እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925751
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3156
2784
12654
4892207
68333
89679
4925751

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

ካብ ስድራ ስውኣትና ዝውረስ ፅንዓት

here we go
selam new

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይተ ኣለም ገ/ዋህድ ኣብ መድረኽ ስድራ ስውኣት መልእኽቲ እንተሕልፉ

 

“ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ፤ ዓወትና ናይ ግድን እዩ!” ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጡ ዝተጀመረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝተገመቶ ኣዝዩ መሪር ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይበፅሕ ዝነበረ ማእለያ ኣልቦ ግፍዒ፣ መርሸንትን ደብዳብ ነፈርትን ከምኡ ድማ ንዓመታት ብዘይምቁራፅ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተጋደልቲ ህወሓት ዝኸፈልዎ መስዋእትነት ካብ መሪር ንላዕሊ እውን ክግለፅ ይገብሮ። ተጋደልቲ ህወሓት ኣብ ሕድሕድ ውግእ እንትስውኡ ወለዲ ብግዲኦም ዝተረፉ ደቆም መሪቖም ይልእኹ። ዘዝባፅሑ ቆልዑ ምእንተ ህዝባዊ ዕላማ ናብ መይዳ ትግራይ ክዋግኡ ምልኣኽ ከም ንቡር ተታሒዙ። ካብ ሓደ ስድራ ክልተ፣ ሰለስተ፣ ኣርባዕተ፣ ሓሙሽተ… ኣሕዋት ተመራሪሖም ህይወት ናብ ዝኽፈለሉ ገድሊ ውሒዞም። ሓደ ጥራሕ ዝወለደት ኣዶ እውን ነቲ እንኮ ውላዳ መሪቓ ናብ መስዋእቲ ልኢኻቶ። እዚ መለለዪ እቲ ቃልሲ ነይሩ። ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ድማ ተኸፊሉ። ርችት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ በረኻ ደደቢት ካብ ዝተወለዐሉ 11 ለካቲት 1967 ዓ.ም፣ ስርዓት ደርግ ሓመድ ድበ ክሳብ ዝኣተወሉ 20 ጉንበት 1983 ዓ.ም ልዕሊ 60 ሽሕ ተጋደልቲ ህወሓት እንትስውኡ ልዕሊ 100 ሽሕ ተጋደልቲ ድማ ኣካሎም ጎዲሎም። ቁሸታት ብእግረኛ ሰራዊት ደርግ እንትባድማን ከተማታት ብነፈርቲ እንትድብደባን ዝሞቱን ኣካሎም ዝጎደሉን ሲቪላት ወገናት እውን ኣሸሓት እዮም።

ኣብዚ ን17 ዓመት ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ደቆም ብመስዋእቲ ዝሰኣኑ ወለዲ ትግራይ ኣሽሓት እዮም። ስድራ ሰማእታት ትግራይ ሰብ ዋና እዚ ወርቃዊ ታሪኽ እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ ሕዚ እውን ሰላሞም ሓልዮም ኣንፃር ድኽነት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ብፅንዓት እናተሳተፉ ይርከቡ። መንግስትን ውድብን ምስ ስድራ ጀጋኑ ስውኣትና መድረኽ እናዳለዉ እሂንምሂን ክበሃሃሉ ትፅቢት ይግበር። ስድራ ስውኣት ኣካል እቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ከም ምዃኖም ኩነታቶም ምክትታልን ምድጋፍን የድሊ። ነዚ መሰረት ብምግባር መንግስቲ ክልል ትግራይን ህወሓትን ካብ 2009 ዓ/ም ኣትሒዞም “ኮንፈረንስ ስድራ ሰማእታት” ዝብል መድረኽ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ መድረኽ ኣብዚ ዓመት እውን ንመበል ካልኣይ ግዘ ኣብ 11 ለካቲት ተሳሊጡ እዩ። ኣብቲ መድረኽ 520 ስድራ ሰማእታት ትግራይ ተረኺቦም እዮም። 50 ካብ ክልል ዓፋር፣ 50 ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ብተሳታፋይነት ተዓዲሞም ዝተረኸብሉ መድረኽ ነይሩ።

ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ዝተኻየደ ካልኣይ ኮንፈረንስ ስድራ ሰማእታት ትግራይ፣ ነባራት ተጋደልትን ኣመራርሓን ህወሓት ከምኡ ድማ ሕዚ ዘለዉ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተረኸብሉ እንትኾኑ ኣብቲ ጉዕዞ ቃልሲ ዘድሃበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እውን ቐሪቡ ዓሚዩቕ ምይይጥ ተገይርሉ እዩ። ነቲ መበገሲ መመያየጢ ፅሑፍ ዘቕረበ ካብቶም ብ11 ለካቲት 1967 ዓ/ም ኣብ ደደቢት ቃልሲ ሓርነት ዝፈለሙ 10 ተጋደልቲ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን እዩ። ነባራት ተጋደልቲ ኣቦይ ስብሓት ነጋን ሙሉጌታ ኣለምሰገድን ድማ ኣብዚ መመያየጢ ፅሑፍ መሰረት ገይሮም ብናይ ባዕሎም መርኣዪ ነቲ ዝተሰገረ ጉዕዞ ቓልሲ ዝምልከት ተወሳኺ ትንተና ኣቕሪቦም እዮም። ካብቲ ዝቐረበ ፅሑፍን እቶም ነባራት ተጋደልቲ ዘቕረብዎ ጠቕላላ ሓሳብን መሰረት ተገይሩ ድማ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተረኸቡ ስድራ ስውኣትን መራሕቲ ህወሓትን ሓበራዊ ዘተ ኣካይዶም።

ትሕዝቶ ፅሑፍ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ብቐንዱ ህዝቢ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝፈፀሞ ጀግንነት ዝትንትን ነይሩ። ኣብቲ ወጥሪ ዝበዝሖ ፀገማት እዋን ኣቦታትን ኣዴታትን ትግራይ ንደቆም መሪቖም ናብ ገድሊ ዝለኣኹ ጥራሕ ኣይኮኑን። ባዕሎም እውን ሽግ ወየንቲ ኮይኖም፣ ወየንቲን ተጋደልትን ኮይኖምን ህዝቢ ናብ ቃልሲ ኣለዓዒሎምን እዮም። ማሕበራት ሓፋሽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንተጋደልቲ ክሕግዙ ገይሮም። ወየንቲ ኮይኖም ፀላኢ ናብ ሓራ መሬት ህወሓት ከይኣቱ እናተዃሽሑ ቁሸታቶም ተኸላኺሎም። ኣብ እዋን ወግእ ደቂ ኣንስትዮ ምግቢ ብምቕራብ ደቂ ተባዕትዮ ውቑዓት ብምልዓልን ስውኣት ብምቕባርን ምስታፎም ሓቢሩ እዩ።

ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ነዚ መሰረት ገይሩ ንስድራ ሰማእታት በዚ ዝስዕብ መልክዑ እውን ገሊፅዎም እዩ። “ንስኻትኩም ስድራ ስውኣት ጥራሕ ዲኹም? ደቅኹም ጥራሕ ዲኹም ኣወፊኹም? ከምኡ ኣይኮነን። ንኹሉ ተጋዳላይ ኣብነት ዝኾንኩም ምሩፃት ተጋደልቲ እውን ኢኹም”። ብምባል ሚዛን ጀግንነቶም ገሊፁሎም።

ተጋዳላይ ኣምባሳደር ስዩም ዘረብኡ ቀፀለ፤ “መረባኹም፣ ህድሞኹም፣ ሰቐላኹም መንበሪ ተጋደልቲ እዩ ነይሩ። ተጋደልቲ ህወሓት ኣብ ሕቑፍኹም ኢና ዓቢና። ማእስኹም፣ ኣጎዛኹም እውን ኢኹም ሂብኩም” ብምባል ህዝቢ ትግራይ ህይወቱ፣ ደቁ፣ ገዝኡን ንብረቱን ነቲ ቓልሲ ከምዘወፈዮ ኣብ ኣእሙሮኻ ስእሊ ብዝፈጥር መልክዑ ኣዘንትወሎም። ተጋዳላይ ስዩም ዘረብኡ ኣብዚ ደው ኣየበለን። “ኣብቲ ከቢድ እዋን ‘ደቅና ከምዚኣ ግበሩ፤ በዚኣ እተዉ፤ በዚኣ ውፅኡ’ እናበልኩም ፀገማት ክንሰግሮም ዝገበርኩም ንስኻትኩም ስድራ ስውኣት ኢኹም፤ ህዝቢ ትግራይ እዩ” ብምባል ፍልጠትን ብልሕን ስድራ ስውኣት ኮነ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ተጋደልቲ ህወሓት በሊሖም ንፈተናታት ክሰግሩ ከምዘኽኣሎም ነቲ ሓቂ ኣዘኻኸረ። እዚ ኹሉ ተጋድሎ ዝገበሩን ደቆም ዘወፈዩን ብርክት ዝበሉ ስድራ ስውኣት ኣብ ዝተጎሳቖለ መነባብሮ ከም ዝርከቡን ዝግበኦም እቲ ዝግባእ ክብሪ ከም ዘይተውሃቡን ድማ ይገልፅ።

“ስድራ ሰማእታትና ተምሳሌት ፍልፍል ፅንዓትን ጀግንነትን ኢኹም። ብውድብኩም ህወሓት እናተመራሕኹም ባዕልኹምን ደቅኹምን ጀግንነት ፈፂምኩም፤ ኣብ ህላወ ሓዳሽ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ጠንካራ እምነ ኩርናዕ ኣንቢርኩም…” ዝበሎም ድማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ተጋዳላይ ኣለም ገብረዋህድ እዩ። “መስዋእቲ ደቅኹም ንልዕሊ 500 ዓመት ዘንቆልቆለት ሃገር ኣቕኒዑ ኣብ ለውጢ ክተምርሕ ገይሩዋ ኣሎ” ብምባል እውን ሕዚ ሃገርና እተመዝግቦ ዘላ ልምዓታዊ ለውጢ ብሳላ መስዋእቲ ደቆም ዝመፀ ከም ዝኾነ ይሕብር።

እዛ ብዙሓት መስተንክራት ዝሰርሐትን ኩሉግዘ ንህዝቢ እትጭነቕን ዝነበረት ውድብ ኣብ ቀረባ እዋናት ግና ብመንፅር ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ዓበይቲ ጉድለታት ከምዘርኣየት ግን ድማ ሕዚ ክትዕሪ ቆሪፃ ተልዒላ ከምዘላ እውን ኣይተ ኣለም ዝገለፆ ሓሳብ እዩ። ካብ ፀገማታ ናይ ምውፃእ ልምዲ ዘለዋ ህወሓት ሐዚ እውን ዳግማይ ብዕምቆት ብምህዳስ ከም ቀደማ ፀገማታ ሓጣጢጣ ክትድርቢ ከምዝተልዓለት ብምሕባር ኣብዚ ተሳትፎ ስድራ ስውኣት ወሳኒ ከምዝኾነ ሓቢሩሎም።

እቶም ስድራ ሰማእታት እውን ዝስምዖም ሓሳብ ሂቦም እዮም። መራሕቲ ህወሓት ናብ ስልጣን ኣድሂቦም ህዝቦም ምርስዖም፣ ህዝቢ ብስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን እንተማርር ቅልጡፍ ፍታሕ ዘይምሃቦም ዘሕዝን ከምዝኾነ ብትረት ዝነቐፍዎ ጉዳይ እዩ። ስድራ ስውኣት ኣብ ብዙሕ ፀገም ዝርከቡ እኳ እንተኾኑ እቲ ካብ መራሕቲ ህወሓት ዝደልይዎ ግና እሂን ምሂን ምባል፣ ወሪድካ ምምይያጥ፣ ፀገማት ብሓባር ንምፍታሕ ምንቅስቓስ፣ ምድምማፅ እምበር ካሊእ ሓገዝ ከም ዘይኮነ እውን እቶም ስድራ ስውኣት ኣምሪሮም ገሊፆም እዮም። “ኣብቲ እዋን ኲናት፣ ኣብቲ ደርግን ድርቅን ዝሓበሩሉ ወጣሪ እዋን፣ ኣብቲ መሪር ዕጥቃዊ ቓልሲ ዘይሰነፍኩምሲ ሕዚ ኣብ እዋን ሰላም ክትስነፉ?!” ብምባል እውን ንኣመራርሓ ህወሓት ወቐሳ ኣቕሪቦም። ሕዚ እውን ህወሓት ጀሚራቶ ዘላ ብዕምቆት ናይ ምሕዳስ ምንቅስቓስ ቀልጢፉ ናብ ተግባር ክሽረፍ ከምዘለዎ የተሓሳስቡ።

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፣ “ብ11 ለካቲት 1967 ዓ/ም ዝተወለዐ ቃልሲ ክዕወት ዝኸኣለ፣ ገስጋሲ ህዝባዊ ዕላማ፣ ዴሞክራሲያዊ ውድብ፣ ብቑዕ ኣመራርሓ፣ ተቓላሳይ ህዝብን ሓፂናዊ ፅንዓትን ዝወነነ ወያነ ስለዝነበሩ እዩ” ብምባል ሕዚ እውን እዞም መለለዪ ክብርታቱ ኣማሊኡ ብምውናን ዘጋጠሙ ፀገማት ክፈትሕ ከምዝተበገሰ የረድኡ። እዚ ብዘይተሳትፎ ህዝቢ ዝድል ውፅኢት ከምፅእ ስለዘይኽእል ስድራ ስውኣት ኮኑ መላእ ህዝቢ ትግራይ ንዝረኣዩ ፀገማት ምስ ውድቦም ኾይኖም ዘየናሕሲ መፍትሒ ንምቕማጥ ብሕራነ ክሕግዙ ከም ዘለዎም ምስገለፁ፣ “ህዝቢ ትግራይ ንምዕዋት ዕጥቃዊ ቃልሲ፣ ኣብ ጎድኒ ውድቡ ተሰሊፉ ንኹሎም ፀላእቲ ስለዝተቓለሰ ተዓዊቱ እምበር ወያነና ኣብ ከይዲ ክቕህም ዘኽእለሉ ብዙሕ ፈተና ገጢሙዎ ነይሩ እዩ” ብምባል እዚ ሕዚ ዝገጠመ ሓደጋ ከምዝስገር የዘኻኽሩ።

“ዘለናሉ እዋን ኣብ ሃገርና ዝተወሰነ ዘይምርግጋእ ዝረኣየሉ፣ ካብ ቀንዲ ዛዕባ ልምዓትን ዴሞክራሲን ብምውፃእ ሰላም ዝዘረገሉ፣ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ዝጠሓሰሉ፣ ስሉጥ ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ዝተኣጓጎለሉ እዋን እዩ ዘሎ” ብምባል ዝገለፁ ዶ/ር ደብረፅዮን ህወሓት ብውልቁኡን ምስ ካልኦት ብሄራዊ ውድባት ብምትሕግጋዝን እቶም ፀገማት ንምፍታሕ ይፅዕር ከምዘሎ የረድኡ።

እቶም ስድራ ስውኣት ብወገኖም ህወሓት ጀሚራቶ ዘላ ብዕምቆት ናይ ምሕዳስ ምንቅስቓስ ህዝቢ ዝተኣማመነሉ ከምዝኾነ ብምግላፅ “ክሳብ ታሕቲ ተጠናኺሩ ክወርድን ነቲ ባይታ ብዝግባእ ክድህስስን ኣለዎ” ይብሉ። እዚ ብመሪር ተጋድሎን መስዋእቲ ኣሸሓትን ዝመፀ ስርዓት ከይፈርስ መራሕቲ ክጥንክሩ ከም ዝግባእ “ሓደራ” ዝብል ረዚን መልእኽቲ ኣንቢሮም እዮም።

ኣዶ ስውኣት ዝኾና ወ/ሮ ንግስቲ ውብሸት ንስድራ ሰማእታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወኪለን ኣብ ዝገበርኦ መደረ “ደቅና ብጅግንነት እዮም ተሰዊኦም፣ ኣብ ደብረኽረኽ እኳ ዝምወት! መስዋእቲ ደቅና ድማ ብልምዓት ፍረ ኣፍርዩ እዩ። ሕዚ ኣንፃር እቲ ብመስዋእቲ ደቅና ዝመፀአ ስርዓት ዝግበር ዕግርግር ብሓባር ክንምክቶ ኢና። ውድብና ከምቀደማ እንተኾይና ንሕና ኮንና ህዝቢ ኣብ ጎድና ኣሎ” ብምባል ዘቕረብኦ ኒሕን ትብዓትን ዝተመልኦ ሓሳብ ተጠቃሲ እዩ።

ኣብ መወዳእታ ንኹሎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ስድራ ስውኣት ንመምለሲ እግሪ ዝኸውን መተባብዒ ገንዘብን ናውትን ዝተበርከተሎም ኮይኑ እቲ ኮንፈረንስ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ። ስድራ ስውኣት ብዕድመ ዝዓበዩ፣ ኣካላቶም ዝደኸመ፣ ምስዕብየት ተተሓሒዙ ሙሉእ ጥዕና ዘይረኽቡን ስለ ዝኾኑ ውድብ ህወሓትን መንግስቲ ክልል ትግራይን ቆላሕታ ክገብሩሎም ምጅማሮም ፅቡቕ እዩ። ብ2007 ዓ.ም ምስ ትእምት ተሓጋጊዙ ኣብ ከባቢ 11 ሽሕ ስድራ ስውኣት ዝጀመሮ ንሕድሕዶም 450 ብር ወርሓዊ ቆዋሚ ሓገዝ ኣብዚ እዋን ናብ ልዕሊ 14 ሽሕ ስድራ ስውኣት ኣብፂሕዎ ኣሎ። ሕዚ እውን ቀስብቐስ ናብቲ ሓገዝ ዝኣትዉ ከባቢ 4000 ሽሕ ስድራ ስውኣት ኣለዉ። እዚ ዋላ እኳ ውሑድ ገንዘብ እንተኾነ ሞራል ክኾኖም ስለ ዝኽእል ነቶም ኣብ ዝተሓተ መነባብሮ ዝርከቡ ካልኦት እውን ቀልጢፍካ ናብቲ ሓገዝ ምእታው የድሊ። እዚ ሓገዝ ጥራሕ ግና እኹል ኣይኸውንን። ኣብ ዘዝነብሩሉ ከባቢ ካብ ዘለዉ ፀጋታት ተጠቀምቲ ክኾኑን ብኣውራኡ ግና ሰናይ ምምሕዳር ክረኽቡን ብስራሕቲ ልምዓት ከባቢኦም ክረውዩን የድሊ። ካብኡ ሓሊፉ በቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ መሓውራት ምምሕዳር ኮነ ማሕበረሰብ ግቡእ ክብሪ ክረኽቡ ክግበር ኣለዎ።

ፅንዓት ህዝብና ሕዚ እውን ኣይላሕለሐን፤ ሕዚ እውን ኣይዛረየን፤ ንሓዋሩ እውን ኣይልሕልሕን፤ ኣይዛርይን። ሰድራ ሰማእታትና ዘለዎም ሓቦን ትብዓትን ፍናን ኣዕጢቑ ንዝበለፀ ለውጢ ንዝዓበየ ውፅኢታውነት የለዓዕል። እዚ ፀጋ እዚ ውድብ ህወሓት ግዘ እንተይሃበት ፀንቂቓ ክትጥቀመሉ ይግባእ። ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ብገንዘብ፣ ናውትን ዝግበኦም ክብሪ ብምሃብን ዝግለፅ ሓገዝ ከምዘለዎ ኮይኑ ቀሪብካ እሂን ምሂን ብምባልን መድረኻት እናዳለኻ ኣብ ዓበይቲ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ምምኻርን እውን ክስርሐሉ ዝግበኦ ወሳኒ ጉዳይ እዩ። ንስድራ ስውኣትና እንህቦ ክብሪ ንጀጋኑ ስውኣትናን ብሓፈሻ ድማ ነቲ ህዝባዊ ልኡኽ ዝተሓንገጠ ቓልስናን ዝወሃብ ክብሪ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ክብርን ሞጐስን ናብዚ ንዘብፅሑና ጀጋኑ!! ድምቀት ን11 ለካቲት!!


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010