እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190435
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1219
3787
17798
5145598
94493
128136
5190435

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:06

በዓል ስልጣን ህዝቢ ምዃኑ ዳግማይ ዘረጋገፀ መረፃ!

here we go
selam new

ሎሚ ዓመት ዘካየድናዮ ሓምሻይ ዙር ሃገራውን ክልላውን መረፃ ካብ ሕሉፍ ከይድታት መረፃ ብታሪካዊነቱ ክልተ ነገራት ይፈልይዎ። እቲ ሓደ እዚ ከይዲ ክገሃድ ብብስለት ዝመርሐ በዓል ራእይ መራሒና

ፍፁም ዴሞክራሲያዊ መረፃና ብተሳትፎ ህዝቢ እንትዕወት

ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ብህይወት ኣብ ዘየለሉ ንፈለማ እዋን ዝተኻየደ መረፃ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ፍፁም ሰላማዊ፣ ፍትሓዊ ዴሞክራስያውን ብህዝቢ ተኣማንነት ዘለዎን ፤ መረፃ ኾይኑ ብምሕላፉ እዩ። ዴሞክራሲና ሓፂር ዕድመ ዘለዎ ኮይኑ ልዕሊ ዕድምኡ ግና ኣዐርዩ ንቕድሚት ሰጒሙ እዩ። ከምዚ ኢሉ ንክስጉም ዘኽአልዎ ምኽንያታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ መረፃና ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት፣ ፆታን እምነት ፖለቲካን ክካየድ ከምዘለዎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ብግልፂ ተደንጊጉ ኣብ ተግባር ስለዝወዓለ እዩ። በዚ ድማ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና በቲ ዝተነፀፈ ጥጡሕ ሕጊ  ተመርኵዞም ዴሞክራሲያዊ መረፃ ከካይዱ ብምብቀዖም እዩ። 

ተወላዲት ኣመሪካ ጂን ከርክፓትሪክ “ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝካየዱ ዴሞክራሲያዊ መረፃታት ኣብነት ዴሞክራሲ ጥራሕ ኣይኮኑን።... መንፈስ ውድድር ክዓስል ብምግባር እቲ ሓቀኛ ውድድር ዴሞክራሲያዊ ክኸውን ይገብሮ። ተወዳደርቲ ዝህልዎም ናይ ምእካብ ነፃነት ተጠቒሞም ንዓመፅን ህውከትን ከውዕልዎ ኣይግባእን።ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝካየዱ መረፃታት ንኹሉ ዘካትትን ዘየጠራጥርን ኮይኑ ከካየድ ኣለዎ። እቶም ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ይኹኑ ህዝብታት ነቲ መንግስቲ እወንታዊ ነቐፌታታትን ኣመራፅታትን እናቕረቡ እንትኸዱ ዴሞክራሲ እናዓምበበ ይኸይድ።በዚ ድማ ዜጋታት ዝመስሎም ውድብ ይመርፁ...።” ክትብል ገሊፃቶ ከምዝነበረት “ዴሞክራሲ” ካብ ዝብል መፅሓፍ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት።

ኣብ ሃገርና ስርዓት ዲሞክራሲ ዝበሃል ንጨንኡ ኣይነበረን።“ሀ” ኢሉ ዝጀመረ ድሕሪ ምድምሳስ ወታደራዊ ስርዓት ደርግ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ንምውዳቕ ይቃለሱ ዝነበሩ 17 ዝኾኑ ውድባት ፖለቲካ ዝተሳተፍሉ መረፃ ብምክያድ እዩ ተጀሚሩ። በዚ ድማ ነቲ ዕሸል ስርዓት “ዴሞክራሲ” ተሎ ክዕምብብን ሱር ክሰድድን ከምዝኽእል ህወሓት /ኢህወዴግ ብመትከል ኣሚኑ ስለዝተቓለሰሉ ዝተተግበረ ኾይኑ። ብ 1987 ዓ/ም / ድሕሪ ምፅዳቕ ሕገ መንግስት/ ቐዳማይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ እንትካየድ “ሰላማዊ ቓልሲ ክናካይድ ኢና” ዝብል ተበግሶ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ውድባት ፖለቲካ ዝተሳተፍሉ ፈላማይ መረፃ ተኻይዱ። ህዝቢ ድማ “ይኾነንን ይመርሐንን እዩ” ንዝበሎ ውድብ ፖለቲካ ምሉእ ኣፍልጦ ዝሃበሉ  እታ ሃገር ካብ ናይ ዓፈና ኣገዛዝኣ ናብ ሓዱሽ ዲሞክራሲ ስግግር ምግባራ ዝተረጋገፀሉ ከይዲ መረፃ ነይሩ።

ካብ ቐዳማይ ዙር መረፃ ጀሚሩ ተሳትፎ ህዝቢ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናዓበየ መፂኡ። ህዝብና ካብ “ኢዲሞክራሲያዊ” ስርዓት ተናጊፉ በብ ሓሙሽተ ዓመት ዝወስዳ መምረፂት ካርዲ ዋጋ ከምዘለዋ ተረዲኡ  ንዝኣመኖ ውድብ እናመረፀ ነቲ ብቓልሱ ዘረጋገፆ ሓዱሽ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እናማዕበሎ ይኸይድ ኣሎ። ሎሚ ዓመት እውን ዕለት 16 ጉንቦት ንመበል ሓምሻይ ግዘ ክልላውን ሃገራውን መረፃ ብዘይ ገለ ዕንቅፋት ምሉእ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ተኻይዱ ኣሎ። ኣብዚ መረፃ እዚ ንምስታፍ መምረፂ ካርዲ ዘውፀአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ 36 ሚልዮን ነይሩ። ብደረጃ ትግራይ ክረአ እንተሎ እውን ክልተ ነጥቢ ሰለስተ ሚልዮን ህዝቢ ኣብ እዋኑ መምረፂ ካርዲ ኣውፂኡ ነይሩ። እዚ ምስ ናይ 2002 ዓ/ም እዋን መረፃ እንትነፃፀር ናይ 263 ሽሕ ህዝቢ ዕብየት ኣርእዩ እዩ። እዚ ንባዕሉ ብጣዕሚ ዓብዪ ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ ኮይኑ ካብዚ እቲ 99 ምኢታዊ ህዝቢ ድምፂ ምሃቡ ድማ ህዝብና ነዚ ዴሞክራሲ ዝኸፈሎ መስዋእቲ የስተማቕሮ ምህላው መረጋገፂ እዩ። መላእ ህዝቢ “ይመርሐንን ልምዓተይ ከረጋግፀለይ ይኽእል እዩ” ንዝበሎ ውድብ ንምምራፅ ካብ ስዓት ሸሞንተ ናይ ለይቲ ጀሚሩ ተራ ብምሓዝ ካብኡ ዝድለ ኹሉ ፈፂሙ እዩ።  ሎሚ ዓመት ዝተመዝገበ ቑፅሪ መራፃይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ራብዓይ ሃገራውን ክልልውን መረፃ ዝተሳተፈ ህዝቢ እንትነፃፀር ናይ ሽዱሽተ ሚልዮን ህዝቢ ሓለፋ ነይርዎ።

ሎም ዘበን ዝተኻየደ ሓምሻይ ዙር ሃገራውን ክልላውን መረፃ  ክልተ መሰረታውያን ትርጉማት ነይረምዎ። በቲ ሓደ ገፅ ብዜካ ተሳትፎ ህዝቢ ዝረጋገፅ ዴሞክራሲያዊ መረፃ ከምዘየለ ብፅንዓት ዝኣመነ ህዝቢ ምህናፅ ከምዝተኻኣለ ዘረጋገፀ እንትኸውን በቲ ካልእ ገፅ ድማ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝቢ ብሓይልን ትምክሕትን ምጭፍላቕ ከምዘይከኣል ትምህርቲ ምሃቡ እዩ። እዞም ለውጥታት እዚኦም ኣብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመ፣ብሄር ሃይማኖትን ፆታን ንክሰርፁ ፃዕሪ ዝገበረ ውድብ ህወሓት/ኢህወዴግ እዩ። ንባዕሉ ብዴሞክራሲያዊ መስመር ዝግራሕ ውድብና መርኣያ ሰላምን ዴሞክራስን ብምዃን ኣብ ባይታ ዝረአን ዝጭበጥን ስራሕ ክሰርሕ ብምኽኣሉ ሓምሻይ ዙር መረፃና ብዘይ ገለ ዕንቅፋት ፍፁም ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ።

ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ክልተ ጫፍ ዝረገፁ ውድባት ኣለዉ። መነባብሮ ህዝብና ዘመሓይሽ ፖሊስን ስትራተጅን ዘለዎምን በዚ ተፈቲኖም ዝለዓለ ለውጢ ዘምፅኡ ውድብ ኢህወዴግ በቲ ሓደ ገፅ በቲ ካልእ ገፅ ድማ ውልቀ ረብሓታቶም ንምምላእ “ሃረምረም” ዝብሉ ናይ ክራይ ምእካብን ናይ ጥፍኣትን ውድባትን ጉጅለታትን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እቶም ሃርጓፍ ድልየቶም ንምምላእ ላዕልን ታሕትን እናበሉ ዝመፁ ውድባት ፖለቲካ ቕድሚ እቲ መረፃ ምክያዱ  “እንተዘይመሪፅኩምና ዕግርግር ኣልዐልና፣ ነዛ ዓዲ ብህውከት ክንርምሳ ኢና” እናበሉ ኸበሮ ህልቂት እንትወቕዑ ተሰሚፆም እዮም። ነዚ እውን እዩ ኣምለኽቲ ስርዓት ደርግ ዝኾኑ ከም “ሰማያዊ” ፓርትን መሰላቱን ንፅሃት ዜጋታትና ብኣይኤስ ኣይኤስ ብግፍዒ እንትሕረዱ ነቲ መስካሕክሒ ግፍዒ ክቃወም ንዝመፀ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዕግርግርን ህልቂትን ከእትዉ ፈቲኖም  ዝነበሩ። 

ይኹን እምበር ንዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ልምዓትን ጠጠው ዝበለ ብሱልን ጭዋን ዝኾነ ህዝቢ ብኣመራርሓ ህወሓት/ኢህወዴግ ክህነፅ ብምኽኣሉ ሓምሻይ ዙር መረፃና ድሌት ፈጠርቲ ዕግርግር እንተየማለአ ብሰላም ተዛዚሙ እዩ። ኣካል ትምኒት እኒ ሰማያዊን ካልኦት ናይ ጥፍኣት ጉጅለታትን ዝኾነ ዓረና እውን ኣብ ሓምሻይ ዙር  መረፃ እንትሳተፍ ክልተ ሸቶታት ብምሓዝ ተሳቲፉ ነይሩ። እቲ ሓደ ሸቶ ነቲ ስነ ምግባር መረፃ ስለዘይፈረመ ካብ ሕግን ስርዓትን ሃገርና ብምህዳም ኣብ እዋን መረፃ ዕግርግር ንምፍጣር እኹል ምድላው ገይሩ ከምዝነበረ ካብ “እመ ርሃብ ይሓይሽ ኵናት” /ካብ ምጥማይ ኵናት ይሓይሽ/ ክብል ኣቦ መንበር ዓረና ብርሃኑ በርሀ ብዕለት ሸሞንተ ግንቦት 2007 ዓ/ም ኣብ ኣደራሽ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ንደገፍቱ ካብ ዝተዛረቦ ዘረባ ንርዳእ።

በቲ ካሊእ ወገን ድማ ዓረና ሕጋዊ ሽፋን እናላበስካ ኩነታት ምስተዓዘብካ “እቲ ከይዲ መረፃ ፍትሓዊ ኣይነበረን” ምእንታን ንምባል ክጥዕም ድምፂ ንዘይ ምሃብ ወሲኑ ኣትዩ እዩ። እዚ ድማ ብጭቡጥ ኣብ ክፍለ ከተማ ኵሓ እትርከብ መረፃ ናቑጣ “እምባ ፍቓዱ ለ” ዝተመዝገበ  ኣባል ዓረና ፅጋቡ ቖባዕ ከይመረፀ ተሪፉ እዩ። ፅጋቡ ቖባዕ ነዚ  እንትገብር ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኣዝማዱን ቐረባ ቤተሰቡን እውን ካብቲ መረፃ ክሃድሙ ገይርዎም እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ንቦርድ መረፃ ዘመዝገቦም ተዓዘብቱ ነቲ መረፃ ከይዕዘቡ ከልኪሉ እዩ። እዚ ድማ ብጭቡጥ ኣብ ክልል መረፃ  መቐለ ክፍለ ከተማ ኵሓን እንደርታን ነቲ መረፃ ክዕዘቡ ዘመዝገቦም 80 ሰባት ከይተዓዘብዎ ምትራፎም ብቦርድ እተን ናቑጣ መረፃ ተረጋጊፁ እዩ። እዚ ድማ ንከይዲ ዴሞክራሲያዊ መረፃ ዘለዎም ንዕቐት ኣብ ርእሲ ምግላፁ ምልክት ስዕረቶምን ውድቀቶምን እውን ኮይኑ ተረኺቡ እዩ።

ብወገን ተቓወምቲ ዝነበረ “እንተዘይበላዕኹዎ በተንክዎ” ዝዓይነቱ ኣካይዳ ከምዚ ዝበለ መግለፅታት ዝነበርዎ ኮይኑ ኣብ ሓምሻይ ዙር ሃገራውን ክልላውን መረፃ ተሳተፊ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሃብዎ ምስክርነት ክነቕርብ። ብቐዳምነት ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ ሕዳሰ ናቑጣ መረፃ 14 ተረኺቦም ዘድመፁ ኣቦ መንበር ህወሓት ኣይተ ኣባይ ወልዱ ንከይዲ እቲ መረፃ ከምዚ ክብሉ ገሊፀምዎ ነይሮም።

“ሓምሻይ ዙር ሃገራውን ክልላውን መረፃና ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ብዝኾነ ኣገባብ ተሳሊጡ ኣሎ። ህዝቢ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ስርዓት ዘለዎ ሰልፊ ሒዙ ባዕሉ ኣብነት ናይቲ ዴሞክራሲያዊ መረፃ ኮይኑ ኣሳሊጥዎ እዩ። እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ዴሞክራሲ ንክዕምብብ ዝኸፈልናዮ ክቡር መስዋእትነት እዩ።”

ንነዊሕ እዋን እኹል ምድላው ዝተገበረሉ ሓምሻይ ዙር ሃገራውን ክልላውን መረፃ ብኹሉ መለክዕታቱ ካብ እዋን ምዝገባ ክሳብ ድምፂ ምሃብን ከይዲ ቖፀራን እንትምዘን ፍፁም ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያውን ብህዝቢ ተኣማንነት ዘትረፈን ነይሩ። ብዙሕ ትምህርቲ እውን ኣሕሊፉ ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ሓደን ዓብይን ዘሕለፎ ትምህርት ነቲ መረፃ ንምዕንቓፍ ዝፍትኑ ሓይልታት ባይታ ክስእኑ ብምግባር ጠበቓ ሰላምን ዴሞክራስን ኮይኑ መሕፈትፈቲ ዘስእን ህዝቢ ተፈጢሩ ምህላዉ እዩ። ነዚ እውን እዩ ብዘይ ገለ ዓንቀፍቀፍን ናይ ፀጥታ ስግኣትን ክፍፀም ዝኸኣለ። ስለዝኾነ ኣብዛ ሃገር ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውዳብ ካብ ሓምሻይ ዙር መረፃ ንዝንተ እለት ዝኾኖም ትምህርቲ ክቐስም ከምዘለዎም ዘርአየ እዩ።

 “ኣብ ሃገርና ብዙሓት መንግስታት ሓሊፎም እዮም። እቶም ዝሓለፉ መንግስታት ነናይ ባዕሎም ተፈጥራዊ ባህሪ ሒዞም ዝመፁ እኳ እንተኾኑ ኩሎም ግና ዴሞክራሲያዊ መረፃ ኣካይዶም ኣይፈልጡን። ሎሚ ግና ሳላ ቓልስና ንመበል ሓምሻይ ግዘ ፍፁም ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ መረፃ ንምክያድ በቒዕና ኣለና። እዚ መረፃ ጎደሎ ዘይተርኣየሉ  መረፃ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት፣ እምነት ፖለቲካን ፆታን ዝተኻየደ ከይዲ መረፃ እዩ። እዚ ድማ ህዝብና ባዕሉ ዋርድያ ሰላም ኾይኑ ምህላዉ እዩ ዘርእየኒ “ ክብላ ዝተዛረባና ድማ ኣብ ክፍለ ከተማ ኵሓ ናቑጣ መረፃ  “እመባ ፍቓዱ ሀ” እናድመፃ ዝረኸብናየን ወይዘሮ ኬርያ መሓመድ ሳሊሕ እየን።

ዴሞክራሲና ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓምበበን ሱር እናሰደደን ንክኸይድ ዝገበርዎ ዘተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ። ካብኦም ሓደ ህዝቢ በብ እዋኑ ይምዝገቡ ብዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ማዕረን ፍትሓውን ብዝኾነ መንገዲ ተጠቃሚ እናኾነ ምምፅኡ እዩ ዘርእየና። ህዝብና ነዚ ጥንኩር ስብእና እዚ ክውንን እንተሎ ቕድሚ እቲ መረፃ ምክያዱ ተወዳደርቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ልምዓት፣ሰላምን ዴሞክራስን  ዘለዎም መርገፂ ብዝግባእ ክመምዩን እኹል ግንዛበ ክሕዙን ብምኽኣሎም እዩ። እቲ ዝሓዝዎ ግንዛበ ድማ ንቐፃላይ ሓሙሽተ ዓመት ብጎደና ልምዓት፣ ሰላምን ዴሞክራስን ዝመርሖም ውድብ ንክመርፁ ዕድል ፈጢርሎም እዩ።

 “ኣነ ጓል 84 በዓልቲ ዕድመ ፀጋ እየ። ቕድሚ ሐዚ ኣብ ዝተሳለጡ ኣርባዕተ መረፃታት ተሳቲፈ ነይረ።ኣብ ሰዓተይ ኣድሚፀ ድማ ንሓሙሽተ ዓመት ዝመርሐኒ ውድብ መሪፀ ነይረ። ሎሚ እውን ንቐፃላይ ሓሙሽተ ዓመት ዝመርሐኒ ውድብ ክመርፅ እየ መፂአ። ዝኣመንክሉን ቐላብየን ዝኾነ ውድብ ድማ መሪፀ ይኸይድ ኣለኹ” ክብላ ዝተዛረበና ድማ ነባሪት ክፍለ ከተማ ኵሓ ኣብ መምረፂ ናቑጣ “ሃክ” ዝረኸብናየን ኣደይ ንግስቲ በዛብህ እየን።

መረፃ 2007 ዓ/ም ቕድም ክብሉ ካብ ዝተኻየዱ መረፃታት እንትነፃፀር ብኹለ መንኡ ዝበለፀ፣ ተሳትፎ ህዝቢ ዘዕበየን ብህዝብን መንግስትን ምሉእ ኣመኔታ ኣትሪፉ ዝሓለፈ እዩ። ህዝቢ እንትመርፅ እንተሎ ፀገም ንዘለዎም መረፅቲ ቐዳምነት እናሃበ ካብ ለይቲ ስዓት ትሽዓተ ጀሚሩ ስርዓት ሰልፊ ብምሓዝ እዩ  ተጀሚሩ። እቲ መረፃ ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘምን ውፅኢት መረፃ ክሳብ ዝፍለጥን ምሉእ ምትሕብባር ህዝቢ ኣያቋረፀን። እዚ ድማ ብዴሞክራስን መረፃን ዝኣምን ሕብረተሰብ ተሃኒፁ ምህላዉ ዘርኢ ከምዝኾነ መተሓባባሪ  ቦርደ መረፃ ዞባ ደቡብ ትግራይ መምህር ሰለሞን ቦጋለ ገሊፆምልና እዮም።

ኣብ ሃገርና መረፃ እንትካየድ ጥንኩር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ከም እታወት ዝኾን እምበር ለውጢ መንግስቲ ንምምፃእ ጥራሕ ዝግበር መረፃ እንተኾይኑ መግለፂ “ዴሞክራሲ” ክኸውን ኣይኽእልን። ነዚ እውን እዩ ውድብናን ልምዓታዊ መንግስትናን ንዜጋታት ናይ ምምራፅ ምሉእ መሰል ዝሃበ። ዜጋታት ነዚ መሰል እዚ ከም  እታወት ተጠቒሞም ነቲ ዘሎ መንግስቲ ንምቕፃል ወይ ድማ ንምልዋጥ ዘኽእል ነፃ መሰል ዝሃቦም። እዚ መሰል እዚ ዝተጎናፀፈ ህዝብና መረፃ 2007 ዓ/ም ከም ዝተፀበዮ ሰላም ኾይኑ ተዛዚሙ ኣሎ። በዚ ድማ ውድብናን መንግስትናን ኩርዓት ይስመዖም። ነዚ ስዒቡ ዝመፅእ ውፅኢት ድማ ኩሎም ውድባት ፖለቲካ ንውሳነ ሓፋሽ ተገዛእቲ ክኾኑ ኣለዎም።

መረፃና ብዘይ ገለ ናይ ፀጥታ ስግኣት ክሓልፍ ህዝብና ዘርአዮ ተወፋይነት ዝምስገን ኾይኑ ሐዚ እውን ሰላሙ ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምሕላውን ምኽባርን ባህሉ ከጠናኽሮ ይግባእ። ኣብ እዋን መረፃ ዝተሃነፀ ሰራዊት ሐዚ እውን ምህርቲ ንምዕፃፍን ስራሕቲ ከተማ ንምጥንኻርን እንገብሮ ዘለና ወፍሪ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሩ ክኸይድ ይግበኦ። ውድብና እውን ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ዓዘቕቲ ድኽነት ክሳብ ዝናገፍ  ኣበርቲዑ ክሰርሕ እዩ።

ህዝቢ ዝኣመነ ውድብ ይዕወት!


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010