እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2420
2909
31437
4998067
84517
110388
5052323

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:35

ምድራዊ መብረቕ ኮማንዶ ህወሓት!

here we go
selam new

ዳማይ ፋል

1975 ዓ/ም እዩ። ተጋዳላይ ህወሓት፣ ቃንዛ ውፁዕ ህዝቡ ኣሕሚምዎ መሬት ብሓዊ ዝተፍኡ ቁምቡላታት እናተባርዐት ንኲናት ዝቕልስ፣ ከም ኣይሂ ዝናብ ኣብ እንግድዓኡ ዝፃሕዩ ዓረራት ከበድቲ ብረት ከየሰኮንዎ ህላዎኡ ብክልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ዘመስከረሉ ዓመት ነበረ። ኣብዚ መዋእል እንኮ ተጋዳላይ መሬት ጉሂራ ባል ባል እንትትብል ግመ ንዝመስል ሃልሃልታ መዳፍዕ ጋሊሁ ብትብዓት መስተንክር ክሰርሕ ዝኽእል ክንዲ ሽሕ ምዃኑ ኣመስኪሩ። ሽራራን ሸንሸልን ተሓንጊጡ ገምባለን ኹሽፍን ዝዓጠቐ ኣፍሮ ብፃይ፤ ድፋዓትን ድሩዓትን ዝብንቅር እግረኛ፣ ኣቦ ድሽካን ብቴንን፤ ኣቦ ላውነቸርን ሞርታርን ኮይኑ ፍቖዶ ሽንጥሮን ኮርባን እንትጫድር ዘይገርሞ ቁኑን ተጋዳላይ፣ ኣቦ ጅግንነት ምዃኑ እውን ፀላኢ ኣለልይዎ። ነዚ መስመር ስንቁ ተጋዳላይ ብወታደራዊ ሳይንስ ተመሪሑ ጫፍ ዓወቱ ክነክእ ፎቖዶ በዓቲ ሰፊሩ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ዘሳኒ ኣቦ ብልሓት ዝነበረ ወታደራዊ ኣመራርሓ ድማ ኣብቲ ዓመት እቲ ህራስ ኣይነበሮን። ኣብ በዓትታት ደጀና፣ ሃገረ ሰላም፣ ሩባታት ወርዕን ተከዘን ሰፊሩ ነቲ ብሓርማዝ ዝምሰል ገዚፍ ሓይሊ መቓብር ዝወርደሉ ስልቲ ዝሕንፅፅ ጫፍ ብልሒ ኲናት ዝኾነ መሃንዲስ ንሰራዊት ህወሓት ሓዱሽ ስልትን ኣሰላልፋን ምሂዙ ኣብ በረኻታት ተከዘ መድረኽ ከፊቱ ኣሎ።

በረኻታት ተከዘ ወታደራዊ ሳይንስ ህወሓት ሓዱሽ በሪ ዝኸፈተ ፖሊሲ ክትዕ ወልዓ። ሰራዊት እንትገዝፍ፣ ሓራ መሬት እንትሰፍሕ ተጋዳላይ ካብ ደባይ ውግእ እናካየደ ኣናእሽቲ ናቑጣታትን ምድምሳስ ሓሊፉ ኣብ ከተማታትን ገዛኢ ቦታታትን ዝነቆጠ ፀላኢ ክድምስስ ዘኽእል ዓቕሚ ህንፀት ዘመናዊ ሰራዊት ንክህሉ ኣብ ስምምዕ ተበፅሐ። ተጋዳላይ መለስ ነቲ ሓዱሽ ሳይንሳዊ ጥበብ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝትንትን ሳይንሳዊ መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቡ ሰፊሕ ክትዕ ተኻይድሉ።

ህወሓት ኣብ ህንፀት ሰራዊትን ወታደራዊ ኣካይዳን ዝነበርዎ ጉድለታት ገምጊሙ ንሓዱሽ መድረኽ ዘብቅዕ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ኣነፂሩ ዘካየዶም ነቲ ሓይሊ ሚዛኑ ናብ ትግራይ ኣዘንቢሉ ኣብ ከተማታት ዓበይቲ ወታደራት ናቑጣታት ሃኒፁ ህዝቢ ዘበሳብስ ዝነበረ ገዚፍን ዘመናዊ ዕጥቂ ዝዓጠቐን ሓይሊ ፀላኢ ብኣገባብ ወታደራዊ ስልታዊ ንምስዓር ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ንምጥያሽ ዓመBቕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ተግባራዊ ዝኾነሉ ስልቲ ዘርገሐ።

ውልዶ ሕርሲ መጋለ

ወርሒ ጥቅምቲ 1976 ዓ/ም ሓረስታይ ትግራይ ኣዝመራኡ እንትምእርር ህወሓት መቐፀልታ መስተንክራዊ ስርሒታታ ዝኾነ ገዚፍ ሓይሊ ደርግ እትስዕረሉ ሓይሊ ኮማንዶ ኣብ ምምስራት ትሸባሸብ ኣላ። ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ ዋና መዋፈሪ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህወሓት ኣብ ዝነበረ በረኻ መጋለ ኮይኑ ንፍሉይ ሓይሊ ኣሃዱ ኮማንዶ ዝምልምሉ ተጋደልቲ ዝምልከት ቀንዲ ወታደራዊ ውራይ ኣመልኪቱ ምስ ካልኦት ኣሃዱታት ቀፃሊ ርክቡ ኣጠናኸረ። ብመሰረት እቲ ውሳነ መግለፂ ኩሉ ተጋዳላይ ዝነበረ ልዑል ውድባዊ ፍቕሪ፣ ድልዱል ኣካላውን ወታደራውን ብቕዓት፣ ኣብ ዓውደ ውግኣት ብዘለዎ መርኣያ መሪሕነት ብዝብሉ ረቛሕታት ንኽምልምሉ መራሕቲ ብርጌድ ልኡኽ ተውሃቦም።

ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ /ሌተናል ጀነራል/ ይመርሓ ካብ ዝነበረ ብርጌድ 70 /ካብ ሰለስተ ቦጠሎኒታት (ሕድሕደን 11 ተጋደልቲ) 33፣ በርሀ ሻዕብያ ይመርሓ ካብ ዝነበረ ብርጌድ 17 ድማ 33፣ ብኣብርሃ ኳርተር ትምራሕ ካብ ዝነበረት ቦጠሎኒ 50 ድማ 12 ተጋደልቲ ተመልሚሎም፤ ብድምር 78 ኣባላት ዝሓዘት ኣሃዱ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 1976 ዓ/ም ተጣየሸት። ተጋዳላይ ሱራፊኤል ገብረህይወት ካብ ብርጌድ 70፣ ተስፋይ ጋዳፊ (ስውእ) ካብ ብርጌድ 17፣ ወዲ መንግስቱ (ስውእ) ድማ ካብ ቦጠሎኒ 50 ነታ ዝተጣየሸት ኣሃዱ ኮማንዶ ጠርነፍቲ ኮይኖም ክመርሕዋ ተሓረዩ። ድሕሪ እዚ ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ናብ ዝነበረ መጋለ ዝበሃል ቦታ ኣምርሑ።

መጋለ ብተፈጥሮኣዊ ፈተናታት ዝተሓፅረ ካብ ሽኸት ንኣንፈት ምብራቕ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ዓብዪ ሩባ እዩ። ዓሞቕቲ ቦታታት እቲ ከባቢ ሑፃ ዝመልኦ ስለዝኾነ ንወታደራዊ ስልጠና ከም ዝጥዕም ዝተፀንዐ ከባቢ እዩ። ይኹን እምበር ብስነ ህይወታዊ ምህዳሩ እንትረአ መሬት ብርሃን ወጋሕታ እንትላበስ ኣፃብዕቲ ዝሕንዝፍ ቁሪ፣ ጠቓዕታ ፀሓይዩ ድማ ኣካላት ዘሰኩንን ንምንባር ዝፍትንን ብኣግራብ ዝተኸበበ በረኻ እዩ። ብመሰረት እዚ ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ነዚ ፈተና ተፈጥሮ ተፃዊሩ ለይትን ቀትርን ንሓደ ወርሒ ስልጠና ክወስድ ኣብቲ ቦታ ኣተወ።

ሓይሊ ኮማንዶ ካብ ፖለቲካዊ ስልጠና ሓሊፉ ፍሉይ ሳይንሳዊ ክእለት ኮማንዶ ክመሃር ኣለዎ። ይኹን እምበር በዚ ዝሰልጠነ ሓይሊ (ተጋዳላይ) ህወሓት ስለዘይነበረ ፈለማ ካብ ደርግ ክሒዱ መፂኡ ዝበሃል ድሓር ድማ ንስለላ ዝመፀ ምዃኑ ዝኣመነን መቶ ኣለቃ ነጋሽ ነቲ ስልጠና ክህብ ተገብረ። መቶ ኣለቃ ነጋሽ፣ ደርግ ኣብ ሃገረ እስራኤል ፍሉይ ወታደራዊ ስልጠና ፓራ ኮማንዶን ኣየር ወለድን ዘሰልጠኖ ስለዝኾነ ነቲ ኣሃዱ ምሉእ ዓቕሚ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ጥርጥር ኣይነበሮን። ማሕበራዊ ህይወት ገድሊ ህወሓት ኣዝዩ ዝምስጦን ተጋዳላይ ህወሓት ንመትከል ዝነብር ፍሉይ ባህሪ ዘለዎን ሓይሊ እዩ ኢሉ ስለዝኣምን ነቲ ኣሃዱ ከሰልጥን ልዑል ድሌት ሓዲርዎን ነቲ ስልጠና ብብቕዓት መሪሕዎን እዩ ሓግዩ።

ኣሃዱ ኮማንዶ ኣብቲ ፀምፀም በረኻ ኣየርን ምድርን ኮማንዶ፣ ስልትታት ኢድ ብኢድ ምክልኻልን ምጥቃዕን፣ ፅኑዕ ሓለዋ ዘለዎም ከባብታት ዘሊቕካ ምጥቃዕ፣ ሓይሊ ፀላኢ ጨዊኻ ምምላጥ፣ ኣብ ውሽጢ ፅዑቕ ቶክሲ ዝፍፀሙ በርቃዊ ስርሒታት መሰናኽላት ምዝላቕ፣ ናብ በረኽቲ ቦታታት ተመጣጢርካን ተቖናጢጥካን ምጥቃዕን ካልኦት ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ንሓደ ወርሒ ወሰደት።

ኣዛዚ ብርጌድ 70 ዝነበረ ወዲ ወረደን ተኽላይ ኣሸብርን ፖለቲካዊ ብልሒ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ዘማዕብሉ ምይይጣት ጎድና ጎድኒ እቲ ስልጠና ኣካየዱ። ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ ብድምር ኣድላይነት ውሑድ ሓይልን ብሉፃት ሓፀርቲ ስርሒታት ኮማንዶ ወያነታት እስራኤልን ካልኦትን ብኣብነት እናቕረበ ዕላማ እቲ ኣሃዱ ነፀረሎም። በዚ ድማ ካብቲ ፍሉይ ሓይሊ ትፅቢት ዝግበረሉ ልኡኽ ጨቢጦም እቲ ስልጠና ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ተፈፀመ።

በርጌዳት ህወሓት ኣብ ውሽጠን ዘጣየሸኡ ሓይሊ ዘተኣማምን ስልታዊ ዓቕሚ ክሕዝ ብዝተሓንፀፀሉ መሰረት 37 ኣባላት ሓይሊ ኮማንዶ ናብ በርጌዳት 70፣ 17፣ 50ን ሪጅን ስለያን ተመዲቦም ቦጠሎኒታት ንዘካይዳኦም ዓበይቲ ውግኣት ጋላህቲ ሰጊ ኮይኖም ክስልሉን ሓፀርቲ መጥቃዕትታት ከካይዱን ተመደቡ። ዝተረፉ 43 ተጋደልቲ ድማ “ኣሃዱ ኮማንዶ” ተባሂሎም ተጣየሹ።

ተጋዳላይ ሱራፊኤል ንኣሃዱ ኮማንዶ መሪሑ ፈተንቲ ዓውደ ውግኣት ክመርሕ ሓላፍነት ተረኪቡ ኣሎ። ነዚ ልኡኽ ብመፅናዕቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህወሓት ዝምራሕ ዋላ እኳ እንተኾነ ፅበት ዓይኒ መርፍእ ዘለዎም ፈተንቲ ስርሒታት ፈፂሙ ብዓወት መሰስ ንኽብል ግና ውህደትን ፅንዓትን እቲ ኣሃዱ ወሳኒ እዩ። ገብረመድህን ኣለሙ ( ወዲ ዋጋየ፣ ስዉእ)፣ ተስፋይ ጋዳፊ (ስውእ)፣ ድራር ገብረየሱስ፣ ነጋሲ (ወዲ መንጠብጠብ፣ ስዉእ) ዝመርሕወን ኣርባዕተ መስርዓት ተጣየሻ። እተን መስርዓት በዳህቲ ፈተና ኮይነን ብፀላም እምባን ኮርባን ክፍንፅሓ ሰለስተ ክሮኖፍ ዝዓይነቱ ብሬን፣ ታንኪ ዘጥቅዕ ክልተ ኣርፒጂ ዓጢቐን ንጨርጨር ኣምርሓ። ህወሓት ሓይሊ ፀላኢ ኣብ ዝዓረደሎም ብተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣኦም ፈተንቲ ዝበሃሉ ቁልፊ ቦታታት ነጐድጓዳዊ መጥቃዕቲ ንምውራድ ብዘኽእላ መንገዲ ኣብ ጨርጨር ኣሰላልፋ ሓይልታት ዝምልክት መብርሂ ተውሃበ። እታ ውልዶ ኣሃዱ ኮማንዶ ብዘይ ዝኾነ ድጋፍ ካልኦት ሓይልታት፣ ፈላማይ ጅግንነታ ናብ እተርእየሉ ከተማ ኣላማጣ ኣምረሐት።

ስርሒት ሓሙሽተ ደቓይቕ

መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 1976 ዓ/ም፣ መሬት መጋረጃ ፀልማት ተኸዲና ኩሎም ፍጥረታት ኣብ ሓያል ድቃስ ተሸሚሞም ኣለዉ። ኣሃዱ ኮማንዶ ህወሓት ካብ ከተማ ኣላማጣ ንኣንፈት ምዕራብ ኣብ እትርከብ በላሕ እምባ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀላኢ በርቃዊ መጥቃቲ ክትፍንው እያ። እታ እምባ ዙርያኣ ብኣፃድፍ ዝተኸበበት ኮይና ኣብ ዝባና “ቸቸ” ዝበለ ሓይሊ ንምጥቃዕ ዝከኣል ኣብታ እንኮ መእተዊ በሪ ዘለዉ ዋርድያታት ብሰላሕታ ምጥቃዕ እንተተኻኢሉ ጥራሕ ስለዝኾነ ረቂቕ ስልቲ እያ ትጠልብ። ብተወሳኺ ኣብ ቀላቕል እቲ እናተቖናጠጥካ ዝድየብ ቀጥ ዝበለ ጎቦ ተቐልቂሎም ፀላኢ ዘፀናትዉ ወታደራት ስለዘለዉ ሽታሽሕታ ድምፂ ተጋደልቲ እኳ እንተተሰሚዑ ነታ ኣሃዱ ከቢድ ሓደጋ እዩ። ተጋዳላይ ዝዓጠቖ ሳእኒ ሽረ ድማ ብሕሱም ፅንፅሕለታት በረኻ መጋለን ዘየቋርፅ ጉዕዞ ገድልን ዝለመፀ እዩ። ኣባላት ኮማንዶ ብፀልማት ዝገብርዎ ጉዕዞ ንዝረግፅዎ ቦታ ብጥንቃቐ እናተቖናጠጡ ምርጋፅ እንተዘይክኢሎም ካልእ ፈተና እታ ኣሃዱ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣዛዚ እታ ኣሃዱ ተጋዳላይ ሱራፌል ኣብ ቅርቅርቲ እታ እምባ ልዕሊ 15 ወታደራት ፀላኢ ኣብ ፅኑዕ ሓለዋ ከምዘለዉ ብመፅናዕቲ ተነጊርዎ እዩ። ሓይሊ ፀላኢ ካብታ ገዛኢት ቦታ እንድሕር ድኣ ለቒቑ መላእ ከተማ ኣላማጣ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ንምቁፅፃር ይከኣል እዩ። ደርግ ነዚ ስለዝርዳእ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ብፍሉይ ወታደራዊ ሓይሊ ዓሪድሉ ዝፀንሐ ቦታ እዩ። ሓይልታት ህወሓት ናብ ከተማ ኣላማጣ ኣትየን ፖለቲካውን ወታደራውን ልዕልነተን ከረጋግፃ እንተኾይነን ግድን ነታ ገዛኢት ቦታ ክትተሓዝ ኣለዋ። ስለዝኾነ እውን እታ ኣሃዱ ነዚ ንምግባር ስልታዊ ኣሰላልፍኣ ወጊና ኣላ።

ልክዕ ሰዓት ትሽዓተ ናይ ለይቲ ኮይኑ ኣሎ። መራሕቲ መስርዕ ኣሰላልፋኦም ተነጊርዎም እዩ። ዙርያ እቲ እምባ ብቖጥቋጣት ዝመልአን ፀልማትን ስለዝኾነ ኣባላት ኮማንዶ ብቐሊሉ ክራኸቡን ክረኣኣዩን ዘይኽእልሉ ኩነታት ኣሎ። ፈለማ ሰለስተ ቡንቧ ደርበይቲ፣ ንዋርድያ ዝጨውዩ ክልተ ኮማንዶ፣ ነዚኣቶም ሽፋን ዝህቡ ከላሽን ዝዓጠቑ ተጋደልቲ ቦታኦም ተነፀረ። ነቲ ምሉእ ሓይሊ ሽፋን ዝህቡ ሰለስተ ብሬን ዝዓጠቑ ተጋደልቲ ብኩሉ ኩርናዕ ተዳለዉ። ተደራቢ ሓይሊ ከይመፅእ እትከላኸልን ሓይሊ ፀላኢ ኣድብያ እተጥቅዕን መስርዕ ድማ ብድሕሪት ተረፈት። ነታ ፈላማይ ልኡኽ ዝተውሃባ መስርዕ ተኸቲላ እትኣቱ ሃጃሚት መስርዕ ቀጥ ኢላ ናብ ዓቐበት ብናህሪ ስለእትኣቱ ፀፀር እውን ከይፍንቀል ዝለዓለ ጥንቃቐ ክትገብር መምርሒ ተውሃባ።

ብመሰረት እዚ ድማ ቦታ ንዝርከቡ ክልተ ዋርድያታት ፀላኢ ንክጨውዩ ልኡኽ ዝሓዙ ተጋደልቲ ብሰላሕታ ኣተዉ። ይኹን እምበር ደው ኢሉ ዝሕሉ ዋርድያ ኣይረኸቡን። ምኽንያቱ ኩሎም ወታደራት ፀላእቲ ኣብ ሕሱም ድቃስ እዮም ነይሮም። ዘለዎም መማረፂ ድምፂ ተኹሲ ከይተሰምዐ ምዕፋን ስለዝነበረ ነዚ ንምግባር እንትፍትኑ ብሃንደበት ዝተበራበሩ ዋርድያታት ሃንደበታዊ ቶኽሲ ንምጅማር እንትንቀሳቐሱ ሽፋን ክህቡ ዝተወደቡ ዕጡቓት ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊኦም ፅዑቕ ቶኽሲ ከፈቱ። በቲ ድምፂ ጠያይቲ ኩሉ ሓይሊ ፀላኢ ተደናጊፁ ተስአ። ነዚ ከባቢ ብዝግባእ ተቖፃፂሮምዎ ዝፀንሑ ተጋደልቲ ህወሓት ብሃንደበታዊ ዲብያ ቦንቧታት ኣዝነብሎም። ብዘይካ ብገለ ዝሃደመ ሓደ ወታደር ብዘይ ዝኾነ መስዋእቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ፀላኢ ተቓበፀ። ኣብ መወዳእታ ለካቲት 1976 ዓ/ም ሰዓት ትሽዓተ ዝተጀመረ ፈላማይ ስርሒት ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ደቒቓ ተዛዘመ። ቐላፅምን ፅንዓትን ኣሃዱ ኮማንዶ ህወሓት ንብዙሓት ኣመራርሓን ተጋዳላይን ስንቂ ዓወት ኮይኑ ፀባ ዓጓ ኣስተየ። ሳላ ውሕልንኡ መመሊሱ ዓወት ዝበርቀሉ ተጋዳላይ ህወሓት ብበርቃዊ መጥቃዕቲ ዝተኽሃነ ኣቦ ፅንዓት ከምዝኾነ መመሊሱ እንትገሃደሉ ካልእ ተኣምር ክሰርሕ ከምዝኽእል እናሓሰበ በቲ ዝረኸቦ ዓወት ፍናን ተሰምዒዎ ብወያናይ ሰላምታ ተሓቋቚፉ ተሰዓዓመ።

ተጋዳላይ ሱራፊኤል ብዓወት እቲ ስርሒት ጥራሕ ኣይኮነን ተሓጒሱ፤ ዝመርሓ ኣሃዱ ኮማንዶ ሓንቲ ዓባይ ሬድዮ፣ ብሬን፣ ብርክት ዝበሉ ጠያይትን ዕጥቅታትን ካብቲ ስርሒት ማሪኻ ኣላ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ኣሃዱ ኮማንዶ ብፀልማት ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ንደርግ ሓያል ድንጋፀ ፈጢሩ ሓይሊ ሚዛኑ ክዛባዕን ስልትታቱ ክቕይርን ገይሩዎ እዩ። ኣብ ሓራ መሬት ጥራሕ ዝነበረ ወታደራዊ ጅግንነትን ልዕልነትን ህወሓት ኣብ መዓንጣ ፀላኢ እውን ኣትያ ህልውናኣ እንትገሃድ ንወየንትን ህዝቢ ኣላማጣን ተስፋ ቃልሲን ዓወትን ዝፃሕተረ ነይሩ።

ድራር ዓወቱ እናስተማቐረ ወርሒ መጋቢት 1976 ዓ/ም ችኮማዮ ገስገሰ። ችኮማዮ (ናይ ሕዚ መስዋእቲ ከተማ) ብተኽሊ ቀላሚንጦስ ጥቕጥቕ ዝበለ ከባቢ ኮይኑ ኣብ መንጐ ማይጨውን ሕጉምብርዳን እትርከብ ቦታ እያ። ቀንዲ ዕላማ እቲ ዝተኻየደ ስርሒት ኣብቲ ከባቢ ንወየንትን ሽግ ወየንትን ዘበሳብሱ ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ዘውርዱ ዝነበሩ ካድረታት ደርግ ምጭዋይን ብኡ ኣቢልካ ኣብ ዙርያ ችኮማዮ ዓሪዱ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ፀላኢ ምድንጋፅን እዩ ነይሩ።

ሱራፊኤል ዝመርሓ ኣሃዱ ከተማ ብለይቲ ኣብ ጥቕጥቕ ዝበለ ጫካ ኣትያ ኣድብያ ኣላ። ችኮማዮ ዝኸበባ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ፀላኢ ስለዘሎ፣ ኣባላት ኮማንዶ ነቲ ስልታዊ ኣሰላልፋ ብጥንቃቐ ክፍፅምዎ ጥቡቕ ትእዛዝ ተቐበሉ። እንተዘይኮይኑ ካብ ከተማ ኣላማጣ ክሳብ ማይጨው ዘሎ መስመር ኩሉ ብየማነ ፀጋም ዘሎ ሽሾ ሓይሊ ህቦብላ ኮይኑ ህልውናኣ ከቃብፃ ይኽእል እዩ። እቲ ስርሒት ኣብ መንጐ ሞትን ህይወትን ኮይንካ ዝፍፀም መንቀራቕር ዘፃብብ ዋላ እኳ እንተነበረ ኣብ ኣባላት ኣሃዱ ህወሓት ዝንበብ ፍርሒ ኮነ ስግኣት የለን። ኣብ ውሱን ከባቢ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ባንዳታት ደርግ ጨውዮም ኣብ ውሱን ደቓይቕ ክወፁ ብሰላሕታ ናብ ሓንቲ ንእሽተይ መንደር ኣምርሑ። መሬት ሕሱም ፀልማትን ፀጥታን ዓሲልዋ ሃሪሳ እንትተብቅዕ ሓልሓሊፉ ድምፂ ኣራዊት ይስማዕ ነይሩ። ኣባላት ኮማንዶ ካብ ዓበይቲ ኣእዋም ዝረገፈት ቆፅሊ እተስምዖ ድምፂ ከይተረፈ እናተርጎሙ ኣተዉ። ብድሕሪኡ ልኡኻ ከመይ ፈፀመት? መወዳእታኡ ኸ ዓወት ዶ ስዕረት? ኣብ ካልኣይ ክፋል እንድህስሶ ሓቀኛ ዛንታ ክኸውን እዩ?


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010