እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1289
3787
17868
5145598
94563
128136
5190505

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:19

ብህይወት ሰብ ቁማር ምፅዋት?!

here we go
selam new

4ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ሕታም ፣ ተኸሳሲ ግርማይ ካሕሳይ ኪሮስ ብዝተዋፈረሉ ዘይሕጋዊ ተግባር ኩብለላ ሰባት ብርክት ዝበለ ገንዘብ ይቕበል ከም ዝነበረ ምእማኑ ርእይና። እቲ ልሙድ መንገዲ ምትላል ሒዙ ነቲ ገንዘብ ናብ ሕጋዊ ደላሎ ከም

ልዕልነት ሕጊ ኣብ ጥፍኣተኛ

ዝለኣኸ ሕጋዊ ቅብሊት ኣለኒ ምባሉ ኣብ ሕሉፍ ሕታም ጋዜጣና ዝዳህሰስናዮ ትሕዝቶ እዩ። ናይቲ ዝሓለፈ ትሕዝቶ መቐፀልታን መዛዘሚ ክፋልን ድማ ከም ዝስዕብ ተዋዲዱ ቀሪቡ ኣሎ።

በቲ ሐዚ ዘሎ መቕፅዒ ሕጊ ገበን ሃገርና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝግበር ዝውውር ሰባት ‘ገበን‘ ምዃኑ ካብ ዓንቀፅ 596 ክሳብ 598/1997 ዓ/ም ብግልፂ ኣስፊርዎ ይርከብ። ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ኣገዲዱ እንተሒዝዎ፣ ንኻልእ ኣተሓላሊፉ እንተሂቡዎ ወይ ድማ ብመትሓጃነት እንተኣትሒዝዎን ብዝኾነ መልክዑ እንተነጊድሉን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ብዘይ ኣግባብ እንተኣሰሪሕዎን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ክሳብ 20 ዓመት ብዝበፅሕ ፅኑዕ ማእሰርቲ የቕፅዕ። ኣብ ርእሲ እዚ ቕፅዓት እውን ክሳብ 50 ሽሕ ብር ዝበፅሕ ቅፅዓት ከም ዝቕፃዕ ዓንቀፅ 596/97 ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ ይድንግግ። እቲ ዝተፈፀመ ገበን ኣብ ደቂ ኣነስትዮ፣ ህፃናትን ፀገም ጥዕና ኣእምሮን ዘለዎም ሰባት እንተኾይኑ ድማ ነቲ ገበነኛ ዝወሃብ ቕፅዓት ክኸብድ ከም ዝኽእል እቲ መቕፅዒ ሕጊ ገበን ይገልፅ። እዚ እውን ካብ 10 ክሳብ 20 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርትን ክሳብ 50 ሽሕ ብር ገንዘባዊ ቅፅዓትን ከም ዝበፅሕ ካብ ዓንቀፅ 597 ክሳብ 598 ተቐሚጡ ይርከብ።

ተኸሳሲ ግርማይ ካሕሳይ እውን እዞም ኣብ ሕገ-መንግስቲ ሃገርና ዝሰፈሩ ዓንቀፃት ጢሒሱ “ደርሆስያ ብኣሙዑት ደቃ ትፃወት” ከም ዝበሃል ንኣሕዋቱን ደቂ ሃገሩን ዝኾኑ መናእሰይ ዘሎን ዘየለን ነጋሪት ምድንጋር  እናዘበጠ ጅቡኡ እናሕበጠ ፀኒሑ እዩ። እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ድማ ሓንቲ ሃገር ንዘላቒ ዕቤታ ምሉእ ዓቕሞም ከዕርፉላ እትፅበዮም መፍረይትን ምሁራትን ሓይሊታት መናእሰይ ናብ ስደት ንኽውሕዙ ዘደፋፍእ ህይወቶም ማይ ንማይ ከትርፍ ዝገብር ተግባር እዩ። ይኹን እምበር ሕግን ደንብን ኣብ ዝኽበረላ ሃገር  ገበን ሰሪሕኻ ካብ ሕጊ ምምላጥ ዘይከኣል ምዃኑ ብተግባር እናተረጋገፀ ይርከብ።

ተኸሳሲ፣ መናእሰይ ኣታሊልካ ናብ ዘይፈልጥዎ ቦታ ወሲድካ ንኻሊእ ተግባር ገበን ኣሕሊፍካ ብምሃብን ካብ ወለዲ ገንዘብ ምቕባልን ከይዲ ርኡይ ተዋሳኣይ እናሃለወ “ቡኻርያስ ፃድቕ ክትመስል ፍረ-ዘዋውዕ ትኣስር” ከም ዝበሃል ንህዝብን ፖሊስን ከታልል ፈቲኑ ስለ ዘይኮነሉ ኣብ መንገዲ ጌጋ ምህላው ኣፀቢቑ ፈሊጡ እዩ። ብዓይኒ ህዝብን ፖሊስን ተኣሊሹ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ድማ ዘድሊ ምፅራይ ምርመራ ተገይሩሉ እዩ። ናይዚ መግለፂ ካብ ወለዶም ብዘይብላዕ ሕምባሻ ኣታሊሉ ዝለኣኾም መናእሰይ ወረዳ እንደርታ ገ/መድህን ገ/ፃድቃን፣ ወ/ሮ ፀጋ ብርሃን ኣብርሃ፣ ሃይለ ሰለሙን፣ ገ/መስቀል ፍፁመን ወ/ሮ የሺ ሓለፎምን ኣብኪዩ ዝተጠቐሞ 48 ሽሕን 100 ብር መጠን ገንዘብ እዩ።

እዚ መበገሲ ተገይሩ ክፃረ ዝፀንሐ ገበን ግርማይ ካሕሳይ 7 ሓምለ 2007 ዓ/ም ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝዋዓለ መጋባእያ  ጥፍኣተኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ፍርዲ ተዋሂቡ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ጥፍኣተኛ ግርማይ ካሕሳይ፣ ቕፅዓት መኽበዲ ቀሪቡሉ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መኽሰሲ ዓንቀፅ ከቢድ ስለዝኾነ እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተቐበሎን። መቕለሊ ቅፅዓት ቀሪቡሉ ድማ ሕሉፍ ሪከርድ /ታሪክ ገበን/ ዘይምህላዉ፣ መተሓዳደሪ ቤተሰብ ምዃኑ ርእዩ ካብ ዝተትሓዘሉ ዕለት 03/02/2007 ዓ/ም ዝሕሰብ ብናይ ሽዱሽተ ዓመት ፅኑዕ እስራትን 3000 /ስለስተ ሽሕ ብር/ መቕፃዕትን ክኸፍልን ዕለት 07/11/2007 ዓ/ም ኣብ ዝወዓለ ገበን መገባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተወሲኑ ኣሎ።

ብሓፈሻ መናእሰይ ኣብ ሃገርና ንዝተፈጠረሎም ጥጡሕ ባይታ ተጠቒሞም ህይወቶም ዝልውጥሉ ስራሕ ንኽሰርሑ መንግስቲ ቀንዲ ትኹረት ዝሃበሉን ዝህበሉ ዘሎን ጉዳይ እዩ። ነዚ ንምዕዋት ድማ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል እቶም ኣብ መናእሰይ ዝረአዩ ዓበይቲ ኣብ ኣተሓሳስባ ዘለዉ ማሕንቆታት ብምስጋር ካብ ተፀባይነት ናብ መሃዛይነት ዝተሰጋገሩ መናእሰይ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተበራኸቱ እዮም። ይኹን አምበር ዉሑዳት መናእሰይ ኣብ ክንዲ ህይወቶም ምልዋጥን ናብ ልምዓት ምእታውን ብመልሓስ ደላሎ ተታሊሎም ናብ ዘልኣለማዊ ስቓይን ኣካል ምጉዳልን እንትጥሕሉ ይረኣዩ።

እዚ ተግባር ወለዲ ሰላም ኣስተማቒሮም ልግዐ ደቆም ብምጥቃም ኣብ ክንዲ ዝሕጐሱ “ሎሚ ድየ ፅባሕ ሕማቕ ክሰምዕ ኣታ ፈጣሪ” እናበሉ ኣደዳ ጭንቅን ሻቕሎትን እናገበረ እዩ። እዚ ጠጠው ክብል ይግባእ። ናይዚ መፍትሒ ድማ ኣብ ትሕቲ ማሕበረሰብ ፎሮም ብምውዳብ ዝካየዱ ዙርያ መለሽ ጥሕሰት ሕጊ ብዝግባእ ምቅላሱ ንፅባሕ ዘይበሃል ዋኒን ስለ ዝኾነ ቃልሲ ምውላዕ የድሊ። እቶም ኣብዚ እከይ ተግባር ተዋፊሮም ብህይወት መናእሰይ ቁማር አናተፃወቱ ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ደላሎ ድማ ገበን ፈፂምካ ካብ ህዝብን ፖሊስን ምስዋር ፍፁም ክሕሰብ ዘይከኣል ምዃኑ ካብዚ ውፅኢት ምርመራ ገበን ተማሂሮም ካብ  ተግባሮም ክቑጠቡ ይግባእ ንብል።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010