እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3139
2784
12637
4892207
68316
89679
4925734

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:48

ስግኣት ገበን ስግኣት ስርዓት

here we go
selam new
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ 27 ክሳብ 30 ጥሪ 2010 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ሓምሻይ ዘመን ዓስራይ ስሩዕ ጉባኤ ኣፈፃፅማ መደባት ሽዱሽተ ወርሒ ፈፃሚት ስራሕ ትግራይ እውን ነይሩ እዩ። ካብቶም በብኣብያተ ዕዮኡ ማእኸል ገይሩ ዝገምገሞም መደባት እቲ ሓደ ኣፈፃፅማ መደባት ኮምሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ዝምልከት እዩ። ብመሰረት እቲ ገምጋም ኮምሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2010 ዓ.ም ዝነበርዎ ጥንካረታትን ድኽመታትን ኣመልኪትና ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮምሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኮማንደር መንግስ ኣረጋዊ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ንሶም ዝሃቡና ምላሽን ዝርዝር ኣፈፃፅማን ኣሳፊጥና ክንርኢ ኢና።

ኮምሽን ፖሊስ ክልልና ኣብ 2010 ዓ.ም ኣበርቲዑ ክዓሞም ሒዝዎም ካብ ዝተለዓለ ዓበይቲ መደባት እቲ ሐደ ጠንቅታት ገበንን ስግኣት ገበንን ምቕናስ ዝምልከት እዩ። ካልኣይ ነቲ በብግዚኡ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ትራፊክ ምስ በብብርኩ ዘለዉ መዳርግቲ ኣካላት ብምውዳድ ኣብ ሕብረተሰብ ግንዛበ ምፍጣር እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ነቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ውዳበ ፎረም ማሕበረሰብ ግንዛበ ፈጢርካ ንኹሎም ፀገማት ምቕራፍን ምቕናስን ዝብሉ እዮም። ካብዚኣቶም ቀፂሉ ንዝተፈፀሙ ገበናት ኣፃሪኻ ናብ ሕጊ ምቕራብ ዝብሉ መደባት እዮም ተታሒዞም ነይሮም። ብመንፅር እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ወርሒ ዝነበረ ኣፈፃፅማ ምስ ትልምን ፍፃመን እንትነፃፀር ዳርጋ ኣብ ኩሎም መደባት ብግልባጡ ወሰኽ ዝተርኣየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ዓበይትን ዕሸል ከተማታትን ብወሳናይ መልክዑ ኣብ ገጠር ከባብታት እውን ብርክት ዝበሉ ገበናት ተፈፂሞም እዮም።

ዝርዝር ናይቶም ገበናት ፈላሊኻ እንትርአ 34 ምኢታዊ መውቃዕቲ፣ 26 ምኢታዊ ስርቂ፣ ደምቢ ምትሕልላፍ ወይ ከም ፀርፍን ምፍርራሕን ዝበሉ ቀለልቲ ገበናት ድማ 18 ምኢታዊ ብድምር 78 ምኢታዊ ናይቲ ገበን ፍፃመ ሒዞም ይርከቡ። ስለዚ ኣብዚ ሽዱሽተ ወርሒ ዝነበረ ኩነታት ገበን ክልልና እንትርአ 19 ኣብ ልዕሊ እቲ ንምቕናስ ዝተትሓዘ ትልሚ ናይ 19 ነጥቢ 35 ምኢታዊ ወሰኽ ከምዘለዎ እዩ ዘመላኽት። ኣብ ከበድቲ ገበናት እውን ብተመሳሳሊ 22 ነጥቢ 48 ምኢታዊ ዝወሰኸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ “ስግኣታት ገበን እንተተበራኺቶም ስግኣት ስርዓትና ክኾኑ እዮም” ኢልካ ኣብ ምምራሕ ዓብዪ ፀገም ምንባሩ እዩ ተራእዩ።

ብመዳይ ሓደጋ ትራፊክ እውን ከም ክልል ኣብ 2010 ዓ.ም 21 ምኢታዊ ንምቕናስ መደብ ተታሒዙ እዩ። ይኹን እምበር ሓደጋ ትራክ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።

ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ 514 ሓደጋ ትራፊክ ዘጋጠመ እንትኸውን፣ ኣብዚ ናይ 2010 ዓ.ም ሽዱሽተ ወርሒ ድማ 638 ሓደጋ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። እዚ ብቁፅሪ እንትግለፅ 124 (24.12 ምኢታዊ) ሓደጋ ወሲኹ ኣሎ። ካብዞም ሓደጋታት ኣብቶም 141 ሞት፣ ኣብቶም 200 ከቢድ ምጉዳል ኣካል፣ ኣብቶም 34 ቀሊል ጉድኣት ኣካል ዘጋጠመ ኮይኑ ብንብረት መዳዩ እውን 28 ሚልዮንን 74 ሽሕን 191 ብር ዝግመት ዕንወት ኣጋጢሙ እዩ።

ኣብ ሕድሕድ መደባት ገበን ይኹን ሓደጋ ትራፊክ እቲ ፀገም ኣብ ክንዲ ምቕናስ እናወሰኸ ዝኸደሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ንዝብል ሕቶ፣ ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮምሽን ፖሊስ ክልልና ኮማንደር መንግስ ሓቲትናዮም። “ኣብ ስራሕቲ ገበን ከም ኮምሽን ፖሊስ ብሰንኪ ዘለና ዋሕዲ ሓይሊ ሰብ ብኣግባቡ ወዲብካ ናብቲ ሕብረተሰብ ወሪድካ ግንዛበ ምፍጣር ኣይተኽኣለን። ነቲ ውዳበ ፎረም ማሕበረሰብ እውን ብዝግባእ ኣይተጠቐምናሉን። ነቲ መንእሰይ እውን ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምውዳድ ‘ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሉን ዘይተፈጠረሉን’ ኢልካ ነቲ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ፈሊኻ ኣብ ምኻድን ነቲ መንእሰይ ብቐጥታ ረኺብኻ ግንዛበ ኣብ ምፍጣር ኣይተሰርሐሉን። ምስቲ ዘለና ፅበት መሬት ይኹን ካልእ ነቲ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ክንፈጥረሉ ብዘይምኽኣልና እዩ ናብቲ ገበን ዝኣቱ ዘሎ” ይብሉ ኮማደር መንግስ።

ኣብ ሓደጋ ትራፊክ እውን ብተመሳሳሊ ምስ መንገዲ ትራንስፖርት፣ ምስ ኢንሹራንስ፣ ምስ ኣሽከርከርቲ፣ ከምኡ ድማ ምስቲ ሕብረተሰብ ተራኺብካ ሓደጋ ብዘቐንስ መንገዲ ክስራሕ ከምዘይተኽኣለ ይዛረቡ። ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ከም ፖሊስ ኮምሽን ክልል ትግራይ ኣብዚ ሽዱሽተ ወርሒ ንዝተሰርሑ ስራሕቲ መሰረት ገይሩ እዩ ነዞም ዝተገለፁ ፀገማት ገምጊሙ።

ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ፅሬትን ሰለጤንን ምፅራይ ገበን ተዛሚዱ ዝርአ ክፍተተ ነይሩ። ብድምር ነቶም ዝተገለፁ መሰረታዊ ፀገማት ብቐፃልነት ንምፍታሕ እቲ ኮምሽን ኣብዚ ዓመት ዝተፈላለዩ መደባት ሒዙ እናተቀሳቐሰ ይርከብ። ዛጊድ ነቲ ዘሎ ክፍተት ሓይሊ ሰብ ንምምላእ 178 ብሞያ ትራፊክ፣ 250 ብገበን ምርመራ ሰብ ሞያ ኣሰልጢኑ መዲቡ ኣሎ። ብቐፃልነት እውን ነቲ ኣብ ዙርያ ፀጥታን ሕፅረት ሓይሊ ሰብን ዘሎ ክፍተት ንምምላእ 809 ሓደሽቲ ዝተመልመሉ ናብ ስልጠና ኣትዮም ኣለዉ።

ስለዚ ከም ኮምሽን ፖሊስ ነቶም በብግዚኡ ዘጋጥሙ ዘለዉ ገበናትን ሓደጋ ትራፊክን መሰረት ገይሩ ምስቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣንፀርፅሮት ተደሚሩ መሰረታዊ ለውጢ ዘምፅእ መሓውር ክፍጠር ይግባእ። እዞም ገበናት ብጋንኦም ክእለዩ እንተዘይተገይሩ ስግኣት ስርዓትና ናብ ዝኾንሉ ብርኪ እውን ክዓብዩ ስለ ዝኽእሉ በብ ብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ህዝባዊ ፖሊስን ጥንቃቐ ብዝተመልኦ ኣገባብ ምምራሕን ምስራሕን ይሓትት።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010