እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2408
2909
31425
4998067
84505
110388
5052311

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:33

ካብ ጉይይ ምዓል ክሳድ ምሓዝ

here we go
selam new

ካልኣይን መዛዘምን ክፋል

ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ኣብ 2010 ዓ/ም ምስ መዳርግቲ ኣካላት ተዋዲድካ ኣብ ምስራሕ፣ ፅንኩር ውዳበ ፎረም ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣርን ገበን ቅድሚ ምፍጣሩ ኣብ ሕብረተሰብ ግንዛበ ኣብ ምሃብን ክፍተታት ነይሮምዎ እዮም። ካብዚ ዝብገስ ብርክት ዝበሉ ኣካላት በብግዚኡ ከቢድን ቀሊልን ገበን ፈፂሞም ዝሕብኡሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። እቲ ቤት ፅሕፈት ነዞም ገበናት ኣብ ምቕናስ ፀገም ዋላ እኳ እንተነበሮ ፖሊስ ምስቲ ሕብረተሰብ ተኣሳሲሩ ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንምውዓል ዝገበሮ ፃዕርን ጉያን እንትርአ ድማ ውፅኢቱ ዝናኣድ እዩ።

ካብቶም ኣብ ፍርቂ ዓመት 2010 ዓ/ም ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀገምቲ ዝነበሩ ከበድቲ ገበናት ሓደ ኣብ ልዕሊ ሻምበል በሪሁ መዝገበ ዝተብሃለ ወገን ዝተፈፀመ ስውር ቅትለት እዩ። ጉጅለ መርመርቲ ገበን እቲ ወረዳ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንምውዓል ጥንቃቐ ብዝተመልኦ መንገዲ መረዳእታኦም እናተኣኻኸቡ ምክትታሎምን ምጉያዮምን ከምዘ የቋርፁ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ሕታም ምግላፅና ይዝከር። ንሎሚ እውን ከይዲ ክትትል እቲ ገበንን ዝተረኸበ ውፅኢትን ዝድህስስ መደብ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣዋዲድና ኣቕሪብናዮ ኣለና።

ጉጅለ መርመርቲ ገበን ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ መዋቲ ሻምበል በሪሁ መዝገበ ቅድም ኢሉ ይዘናገዐለን ዝነበረ እንዳ መስተ ኣበይ? እንዳ መን? ከም ዝኾና ብጥቆማ ምሉእ ሓበሬታ ሓዘ። እቲ ጉጅለ ሻምበል በሪሁ ብዕለት 20/12/2009 ዓ/ም ምሸት ሰዓት ሓደ ከባቢ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ናብ ዝርከብ ሓደ ቤት መስተ ኣትዩ ምንባሩ ሓበሬታ ረኸበ። ኣብቲ እዋን ሻምበል በሪሁ ፅቡቕ ክዳንን ጫማን ገይሩ ሓልሓሊፉ ሞባይሉ እናውፀአ ይዘናጋዕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እንዳ መስተ በይንቶም ዝፀንሕዎ ክልተ መናእሰይ እውን ኣብቲ ገዛ ኣለዉ። ቀስብቐስ ድማ እቶም ክልተ መናእሰይ ምስኦም ኮይኑ ብናይቲ ቤት መስተ ሙዚቃ ክስዕስዕን ክፃወትን ብዝፈጠርዎ ሜላ ክቀራረብዎ ጀመሩ።

በዚ መንገዲ እዚ ዝተጀመረ ሌላ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናተቐራረቡ እንትኸዱ ብናይ ባዕልቶም ወፃኢ እናጋበዝዎ ኣምሰዩ። ቀፂሎም ካብቲ ናይ መጀመርታ ቤት መስተ ወፅዮም ናብ ካልእ ቤት መስተ ኣምርሑ። ኣብቲ ዝኣተዉዎ ካልኣይ ቤት መስተ እውን ንልዕሊ 400 ብር ክፍሊት ብመስተ ዝተዘናግዕሉ ወፃኢ ብኢድ እቶም ክልተ መናእሰይ ተኸፍለ። እቲ እዋን ናብ ፍርቂ ለይቲ ክኸውን ቀሪቡ ብምንባሩ ሻምበል በሪሁ መዝገበ “መስተ ይኣኽለኒ ክድቅስ ኢሉ” ሕቶ ኣቕረበ። እቶም ክልተ መሓዙት “ዓራት ክነትሕዘካ” ብምባል ሒዘምዎ ጉዕዞ ጀመሩ። ይኹን እምበር ፅቡቕ ነገር ሓሲቦም ኣይነበሩን። ኣብ ከባቢ “ባርቲቲ” ዝተብሃለ እንዳ መስተ ምስ በፅሑ ብእምኒ ርእሱ ቀጥቂጦም ከምዝቐተልዎ መተሓባበሪ ምፅራይ ገበን ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ኮማንደር ሃይላይ ግርማይ ይገልፅ።

ነዚ ዝሰምዑ ኣካላት ፀጥታ እቲ ገበን ቕትለት መዓዝ?፣ ብኸመይን? ንምንታይን? ከም ዝተፈፀመ ንስራሕቲ ምፅራይ ተቐላጠፉ። ተጠርጠርቲ ንፅባሒቱ ነሓሰ 22/12/2009 ዓ/ም ንኸምልጡ ምድላዋቶም ዛዚሞም እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ጉጅለ ምፅራይ ዘምልጥሉ ዕድል ኣይሃቦምን። ፖሊስ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዝገበሮ ምፅራይ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም። ቀዳማይ ተጠርጣሪ ሱራፊኤል ኣማረ ሃይሉ ዝተብሃለ ትውልዲ ዓዱ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ጣብያ ገብረኪዳን ኮይኑ ሐዚ ዝነብረሉ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ እዩ። እዚ ተጠርጣሪ ቅድም ኢሉ ብስርቂ ስኳር ተኸሲሱ ኣርባዕተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ተፈሪድዎ ዝነበረ ኮይኑ ገበን ፈፂምካ ተባሂሉ ብጥርጣረ ክሳብ ዝተሓዝ እውን እዚ ዝበሃል ስራሕ ኣይነበሮን።

ከም ሓበሬታ ኮማንደር ሃይላይ እንተኾይኑ፣ እዚ ተጠርጣሪ ኣብ ልዕሊ ሻምበል በሪሁ መዝገበ ግፍዓዊ ገበን ክፍፅም ዘገደዶ ምኽንያት መዋቲ ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሞባይል ብተወሳኺ ፅቡቕ ተኸዲኑን ረጊፁን ስለዝነበረ ካልእ እውን ይህልዎ እዩ ብዝብል ምኽንያት ዘይደኸመሉን ዘይረሃፀሉን ረብሓ ንምርካብ ዓሊሙ እዩ። ነዚ እከይ ተግባሩ ንምፍፃም ኣለም ገብረማርያም ምስ ዝተበሃለ ካልኣይ ተጠርጣሪ መንእሰይ ብምትሕብባር ብእምኒ ጨፍሊቖም ግፍዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ክቕትልዎ ክኢሎም እዮም። እዞም ተጠርጠርቲ ነቲ ገበን ድሕሪ ምፍፃሞም ኣብ ጅቧ መዋቲ ዝረኸብዎ 250 ቅርሽን ሞባይልን ጫምኡ ከይተረፈ ካብ እግሩ ኣውፂኦም ብምውሳድ ተጠርጣሪ መንእሰይ ስራፊኤል ነቲ ጫማ ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት፣ ነቲ ሞባይል ድማ ኣብ ከተማ ስንቃጣ ከምዝሸጦ ኣብ ፖሊስ ጣብያን ቤት ፍርድን እምነት ቃሉ ሂቡ እዩ።

በዚ መሰረት ኣባላት ምፅራይ ገበን እቲ ወረዳ ነቲ ዝተሸጠ ንብረት ከም መረዳእታ ሒዞም ተጠርጣሪ ባዕሉ ብዝሃቦ ናይ እምነት ቃል ኣመስኪሮም ናብ ዓቃቢ ሕጊ ኣመሓላሊፈምዎም እዮም። ዓቃቢ ሕጊ ብወገኑ ብገበን መቕፅዒ ሕጊ 539 ቁፅሪ 39/1ሀ “ከቢድ ግፍዓዊ ቕትለት” ብዝብል መቕፅዒ ሕጊ ከሲስዎም ይርከብ። ይኹን እምበር ካልኣይ ተኸሳሲ ክኣምን ብዘይምኽኣሉ ብመንግስቲ ጠበቓ ተቖፂርሉ ክሳብ ሐዚ ኣብ ከይዲ ቤት ፍርዲ ብምህላዉ ናይ ክልቲኦም ተጠርጠርቲ ክሲ መዝገብ ብቖፀራ ተታሒዙ ከምዘሎ ኮማንደር ሃይላይ ገሊፆምልና እዮም።

ብድምር ገበነኛታት ገበን ፈፂሞም ሃዲሞም ክሕብኡ ዝኽእልሉ ዕድል ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ድሕሪ ፍፃመ እቲ ገበን ምስ ፈፀምቲ ገበን (ተጠርጠርቲ) እናተጓየኻ ምውዓል ትርጉም ኣይህልዎን። ብምዃኑ እውን ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ኣብ ዙርያ ምክልኻል ገበን ዘሎ ዓብይ ክፍተት ብምግንዛብ ነቲ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ፈልዩ በብግዚኡ ስሩዕን ዘይስሩዕን ኣስተምህሮ እናሃበ ገበን ዝፅየፍ ማሕበረተሰብ ክፈጥር ይግባእ መልእኽትና እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010