እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190427
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1211
3787
17790
5145598
94485
128136
5190427

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:05

‘ዝነጠበት ማይ ናብ ግራት !’

here we go
selam new

ካብ ብሄራዊ ሜትሮሎጂ ሃገርናን ዓለምለኸ ምርምር ማእኸላትን ዝተረኸበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ትንቢያ  ኩነታት ኣየር ብምኽንያት ዋዒ ገፀ ባሕሪ ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ብምውሳኹ ምኽንያት ማእኸላይ  ፓሲፊክን፣ ምብራቕ ኣትላንቲክን

ምዕራብ ውቅያኖስ ህንዲን ምልክታት ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ዝተርኣየ ኮይኑ ደረጃ ብደረጃ ሙቐት እናወሰኸ ኣብ ወርሒ ግንቦት ብትሑት መጠን እናነከየ ምምፅኡ የመላኽት።

ኣይተ ፍስሃ በዛብህ

በዚ ዓለምለኸ  ኩነታት ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ መፍረያይነት ክራማት 2007/2008 ዓ/ም ብብርኪ ሃገር ይኹን ክልልና ክፈጥሮ ዝኽእል ፅልዋ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝግመት ኮይኑ ብልሙድ ግና ክልልና ትግራይ ደረቕን ክፋል ደረቕን ፀባይ ኣየር ዘለዋን በቢዓመቱ (ዋላ ዝሓሸ ዝርገሐ ዝርገሐ ዝናብ ኣብ ዘሎ ኩነታት እውን) ሕፅረት ጠሊ ዘጋጥሞም ከባቢታት ከም ዘለውን ዝናብ ዘንጊዑ ምጅማሩን ቐልጢፉ ምውፃእን ተርእዮታት ስለዘጋጥም ነዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ብምቁፅፃር መፍረያይነት ኣብ ምዕፃፍ ሓረስታይና ኮነ ክኢላናን ናይ ኣመራርሓ መሓውርናን ተመክሮታት እናማዕበለ መፂኡ አዩ። ሎሚ ዘበን እውን እቲ ዓለማዊ ኩነታት ኣየር ዝፈጥሮ ፅልዋ ክህሉ እንተኸኣለ እውን በቢብርኩ ዘለው ኣካላት ኣመራርሓ ኪኢላታትን ሓረስቶትን ክገብርዎ ዝግባእ ቅድመ ምድላውን ናይ ተግባር ምንቅስቓስን ካብ ሕሉፍ ዓመታት ዝዛይድ ክኸውን ይገብሮ። ነዚ ኣመልኪቱ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ወናኒ ኣውራ ከይዲ ግልጋሎት ሕርሻ ኤክስቴንሽንን ኣይተ ፍስሃ በዛብህ ምስ ጋዜጣና ቃለ መሕትት ኣካይዶም ኣለው፤ ከምዝስዕብ ኣዋዲድናዮ ኣለና።

ወይን፡- ክሳብ ሐዚ ዘሎ ሓበሬታ ኩነታት ከባቢ ኣየርን ኣብ ክራማት 2007/2008 ዓ/ም ዝህሉ መጠን ዝናብን እንታይ ይመስል?

ኣይተ ፍሰሃ በዛብህ፡- ኣብ ክልልና ዘሎ ኩነታት ዝናብ ምስ ሃገራውን ክልላውን ትንበያ ሜትሮሎጂ ዝዛመድ እዩ።  ብብርኪ ክልል ይኹን  ሃገር መጠን ዝናብ ብፃዕቑ ይኹን ብዝርገሐኡ  ምድንጓይን  ሓሓሊፉ እውን ወቒዑ ናይ ምዝንጋዕ ባህሪ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘመላኽቱ ሓበሬታት ኣለው።  ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያን ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ግንቦትን ውሱን ዝተረኸበ ዝናብ ንናይ ኣዝመራ ዝራእቲ መሬት ምድላው ዝሓገዘ ኮይኑ ንምዝራእ ዝሕግዝ ግን ኣይነበረን። እዚ ሓበሬታት ኣብ ክረምቲ ንዘጋጥመና ሕፅረት ዝናብ ንምቅላል ካብ ምድላው ሕርሻ መሬት ጀሚሩ ኣብ ምምራፅ ዓሌት ዝራእቲ ይኹን ኣብ ምዕቃብ ዝነጠበት ማይ እንሰርሖም  ስራሕቲ ኣጠናኺርና እንኸደሉ ኩነታት ክህሉ ከም ዝግባእ ዘመላኽት እዩ። ብቐፃልነት በብእዋኑ ዝህሉ ሓበሬታ መሰረት ጌርካ ክመፅእ ዝኽእል ስዓቤን ንምክልኻል መብዛሕትኡ ግራት ስራሕቲ ጠሊ ምዕቃብ መረፃ ዝራእቲ፣ ሜላታት ስነ ማሕረስን ስራሕቲ ማይ ምእላይን ዘድልዮ ምዃኑ ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ። እዚ ተግባር ኩሉ ሻዕ ዘጋጥምን ቀፃሊ ክመሓየሽ ዝኽእል ሓበሬታን ዋላ እዃ እንተኾነ ካብ ቅድሚ ሐዚ ብዝተፈለየ ዝደንጐየ ክራማት ብምዃኑ ስራሕቲ ጠሊ ምዕቃብ ካብቲ ዘነበረ አጠናኺርና ክንኸይድ ዘድልየና ምዃኑ ዘረድእ እዩ።

ወይን፡- ክሳብ ሐዚ ብዝተርኣየ ጭቡጥ ኩነታት ምድንጓይን ምቁርራፅን ዝናብን ዝረኣየሎም ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣበይ ኣበይ ከባቢታት እዮም?

ኣይተ ፍሰሃ፡- ዝናብ ደንጉዩ ምጅማር ዳርጋ ኣብ ኩሉ ከባቢ እዩ ዘሎ። ኣብ ግንቦት ክዝርኡ ዝኽእሉ ዝራእቲ  ዓሌት ከባቢታት ዳርጋ ኣብ ምሉእ ትግራይ እቲ ዝድለ መጠን ማይ ኣይረኸቡን። ዝሓሸ ምዕራባዊ ክፋል ናይዚ ክልል ዝኾነ ከባቢ ወልቃይት ፀገዴ ብዙሕ ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ ክትብሎ ኣይትኽእልን። ካብ ሽረ ጀሚርካ ኣድያቦ ዘሎ ከባቢ ግን ቀዲሙ ክዝራእ ዝነበሮ ማይ ቀዲሙ ብዘይምውቅዑ ኣብ ውሑድ ናይ ኣዝመራ ኩነታት ኣሎ እዩ ተባሂሉ ዝውሰድ።  ክሳብ ሕዚ ዝናብ ዘይጀመረሎም ከባቢታት ምብራቕ ብርክት ዝበላ ናይ ማእኸላይ፣ ሰሜን ምዕራብን፣ ደጉዓታት ደቡብ ትግራይን እዮም። ዝናብ ካብ ሰነ ጀሚሩ ዘይምዝናቡ ንስራሕቲ ምድላው መሬት  ዘገልግል መጠን ዝናብ ኣቐዲሙ ዘይምዝናቡ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ኣለዎ። ብድምር ግን ክሳብ ሐዚ (ክሳብ ቃለ መሕትት ዘካየድናሉ 10 ሰነ) ብዘይካ ኣብ  ምዕራብ ኣብ ኩሉ እቲ ዝድለ ዝናብ ክዘንብ ዝነበሮ ዝናብ ኣይዘነበን ኢልካ ክውሰድ ይኽእል እዩ። 

እዚ ብምግጣሙ ግን ኣብ ሓረስታይ ስግኣት ክህሉ ኣይግባእን።  ምኽንያቱ እቲ ወሳናይ ነጥቢ ኣብ  ዘለና ዓቕሚ ኣማራፂታት ኣብ ምንታይ ብርኪ ይህሉ? ኢልካ ብምሕሳብ በቲ በብግዚኡ ዝህሉ ትንበያ ንቐፃሊ ዘድሊ ምድላው ክገብር ኣለዎ። ዝናብ ክህሉ እዩ። ይኹን እምበር መጠን ዓቐንን ፃዕቕን እቲ ዝናብ ብዘጓደለሉ እዋን እንታይ ኢና ክንጥቀም? ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዝካ ምኻድ ቀፃሊ ውሕስና ይህልዎ። ከም መስርሕ እውን ሕፅረት ጠሊ ኣብ ዘጋጠሞም ከባቢታት በቢብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ትኹረት ሂቡ ኣብ ምህርቲ መፍረያይነት ክበፅሕ ዝኽእል ፅዕንቶ ንምንካይ ዘኽእሉ ዝተዋደዱ ስራሕቲ ጠሊ ምዕቃብ፣ ምክልኻል ፀረ ባልዕ፣ ቴክኖሎጂታት ቅድመ ምህርትን ኣሰራርሓታትን ብዝተነፀረ ኣገባብ መተግበሪ ትልሚ ብምውፃእ ዕብየት ዝራእትን ኩነታት ዝናብን ብምዝማድ እናተሰርሐሉ እዩ። 

ወይን፡- እዚ ሐዚ ዝረአ ዘሎ ምድንጓይ ዝናብ ክራማት ኣብ ልምዓት ዝራእቲ ዝፈጥሮ ፅልዋ እንታይ እዩ?

ኣይተ ፍሰሃ፡-  ሐዚ ዘሎ ክረምቲ ዝናብ ደንጉዩ ብምጅማሩ ቀልጢፎም ክዝርኡ ዝነበሮም ብነዊሕ እዋን ዝባፅሑ ዝራእቲ ናብ ክረምቲ ዝውፅእሉ እዋን ምስሕሓብ የጋጥም ኣሎ። ኮይኑ ግና እቶም ብነዊሕ እዋን ዝባፅሑ ዝራእቲ ክሳብ ሐዚ ብዝተፈጠሩ ናይ መስኖ ዓቕምታት ብምድጋፍ ክንዘርኦም ንኽእል ኢና። ብፍላይ መማረፂ ማይ ዘለዎ ከባቢ ነቶም ደንጉዮም ዝዝርኡ ዝራእቲ ክረምቲ ኣብ ዝወፅአሉ ወቕቲ ብደጋፊ መስኖ ደጊፍካ ናይ ምብፃሕ እዋኖም ምምላእ ስለዝከኣል ሓረስታይ ዝናብ ደንጕዩ እዩ እንተይበለ ብናይ መስኖን ደጋፊ መስኖን  ደጊፍካ ናይ ምዝራእ  ዓቕሙ ክዓቢ ብሰፊሑ  ክስረሐሉ ኣለዎ። ብድምር ግን ክንዘርኦም ዝግባእ ዝራእቲ ናይ ምስሕሓብ ኩነታት ዋላ ይሃሉ ኣብ መፍርያይነት ከሕድሮ ዝኽእል ፅልዋ ግን ምቕናስ ይከኣል እዩ። ሓደ ኣብ ኩሉ ከባቢ ተመሳሳሊ ዓይነት ዝርገሐ ዝናብ እንተዘይሃልዩ  ኣብቲ ከባቢ ዘለው ይኹን ክቐርቡ ዝግበኦም ኣብ ሓፂር እዋን ክባፅሑ ዝኽእሉ ዓሌታት ዝራእቲ ብሙሉእነት መሪፅካ ምድላውን ክትትል ምግባርን የድሊ። ብተወሳኺ ዝተመጣጠነ ዕብየት ዝራእቲ ንኽመፅእ ምሉእ እታወታት ሕርሻ ዘመናዊ ድኹዒ፣ ምሩፅ ዘርኢ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። ብመስመር ምዝራእ ሓዊሱ ካልኦት ዓቀብቲ ጠሊ ቴክኖሎጂታት ምጥቃም እውን የድሊ። ስለዚ እቲ ምኽንያት ብሕፅረት ማይ ኮነ፣ ቴክኖሎጂ ብዘይምጥቃምና ክመፅእ ዝኽእል ናይ እቶት ዋሕዲ ብእነካይዶ ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ክንቅንሶ ንኽእል ኢና።

ነዚ እውን እዩ ብርክት ዝበላ ወረዳታትን ጣብያታትን ኣብ ሰፊሕ ስራሕቲ ምእላይ ማይ ዝሰርሓ ዘለዋ። ስለዚ  ክሳብ ሐዚ ኣብ ዘይዘርኡ ከባቢታት ዝርከቡ ሓረስቶት ዝሓለፈ መጠን ዝናብ ሓደ ወርሒ ክንቕፅለሉ እንኽእል ማይ ከ ኣዋህሊልና ዶ? ዝብል መማረፂ ክሕዝ ኣለዎ። ንኣብነት ጉልበት ዋላ እኳ ዝሓትት እንተኾነ ኣብ ምሸላን ዳጉሻን ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ዘርኢ ኣፍሊሱ ክፀንሕ ይኽእል እዩ። ሓደ ወርሒ ክቕድም እንተነይርዎ ሓደ ወርሒ ኣብ ፈልሲ ኣፅኒሕና ዝዝርአሉን ዝትከለሉን ኩነታት ብምፍጣር ብምግቢ ዓርስኻ ንምኽኣል ብዝግባእ ክፅዕር ኣለዎ። ኣብዚ ክኢላታትና እውን ብዝግባእ ክድግፉን ክከታተሉን ትፅቢት ይግበር። እቲ ማይ እናተመሓየሸ ክኸይድ ከሎ እቲ ዝተመሓየሸ ማይ ሒዝካ ንቐፃሊ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ማይ ክወቅዕ ከሎ እቲ ማይ ናይ ምሓዝ ዓቕምና ብምዕባይ ክመፅእ ዝኽእል ኣሉታዊ ፅልዋ ብእወንታዊ ረብሓ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ስለዚ ዝበዝሕ 40 ምኢታዊ ተሓራሳይ መሬት ክንዘርኦ ዋላ እኳ እንተነበርና ኣብዚ ንድሕሪት ጎቲቱና ዘሎ ብእዋኑ ዘይጀመረ ዝናብ ካብ ሰነ ንደሓር ንዝመፅእ ዝናብ ተጠቒምና ንቐፃሊ ዕብየቱ ከጋጥምዎ ንዝኽእሉ ፀገማት ማይ ብምውህላል ኣቢልና ነቲ ቀዲሙ ክዝራእ ዝነበሮ ዝራእቲ ክነብፀሖ ንኽእል ኢና። እዚ ብተግባር እንትረአ “ሸቶ መፍረያይነት ንምዕዋት ይከኣል እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባን ምንቅናቕን ናይቲ ሕብረተሰብ ፈጢርና ኢና ተዋዲድና ንንቀሳቐስ ዘለና። 

ወይን፡- ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን  ክልል ትግራይ ብምዕቃብ ጠሊ  ይኹን እታወታት ቴክኖሎጂ ብምጥቃምን ካልኦት ሕርሻዊ ንጥፈታትን ኣቢሉ ነዚ ፀገም ንምቅላል ምስ መሓውራቱ ከመይ ተዋዲዱ ይሰርሕ ኣሎ?

ኣይተ ፍሰሃ፡- ክረምታዊ መደባት 2007/ 2008 ዓ/ም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዝግባእ ምርድዳእ ተገይርሉ እዩ። ዝሓዝናዮም ናይ ሕርሻ ስራሕትና ቐፃልነት ብዘለዎ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ክንሕዞም ዝግበአና መደባት ሕርሻ ልምዓት ዝራእቲ፣ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ፣ ሃፍቲ እንስሳ ዘለው ስራሕቲ ተፈልዮም ነዚ ዝኸውን ኣፈፃፅማ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ምርድዳእ ተገይሩሎም እዩ። ብፍላይ ማይ ምሓዝን ኣጠቓቕማኡን ምምዕባልን ማእኸል ገይሮም ዝፍፀሙ መደባት ትልሚ ብምውፃእ ዝተረኸበ መጠን ዝናብ ከከም ከባቢኡ ጭቡጥ ኩነታት ንምጥቃም ዝተፈላለዩ ትሕተ ቅርፂታት ንምፅጋንን ካልኦት ሓደሽቲ ማይ መአከቢ ቅርፅታት ንምስራሕን ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ።

ብተወሳኺ ብዘጋጥም ውሕጅ ክበፅሑ ዝኽእሉ ሓደጋታት ንምክልኻል ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣላዪ ማይ መትረባት ብምስራሕ ማይ ኣሊኻ ናብ ግራት ብምእታው ጠሊ ንምዕቃብ እውን ዓብዪ ኣሰተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ከም ኣንፈት ተታሒዙ ኣሎ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ካሊእ ዓውደ ትኹረትና ኣብ ምዕባይ መፍረያይነትን ቀለብ እንስሳን ክኸውን ከምዝግባእ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ።  ነዚ ዋና መሰረቱ ድማ  ፈልሲ ብምትካል ኣብ ልምዓት ደኒ እነምፀኦ  ለውጢ እዩ። ነዚ ትልምና ንምዕዋት እውን ፈልሲ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዋሕዲ ዝናብ ኮይንና ንምፅዳቕ ብማይ ክድግፍዎ ዝኽእሉ ስራሕቲ ትሕተ ቅርፂ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ተፀኒዑ ናብ ተግባር ተኣትዩ ኣሎ። ብተወሳኺ ብጥሙር ሕርሻ እንተኽሎም ተኽልታት እውን ብግቡእ ፀዲቖም ንቀለብ እንስሳ ይኹን  ንተወሳኺ እቶት ሓረስታይ  ክኾኑ እናተገበረ እዩ። እዚ ሐዚ እውን ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና።

ሓረስታይ እዞም ተኽልታት ክፀድቁ ዘኽእሎም ስራሕቲ ከም ውልቀን ውዳበን  እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ? ከመይ እዩ ክፍፀም? ከም ክልል እውን ክሳብ ሕዚ ፈጢርናዮ ዘለና ዓቕሚ መስኖ ኣብ ክረምቲ ከመይ ገይርና ኢና ንጥቀመሉ? ዝብል ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ። ማይ ደንጉዩ ክንብል ከለና ኣብ መስኖ ዘሎ ናይ ማይ ዓቕምና ተጠቒምና ቀዲሞም ክዝርኡ ዝግበኦም ዝራእቲ ዘሎ ዓቕሚ ተጠቒምካ ኣብ ምዝራእ፤ እዚ ኩሉ ተዘርዚሩ ምስ ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ዞባን ወረዳን ምርድዳእ ተገይርሉ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ኩሉ እቲ ኣጠቓላሊ ስራሕቲ ቀዲሙ ዝመፅእ መፍረያይነት ስራሕትና እዩ። ሎሚ ዘበን ብዝተፈለየ ምኽንያት  ብርክት ዝበሉ እታወታት ናብቲ ሓረስታይ ክበፅሕ ክኢሉ ኣሎ። ብፍላይ ዘመናዊ ድኹዒ ቀዲሙ ናብቲ ሓረስታይ ዝበፅሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ብመሰረት ጠለብ እቲ ሓረስታይ ኣድለይቲ ዝበሃሉ እታወታት ምሩፅ ዘርኢ መሊእና ዋላ እኳ እንተዘይኣእተውናዮም እቶም ቀዲሞም ክነእትዎም ዝግብኡና ግን ክኣትው ተገይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ክረምታዊ ዝናብ ምስ ቀረብ እታወታት ዝተሳነየ ናህሪ ንኽህልዎ ህዝቢ ኣንቀሳቒስካ እንታይ ይስራሕ? ዝብል ነገር ምርድዳእ ተገይሩ ናብ ጭቡጥ ተግባር እዩ ተኣትዩ ዘሎ።

ሰፊሕ ናይ ሕብረተሰብ ምንቅናቕ ፈጢርካ ጠሊ ዝዕቅቡ ትሕተ ቅርፅታት ብምስራሕ ካብ ግራት ወፃኢ ዝውሕጅ ውሕጅ ናብ ግራት ክኣትወሉ ዝኽእል ስራሕቲ ብዝተወደበ መልክዑ ክሰርሕ ክሳብ ታሕተዋይ መሓውር ከም መደብ ወሲዱ እናሰርሐሉ ይርከብ። በቲ ካሊእ መንፅር ድማ ዘድልዩዎ  እታወታት ፈልዩ ብምውሳድ ዝወሰዶም እታወታት ፈልዩ ንኽጥቀም ድማ ዝርዝር ዘድልይዎ ፓኬጃት ኣሰራርሓታት እውን ብስልጠና ደገፍን ክትትልን ተጠናኺሩ እናቐፀለ እዩ። ስለዚ ዝተማልአ ፓኬጅ ኣተግቢሩ ለውጢ መፍረያይነት ንኸምፅእ ዘድልዮ ክእለት ኣፍልጦ ሰኒቑ  እታወታት ብዝጠለቦ መሰረት ቀሪብሉ እናወሰደ ይርከብ። እቲ መሓውር ብዝተዋደደን ብዝተናበበን ኣድላይ ሓበሬታ ልውውጥ ዝካየደሉ ኩነታት ተመዓራርዩ ኣብ ከይዲ ይርከብ። ከም ክልል እውን ነዚ ዝድግፍ ኣብ ኩለን ወረዳትን ዞባታትን ዝድህስስ ሸሞንተ ደጋፊ ጉጅለ ኣዋፊርና ኣብ ምድጋፍን ምንቕናቕን ንርከብ። ስለዚ ዝተናበበን ዝተደጋገፈን ስራሕ ንምስራሕ ቀረብ እታወታት ይኹን ኣጠቓላሊ እቲ ደገፋት ሰሙናውን መዓልታውን ብዘይምቁራፅ እዩ ዝካየድ ዘሎ።

እቲ ካሊእ ከም ቁልፊ ክረምታዊ ስራሕ ተገይሩ ዝውሰድ ስራሕቲ ልምዓት ደን እዩ። ዛጊድ ናብ 180 ሚልዮን ተኽሊ ክትከል ዘኽእል ፈልሲ ከም ክልል ተዳልዩ ኣሎ። በቲ ሓደ ገፅ  ተተኺሎም ንምፅዳቕ ዘኽእሎም ባይታ ንምፍጣር ዝኮዓት ጉድጓድ ማይ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ ኣዕቢኻ እቲ ዝድለ መጠን ንኽፀድቕ ዘኽእሉ ስራሕቲ  ንምስራሕ ሕብረተሰብ በቢውዳበታቱ ተኸፋፊሉ ክሰርሕ ምግባር የድሊ። ነዚ መደብ ኣፈፃፅማኡ እናተኸታተልካ ምኻድ ማዕረ መፍረያይነት ከም ቁልፊ መደብ ወሲድካ ዝስርሑ ስነ ምህዳር ማእኸል ዝገበረ ስራሕቲ ኣለዉ። ብኣጠቓላሊ ግን ከም ሕርሻ እንሰርሖም ስራሕቲ ካብ መፍረያይነት ብተወሳኺ ኣብ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳን ምስዚ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ስራሕቲ ኣብ ምጥንኻር ማእኸል ገይሮም ምስ ካልኦት  ሕርሻዊ  ረብሓታት ምትእስሳር ዘለዎም እዮም። እዞም ውፅኢታት ብዝተለምናዮ መሰረት ንኽንረኽቦም ድማ ንዘጋጥመና ሕፅረት ዝናብ ክፃወር ዘኽእል ቅድመ ምድላው እናተኻየደ እዩ ዘሎ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010