እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925745
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3150
2784
12648
4892207
68327
89679
4925745

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

መርኣያ ፅንዒ ህዝባዊ ሓላፍነት

here we go
selam new

ኣፈ - ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ ዓድዋ ኣይተ ኪዱ ተኽለማርያም

ክሳብ መዛዘሚ 2009 ዓ.ም ብተኸታታሊ ንሓሙሽተ ዓመት ብብርኪ ክልል ይኹን ወረዳ ብዝሰርሖም ስራሕቲ “ዝበለፀ” ተባሂሉ እናተሸለመ ዝመፅአ ቤት ዕዮ እዩ። ሽልማታቱ ድማ ሓደ ግዘ ኮምፒተር ምስ ፕሪንተሩ፣ ካልእ ግዘ ላፕቶፕ ኮምፒተር፣ ስዒቡ ኮምፒተር፣ ካብኡ ቀፂሉ ዲጂታል ካሜራ ከምኡ እውን ቴሌቭዥን ዝኣመሰሉ ነይሮም። ምሽጥር እቶም ሽልማታት ካብ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ዘሎ መሓውር ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣስጢሙ ብምሓዝ፣ ንዝተውሃቦ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት ቅድመ ግንባር ኮይኑ ብምስርሑ እንትኸውን እዚ ቤት ዕዮ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ወረዳ ገፀር ዓድዋ እዩ። እዚ ብርኪ ሞዴልነቱ ከም ባህሉ ብምግባር ዝቕፅል ዘሎ ቤት ምኽሪ ናይቲ ክሳብ ሕዚ ዝተጓዓዘሉ መንገዲ፣ ኣካይድኡን ኣብ 2010 ዓ.ም ዝሓዞም ስራሕቲ ይኹን ዛጊድ ዘለዎ ኣፈፃፅማ እንታይ ከም ዝመስል ዳህሲስናዮ ኣለና።

ከምዝፍለጥ ስራሕን ሓላፍነትን መሰረት ብምግባር ሕገ መንግስታዊ መሓውር ዘለዎም ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ኣለዉ። ንሳቶም እውን መውፅኢ ሕጊ፣ ፈፃሚ ሕጊን ተርጓሚ ሕግን እዮም። ቤት ምኽሪ  መውፅኢ ሕጊ ኮይኑ በብብርኩ ዘሎ ሹመት መንግስትን ህዝብን ዝሓዘ ፈፃሚ ኣካል ድማ ፈፃሚ ሕጊ ይበሃል። ተርጓሚ ሕጊ ድማ ቤት ፍርዲ እዩ። ካብዞም መሓውራት ንቤት ምኽሪ መዚዝና እንትንርኢ ስልጣኑን ሓላፍነቱን ሕጊ ምውፃእ እንትኸውን ካብኡ ዝብገስ ሓላፍነት ምክትታልን ምቁፅፃርን እውን ኣለዎ። ነዚ ሓላፍነት ብዝግባእ ዝተገንዘበ ቤት ምኽሪ ወረዳ ገፀር ዓድዋ ነቲ ፈፃሚ መሓውር (ኣካል) ኣብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ኣቐዲሙ ክስራሕ ዝግብኦ ተግባር ይፍፅም። እዚ እንትገብር ዝለዓለ ኣፍልጦ ናይቲ ክስራሕ ዝተተለመ ስራሕ ብምሓዝ እዩ። ፍልጥኡ ድማ ካብ ትልሚ  ይጅምር። ትልሚ ናይቲ ቤት ምኽርን ፈፃሚ ኣካልን ቅድሚ በጀት ዓመት ምጅማሩ ይዳሎ፤ ብዕምቆት እውን ይርአ። ብድሕሪ እዚ ግቡእ ምይይጥ ከምኡ እውን ተሳትፎ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ተገይርሉ ይፀድቕ። ተሳትፎ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝዓረፈሉን ዘስርሕን ትልሚ ኣፅዲቕካ ቀፂሉ ዝመፅእ ስራሕ ናብ ተግባር ምዕራፍ ምእታው እዩ። በዚ መንገዲ ቀወምቲ ኮሚቴ ቤት ምኽሪ ካብ ምፅዳቕ ትልሚ ጀሚሮም ክሳብ ምዝዛም ስራሕቲ ተግባራዊ ምዕራፍ ሞተር እቲ ቤት ምኽሪ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ ገፀር ዓድዋ ኣይተ ኪዱ ተኽለማርያም ይገልፁ። ምኽንያቱ ቀወምቲ ኮሚቴ ቤት ምኽሪ ሕገ መንግስቲ ዝሃቦም ሓላፍነት ዝሓዙ ኣካላት እዮም።

ቀወምቲ ኮሚቴ ቤት ምኽሪ እቲ ወረዳ ዘካይድዎ ስርዓት ክትትልን ቁፅፅርን ብኣርባዕተ መንገዲ እዩ ዝፍፀም። እቲ ሓደ፣ ትልምን ፍፃመን ማእኸል ዝገበረ እንትኸውን ካልኣይ፣ ትልምን ፍፃመን መሰረት ገይርካ ምስቲ ፈፃሚ ኣካል ገፅ ንገፅ ብዝግበር ምይይጥን ዘተን እዩ። ሳልሳይ ኣገባብ፣ ብኣካል ናብ ጣብያታትን ኣብያተ ፅሕፈትን ብምውራድ ዳህሳስ ብምክያድ ዝግበር ክትትልን ቁፅፅርን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ምስ ሕብረተሰብ መድረኽ ብምፍጣር ሕብረተሰብ ዘለዎ ዕግበት ብምፍታሽ ክትትልን ቁፅፅርን ዝግበረሉ ኣገባብ ኣሎ እዩ። እቶም ስልትታት ንስራሕቲ ቤት ምኽሪ ካብ ምጥንኻር ሓሊፎም ኣፈፃፅማ መደባት ውፅኢታውነት ክህልዎም ዝገብሩ ዘለዉ እዮም።

ብብርኪ ወረዳ ዝካየዱ ሰለስተ ወርሓዊ ከምኡ እውን በብወርሑ ዝግበሩ ጉባኤታት ጣብያን ተሳትፎኦምን ወሲድካ እንትርአ መግለፂ ጥንካረ ቤት ምኽሪ ወረዳ ገፀር ዓድዋ ዝኾኑ ተግባራት ኣለዉ። ንኣብነት ብመንፅር ምልኣተ ጉባኤ ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ 99 ምኢታዊ ተሳትፎ ነይሩ። ብዘይካ ብወድዓዊ ኩነታትን ብምኽንያት መንግስታዊ ስራሕ ዓዲ ዝቐየሩን ካልእ ኣባል ቤት ምኽሪ ወረዳ ካብ ጉባኤ ኣይተርፍን። ከም ወረዳ ዘሎ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣብ ጉባኤ ዝሳተፍ ንምልኣተ ጉባኤ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መድረኽ ኣቲኻ ዝግበር ተሳትፎ፣ ብመዳይ ዝረኣየካ ሓሳብ ምግላፅ ከምኡ እውን ሕቶታት ሕብረተሰብ ምንፅብራቕ ዝሓሸ ልምድን ምንቅስቓስን ስለዘለዎ እዩ።

ኣብ መድረኻት ቤት ምኽሪ ብዘይድምፂ ዝሳተፉ ማሕበራት ሓፋሽ እውን በብእዋኑ 98 ምኢታዊ ይሳተፉ። እዞም ውክልና ዝተፈላለየ ክፋል ሕብረተሰብ  ዝሓዙ ኣካላት ዝርኣዮም ሓሳባት ነፃ ኮይኖም ኣብ ምግላፅን ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ምጥንኻርን ዓብይ ስራሕ ይፍፅሙ። ብፍላይ ኣፈፃፅማ መደባት ኣብያተ ምኽሪ ኣብ ምጥንኻር ሓገዝቲ እዮም። እቲ ቤት ምኽሪ ብግዲኡ ንምጥንኻር መሓውር ወረዳን ጣብያን ከምኡ እውን ንተሳትፎን ምልኣተ ጉባኤን ኣባላት ቤት ምኽሪ፣ ማሕበራት ሓፋሽ ዝህልዎም ግደ ክፍፅሙ ንምግባርን ካልኦት መደባትን ቤት ምኽሪ ብዝግባእ ይጥቀመሎም። መድረኻት ማሕበራት ሓፋሽ ብምድላው እውን ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ምይይጥን ይገብር። ካብኡ ሓሊፉ ንጡፍ ምንቅስቓስ ንዘለዎም ማሕበራት ሓፋሽ ኣፍልጦን ሽልማትን ክሳብ ምሃብ ከም ዝኸይድ እዮም እቶም ኣፈ ጉባኤ ዘረድኡ።

ምስዚ ተኣሳሲሩ ምስቲ በብብርኩ ዘሎ ፈፃሚ ኣካል እውን ሰስራሕኻ እናሰራሕኻ ተናቢብካ ኣብ ምኻድ ዘሎ ጥንካረ ንኻልእ ከባቢ መርኣያ እዩ። ብሓባር ኣብ ዝስራሕ ስራሕ ቤት ምኽርን ፈፃሚ ኣካልን ብሓባር ይሰርሑ። ንኣብነት ብኮማንድ ፖስት ኣብ ዝምርሑ መደባት፣ ኣብ ምፅዳቕ ትልሚ ሓበራዊ ስራሕ ቤት ምኽርን ፈፃሚ ኣካልን ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ ሃበንዮም ገብረኺዳን ገሊፆምልና። ብተመሳሳሊ ኣብ “ፎረም ኦዲት” ብዛዕባ በጀትን ምሕደርኡን ኣመሓዳሪ ወረዳ፣ ኣፈ ጉባኤን ፕረዚደንት (ቤት ፍርዲ)ን ብሓባር እናዘተዩ እዮም ዝመርሕዎ።ከምዚ ካብ ዝበሉ ሓበራዊ ስራሕቲ ወፃኢ ነብሲ ወከፍ ኣካል ብሕገ መንግስቲ ዝተውሃቦ ነናይ ባዕሉ ስራሕን ሓላፍነትን ሒዙ ይሰርሕን ይመርሕን። ብመሰረት እዚ ምትሕውዋስ ስራሕ ዝበሃል የለን።

ካብ ጥንካረታት ቤት ምኽሪ እዚ ወረዳ ተበጊስና ምስሊ ጣብያታት ክንርኢ ከለና እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ መግለፂ ሒዙ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ወረዳ 18 ጣብያ ኣለዋ። ካብኣተን ብናይ ቤት ምኽሪ መደባት ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2010 ዓ.ም ዝተገበረ ገምጋም ወሲድና ትሽዓተ ጣብያ ስርርዐን ቅድሚት ኮይኑ ኣርባዕተ ማእኸል፣ ሓሙሽተ ድማ ድሕሪት ዝተሰርዓ እየን። ምስ እዚ ኣዛሚድካ ዝርአ ርእሰን ዝኽኣላን ደገፍ ዘድልየንን ጣብያታት ተፈልየን ዝስራሕ ምዃኑ እዩ። ንኣብነት ከም ሰሎዳ፣ ገንደብታ፣ ታሕታይ ለጎምቲ፣ ደብረ ገነት፣ ወየንቲ ዝበላ 12 ጣብያ ዓርሰን ዝኽኣላ እየን። እዚ ማለት መደባተን ብዘይ ዝኾነ ደገፍ መሓውር ወረዳ ክፍፅማ ዝኽእላ ምዃነን እዩ ዘረድአና። ብኣንፃሩ ከም ማይ ጥዑም፣ ይሓን ሰላምን ዝኣመሰላ ሽዱሽተ ጣብያ ድማ ደገፍ ዘድልየን እየን። እቲ ኣብ መንጎ ጣብያታት ዘሎ ፍልልይ መበገሲኡ ብኣግባቡ ናይ ምምራሕን ዘይምምራሕን ምዃኑ እዮም እቶም ኣፈ ጉባኤ ዝገለፁልና።

ኣብ ቤት ምኽሪ ወረዳ ገፀር ዓድዋ ኣፈፃፅማ መደባት መሰረት ገይርካ ናይ ዝግበር ገምጋምን ስርርዕን ኣካል ዝኾነ በብብርኩ ዘሎ መሓውር ቤት ምኽሪ እውን ዘለዎ ቁመና እናገምገምካን እናሰራዕኻን እዩ ዝኽየድ። ንኣብነት ከም ወረዳ 630 ቀወምቲ ኮሚቴ ጣብያ ኣለዉ። እዚኣቶም ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2010 ዓ.ም ዝነበሮም ኣፈፃፅማ እንትርአ 353 ቅድሚት፣ 237 ማእኸል፣ 40 ድማ ድሕሪት እዮም። ኣብዚ እንግንዘቦ ጉዳይ እቲ ልዕሊ ፍርቂ ስርርዑ ቅድሚት ኮይኑ ቁፅሩ ቀሊል ዘይበሃል ኣብ ማእኸል ኣሎ። ምኽንያቱ ኣብ ጣብያ ዘሎ መሓውር ናብ ዝተመጣጠነ ብርኪ ኣብ ምምፃእ ገና ክንድቲ ዝድለ ዘይምዃኑ እዩ ተገምጊሙ። ከም ወረዳ ነዚ ብዝርዝር ድሕሪ ምፍላይ እቲ ኣብ ማእኸል ዘሎ ንቅድሚት፣ ኣብ ድሕሪት ዘሎ 40 ኣባል ቀዋሚ ኮሚቴ ጣብያ ድማ ናብቲ ቅድሚትን ማእኸልን ክመፅእ ዘኽእሉ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም።

ካብቲ ኣብ ጣብያታት ዘሎ ቀዋሚ ኮሚቴ ብተወሳኺ ከም ወረዳ ኣብ ትሕቲ ሓሙሽተ ቀወምቲ ኮሚቴ ተወዲቦም ዝሰርሑ 35 ኣባላት ድማ ኣለዉ። እዚኣቶም በብቀዋሚ ኮሚቴኦም ነኒዝጥምትወን ኣብያተ ዕዮ ዝገብርዎ ክትትልን ቁፅፅርን መሰረት ገይርካ ኣፈፃፅመኦም እንትርአ 12 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 23 ኣባላት ቅድሚት ዝተሰርዑ እዮም። ትሽዓተ ማእኸል እንትስርዑ ዝተረፉ ሰለስተ ድማ ድሕሪት ተሰሪዖም ኣለዉ። ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዑ ቀወምቲ ኮሚቴ ወረዳ ሓደ ጉዳይ ማሕበራዊ እንትኸውን ኣካቢት እቲ ቀዋሚ ኮሚቴ ወ/ሮ ኣዜብ ገሰሰው፣ ኣብ ትሕቲ እቲ ቀዋሚ ኮሚቴ ካብ ዘለዉ ኣባላት እቶም ኣርባዕተ ቅድሚት ኮይኖም ሰለስተ ማእኸል ዝተሰርዑ ምዃኖም ይገልፃ። ድሕሪት ዝተሰርዐ ግን የለን። ስለዚ ቀወምቲ ኮሚቴ፣ ሞተር ቤት ምኽሪ ኮይኖም ንክቕፅሉ ዝተጠናኸረ ገምጋምን ስርርዕን እናገበርካ እዩ ዝኽየድ። ከም ውፅኢቱ እውን ብኣብዝሓ መግለፂ ሞተራት እናኾኑ ዝተውሃቦም ሓላፍነት ኣብ ምፍፃም ይርከቡ።

እቲ በብብርኩ ዘሎ ኣባል ቤት ምኽሪ እውን ቅድመ ግንባር ኮይኑ መደባቱ እናፈፀመ ውክልንኡ ብተግባር ዘረጋግፅ እዩ ንምባል ዘድፍር ጭብጢ ምቕራብ ይከኣል። ንተግባራዊ ስራሕቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ መርኣይታት ተገይሮም ካብ ዝውሰዱ እቲ ዝዓበየ ውክልና ህዝቢ ምርግጋፅ ኮይኑ ብውልቀ ስራሕኻ መርኣያነት ቴክኖሎጂ ምጥላብ፣ ልቓሕ ምምላስ፣ ምዕቛር ገንዘብ፣ ኣብ መድሕን ጥዕና ምስታፍ ዝኣመሰሉ ይዕቀን። ንኣብነት ነባሪ ጣብያ ገንደብታን ኣባል ቤት ምኽሪ ወረዳን ዝኾኑ ኣይተ ገብረሩፋኤል ገብረሚካኤል፣ ማይ ብቐረባ ካብ ዘይርከበሉ ቦታ ብክልተ ሞተራት ማይ እናቀባበሉ መስኖ ብምልማዕ ዝጥቀሙ ሞዴል ኣባል ቤት ምኽሪ እዮም። ብውፅኢት ስርሖም መነባብሮኦም ለዊጦም ኣብ ከተማ ገንደብታ ገዛ ዝሰርሑ ኮይኖም ናይ ስራሕ መኪና እውን ገዚኦም ኣለዉ።

ከምዚ ዝበሉ መርአይታት እናወሰድካ ኣፈ ጉባኤታት ጣብያ ዝተውሃቦም ሓላፍነትን ኣፈፃፅመኦምን እንታይ ከም ዝመስል ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ። ካብዚ ተበጊስና ሓላፍነት ህዝቢ ሒዞም ዝሰርሑ 36 ኣፈ ጉባኤ ጣብያ ስርርዕ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2010 ዓ.ም እንትርአ 23 ቅድሚት፣ ትሽዓተ ማአኸል ኣርባዕተ ድማ ድሕሪት እዩ። ማእኸል ነጥቢ እቲ ስርርዕ ህንፀት ኣተሓሳስባ ኮይኑ ኣብ ቤት ምኽሪ ወረዳ ዓድዋ፣ “ዝተለወጠ ኣተሓሳስባ እዩ ለውጢ ዘምፅእ” ዝብል መሪሕ ሓሳብ ተታሒዙ ብዝስራሕ ስራሕ ለውጢ ዘምፅኡ እቶም ዝበዝሑ ክኾኑ ክኢሎም ኣለዉ። ነዚ ሓገዝቲ ዝኾኑ ኣብ ከይዲ ምድላው ምዕራፍን ተግባራዊ ምንቅስቓን ዝርከቡ ብሉፃት ተመኩሮታት ብዝግባእ እናተወደቡ “ናይ መን ይበልፅ? ብምንታይ?” እናተብሃለ ክሰፍሑ ይግበሩ። ብሉፅ ተመኩሮ ብዓይኒ ትካላዊ ኣሰራርሓ፣ ውፍይነት፣ ደገፍን ክትትልን ከምኡ እውን ዝመፅእ ውፅኢት ይውሰድ። ዝሓሸ ውፅኢት ተሓርዩ ነብሲ ወከፍ ኣባል ቤት ምኽሪ ክመሃሃረሉ ይግበር።

ኣብ ቤት ምኽሪ ወረዳ ዓድዋ እንረኽቦ ካልእ መግለፂ ጥንካረ ድማ ብዛዕባ ምርግጋፅ ተሓታትነትን ውፅኢቱን ዝምልከት እዩ። ንኣብነት ስልጣኖም ብዘይኣግባብ ዝጥቀሙ ከምኡ እውን ኣብ ምምሕዳርን ዳይነትን መሬት ኣድልዎ ዝነበሮም ኣካላት ኣመራርሓ ኣርባዕተ ጣብያ እቲ ቤት ምኽሪ ብዳህሳስ ኣረጋጊፁዎም እዩ። ነቲ ከምዚ ዝበለ ጉድለት፣ ህዝብን ፈፃሚ ኣካል ወረዳን ብሓባር ኮይኖም መስተኻኸሊ ሓሳብ ክወስዱ ቤት ምኽሪ ብኣፅንኦት ርእዩዎ። ሰፋሕቲ መድርኻት ህዝቢ ተኸፊቶም፤ ኣብ ጣብያታት ወዲ ቀሺ፣ እንዳባገሪማ፣ ላዕላይ ለጎምቲ ከምኡ እውን ወየንቲ ኣብ መፈለምታ 2010 ዓ/ም ዓሚዩቕ ስራሕቲ ፅርየት ተኻይዱ። ንልምዓት ዝዘርጉን ሰናይ ምምሕዳር ንምዕሳል ዘዕንቅፉን ኣካላት ኣመራርሓ ንምስትኽኻል ውዳበታት ማእኸል ብምግባር ተሰሪሑ። ጉድለት ዝነበሮም ካብ ሓላፍነቶም ክወርዱ ተገይሩ። እዚ እንትግበር ኮማንድ ፖስት እቲ ወረዳ እውን ዝለዓለ ስራሕ ሰሪሑ እዩ።

ብኣጠቓላሊ ቤት ምኽሪ ወረዳ ገፀር ዓድዋ ሕገ መንግስታዊ ልኡኹ ኣፅኒዑ ህዝባዊ ሓላፍነቱ ኣብ ምፍፃም ዘርእዮ ኣብነታዊ ምንቅስቓስ ነቶም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ መርአይ ነጥብታት መሰረት ገይርካ ብዙሕ ክሰፍሕ ዝግብኦ ተመኩሮ ከም ዘሎ ምውሳድ ይክኣል። እዚ ኮይኑ  ብቐፃሊ ትኹረት ዝሓቱ ስራሕቲ ድማ ኣለዉ። ንኣብነት ዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት ማይ ምሉእ ህንፀት ኣካይድካ ናብ ተጠቃምነት ኣብ ምስግጋር ጉድለት ዘለወን ጣብያታት ኣለዋ። በዚ ካብ ዝግለፃ ጣብያታት ገንደብታን ይሓን እየን። ኣብ ጣብያ ወየንቲ እውን ንመስኖ ዝተሰርሐ “ዳይቨርሽን” ዘዝሩቕ ምስቲ ምዃኑ ክሳብ ሕዚ ናብ ልምዓት ኣብ ምእታው ምጉታት ኣለዎ። ስለዚ ከም ወረዳ ነቶም ክሳብ ሕዚ ተወጊኖም ዘለዉ ፅቡቓት ስራሕቲ ቤት ምኽሪ እናዓቀብካን እናስፋሕኻን ንዝተነፀሩ ጉድለታት መፍትሒ እናቕመጥካ ምኻድ የድሊ። እንተ እቲ ቤት ምኽሪ ዘለዎ ቁመናን ኣጠቓላሊ ምንቅስቓሳቱን “ሞዴልነቱ ዘይሰድድ ሞዴል” ዘብል ስራሕ ስለዝኾነ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዝግብኦ እዩ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010