እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1283
3787
17862
5145598
94557
128136
5190499

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:18

ትሕቲ ሕጊ እምበር ልዕሊ ሕጊ ዝብሃል ሰብ የለን

here we go
selam new
ልዕልነት ሕጊ ኣብ ዝተረጋገፀሉ ሃገር ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት ሰላም ዝለዓለ ብፅሒት ኣለዎ። ሰላም እንተሃልዩ ወፊርካ ምእታው፣ ሰሪሕኻ ምንባር፣ ደቂስካ ምሕዳር ኣሎ። ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትብል እትፈጥሮ ሰላም  ኣብ ቤተሰብን ማሕበረሰብ ከባቢኻን  ካብኡ ሓሊፉ ከም ሃገር ዘለዎ ረብሓ      ዓብዪ እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ብመስዋእቲ ኣሸሓት መናእሰይ ዝተረኸበ ሰላምን ልምዓትን ብምዝራግ ዝተፈላለየ ገበን ኣናፈፀሙ ዕንቅፋት ዕብየትናን ሓደጋ ስርዓትናን ዝኾኑ ወገናት ኣለዉ። እዞም ኣብ እኩይ ተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ልዕሊኦም ክበፅሕ ዘይደልይዎ ዘስካሕኽሕ ግፍዕን በደልን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንፁሃት ወገናቶም እንተብፅሑ ይርኣዩ።

ሂወት ብምሕላፍ፣ ኣካል ብምጉዳል፣ ገዛ ብምፍጋርን ኮታስ ካብ ዝናኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ገበን ይፍፅሙ። ነዞም ዝሰርቁን ፀልማት ጉልባብ ገይሮም ሰላምና ዝዘርጉን ገበነኛታት ሒዝካ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ድማ በቢከባቢኡ ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስ፣ ሓይልታት ፀጥታን ሕብረተሰብን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ዝናኣድ እዩ። 

ንኣብነት ንጥፈታት ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ንርአ። እዚ ቤት ፅሕፈት ኣብ 2008 ዓ/ም ቅድሚ ናብ ስራሕ ምእታው ምስ ኩሎም ኣባላቱን ኣካላት ፀጥታን ከምኡ እውን ሕብረተሰብ ሰፊሕ መድረኽ  ምርድዳእ ኣካይዱ እዩ ናብ ስራሕ ኣትዩ።  ከም ቤት ፅሕፈት ኣብ 2008 ዓ.ም ንልዕሊ 18 ሽሕ ብዘይስሩዕ፣ ን42 ሽሕን 304 ወገናት ድማ ብስሩዕ ትምህርቲ ምክልኻል ገበን ንምሃብ ትልሚ ተታሒዙ እቲ 39 ሽሕን 794 ፈፂሙዎ እዩ። በዚ ድማ 35 ምኢታዊ ገበን ንምቕናስ ካብ ዝተትሓዘ መደብ ኣብ 2007 ዓ.ም ካብ ዝነበረ ገበን 23 ነጥቢ 47 ምኢታዊ ኣብ 2008 ዓ.ም ንምቅናስ ተኻኢሉ እዩ።

ኣብ 2009 ዓ.ም ብተመሳሳሊ ምስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብምዝታይ ጠንቅታት ገበን ዝበሃሉ ነጥብታት፣ ከባብታት፣ ውልቀ ሰባትን ኣነፂሩ ገበን ንምቅናስ ዘኽእል ክሳብ ውልቀ ትልሚ ኣዳልዩ እዩ ናብ ተግባር ኣትዩ። ስራሕቲ ምክልኻል ገበን ብተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብ ዝረጋገፅ ‘ምበር ንኣባላት ፖሊስን ኣካላት ፀጥታን ጥራሕ ዝድርበ ከምዘይኮነ ምርድዳእ ተገይሩ። ብፍላይ ኣብ ሕሉፍ ዓመት 2008 ዓ.ም ዝነበሩ ዓበይቲ ስግኣታት ገበን ኣብ 2009 ዓ.ም ብዝተጠናከረ ናይ ውድብን መንግሰትን ውዳበታት ፈጢርካ ዝኾነ ገበን ስግኣት ናብ ዘይኮነሉ ብርኪ ክበፅሕ ተገይሩ እዩ። ከም ውፅኢቱ እውን ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብቲ ወረዳ በብጣብይኡ ካብ ዘለዋ 71 ብሎካት /ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ዝርከቡ ኣባይቲ/ እተን 58 ብሽፍቲ ዝሕልዉ 98 ዋርድያ ቆፂረን እየን። ኣብተን 13 ብሎካት ዝነብሩ ድማ ባዕልቶም ክሕልዉ ምርድዳእ ተፈጢሩ እዩ ካብኡ ሓሊፉ። ኣብ 2009 ዓ.ም 42,900 ወገናት ስሩዕ ትምህርቲ ገበን  ንምሃብ ተተሊሙ ን38 ሽሕን 693 ተዋሂቡ እዩ።

ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባ’ውን መንግስታውን በዓላት ንልዕሊ 92 ሽሕ ክፋላት ሕብረተሰብ ብዘይስሩዕ ኣስተምህሮ ገበን ንምሃብ ተኻኢሉ እዩ። ብተወሳኺ 30 ስግኣታት ገበን ዝኾኑ ሰባት፣ 35 ናይ ስግኣት ከባብታት ኣነፂሩ ዝኾነ ሓደጋ እንተጋጥም ኣብ ውሽጢ 10 ደቒቓ ንምብፃሕ ሸቶ ኣነፂሩ 89 ምኢታዊ ፈፂሙ እዩ። ብመሰረት እዚ ሓፈሻዊ ገበን 35 ሚኢታዊ ንምቕናስ መደብ ተታሒዙ 11 ምኢታዊ ተፈፂሙ እዩ። ኣብ ከቢድ ገበን እውን 21 ምኢታዊ ንምቕናስ ካብ ዝተትሓዘ ትልሚ እቲ 15 ነጥቢ 27 ምኢታዊ እዩ ተፈፂሙ። ይኹን እምበር  እዛ ወረዳ ምስ ሕሉፍ ዓመት ዝነበረ ኣፈፃፅማኣን ፍፃመ ካልኦት ወረዳታትን እንትነፃፀር ሎሚ ዓመት ዝሓሸ እዩ ኢልካ እዩ ዝውሰድ። ኣብ 2009 ዓ.ም ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶ እቲ ዝዓበየ ተሰሪሑ ተባሂሉ ዝውሰድ ኩሉ ኣባል ፖሊስን ሕድሕድ ልምዓት ጉጅለን ኔትዎርክን በብግዚኡ ናገምገምካ ብምካድ  ዝኾነ ገበን ስግኣት ናብዘይኾነሉ ብርኪ ክበፅሕ ዓብይ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክፍጠር ምኽኣሉ እዩ። ኣብ ገሊአን ጣብያታትን ቁሸታትን እውን እቲ ገበን ብቁፅሪ ዝቐነሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሕዚ እውን ግን ገበነኛታት ኣብ ቁፅፅር ኣውዒልካ ልዕልነት ሕጊ ንምክባርን ሰላምን ድሕንነትን ናይቲ ሕብረተሰብ ንምርግጋፅ ብዙሕ እዩ ዝፅበየና ብምባል መተሓባበሪ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ዋና ኢንስፔክተር ሙሉ ኣብርሃ ይገልፅ።     

ብዛዕባ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ዘለዉ ስራሕቲ እዚ ኢልና ኣብ ጣብያ ሰርፀ ቀጠና ሓደ ናይ ዘሎ ምንቅስቓስ ፎረም ማሕበረሰብ ንርአ። ቅድም ክብል ብሰንኪ ዝኸትሩን ዝሰርቁን ኣካላት ክሳብ ቅትለትን ምጉዳል ኣካልን ዘብፅሑ ሓደጋታት የጋጥሙ ነይሮም እዮም። እዚ ብዝፈጠሮ ፀገም ድማ ህዝቢ ለይቲ ቤተ ክርስትያን ገስጊሱ ንምኻድ ይሰግእ ነይሩ እዩ። ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ኣብ 2008 ዓ.ም ምስ ህዝቢ እቲ ቁሸት ብምዝታይ ካብ ኣካረይቲ 20 ብር ካብ ተኻረይቲ 10 ብር እናተኣከበ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ካብ 900 ክሳብ 1000 ብር እናተኸፈሎም ኣብ ሰለስተ ብሎክ ዝሕልው ሽዱሽተ ኣካላት ፀጥታ ቆፂሮም እዮም። እዞም ኣካላት ፎረም ማሕበረሰብ ቀለልቲ ጎንፅታት ባዕልቶም እናፈትሑ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾኑ ናብ ወረዳ እናሕለፉ እዮም ገበናት ዝከላከሉ። ንሕድሕድ ስራሕቶም እቶም 10 ፈፀምቲ ፎረም ማሕበረሰብ  በብክልተ ሰሙን ከም ጠቕላላ ፎሮም ማሕበረሰብ ኣብ ወርሒ፣ ሰለስቲአን ብሎካት እውን ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ልምዓት ተመዲቦምን በቢወርሑ ስራሕቶም እናገምገሙ ክኸዱ ብምኽኣሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሸሞንተ ዝነበረ መጠን ገበን እታ ቁሸት ኣብዚ ዓመት ሓደ ጥራሕ እዩ ኣጋጢሙ።

ብድምር እቲ ሕብረሰብ ምስቲ ፖሊስ ማይን ፀባን ኮይኑ ክሰርሕ ብምኽኣሉ ቅድሚ ሎሚ ዝይነበረ ጠንካራ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ይኹን እምበር ከም ወረዳን በብጣብይኡን ቁሸቱን ዘሎ ስርዓት ምክልኻል ገበን ሕዚ እውን ዝተመጣጠነ ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝሰጠመ ርክብ ብምፍጣር ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝውዕልሉ ዕድል ንፍጠር መልእኽትና እዩ።     


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010