እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925718
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3123
2784
12621
4892207
68300
89679
4925718

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:47

ዘንሳእረረ ሓደጋ

here we go
selam new

ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ናተይ፣ ናትኪን ናይ ኩላትና!

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2010 ዓ/ም፣ በዓል ሕዳር ፅዮን ምኽንያት ብምግባር ሓደ ዓብዪ ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተሳሊጡ ነይሩ። እቲ ዋዕላ ከም ሃገር ንመበል 29 ዓመት ዝተኸበረ መዓልቲ “ኤች ኣይቪ ኤድስ” መሰረት ዝገበረ እንትኸውን ዳግማይ ዝደግስ ዘሎ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንምዕጋት ዝከኣለሉ እዋኑ ዝጠልቦ ህፁፅ መፍትሒ ዝሕብር ዕላማ ዝተሓንገጠ አዩ ነይሩ። እቲ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ሰብ ስልጣን ሃገርናን ክልልናን፣ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራት ማሕበራዊ ሳይንስን ማዕኸናት መራኸብቲ ሓፋሽን ዝተረኸብሉ ኮይኑ ኣብ ጭቡጥ ኩነታት ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ መሰረት ዝገበሩ ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም እዮም። ክልል ትግራይ ኮነት ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብዚ ሓደጋ እዚ ዘለዋሉ ኩነታት ብንፁር ዘርኣየ መድረኽ ድማ ነይሩ። ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ መተሓባበሪ ዋና ከይዲ ስራሕ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣይተ ጠዓመ ዘገየ ዘቕረብዎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ተሳተፍቲ ብዝወዓየ መንፈስ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ነቲ ባይታ ድማ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኣየ እዩ።

ኣብዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከምዝቐረበ፣ ኣብ ሃገርና ኣብዚ ሐዚ እዋን ዘሎ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ሃገርና ሓደ ነጥቢ 18 ምኢታዊ እንትኸውን ኣብ ክልላት ድማ እቲ ዝርገሐ ኣፈላላይ ኣለዎ። ክልላት ደቡብ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኢትዮጵያ ሶማል፣ ኦሮምያን ዓፋርን ትሕቲ ሓደ ምኢታዊ ዝርግሐ እንትህልወን እተን ዝተረፋ ክልላት ድማ ልዕሊ ሓደ ምኢታዊ ዝርግሐ ኣለወን። ንኣብነት ክልል ኣምሓራ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ፣ ትግራይ ሓደ ነጥቢ 81፣ ድሬዳዋ ክልተ ነጥቢ ትሽዓተ፣ ክልል ሃረሪ ክልተ ነጥቢ ትሽዓተ ምኢታዊ ከምኡ ድማ ጋምቤላ ኣርባዕተ ምኢታዊ፣ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣርባዕተ ነጥቢ ትሽዓተ ምኢታዊ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ከምዘለወን እቲ ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ይሕብር።

ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ልዕሊ ሓደ ምኢታዊ እንተኾይኑ ‘ለበዳ’ እዩ ዝበሃል። ስለዝኾነ ንክልል ትግራይ ሓዊሱ ኣብተን ልዕሊ ሓደ ምኢታዊ ዝርግሐ ዘለወን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ ብርኪ ለበዳ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ህንፀት ዜጋታትና ኾነ ዕብየት ሃገርና ዓብዪ ጉድኣት ዘለዎ እዩ። 

ንትግራይ ፍልይ ኣቢልና እንትንርእይ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ልዕሊ እቲ ብብርኪ ሃገር ዘሎ እዩ። ንኣብነት ብብርኪ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝርግሐ ብማእኸላይ ሓደ ነጥቢ 18 ምኢታዊ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ግና ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ሓደ ነጥቢ 81 ምኢታዊ እዩ። እዚ ትርጉሙ እንትውሰድ ብብርኪ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝርግሐ ኣብ ብርኪ ለበዳ ዝበፅሐ ኾይኑ ብብርኪ ትግራይ ድማ ኣብ ዝገደደ ብርኪ ለበዳ ይርከብ ማለት እዩ።

ኣብቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከም ዝቐረበን ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ከምኡ እውን ተሳተፍቲ ዝሃብዎ ሓሳብ ከምዘመላኽቶን፣ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ናብ ብርኪ ለበዳ ተሰጋጊሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መፍረዪ ሓይልና ከቢድ ሓደጋ ዘብፅሐሉ ዘሎ ምኽንያት ኣብ ሕብረተሰብ ዝተጋገየ ኣረዳድኣን ምንጋዕን ስለ ዝተፈጠረ እዩ። ቅድሚ ዓመታት መናውሒ ዕድመ መድሓኒት ዘይተረኸበሉ እናሃለወ ብበዝሒ ሞት ስለዝነበረን እቶም ኤች ኣይቪ ዝሓዞም ወገናት ኣብ ሰውነቶም ብዝርኣዩ ምልክት ይፍለጡ ስለዝነበሩን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ምድንጋፅን ፍርሕን ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ እውን ሰፊሕ ኣስተምህሮ ይህብ ምንባሩ ተወሳኺ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግንዛበ ክፍጠር ክኢሉ ነይሩ። ካብኡ ዝነቐለ ድማ እቲ ለበዳ ቀኒሱ ናብ ትሕቲ ሓደ ምኢታዊ ወሪዱ ነይሩ።

መናውሒ ዕድመ መድሓኒት ምስ መፅአ እውን እንተኾነ ዋሕዲ ስለዝነበሮን ኣብ ውሱናት ትካላት ጥዕና ጥራሕ ኣገልግሎት ይወሃብ ስለዝነበረን ብኤች ኣይቪ ኤድስ ዝመውት ሰብ ብበዝሒ ይርአ ነይሩ። ኣብ ከይዲ ግና እቲ መድሓኒት ብበዝሒ ምስቀረበን ኣብ ኩሎም ሆስፒታላትን ጣብያታት ጥዕናን ዝወሃብ ምስኮነን ኣብ ደሞም እቲ ቫይረስ ዘለዎም ወገናት ተጠቀምቲ ዕድመ መናውሒ መድሓኒት ኮይኖም። ብምኽንያት እዚ ድማ ብኤች ኣይቪ ኤድስ ምሟት ኣዐርዩ ቀኒሱ። ኣብ ደሞም ኤች ኣይቪ ዘለዎም ወገናት ማእሲ ሒዝካ ብሕማም ካብ ምስኳንን ኣብ ዘይጊዜኻ ካብ ምሟትን ተገላጊሎም መድሓኒት እናወሰዱ ሰሪሖም ዝኣትዉ ኮይኖም። ኣብዚ ከይዲ እዩ እምበኣር መንግስቲ ብፃዕቒ ዝህቦም ኣስተምህሮታት እናዘሓሉ ዝመፅኡ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብቲ ሕማም ዝነበሮ ፍርሕን ስግኣትን ብበዝሒ ቀኒሱ። ድሕሪ እዚ፣ ናብ ብርኪ ንእስነት ዝበፅሑን ዝተፀግዑን ሓደሽቲ ወለዶ ዝኾኑ መናእሰይ ጉዳይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ዳርጋ ዘይግንዘብዎ ኮይኖም።

ካሊእ ተሪፉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ መናእሰይ ፍፁም ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ተፈጢሩ። “ኤች ኣይቪ ኤድስ ከም ማንም ሕማም እዩ” ዝብል ሓሳብ ካብቶም ግጉያት ኣረዳድኣታት ሓደ እዩ። ይኹን’ምበር ኩሎም ሕማማት ነናይ ባዕሎም ባህሪ ኣለዎም። እንተነኣሰ መድሓኒት ዘለዎምን መድሓኒት ዘይብሎምን ኢልና እኳስ ብቐሊሉ ክንፈልዮም ንኽእል። ኤች ኣይቪ ኤድስ መድሓኒት ዘይተረኸበሉ ሕማም እዩ። መናውሒ ዕድመ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። እቶም መናውሒ ዕድመ ዝወስዱ ወገናት እውን ምሉእ ጥንቃቐ ብምግባር ህይወቶም ክመርሑ ክኽእሉ ኣለዎም። ብሓፂሩ ኤድስ መድሓኒት ስለዘይብሉ ከም ማንም ሕማም ኣይኮነን። መናውሒ ዕድመ ብምውሳድ ብኤች ኣይቪ ኤድስ ምሟት ስለዝቐነሰ “ኤች ኣይቪ ኣብቶም ቀዲሙ ዝሓዞም እምበር ሕዚ ዳርጋ የለን።” ክሳብ ምባል እውን ተበፂሑ እዩ። እዚ ዘስዓቦ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ርክብ ግብረ ስጋ ክበራኸትን መናእሰይን ተቓላዕቲ ክፋላት ሕብረተሰብን (ከም ብፋይቶነት ዝመሓደራ፣ ሺፌራት ወዘተ) ብዝገደደ መልክዕ ናብ ሓደጋ ክኣትዉን ይዕድም ኣሎ።

ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ጉዳይ ኣስተምህሮን ምልዕዓልን ብመንግስቲ ይኹን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ኣካላት ዝተረሰዐ ውራይ ነይሩ ምባል ይከኣል። ኣብ ዙርያ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይቪ ኤድስ ክሰርሓ ዝተጣየሻ፣ ብተግባር እውን ውፅኢታዊ ስራሕ ዝሰርሓ ዝነበራ ዝተፈላለያ ውዳበታት እንተይተረፋ ተረሲዐን ወይ ቆላሕታ ስኢነን ብስእነት በጀትን ናውትን ስራሕተን ዝገደፋሉን ዝቐነሳሉን ኩነታት ተፈጢሩ። ኣብዚ ግዜ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብሰላሕታ ፎቖዶ እንዳመስተ፣ ትካላት ትምህርቲን ካልኦት ዓውድታትን ከም ለበዳ ሓዊ ይቀፃፀል ነይሩ። ንኣብነት ኣብ 2007 ዓ/ም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ሓደ ነጥቢ ኣርባዕተ እዩ። ብ2008 ዓ/ም ናብ ሓደ ነጥቢ 69 ደይቡ። ኣብ 2009 ዓ/ም ድማ ብዝገደደ መልክዑ ናብ ሓደ ነጥቢ 81 ምኢታዊ ዓብዩ። እዚ መጠኑ እንትርአ ካብ 100 ሰባት ዳርጋ እቶም ክልተ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣለዎም ማለት እዩ። እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝርግሐ ቅልጡፍ ምንቕናቕ ፈጢርካ ክዕገት እንተዘይተኻኢሉ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸይድ ዝኽእል ከምዝኾነ እቲ ካብ 2007 ዓ/ም ክሳብ 2009 ዓ/ም ዝተርኣየ ዘደንግፅ ወሰኽ ብግልፂ የመላኽት።

እቲ ካሊእ ዘርእየና ኣብነት ብብርኪ ትግራይ ዘሎ ዝርግሐ ካብቲ ብብርኪ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝርግሐ ዝዓበየ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብብርኪ ኢትዮጵያ እናቐነሰ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብብርኪ ትግራይ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2007 ዓ/ም ብብርኪ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ሓደ ነጥቢ ሰለስተ እንትኸውን እዚ ቑፅሪ ኣብ 2009 ዓ/ም ናብ ሓደ ነጥቢ 18 ቀኒሱ ነይሩ እዩ። እዚ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይቪ ኤድስ ብዕቱብ ዝሰርሓ ክልላት ከም ዘለዋ የመላኽት። እዚ እቲ ቫይረስ ኣብ ደሞም ዘለዎም ሰባት መሰረት ገይርካ ዝተሰርሐ መፅናዕቲ እምበር ሞት ከምዝቐነሰ ገሊፅና ኢና።  በቲ ቫይረስ ዝተትሓዘ ወገን ድማ ብናይዚ ተፃራሪ ይውስኽ እዩ ዘሎ።

መድሓኒት ብምውሳድ ሞት ከምዝቐነሰ ብኣሃዝ ደጊፍካ ንምርኣይ ኣብ ትግራይ ብ2007 ዓ/ም ብሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝሞቱ 1,541 እንትኾኑ ብ2008 ዓ/ም በቲ ሕማም ዝሞቱ ግና 1,196 ወገናት እዮም። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ጥራሕ ብሰንኪ ኤድስ ዝበፅሕ ሞት ኣዐርዩ እናቐነሰ እንትመፅእ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ግና ከምቲ ልዕል ክብል ብኣሃዝ ኣደጊፍና ዝረኣናዮ ኣዐርዩ እናወሰኸ እዩ መፂኡ። እቲ ሞት ዝቐነሰሉ ምኽንያት መድሓኒት (መናውሒ ዕድመ) ዝወስዱ ወገናት ስለዝወሰኹ እንትኸውን ዝርግሐ ብናህሪ ዝወሰኸሉ ምኽንያት ድማ ጉዳይ ምክልኻል ኤች ኣይቪ ኤድስ ስለዝተዘንገዐ፣ ስዲ ዝኾነ ርክብ ግብረ ስጋ ስለዝተስፋሕፈሐ እዩ።

ዘንጊዑ እውን እንተኾነ መንግስቲ እዚ ዳግማይ ዝተባርዐ ሰላሕታዊ ወራር ኤች ኣይቪ ኤድስ ብዘለዎ ጠጠው ኣቢልካ ክምከት ንምግባር ተበራቢሩ ኣሎ። ካብ 2009 ዓ/ም ኣትሒዙ ቆላሕታ ብምሃብ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ እዩ። ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ክሳብ ወረዳ ምስ ዘለዉ መሓውራቱ ተደጋጋሚ ዘተ ብምግባር ንምክልኻልን ምቁፅፃርን እቲ ሕማም ቆላሕታ ሂቦም ዝሰርሕሉ ኣንፈት ዝነፀረ ኮይኑ ፖለቲካዊ መራሕቲ እውን ከም ኩሎም መደባቶም ቆላሕታ ሂቦም ብንቕሓት ክሰርሕሉ ዘኽእል ምልዕዓልን ናይ ተግባር መደባትን ጀሚሮም ኣለዉ። ካብቶም ዝተቐመጡ ኣንፈታት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይቪ ኤድስ ብስልጠናታት ኣቢልካ ንሰብ ሞያን ውዳበታትን ዓቕሞም ምዕባይ፣ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ተደጋጊፍካ ብሓባር ምስራሕ፣ ግልጋሎት ምርመራን ሕክምናን ስሉጥ ምግባር ከምኡ ድማ ምጥንኻር ስርዓት ክትትልን ደገፍን ዝብሉ ይርከብዎም።

ምስዚ ተዛሚዱ ኣብ ኣዋሃህባ ግልጋሎት ጥዕና ዝተቐመጠ ምምሕያሽ ኣሎ። ንሱ እውን “ቀዋሚ ኾነ ብወፍሪ ዝግበሩ ግልጋሎት ሕክምናን ምኽርን ንኬላታትን ጣብያታትን ጥዕና ሓዊሱ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና መንግስትን ኣብ 20 ውልቀ ትካላት ጥዕናን ይወሃብ” ዝብል እዩ። እዚ ንመናውሒ ዕድመ መድሓኒት እውን ይሓውስ። እዞም ስራሕቲ ብዝተጠናኸረ ስርዓት ደገፍን ክትትልን ዝትግበሩ ኮይኖም ብብርኪ ክልል ኣብ ዓመት ክልተ ግዘ ብብርኪ ወረዳ ደማ ኣብ ዓመት ኣርባዕተ ግዘ ናብ ታሕቲ ብምውራድ ፈቲሽካ ግብረ መልሲ ብምሃብ ክትትልን ደገፍን ይግበረሎም። መፋስስ ሆስፒታላት (ዝተቐራረቡ ሆስፒታላት) መሰረት ዝገበሩ ስልጠናታት ድማ በብ ርብዒ ዓመቱ ይወሃቡ።

በዞም መፍትሕታት ኣቢልካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝሓሸ ባህሪያዊ ለውጢ ብምምፃእን ቅልጡፍ ሕክምናዊ ግልጋሎት ብምሃብን ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ክልል ትግራይ ናብ ትሕቲ ሓደ ምኢታዊ ንምውራድ ይስራሕ ከም ዘሎ ብኣይተ ጠዓመ ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ የረድእ። እዚ ዕውት ንክኸውን ግና እቲ ምልዕዓልን ኣስተምህሮን ሕብረተሰብ ብቐጥታ ዝሳተፈሎም መድረኻት ብምፍጣር ክካየዱ ኣለዎም። እቲ ቀንዲ ክስርሐሉ ዘለዎ ድማ ስዲ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ምዕጋት እዩ። እቲ ኣዐርዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ድማ እንተይተመርመርካ ምምርዓው ይርአ እዩ። ተምሃሮ ገና ኣብ ትሕቲ ዕድመ ግብረ ስጋ ዝፍፅሙሉ ኩነታት እኒሆ። ካብ መፃምድኻ ወፃኢ ዝግበሩ ጥንቃቐ ዝጎደሎም ርክባት ከም ዘለዉ እውን መፅናዕትታት ይሕብሩ። ስለዝኾነ ኣብዚ ኩነታት ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣካይዳ ንምዕጋት ትካላት ትምህርቲ፣ ወለዲ፣ መንግስትን ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ትካላትን ክረባረቡ ይግባእ። ኤች ኣይቪ ኤድስ ዳግም ብሰላሕታ ወለዶ ዘብርሰሉ ዕድል ክፍጠር የብሉን። ነዚ ሰላሕታዊ ለበዳ ንምምካት ድማ ብተግባር ብዘርኢ ምንቅስቓስ ኩላትና ንረባረብ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010