እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840716
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1741
2770
29976
4800954
72977
108196
4840716

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:13

ልምዓት መስኖ ልዕሊ ፍርቂ መንገዲ ምዕፃፍ መፍረያይነት!!

here we go
selam new

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጥሙር ትልሚ በጀት ዓመት 2010 ዓ/ም ከምዘነፀሮ ኢኮኖሚ ክልልና ብዓመት ብመሰረታዊ መማረፂ /Lower scenario/ 11 ሚኢታዊ ማእኸላይ ዕብየት፣ ብዝለዓለ መማረፂ /Higher scenario/ 13 ሚኢታዊ ብምዕባይ ካብዚ ዕብየት እዚ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ህዝብና ክልዕልን መጠን ድኽነት ብፍርቂ ክቕንስን /ናብ ትሕቲ 18 ሚኢታዊ ክወርድ/ ብምግባር ራእይ ክልልና ናይ ምዕዋት ዕላማ ሓንፂፁ ኣሎ። እዚ ድማ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብዝተኻየደ ሓምሻይ ዘበን ታሽዓይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ቀሪቡ ፀዲቑ እዩ።

እዚ ትልሚ እዚ ብኣውራኡ ማእኸል ገይሩ ዝተበገሰሉ ዕላማ፣ ኢኮኖሚና መሓውራዊ ለውጢ ኣብ ሕርሻ ከምፅእ ብምግባር ኣብ ኢንዱስትሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ስሉጥ ዕብየት ምርግጋፅ እዩ። ዘፈር ሕርሻ ፍልፍል መሓውራዊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ክኸውን ምግባር ዝከኣል ድማ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዝወፍር ኩለመዳይ ልምዓታዊ ሰራዊት ብምህናፅ መፍረያይነት እንትዓብን ኣብ ዕዳጋ ተኮር ፍርያታት ትኹረት ተገይሩ ብዝለዓለ ደረጃ እንትስራሕን ብምዃኑ ኣብ ፅርየትን መፍረያይነትን ዝተመስረተ ናይ ምውድዳር ዓቕምና ዝላ ብምርግጋፅ ብመዳይ ሕርሻ ዝተትሓዙ ሸቶታት ንምዕዋት ብልዑል ወነ እንረባረበሉ ዓመት ክኸውን እዩ። ሓደ ናይ ርብርብና ማእኸል ክኸውን ተተሊሙ ዘሎን ሕዚ ናብ ተግባር ምዕራፍ እንግስግሰሉ ዘለናን መደብ ድማ ልምዓት መስኖ ምዃኑ ይፍለጥ።

ስራሕቲ መስኖ ኣብ ኩለመዳይ ንትግራይ ብዓይነቱ ናብ ዝለዓለ ምዕራፍ ስግግር ከምፅእ እዩ ተባሂሉ በብዓመቱ ዝሕንፀፅ መደብ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣፈፃፅማኡ ግና ክፍተታት ከምዘለውዎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትና እናገምገምናዮ ዝመፃእና ጉዳይ እዩ። እዚ እውን ኩሉ ሓረስታይ ኣማራፂታት ማይ ፀኒቂቑ ተጠቒሙ ካብ መስኖ ክርከብ ዝግብኦ ምህርቲ ብበዝሕን ፅርየትን ኣብ ምፍራይ ኮነ ብኣተኻኽባ ምህርትን ምትእስሳር ዕዳጋን ብዙሕ ክፍተት ዘለዎ እዩ። እዚ ክፍተት ዝወለዶ ድማ ብዋናነት ኣብ ኣመራርሓናን ክኢላታትናን ዘሎ ናይ ቁርፀኝነትን ክእለትን ፀገም እንትኾን ሓረስታይና እውን እንተኾነ ነቲ መደብ ከም ናይ ዓመት ስራሕ ቆፂሩ ነታ ዝርካባ መማረፂት ማይ ብምጥቃም ብዘድሊ ቴክኖሎጂታትን እታወታትን ኣደጊፉ ዘይምእታዉ ነቲ ዓብይ ፀጋ ኣብ ምብኻን ናይ ባዕሉ ተራ ኣለዎ።

መንግስቲ ክልል ትግራይ ካብዚ ብምብጋስ ኣብዚ ዓመት ብብርኪ ክልል ኣብነታዊ ማእኸላት ልምዓት መስኖ ብምፍጣርን ላዕለዎት መለክዒ ፀፍሒ ልምዓት መስኖ መሰረት ዝገበረ ሞዴል ስራሕቲ መስኖ ብምግፋሕን ልምዓት መስኖ ክልልና ʽትራንስፎርምʼ ንምግባር ዓሊሙ ከም መበገሲ ኣብ ክልተ ወረዳታት ትግራይ /ራያ ዓዘቦን ክልተ ኣውላዕሎን/ ኣብ ዝተሓረዩ መፋስስት ክትግበር ወሲኑ ኣሎ። እዞም ማእኸላት፣ ሳይንሳዊ መለክዕታት ዘማልአ ከይዲ ልምዓት መስኖ ብምግፋሕ መፍረይነት ሓረስታይናን ክልልናን ንምዕባይ ዘኽእሉ  ኮይኖም ማእቀፍ እዚ መደብ ካብ ዝኾኑ እታወታት ድማ ምሩፅ ዘርኢ፣ እኹልን ዘመናውን ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት ማይ፣ ብሳይንሳዊ መቀዐኒ /ስታንዳርድ/ ዝተነፀረ ባህላውን ዘመናውን ድኹዒ፣ ዝተፀንዐ ኣስተትያ ማይ ወዘተ ይርከብዎም።

እዞም ማእኸላት እዚኦም ሞዴል ልምዓት መስኖ ካብ መላእ ትግራይ ዝተውፃፅኡ ሓረስቶትን ክኢላታትን ብተግባር ዝተደገፈ ተሞክሮን ሓፂር ስልጠናታትን ዝወስድሎም እንትኾኑ ነዚ ከይዲ ናብ መላእ ትግራይ ብምስፋሕ ልምዓት መስኖ ክልልና ናብ ዝተመጣጠነ ብርኪ ኣፈፃፅማን ዕብየትን ንምምፃእ ተተሊሙ ከምዘሎ እዩ ቢሮ ልምዓት ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ዘሎ።

እዚ ኮይኑ፣ ክሳብ ሕዚ  ከም ክልል ኣብ ልምዓት መስኖ በብዓመቱ ዝሳለጥ ዘሎ መደብ መነባብሮ ሓረስታይ ህዝብና ኣብ ምልዋጥን ክልላዊ ማእቶትና ኣብ ምምዕባልን ዓብይ ኣስተዋፅኦ እናበርከተ ምምፅኡ ኣይስሓትን። እዚ መደብ እዚ ነቲ ካልአዋይ ምዕራፍ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ዝተቐመጠ ሸቶ ንምብፃሕ ብዋናነት ናይቲ ሓረስታይ ዓቕምን ጉልበትን መሰረት ገይሩ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ሰፊሕ ቁፅሪ ዘለዎ ሓረስታይ ህዝብና ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ክልልና ብምስታፍ ተጠቃሚ እናገበረ ይርከብ።

በዚ መዳይ ናይ 2009 ዓ/ም ኣፈፃፅማ እንተወሲድና ብመስኖ ንምልማዕ ተታሒዙ ካብዝነበረ 340,949 ሄክታር መሬት 258,330 /76 ሚኢታዊ/ ለሚዑ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ካብዝለምዐ ብካልኣይ ዙር ዳግም ዝለምዐ ድማ 52,958 /83 ሚኢታዊ/ ሄክታር እንትኸውን ብድምር 117,941 ደቂ ኣንስትዮ /23 ሚኢታዊ/ ዝርከበኦም 591,897 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም። እዚ ዘርእየና ሓቂ እንተሃለወ ከም  ክልል ክለምዕ ዝግበኦ ስፍሓት መሬትን ክጥቀም ዝግብኦ ህዝብን በቲ ዝድለ ደረጃ እንተዘይበፃሕናዮ እኳ እዚ መደብ እዚ ግና መፍረይነት ኣብ ምውሳኽ ክንደየናይ ኣገዳሲ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎ ክረጋግፅ ዝኽእል እዩ።

ካብዚ ብምብጋስ ኣብዚ ዓመት ከም ክልል ሒዝናዮ ዘለና ሸቶ መደብ ልምዓት መስኖ ኣብ ትልምናን ኣፈፃፅማናን ንዝራኣዩ ጉድለታት ብምፍታሽ፣ ብዋናነት ድማ ኣብ ኣረኣእያን ክእለትን ዘለውና ማሕንቖ ዝፈትሕ ምሉእ ቅድመ ምድላው ብምግባር ክልላዊ ሸቶ መፍረይነት ዘዐውት ናይ ተግባር ኣፈፃፅማ ክህልወና ትፅቢት ይግበር። ኣብ ዓመታት ትልሚ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተሓቢሩ ከምዘሎ ሎምዘበን ብመስኖ ዝለምዕ መሬት ናብ 416,140 ሄክታር ንምዕባይ ሸቶ ዝተትሓዘ እንትኸውን ካፍቲ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዝለምዐ 25 ሚኢታዊ ወይ ድማ 72,532 ሄክታር መሬት ደጊምካ ንምልማዕ ብስፍሓት ክስራሕ እዩ። ብክልቲኡ ዙር ብድምር 634,181 ሓረስቶት /ፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ/ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም።

ከምቲ ዝፍለጥ እዚ መደብ እዚ ብዋናነት ብጉልበት ሓረስታይና ዝፍፀም እንተኾነ እኳ  ኣብ መፍረይነትና ብዘለዎ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ብህንፀት መሰረተ ልምዓት መስኖ ክድገፍ ግድነት ይኸውን። ነዚ እውን ኣብዚ ዓመት ብብርኪ ክልል 7,500 ሄክታር ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኩታ ገጠም ልምዓት ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ስትራክቸራት መስኖ መፅናዕቶምን ዲዛይኖምን ምሉእ ብምሉእ ብምጥቕላል ናብ ተግባር ንምስግጋር እንትትለም፣ ስራሕቲ መስኖ ንምስፋሕ ዝሕግዙ ብስሩዕን ብሓጋዚን መስኖ ከባቢ 420 ሽሕ ሄክታር መሬት ዘልምዕ ዓቕሚ ንምፍጣር እዩ ምድላው ተገይሩ ዘሎ። ብዘይካ እዚ ብውልቀ ሓረስታይ ዝካየዱ ኣማራፅታት ማይ ናይ ምውናን ሸቶ ኣብዝሓለፈ  በጀት ዓመት 732,892 /77 ነጥቢ 05 ሚኢታዊ/ ዝነበረ ምውናን ሓደ ኣማራፂ ማይ ናብ 90 ሚኢታዊ ምዕባይ፣ ብተወሳኺ ክልተን ልዕሊኡን ኣማራፅታት ባንኪ ማይ ድማ ካብ 35 ሚኢታዊ ናብ 42 ሚኢታዊ ክብ ክብል ምግባር ዘኽእል ሸቶ ስለዝተትሓዘ እቲ መደብ ከም ክልል ዝተውሃቦ ጠመተ ክሳብ ክንደየናይ ዓብይ ምዃኑ የመላኽት።

ብሓፈሻ ልምዓት መስኖ ክልላዊ መፍረይነት ብምዕባይ ሸቶ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ንምዕዋት ንዝተትሓዘ ዕላማ ንምዕዋትን ናይ ሓረስታይ ህዝብና ተጠቃምነት ብዝለዓለ ደረጃ ንምርግጋፅን ልዕሊ ፍርቂ መንገዲ ዝወስድ ወሳኒ መደብ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ዕዳጋ ተኮር ፍርያት ብዓይነትን ፅርየትን ብምፍራይ ንዕብየት ኣግሮ ፕረሰስ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ መሰረት ዘንፅፍ ስለዝኾነ በብደረጃኡ እንርከብ ኣመራርሓን ክኢላታትን ብዝለዓለ ህልኽን ቁርፀኝነትን ክንኣትዎን ክነዐውቶን ዝግበአና ውራይ እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010