን ከምዝግባእ ኣብዚ ድማ ስድራ ስውኣት ብፅሒቶም ክዋፅኡ ከም ዘለዎም ዶ/ር ደብረፅዮን ኣብቲ መድረኽ ሓቢሮም እዮም፡፡

እዚ ከም ዘለዎ ኾይኑ፣ በቶም ኣንፃር ስርዓትና መጥቃዕቲ ዝበፅሖም ወገናትና እግሪ ንምትካል ከም ዝስራሕ ይገልፅ። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ፀረ ስርዓትናን ሓድነት ህዝብታትን ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ብሕጊ ንክሕተቱ ህወሓትን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ምስ መንግስቲ ፌደራልን ክልላትን ኮይኖም ይሰርሑ ከምዘለዉ ድማ የረድእ። ውድብ ዝገብሮ ዘሎ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ምንቅስቓስ ስድራ ስውኣት እውን ብመስዋእቲ ደቆም ንዝመፅአ ህዝባዊ ስርዓት ንምሕላው ከምወትሩ መስመሮም ኣፅኒዖም ምጉዓዝ ከምዘድሊ እውን ይምዕዱ፡፡

እቶም ስድራ ስውኣት ብወገኖም ሓሳቦም ዝገለፁ እንትኾኑ ኣብ ሓሳባቶም እቲ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረ ፅንዓቶምን ጅግንነቶምን ኩልዕ ኢሉ ይርአ ነይሩ። ተወካሊ ስድራ ስውኣት ትግራይ ኣይተ ገብረየሃንስ ገብረጅወርግስ “ፍረ መስዋእቲ ደቅና ኣብ ልምዓት ይርአ ኣሎ። ‘ትግራይ ብፅርግያታት ዓይኒ ዓራት ክንገብራ ኢና’ ዝተብሃለ ተግባራዊ ኾይኑ። ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕናን ፋብሪካታትን ይስፋሕፍሑ ኣለዉ” ብምባል መስዋእቲ ደቆም ከንቱ ከም ዘይተረፈ ይገልፁ፡፡

ተወካሊት ደቂ ኣንስትዮ ስድራ ስውኣት ትግራይ ወ/ሮ ንግስቲ ውብሸት ብወገነን ብሳላ መስዋእቲ ጀጋኑ ዝተረኸበ ለውጢ ብምዝርዛር ሕዚ እውን ስድራ ስውኣት ኣብ ጎድኒ ህወሓት ኮይኖም ኩለመዳያዊ ቃልሶም ከም ዝቕፅሉ ይገልፃ። “ደቅና ብጀግንነት እዮም ተሰዊኦም፤ ኣብ ደብረኽረኽ እኳ ዝምወት። መስዋእቲ ደቅና ድማ ፍረ ኣፍርዩ እዩ፤ ዳርጋ ዘይተሰውኡ!” ብምባል ዝገለፃ እንትኾና ሕዚ እውን ኣንፃር ስርዓትና ዝግበር ዕግርግር ብሓባር ክንምክት ከምዝግባእ ምዒደን፡፡

ካልኦት ኣቦታትን ኣዴታትን እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ገሊፆም እዮም። ኩሎም ዝገለፅዎ ሓሳብ እዚ ብመስዋእቲ ኣሽሓት ዝመፅአን ሕቶታት ህዝቢ ዝመለሰን ስርዓት ከይዝረግን ሓለዋ ንሰላም ኩላትና ክንረባረብ ከምዘለና ዝምዕድ እዩ። እዚ ካብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝመፅኡ ስድራ ስውኣት እውን እዮም ገሊፆሙዎ። ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኩሉ ህዝቢ ተሓጋጊዙ ክዓግቶ ከምዘለዎ እዮም ምዒዶም። ንሕና እውን ንዕኡ ኢና እነጠናኽር። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ዘይምርግጋእ ከም ፅቡቕ ዕድል ተጠቒሞም ስርዓት ንምፍራስ ለይትን ቀትርን ላሕ ዝብሉ ሓይልታት ላሕትኦም ከንቱ ንኽተርፍ በብከባቢና ሰላምና ንሓሉ። ኣብዚ ድማ ደቆም ኣወፍዮም ኣብ ምፍጣር ሰላም ወሳኒ እጃም ዝተፃወቱ ስድራ ስውኣት ኣብ ምዕቃብ ሰላም እውን ወሳኒ ተራ ኣለዎም። እዚ ከም ዘለዎ ኾይኑ መንግስቲ ንስድራ ስውኣት ክገብሮ ጀሚሩ ዘሎ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010