እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840665
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1690
2770
29925
4800954
72926
108196
4840665

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:08

ምስጢራውያን መዛግብቲ

here we go
selam new

ሻድሻይ ክፋል

እቲ ሰብኣይ “ወይ ስሕታን መዓልቲ” እትብል ቃል ይደጋግም ነበረ። ቀስ ብቀስ ሃለዋቱ እናጥፍአ እዩ ነይሩ፤ ኣሃዱ ሕክምነናኣብ ፃዕዳ እምባ እያ ነይራ። ናብኡ ንምብፃሕ እንተወሓደ መንገዲ ክልተ ሰዓት ከድሊ እዩ። ኩልዖ ቆሪፅና ብልሕፂ ኣለንድያ ኣሲርና ብዝሰራሕናዮ ቃፌዞ ተሰኪምናዮ አንትንከይድ ምኡዝ ስቕ ኢሉ ደድሕሬነናይጐዓዝ ነበረ። ፀፀኒሑ ግን “ኣነ ኣብ መትከለይ እየ፤ ኣብ መትከል ህወሓት!... ኣነ ኣብ ዕላማይ አየ። ዕላማ ህዝቢ ትግራይ” ይብል ነበረ። እቲ ዘረብኡን ኣጠሰቓላሊ ኩነታቱን ዝኾነ ተዘዝታ ፈጠረለይ። ዳርጋ ፍርቂ መንገዲ ምስተጉዓዝና። እቲ ሰብኣይ ናይ ቃንዛን ፃዕርን ድምፂ ኣስምዐ። ኣወሪደና ርኣናዮ። ገፁ ሓሞኽሽቲ መሲሉ ፃዕድዩ። ፅንሕ ኢሉ ድማ ክስመት ተኸዲኑ። ከናፍሩ ደሪቑ እዩ። ብምልክት ኢድ ማይ በለ። ዝኾነ ዘረባ እውን ክዛረብ ይደሊ ነበረ። ልሳኑ ገን ተዓፅዩ እዩ። ምዝራብ ኣበዮ። ኣብ ገፁ ናይ ሓዘንን ጣዕሳን ስምዒት ይንበብ።

ምኡዝ ንመጀመርታ ግዜ ቅርብ ኢሉ ርኣዮ። ካብ ብዓንተብኡ ይድሕን እዩ ዝብል ተስፋ ኣየሕደረን። እቲ ሰብኣይ ብምልክት ኢድ ንምኡዝ ጠቐሶ። ንዓ ናባይ ቅረብ ማለቱ እዩ ነይሩ። ምኡዝ ርእሱ ኣድኒኑ ቀረቦ። ቃላት ከይተዛረቡ ክጠማመቱ ምስፀንሑ “ኣያይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ምርኻብና ንዓይ ይኹን ንብፆተይ ናይ ሕልና ቁስሊ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ኣነ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ኣብ መትከለይ እየ” በለ ምኡዝ ብዝተሰቆራረፀ ልሕሉሕ ድምፂ። ኣብታ ቅፅበት ድማ እቲ ሰብኣይ ትንፋሱ ንውሽጢ ስሒቡ ስቕ በለ። ንሓዋሩ እዩ ስቕ ኢሉ። ህይወቱ ንምትራፍ ክንዲዝኻኣልናዮ እኳ እንተደገፍናዮ ካብ ሞት ኣይደሓነን።

 ምኡዝ ምስ ሕልናኡ ከቢድ ተጋድሎ እናገበረ ምስ ፀንሐ ብሃንደበት ኣዒንቱ ንብዓት መልአ። ሽዑ ንሽዑ ድማ “እዚ እውን ቃልሲ እዩ” ኢሉ መንፈሱ ከትርር ፈተነ። ፅንዓትን ውድባዊ ፍቕርን ምኡዝ ሓበን ፈጠረለይ። ፍቕሪ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ መቕረባታቱ መሪፁ ኣብ መትከል ህዝቢ ትግራይ ብምፅንዑ ዝተዓፃፀፈ ሓበን ፈጠረለይ። ካብ ምኡዝ ድሒረ ከምዝተረዳእኽዎ ኣቦ ምኡዝ ኣብ ስርዓት ሃይለስላሰ ናይ ከተማ ሹመኛ ዝነበረ እዩ። ስልጣኖም ዝተሓደጉ መሳፍንቲ ስልጣኖም ክምልሱ ምስ ሸፈቱ፣ “ጐይታይ በረኻ እናሓደሩዶ ኣነ ኣብ ዓራት ክድቅስ” ኢሉ ኣሰር መሳፍንቲ ስዒቡ ዝወፀ ንእሽተይ ስልጣን ዝነበረቶ ሹመኛ እዩ ነይሩ። ግነ ብጣዕሳ ሓሊፉ።

ፅጋብ ፋፃይት ፀጋማይ ኢዳ ተወጊኣ ኣብ ክፍሊ ሕክምና እኳ እንተኣተወት ኣብ ካልኣይ መዓልታ ኢዳ ተጀኒና ወፀት።

“ፅጋብ ንምንታይ ሕክምናኺ ዘይትውድኢ” በልክዋ፣ ጥሒሳ ናብ ግምባር ብምምፅኣ ሓውሲ ተፅዕኖ ገበረ። “ብፆተይ በቲ ምስ ኢድዩ በቲ ምስ ፈርጊ በቲ ምስ ኢህኣፓ ኣብ ዝረማረምሉ ቀውጢ ሰዓት ድየ ኣነ ኣብ ሕክምነናዝድቅስ” በለትኒ።

“ፅጋብ ኣይትቐልዲ ኪዲ ሕክምናኺ ወዲእኺ ምፂ” በልክዋ። “ሓቂ ዶ ክነግረካ ወዲ ተስፋይ” በለትኒ ዕጋብ ናብዚ ናብቲ ክትብል እቲ መውጋእታ ስለዝተሰምዓ ገፃ እስር ኣቢላ ስቓያ እናተፃወረት። “እሺ ንገርኒ” ምስ በልክዋ፤ “ብፆተይ እናተዋግኡ ኣነ ኣብ ሕክምና ኣይጥርነፍን” በለትኒ ብህልኽ።

ምስ ፅጋብ እናተመላለስና እንተለና ኣምበስ ንብሎ ናይ ሓይልና ኮማንደር። “ወዲ ተስፋይ ጋንታኻ ሒዝካ ሰዓበኒ” በለኒ። ጋንታይ ሒዘ ሰዓብክዎ። ኣብ ዛግር ሸራሮን እንዳባጉናን ኣብ ዘካየድናዮ መጥቃዕቲ ሰራዊት ኢድዩ ተዳኸመ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝቕተል ተቐቲሉ። ዝማረኽ ተማሪኹ። ኣብ ዕርዲ ማቴዎስ መንጠብጠብ፣ ግይፅን ማይተመንን ኣብ ዝበሃል ከባብታት ቆላ ተከዘ ዝነበረ መዋፈሪ ኢድዩ ከይተረፈ ሓይልታትና ዓንደራሉ። ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ስልታዊ ውግእ ኢድዩ ተደምሲሳ። ዝተወሰኑ መራሕቲ ኢድዩ ጥራሕ ሃዲሞም ሱዳን ኣተዉ።

ተጋዳላይ ህወሓት ኣብ መኸተ ኢድዩ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ከቢድ ነይሩ። ኣብ መወዳእትኡ ግና ምሉእ ዓወት ረኸቡ። ኲናት ኢድዩ ክጠቓለል ቁርብ ምስተረፎ ኢህኣፓ ኣብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ልዐሊ ህወሓት ዘካየዶ መጥቃዕቲ እውን ተሓመሸሸ። ደርግ ሳልሳይ ራብዓይ፣ ሓምሻይ ኢሉ ዝሰየሞም ተኸታተልቲ ወራራት እውን ብስዕረት ደርግ ተጠቓሊሎም።

ወራራት ደርግ ንምፍሻል ዘካየድናዮም ውግኣት ኣይርስዖምን። ኣብ መስመር ፅርግያ ሰለኽለኻ ውቕሮ ማራይ ኣብ ዝገበርናዮ ወግእ ዘጋጠመ ተጓንፎ ግና ብፍላይ እየ ዝዝክሮ።

እዋኑ ምእታዉ ክረምቲ 1973 ዓ/ም ነይሩ። ጠሊ ሰማይ ራሕሲ ምድሪ ክረኣየሉ ኣብ ዝጀመረ እዋን ካብ ዛነናተበጊስና ብወገን ቆፃሎ ተጓዒዝና ዓቃብ ሰዓት ናብ ዝተብሃለ ከባቢ ኣተና። ብተመሳሳሊ ኣብ ዕዳጋ ሕብረት ዝነበረት ሓይልና ድማ ብዓልዓሳ ኣቢላ ዓቃብ ሰዓት ኣተወት። ዋኒን ወያነ ንምዕዋት የማነ ፀጋም ተበታቲኖም ዝፀንሑ መሓዙት መትከለይ በዓል ጀማል ደፍተራ፣ ፅጋብ ፋፃይት፣ ምኡዝ ሸራሮ፣ ሓረጎት ፈልሖ፣ ፀጋይ ሳግላ ምሳይ ኣለዉ።

ካብ ዓቃብ ሰዓት ንኣንፈት ምብራቕ እንዳ ጥልያን ኣብ ዝበሃል ዕሙር ቀላሚጦስ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኢና ተኣኻኺብና። ላዕለዎት መራሕቲ ውድብ፣ ኮማንደራት ቦጦሎኒ፣ ከራቢት ከባቢ እንደማርያም መሳና ኣለዉ። ሬድዮ ርክብ ብዙይን ብቱይን፤ “ሃሎ ነብሪ… ሃሎ ኣንበሳ” እናበላ ሓበሬታ ክለዋወጣ ይስማዕ። መራሕቲ ውድብን ኮማንደራት ቦጦሎኒን ኣብ እግሪ ኦም ኮፍ ኢሎም እናተዛተዩ፤ ትልሚ ውግእ ክሕንፅፁ ይረኣዩ። መብዛሕትኡ ተጋዳላይ ድማ ገሊኡ ዕጥቁ የመዓራሪ። ዕጥቁ ኣመዓራርዩ ዝወድአ ድማ እክብ ኢሉ የውግዕ፣ ይስሕቕ፣ ይፃወት ኩነታት ክፅንዑ ገሊኦም ናብ ጎቦ ኩትር ገሊኦም ናብ ጎቦ ኣምቡፅ፣ ገሊኦም ናብ ጎልጎል ምፍላሕ ኩመላይ፣ ገሊኦም ናብ እንዳባ ብሩኽ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ከራቢት ከከም ኣወፋፍረኦም ሓበሬታ ሒዞም ተመራሪሖም መፁ። ተጋዳላይና፣ ናይ ህዝብና መንፈስ ምስ ረኣኹ፣ “ከማና ዝበለ ህዝብን ተጋዳላይን ዶኾን ይህሉ” በልኩ ብውሽጢ ልበይ።

በብጉጅልኡ ፈንተት ፈንተት ኢሉ ዝነበረ ተጋዳላይ ምስተኣኻኸበ ክንዲ ሽሕ ናባነናቅርብ ኢሉ። “ብፆት ናበይ ንኣቱ ንመስል? በለ ክምስ እናበለ። እቲ ብሩህ ክምስትኡ ከይፈተኻዮ ክምስ ዘብል ቁምጣ ስረ ምስ ገምባልኡ ዓጓ ካምሻ ምስ ቆፅለዋይ ወተሃደራዊ ጃኬት እዩ ተኸዲኑ። ክንዲ ሽሕ ዘረባ ቀፀለ።

“ከምትፈልጥዎ ድሕሪ ምፍሻል ራብዓይን ሓምሻይን ወራር ደርጊ ሻድሻይ ወራር ንምጅማር ምድላዋቱ ወዲኡ ናብ ሓራ ባይታና ንክንቀሳቀስ ኣብ ከተማታት ትግራይ ሰራዊቱ እናተኣኻኸበ እዩ። ኣብ ዓዲ ኣቡንን ሰለኽለኻን ብፍሉይ ዝሰልጠነ ተራራ ዝበሃል ሰራዊት ኣኻኺቡ ብተዋጋእቲ ሄለኮፕተራት ዝተሰነየ ወራር ክገብር እዩ ዝሓስብ ዘሎ። ንሕና ግና ብመደብ ፀላኢ ኣይንግዛእን። ቅድሚ ወራር ምጅማሩ ናብ ዘለዎ እናኸድና ነዚ ንወራር ዝዳሎ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ዝጥዕመና ቦታን ግዜን እናቆርመምና ክንጅፍዖ ኢና” ምስ በለ ተጋዳላይ ብጣቕዒትን ናይ ታሕጓስ ድምፅን ተቐበሎ። እታ ጣቕዒት ካብ ሰንጭሮ ናብ ስንጭሮ እናጋውሐ ንቁርብ ደቓይቕ ነቲ ከባቢ በሓቶ።

ክንዲ ሽሕ ንኹሉ ተጋዳላይ ብምሉእ ፍሽኽታ እናረኣየ ዘረብኡ ክቕፅል ጎረርኡ ምስ ፀረገ፤ “በዚ መሰረት ድማ ታክታትን ከበድቲ ብረታትን ኣምሪሑ ካብ ዓዲ ግራት ተበጊሱ ንሰለኽለኻ ዝሓልፍ ሰራዊት ኣሎ። ነዚ ሰራዊት እዚ ኣብ ዝጥዕም ቦታ ኣድቢና ክንዘብጦ ኢና ዝጥዕመና ቦታ ድማ ጎልጎል ምፍላሕ ኩመላይን ፅርግያ እንዳባብሩኽን እዩ። ካብኡ ንዝሃድም ኣብ ጎቦ ኩትር ኣድብያ እትፀንሕ ሓይሊ እውን ክትህልወና እያ። ብመሰረት እዚ ንምፍሻል ሻድሻይ ወራር ሓደ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና” ኢሉ ምስተዛረበ አንደገና ድሙቕ ጣቕዒት ኣስምዐ። እቲ ጎቦ እውን ነቲ ደምፂ ጣቕዒት ተቐቢሉ ኣጋውሖ።

ስዓት ትሽዓተ ምስ ኮነ በብውዳበና ኣብ ኣርባዕተ ጉጅለ ተሰሪዕና ዓቃብ ሰዓት ንድሕሪት ገዲፍና ንቕድሚት ጉዕዞ ጀመርና። እታ ቀዳመይቲ ጉጅለ ናብ ጎቦ ኩትር ካልኣይቲ ጉጅለ ናብ ጎቦ ኣምቡዕ፣ ሳልሰይቲ ጉጅለ ናብ ጎልጐል ምፍላሕ ኩመለይ፣ እታ ኣነ ምስ በዓል ፀጋይ ሳግላ ጀማል ደፍተራ፣ ሓረጎት ፍልሖ፣ ፅጋብ ፋፃይት፣ ምኡዝ ሸራሮን ካልኦት ብፆትን ዘነበርኩላ ጉጅለ ድማ ክንዲ ሽሕ እናመርሓና ናብ ፅርግያ እንዳባ ብሩኽ ኣምራሕና።

ኣጋግዘ ምስ ኮነ ኣብቲ በሪኽ ቦታ ኮይንና ፅርግያ እንዳባ ብሩኽ ኣቋመተና። ኣብታ ቅፅበት፣ “ገዛና” በለ ፀጋይ ሳግላ ፍሉይ ተምሳጥ ብዘለዎ ቅላፀ ልሳን። ኣብ ጥቓይ ስለዝነበረ ገፀይ መሊሰ ርኣኽዎ። ኣብቲ ወሰን ፅርግያ ሕልፍ ሕልፍ ኢለን ናብ ዝረኣያ ገዛውቲ እናቋመተ ብምሉእ ቀልቡን ወኒኡን መስርዑ ሓልዩ ጉዕዝኡ እንትቕፅል።

“ኣብዚ ድዩ ዘለኻ ሳግላ?” በለቶ ፅጋብ ቅድሚ ቅድሚኡ ተሰሪዓ ስለዝነበረት ገፃ መሊሳ ናበኡ እናጠመተት።

“እወ ኣብዚ እዩ” በላ ፀጋይ ነቲ ከባቢ እንትርኢ ፍሽኽ እናበለ። ስድራኻ ኣብዚ ኣለዉ? ኣስዒባ ሓተተቶ ፅጋብ። “እንድዒ ድኣ ብድሕረይ እምበር ኣቦይ፣ እነይ፣ መርዓተይ፣ ወደይ፣ ክልተ ኣናእሽቱ ኣሓተይ ኣብዚ ገዲፈዮም እየ ተጋዲለ” በላ ፀጋይ። “እሞ ዘይትረኽቦም?” ኢላ ዘረባ ወሰኸትሉ ፅጋብ ህውኽ ኢላ “ናብ ውግእ መፂአናስ ክረኽቦም?” በላ ፀጋይ ሓውሲ ዝተገረመ ምዃኑ ብዘመልክት ኣዘራርባ።

“እንታይ ኣለዎ እዩ” ወሰኸት ፀጋብ። “ክሊ ዋእ… ኣይጥዕሙን። ድሕሪ ውግእ እንተዝኾን ነይሩ ምረኸብክዎም ሕዚ ግና ኣይፅቡቕን” በለ ፀጋይ።

ዘረባ እንድሕር ጀሚራ ቀልጢፋ ዘይትበትኽ ፅጋብ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናሓተቶ፣ ፀጋይ እውን እናመለሰላ ዝተወሰነ ርሕቐት ምስተጉዓዝና “ዘረባ ግደፊ ፅጋብ” በለ ክንዲ ሽሕ። ፅጋብ ዘረባ ጥዒምዋ መስርዕ ቆሪፃ ምስ ረኣየ።

“ኮይስ” ኢላ ዘብዘብ እናበለት መስርዓ ለቆመት። መሬት ክሳብ ዘፅለግልግ ፅርግያ ክንቆርፅ ስለዘይነበረና ነቲ ንወጋሕታኡ ድብያ እንገብረሉ ቦታ እናማዕደና ኣብ ቅርንብ ፅርግያ እንዳባ ብሩኽ ኣምሰና። ፀሓይ ክትዓርብ ምስተቓረበት ኣነን ጀማልን መሪሕና ከይድና ብረይን እንተኸለሉ። ኣርፒጂ እነፃውደሉ። ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ዝምዝግበሉ ፅኑዕ መዝገብ ከንመርፅ ካብቲ ብፆት ዘለዉዎ ቦታ ርሒቕና ናብ ፅርግያ ክንበፅሕ ሓፂር ርሕቐት ምስተረፈና ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዉዎ “ቃኚ” ዝተብሃለ ጉጅለ ነጭለባሽ ካብ ውቕሮ ማራይ ተበጊሱ ብፅርግያ ፅርግያ ገይሩ ናብቲ ዝነበርናዮ ከባቢ ክመፅእ ሪኢናዮ። ንሱ ግና ኣይርኣየናን። ኣብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ኮይንና ክንፅበዮ ኣይንኽእልን። ንድሕሪት እንተተመለስና እውን ክሪአና እዩ። ኣብ ዘለናዮ ኣድቢና ፀኒሕና ምንጥል ምንጥል ክነብሎም ምቐለለና ንወጋሕትኡ ዝሓዝናዮ ሰፊሕ ናይ ደቢያ ወፍሪ ግን ክፈሽለና እዩ። እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ክውል ኢልና ክነሕልፎም እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ከባቢ ሰጣሕ ጎልጎል ስለዝኾነ መኸወሊ የብሉን። “እንታይ ይሓይሽ” በልክዎ ናብ ጀማል ገፀይ መሊሰ።

“ኣፀጋሚ እዩ እንተተኻኢሉ ግን ናብቲ ማዕዶ ንሰገር በለኒ” ካብቲ ዝነበርናዮ ኣብ ኣስታት ናይ 100 ሜተሮ ርሕቐት ዝነበራ ዝተፈናተታ ገዛውቲ እናሓበረኒ። ብኻሊእ ገፅ ድማ ኣብ ሰገር ፅርግያ ብኣድገ በቕሊ ሸቐጥ ዝፀዓኑ ሸቃጦ ክመፁ ይረኣዩ። ትኹረት እቲ ቃኚ ዝተብሃለ ጉጅለ እውን ኣብኣቶም እዩ ነይሩ። ኣብ መእተውን መውፅእን መብዛሕተን ዓበይትን ኣናእሽትን ከተማታት ከምዝረአ ሓንሳእ ሓንሳእ “ቃኚ” ካልእ ግዜ ደማ “ዓፋኝ” ብዝብል መፀውዒ ንሓለዋ ኮይኮነ ንሰርቂ ዝዋፈሩ ጉጅለታት ምዃኖም ስለዝፈልጥና ብስራሕቶም ዘይተገረምና እታ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ናብተን ዝተፈናተታ ገዛውቲ ተፀጋዕና።

ኣብቲ ከባቢ ሰብ ስለዘይነበረ ተጋደልቲ ምዃነን ፈሊጡ ዝረኣየና ኣይነበረን። ኣብ ኣፍ ደገ እታ ዝተፀጋዕናላ ገዛ ኮፍ ኢሎም ጥሪቶም ዘማስዩ ሽማግለ ሰብኣይን እውን ኣይረኣዩናን። መጀመርያ ናብኡ እንተንፅጋዕ ብኣካይዳ ድሙ ሰላሕ እናበልና ኢና ቀሪብና እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ሓሳብ ተዋሒጦም ስለዝነበሩ ናባና ከይቀርቡ ኣብ ዝባኖም ኣብ ዝነበረ ነፀላ መንድቕ ተኸዊልና ኩነታት ክንዕዘብ ጀመርና።

ፀው ዝበለ ከባቢ እዩ። ብዙሕ ሰብ ኣይረኣይን ካብ ርሑቕ ይኹን ካብ ቀረባ ኣብ ማሕረስ ዝወዓሉ ሓረስቶተ ዕርፍን ነዊትን ተሰኪሞም ኣብዑሮም እናኾብኮቡ ነናብ ገዝኦም ከምርሑ ይረኣዩ። እቲ ጉጅለ ቃኚ አውን ነቶም ሸቃጦ ጎራጉሩ ዝምንጠል መንጢሉ ናብታ ዝመፀላ ክምለስ ይረአ። ኣብ ዝተወሰነ ርሕቐት ኮይኖም ኩነታት ክከታተሉ ዝፀንሑ ብፆት ድማ ናብ ፅርግያ ክወርዱ ይረአ።

ኣነን ጀማልን ብዘይ ድምፂ ኩነታት ክንዕዘብ ምስ ፀናሕና እቶም ኣብ ጠቓና ዝነበሩ ሽማግለ “ንሳቶም እዮም፣ አረ ‘ወ ንሳቶም እዮም” ዝብል ድምፂ ምስ ኣስምዑ ብርኮም ተሞርኩሶም ካብቲ ኮፍ ዝበልሉ እምኒ ብህድኣት ተላዒሎም ናብቱ ብፆት ዝመፅሉ ኣንፈት ብትኹረት እናጠመቱ ምስ ፀንሑ “ተበርህ… ተበርህ” ኢሎም ብዓውታ ኣድመፁ። ቀይሕ ዝምድሩ ፃዕዳ ነጠብጣብ ዘለዎ ርስሕ ዝበለ ጀለብያ ዝተኸድነት ንእሽተይ ሰበይቲ ወዲ ሰለስተ ዓመት ዝኸውን ኣብ መምበስብስቱ ቁንጭቁንጮ ዘለዎ ጥብቆ ዝተኸድነ ቆልዓ ኣምሪሓ ቅልቅል በለት። ንሳ እውን ንዓና ኣይረኣየትናን።      


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010