እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190482
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1266
3787
17845
5145598
94540
128136
5190482

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:14

ምስጢራውያን መዛግብቲ!

here we go
selam new

መበል 14 ክፋል

“ፅጋብ ፈሊጥናኪ… ደጊም ዝሕባእ የለን…” እንትብላ ካብ ኣፈይ ቁልብ ኣቢላ “እወ ዝሕባእ የለን። እወ ኣፍቂረ… መሓዛ መትከለይ ኣፍቂረ… መስዋእቲ ግና ፈልዩና… ነተን መዓሙቕ ልቡ ዝገልፃ ቃላቱ ምላሽ ሂበዩ አንተዝስዋእ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ። ይመስለካ… ግን ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ልበይ ብፍቕሪ ከምዝተሰነፈ ከይገለፅኩሉ ኣብ መዓል ብፆቱ ውዒሉ ከም ብፆቱ ብክብሪ ዓሪፉ። ናይ ልበይ ከይገለፅኩሉ… በለት ብዝተቆራረፀ ድምፂ።

እንታይ ትብል ከምዝነበረት ኣይተረደአንን። “መን እዩ ተሰዊኡ? በልኩዋ። “ወዲ ተስፋይ ቀልድን ቁምነገርን ነንበይኑ እዩ።” በለትኒ ገፃ እስር ኣቢላ።

“ናይ ብሓቀይ እየ ፅጋብ።”

“ኣይሰማዕኻን ማለት ድዩ?”

“ኣነ ኣይሰማዕኹን” እንትብላ ናይ ቃላት መልሲ ኣይሃበትንን። ሓደ ዘይተመለአ ደብዳቤ ካብ ጅቡኣ ኣውፂኣ ሃበትኒ።

“ድሕሪ ብዙሕ ነግ ፈረግ እየ ናብዚ ውሳነ እዚ በፂሐ። ነግ ፈረግ መበልየ ፀሊአካ ኣይኮነን ልዕሊ ውድባዊ ፍቕሪ፣ ልዕሊ ህዝባዊ ፍቕሪ ዝኸውን የለን ዝብል ተሪር እምነት ስለዝነበረኒ እምበር። ብዙሕ ሓሲበሉ። ኣብ መወዳእታ ገን ስዒርካኒ። ፈትየካ ኣለኹ…” ዝብል ቃላት ዝሓዘን ከይተዛዘመ ዝተረፈን ደብዳቤ እዩ።

ትርጉሙ ክርዳኣኒ ኣይከኣለን። መሊሰ ጠመትኩዋ። ዘይተረደአኒ ምዃኑ ፈሊጣ “ኪዳነ ኣፍሮ ተሰዊኡ” ናብ ውግእ ራማ እንትኣቱ ደብዳቤ ገዲፉለይ ነይሩ። እዛ ደብዳቤ ንስኻ ናብ ደብሪ ከርበ እንትትብገስ ካባኻ ቢሮ ወሲደ ዝጀመርክዋ እያ ነይራ። ግን ኣብ ሞንጐ መስዋእቲ ቀዲሙኒ። ናይ ልበይ ከይገለፅኩሉ ተሰዊኡ።” ኢላ ንብዓታ ዘረብረብ ምባል ጀመረት። ብዛዕባ ክንድሽሕ ከልዕለላ ኣይደለኹን። እቲ ዝበፃሕኽዎ መደምደምታ ግጉይ ምንባሩ ዝተዘከረኒ ሽዑ እዩ። ከደዓዕሳ አንትሓስብ “ዝኾነስ ኮይኑ፣ ነቲ ምውቅ ፍቕሩ እትገልፅ ደብዳቢኡ ድማ ኣጥፊአያ ኢላ ናብ ንበዓት ኣተወት።

በቲ ኩነታት ልበይ ተተንኪፉ ኣነ እውን ምስኣ ነባዕኹ። ነቲ ከም ዓቢዪ ቅርሲ ዝበሃገቶ ኪዳነ ኣፍሮ ዝፀሓፈላን ምሳይ ዘላን ደብዳቤ ኣውፂአ ኣብ ኢዳ ኣቐመጥኩላ።

1980 ዓ/ም ኣብ ወግእን ዓወትን ኢና ኣሕሊፍናዮ። በዓል ጀማል ደፈተራን ፅጋብ ፋፃይትን ምስ ዝርከብዎም መሓዙት መትከለይ ኣይተፈላለናን። ኣብ ምድምሳስ ኮር 604 እውን ብሓባር ነይረና። ብትንታግ ሰሜናዊት ኮኾብ እናተመራሕና ትጉዓዝ ሓዲረና ኣብ ጥቓ ጎቦ ግብፃይት ዝበፃሕና ኣጋ ወጋሕታ እዩ። ፅጋብ ፋፃይት ቀልባዕ ቀልባዕ እናበለት “ኪዳነ ኣብዚ እዩ ተሰዊኡ ዲኻ ዝበልካኒ ጀማል?” በለት ብሕራነ ስና እናሕጨምጨመት።

“እወ ኣብታ ቆልቋል ባሕሪ ዘለዋ ፊት ንፊተና እትረአ ዘላ ጭኹል እዩ ተሰዊኡ… መቓብሩ አውን ኣብኡ እዩ” በለ ጀማል ኣእዳዉ ዘርጊሑ እናመላኸተ። “ኣብዛ ጎቦ ዝፈሰሰ ደምና ዓሰርተ ዕፅፊ ጌርና ክንመልሶ ኢና በለት ፅጋብ ህልኽን ሕራነን ብዘመላኽት ኣዘራርባ።

“ደምና ደኣ መዓስ ኣብዚ ጥራሕ ኮይኑ ፈሲሱ… ደምና ዘየፍሰስናሉን ዓፅምና ዘይቀበርናሉን መሬት ኣለዶ ኢልክዮ ኢኺ ፅጋብ?” እንትብላ ጀማል።

ካልኦት ኣሃዱታት እውን ንመጥቃዕቲ ኣብ ዘዝተመደባሉ ቦታ በፂሐን እየን። ሓባሪ ጥይት ካብ ፀጋማይ ክንፊ ምስ ተሰምዐ ተጋዳላይ ናብ ናቑጣታት ፀላኢ ክውርወር ጀመረ። ሰራዊት ፀላኢ ኣብተን ብነተጕቲ ሓፂሩ ዝዓረደለን ዕርድታት ኮይኑ ክከላከል እኳ አንተፈተነ መጥቃዕቲ ሰራዊት ህወሓት ክዓግት ኣይከኣለን።

ፅጋብ ፋፃይት ኣብቲ ውግእ ኮኸብ ተዋሳኢት ነይራ። ጀግንነት ናይ ኩሉ መዓልቲ ተግባራ እኳ እንተኾነ ኣብ ምድምሳስ 604 ዝነበራ ህልኽ ግና ፍሉይ ነይሩ።

ድሕሪ ምድምሳስ ኮር 604 ንመቐለ ሓዊስካ ኩለን ከተማታት ትግራይ ሓራ ወፃ። ፀላኢ ብሃገር ደረጃ ክሳብ ዘይተደምሰሰ ግን ድቃስ የለን። “ዓወት ወያነ ትግራይ ብዓወት ወያነ ኢትዮጵያ ይረጋገፅ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ፅኑዕ መርገፅ ውድብና ህወሓት ተጠሚርና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ናይ ቃልሲ መሓዙትና ቅልፅምና ጠሚርና ንዘላቒ ዓወትን ንምሉእ ሓርነትን ናብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ዝጀመርና ድሕሪኡ እዩ። ኣብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ካብ ዘካየድናዮ መሪር ተጋድሎ ኣብ ጉና ዘካየድናዮ ነዊሕ ምክልኻልን መጥቃዕትን ኣይርስዖን።

ኣብ መፋርቕ 1982 ዓ/ም ኣብ ዝነበረ ኣዋርሕ ጥርን ለካቲትን እዩ። ኣብ ደቡብ ጎንደር ኣብ ዝርከብ በሪኽን ቆራርን ግንባር ጉና በዓል ጀማል ደፍተራን ፅጋብ ፋፃይትን ምስ ዝርከብዎም መሓዙት መትከለይ እየ ነይረ። በዓል ኣብርሃለይን ክንዲሽሕን ናይቲ ግንባር መተሓባበርቲ እዮም ነይሮም።

ብበረድ ኣብ ዝተሸፈነ ጎቦ ዱፋዕ ኣብ እንሰርሓሉ ዝነበርና ሰዓት ፅጋብ ነቲ ሒዛቶ ዝፀንሐት ባዴላ ደርብያ ገፃ ናብ ሰሜን ኣዚራ ጠጠው በለት። ቅርታ ዝፈጠረላ ነገር ዘሎ አዩ ዝመስል። ኣዒንታ ናብቲ ናብ ሓድጊ ሰማይ ዝተላገበ ዝመስል ብበረድን ግመን ዝተሸፈነ ሓሙኽሽታይ ጎቦ ተኺላ ቀጨው በለት።

“እንታይ ኮይንኪ ፅጋብ” በልክዋ።

“ምንም ኣይኮንኩን” በለትኒ ክሳዳ ስውቕ ኣቢላ።

“ዝኾንክዮ ነገርማ ኣሎ” ኢለ ቅርብ እንትብላ፣ ጀማል ደፍተራ ባዴልኡ ሒዙ ናባና ደምር በለ።

“ኣነስ ካብ ትግራይ ወፂአ ክጋደል ኣይደልን” በለት ፅጋብ ሕርቕርቖት ብዝዓብለሎ ቅላፀ ልሳን። ብዙሕ መዓልቲ ከም ዝዓይነቱ ዘረባ አንትትዛረብ ኣብ መድረኽ ይኹን ካብ መድረኽ ወፃኢ ተነቒፋን ጉድለታ ንክትርኢን ተሓቢሩላ እዩ።

“ፅጋብ እዚ ፀቢብነት ሐዚ አውን ኣየሓደግክዮን?” በላ ጀማል ነቲ ዝሓዞ ባዴላ ተሞርኲሱ።

“ኣነ ዘይርድኣኒ ነገር እዚ ዘረባ እዚ እዩ። እዚ ፀቢብነት ኣይኮነን በለት ድምፃ ልዕል ኣቢላ።

“እንታይ ድኣ እዩ?” በልክዋ ኣነ እውን ዓው ኢለ።

“ፍቕሪ ትግራይ” በለት።

ካብ ወፍሪ ሰላም ብቃልሲ ክሳብ ወፍሪ ፋና ኢህወደግ ኣብ ሰፋሕቲ ከባብታት ማእከላይ ኢትዮጵያ ብተኸታታሊ ክዋጋእ ከሪሙ ዝቐወዐ ተጋዳላይ ናብ ማእኸል ሃገር ዘሊቑ ዕድመ ፀላኢ ከሕፅር ብፅንዓት ኣብ ምግዳል እኳ እንተነበረ ገለ ብፆት ግን ፖለቲካዊ ዕላማን ረብሓን ናይቲ ናይ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ካብ ዘይምርዳእ ካብ ትግራይ ሓሊፍና እንኸፍሎ መስዋእቲ ምቕባል ይኸብዶም ነይሩ። ፅጋብ እውን ከምዚ ዓይነት ኣረኣእያ ካብ ዝነበሮም ሓንቲ ነይራ።

“እንታይ ድዩ መሲልኩም” በለት ፅጋብ ዝሕል ኢላ፤ ካብ ትግራይ ወፃኢ እንትጋደል ኩሉ ነገር እኮ እዩ ምጥዓም ኣብዩኒ። እዚ በረድን ቁርን ጥራሕ እንተይኮነስ ኩሉ ነገር ኣይጥዕመንን።” በለት።

“ፀላኢ ብደረጃ ሃገር እንተዘይተደምሲሱ ንትግራይ ሓራ ኣውፂና ዝረኸብናዮ ዓወት ምሉእ ዓወት ከምዘይኮነ ክንፈልጥ ይግበአና። ነዚ ዓወት ዓቂብካ ንምፅናሕ እውን ከቢድ መስዋእቲ እዩ ክሓተና በልክዋ።

“ንሱ ኮ ኣይስሕቶን ብስሩ እውን ብእምነት ተቐቢለዮ ዝሓደርኩ ጉዳይ እዩ። እንተኾነ ግና ካብ ትግራይ ወፃኢ ምንቅስቓስ ምጥዓም ስኢኑኒ” በለት እናኮዓተቶ ዝነበረት ናይ በረድ ደፋዕ ፅይር ኣቢላ እናረኣየት።

“እቲ ብጣዕሚ ዝኸልኣኪ ነገር ድኣ እንታይ እዩ?” ምስ በልክዋ፣ ጀማል ደፍተራ ቅልጥፍ ኢሉ “ካልእ ትርጉም ኣይብሉን ፀቢብነት እዩ” በለ ገፁ ፍትሕ ኣቢሉ ክምስ ክብል እናፈተነ እዛ ዘረባ ንፅጋብ ከምእተሕማ ይፈልጥ እዩ። ፅጋብ እትሕመየሉን እትንቀፈሉን ነገር ኣይብላን። ብፀቢብነት ግና ብዙሕ ግዜ ተነቒፋ ክትኣልዮ ዘይከኣለት ሽግራ እዩ።

“ክላ ንስኻ ድማ፣ ብዘይካ እዚ ካሊእ ዘረባ ኣይትፈልጥን” ኢላ ባዴላኣ ኣልዒላ ዱፋዕ ናብ ምስራሕ ኣተወት። ኩሉ ተጋዳላይ ዱፋዕ ክሰርሕ በብኩርንዑ ቆጥ ቆጥ እናበለ እዩ ዝረአ። ደርጊ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣብቲ ግንባር ኣሰሊፉ መጠነ ሰፊሕ ፈተነ መጥቃዕቲ ይገብር እኳ አንተነበረ፤ “ዓወት ወያነ ትግራይ ብዓወት ወያነ ኢትዮጵያ ይረጋገፅ” ዝብል ጭርሖ ምስ ቁምነገሩ ናብ ሕልንኡ ዘስረፀ ተጋዳላይ ህወሓት ኣብ ሓደ ቃል ፀኒዑ እቲ ልሙድ ትረቱን ወኒኡን ሒዙ ኣብቲ ቆራርን ብበረድ ዝተሸፈነን ጎቦታት ጉና ምክልኻሉ ቀፀለ። ካብ ኩሉ ናይ ምክልኻል ውግኣትና መሪር መስዋእቲ ዝኽፈልናሉን ሓያል ተፃውሮ ተጋዳላይና ዝተመስከረሉን ውግእ ፈፂሙ ኣይርስዓንን። ኣብቲ ምስ መሓዙት መትከለይ ዝነበረኩሉ ፀጋማይ ክንፊ ግንባር ጉና ሓደ ወጋሕታ ናብ ዱፋዓትና ጠያይት ከቢድ ብረት ብፃዕቒ ክዓልብ ጀመረ። እቲ ናይ ለይቲ ዛዕዛዕታ ዝፈጠሮ ህቦ ናብ በረድ ተቐይሩ ኣብ ዝባንና ከይተረፈ ተጋዒቱ ነይሩ። መሓዙት መትከለይ ርእሶም ኣብቲ በረድ ቀቢሮም ተዋግኡ።

ድሕሪ ብዙሕ ደብዳብ ከቢድ እግረኛ ሰራዊት ፀላኢ ጋድም ተሰሪዑ ናብ ዱፋዓትና ክህጅም አንትቀራረብ ካብ ዱፋዕ ናብ ዱፋዕ እናተሳገርኩ ናብቲ ፅጋብ ፋፃይት ዝዓረደትሉ በፃሕኹ፣ ፅጋብ ኣብ ቃታ ብረታ ፈትሊ ኣሲራ ብስና እናሰሓበት ትትኩስ ፀኒሓትኒ። እቲ ስርሓ ካብ ፀገም ዝነቐለ ምዃኑ እኳ እንተዘይሰሓትክዎ፤ “ኣቲ ፅጋብ ንምንታይ ስራሕ ቆልዓ ትሰርሒ” በልክዋ።

“በዚ በረድ ደንዚዘ፣ ኢደይ ምንቅስቓስ ኣብዩኒ” በለት ርእሳ ኣብ ዝጠምጠመቶ ኩሹፍ ዝተቋፀረ ጥረ በረድ እናራገፈት። “ኣይዞኺ ፅጋብ ናይ ሎሚ ናትና ስቓይ ናይ ፅባሕ ናይ ህዝብና ራህዋ እዩ” ኢለያ ናብ ካልኦት ብፆት እንትሰግር እቲ ፅዑቕ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ብሓዱሽ ጀመረ። ኣብቲ ቅፅበት፤ ወዲ “ተስፋይ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ፣ ንምንታይ ከውሊ ዘይትሕዝ?” ዝብል ቃል ሰሚዐ ቁልሕ በልኩ። ክንዲሽሕ እዩ። “ሕራይ ኢለዮ” ክቅፅል ምስበልኩ፤ “ወዲ ተስፋይ ስርዓት ግበር” እንትብለንን ሓያል ደጉሒ ዝነበሮ ተተኳሲ ኣብ ጥቓይ እንትዓልብን ሓደ ኮነ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ውዑይ ነገር ካብ ከባቢ ኣፍ ልበይ እንትፈስስ ተሰመዓኒ።

ፈለማ ሕልሚ ይኹን ጋህዲ ፈልየ ኣይፈለጥክዎን ነይረ። ከብ ቀረበባይኹን ካብ ርሑቕ ዝተፈላለየ ድምፂ ዝሰምዕ ዘለኹ መሰለኒ። ሕፍስ ዝበለ ተባዕታይ ድምፂ፣ ፍኹስ ዝበለ ስሓቕ ምርር ዝበለ ቃንዛ… በብተራ ናብ እዝነይ ኣተወ። ድሕሪ ሓፂር ስቕታ ልሕስስ ብዝበለ ናይ ሕሹኽሹኽ ድምፂ ወግዒ ዝሰማዕኹ መሰለኒ።

“እዚ ብፃይ ተበራቢሩ ‘ዶ”

“ገና እዩ መሊኡ ኣይተበራበረን”

“ወዮ ድኣ ፀዋር ኮይኑ አምበር ብፅኑዕ እንድዩ ተወጊኡ”

እቲ ድምፂ እናረሓቐ ዝኸደ መሰለኒ። ብዘይካ ናይ ንፋስ ሽውሽውታን ናይ ኣዕዋፍ ጭቕጭቕታን ምንም ዝስማዕ ድምፂ የለን። ኣብ ፍፁም ፀውታ ዘለኹ ኮይኑ ተሰመዓኒ። ካብ መንኩበይ ጀሚሩ ክሳብ ማዕጠቓይ ኣብ ዘሎ ፀጋማይ ክፍሊ ኣካላተይ ቀጭቀጭ ዘብል ናይ ስቓይ ስምዒት ተሰመዓኒ። ብኢደር ሃሰስ ኢለ ፀጋማይ ክፍሊ ኣካላተይ እንተዝድህስስ ምፈተኹ፤ እንተኾነ ግን ኣይከኣልኩን። ረዚን ነገር ከምዝተሰከምኩ ከበደኒ። ስርቕርቕ ዘብል ህራስ ፍርቂ ውነ ሰለም ከብለኒ እንትብል እቲ ድምፂ መሊሱ እናቐረበ መፀ። እንደገና ስቕታን ፀውታን ነገሰ። ፅንሕ ኢሉ ድማ እቲ ናይ ንፋስ ሽውሽውታን ናይ ኣዕዋፍ ጭቕጭቕታን ነቲ ከባቢ ዓብለሎ። እቲ መንፈስ ናይ ወጋሕታ መንፈስ እዩ። ድሕሪ ውሑዳት ደቓይቕ ድምፂ ርጋፅ እግሪ እናቐረበ መፀ። ውነይ እናፈለጥኩ ምዃነይ እኳ እንተተሰመዓኒ ዓይነይ ግን ኣይቀላዕኹን።                       


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010