እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052394
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2491
2909
31508
4998067
84588
110388
5052394

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:43

ትርኢቶም ሰባት፣ ተግባሮም ሰይጣን!

here we go
selam new

20 ኪሎ ምሸላ ንምውሳድ ህይወት ዘጥፍኡ ቅፅዓት 20 ዓመት

ካልኣይን መዛዘምን ክፋል

ኣብ ዝሓለፈ ክፋል መደብና ጉጅለ ምርመራ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተምቤን ነበርቲ ጣብያ ሰላም ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ኣብ ፖሊስን ቤት ፍርድን ብዘይዝኾነ ፀቕጢ እምነት ቃሎም እንትህቡ፤ ኣገባብ ኣፈፃፅምኦም እንተርእዩ ዝገልፅ መረዳእታ ፅሑፍን ናይ ሰብ መሰኻክርን ኣተኣኻኺቡ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣመሓላሊፋ እዩ። እቲ ጉጅለ ምርመራ ፖሊስ ተጠርጠርቲ ዘምህር ፍርዲ ክወሃቦም ይፅበ ምህላዉ ዘመላኽቱ ሓበሬታታት ምድህሳስና ይዝከር። መቐፀልትኡ ድማ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ተጠርጠርቲ ዝሃቦ ፍርድን ርእይቶ ሰብ ሞያ ሕግን ከም ዝስዕብ ተዋዲዱ ቀሪቡ ኣሎ።

ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብዕለት ሽዱሽተ ሓምለ 2008 ዓ/ም ተመሓይሹ ዝቐረበሉ መዝገብ ክሲ ተጠርጠርቲ መሓሪ ኣፅበሃን ክብሮም ኣፅበሃን ዝተብሃሉ ክልተ ኣሕዋት ዘመላኽቶ ፍረ ነገር መርሚሩ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም መሰኻክር ሰሚዑ። መሰኻኽር ዓቃቢ ሕጊ መዋቲት ዕለት 30 መጋቢት 2007 ዓ/ም ንጎሆ “ተሓኒቐ ሓዲረ፣ ኣቑሑት ገዛይ ተባታቲኑ ሓዲሩ” እንትብላ “ሰሚዕና፤”ደም ተፀይቐን እውን “ሪኢና” ዝብል ሓሳብ ሂቦም። ዝቐረቡ መሰኻክር እውን ተጠርጠርቲ ኣብ ፖሊስ ጣብያ “ፈፂምናዮ” ኢሎም ቃሎም እንትህቡን ብዘይፅዕንቶ መሪሖም እንተርእዩን “ርኢና” ክብሉ ኣረጋጊፆም። መረዳእታ ሆስፒታል ሪፈራል ዓይደር እንተኾነ እውን ብማህሰይቲ ከም ዝሞታ እዩ ኣረጋጊፁ።

ተጠርጠርቲ ብጠበቓ እናተሓገዙ ነንሕድሕዶም ሓደ፣ ብሓባሮም ድማ ሓደ ጠቕላላ ሰለስተ መከላኸሊ መሰኻኽር ከቕርቡ ተገይሩ እዩ። እቲ ናይ መንጎኦም ምስክር ተጠርጢሩ ምስኦም ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ሃገረ ሰላም ናብ ኲሓ ከም ዝተዘዋወሩን “ተወቒዕና” ይብሉ ከም ዝነበሩን ምልክት ውቃዕ ከም ዝረአየሎምን ገሊፁ እዩ። እንተኾነ ግና ፀኒሑ ቀዳማይ ተጠርጣሪ እምበር ንካልኣይ ተጠርጣሪ ከም ዘይኮነ ምዝባዕ ሓሳብ ተራእዩ እዩ። ካልኣይ ምስክር ድማ ካልኣይ ተጠርጣሪ 30 መጋቢት 2007 ዓ/ም ሰለስተ ሰዓት ንጎሆ ናብ መቐለ እኽሊ ሒዙ ከም ዝመፀን ክሳብ ዕለት ሰለስተ ሚያዝያ ኣብ ማዓልታዊ ሸቕሊ ተዋፊሩ ጉልበት ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝቐነየን መስኪረን። ቤት ፍርዲ ብሕቶ ዘመዝገቦ ኣፋላላይ እንትርአ ድማ ተጠርጣሪ ናብ ገዛ ምስክር ኣቲኻዶ? ኢሉ እንትሓቶ ኣይኣተኹን እንትብል ምስክር ናብ ገዛ ኣትዩ ምግቢ በሊዑ ኢለን።

ሳልሳይ ምስክር ከዓ ቀዳማይ ተጠርጣሪ ዕለት 30 መጋቢት 2007 ዓ/ም ኣብ ሳልሳይ መከላኸሊ ምስክር ገዛ ከም ዝሓደረ መስኪሩ። ቤት ፍርዲ ብዘቕረቦ ኣግባብ ኣደቓቅሳን መን ቀዲሙ ተሲኡ ዝብል መስቀላዊ ሕቶን መሰረት ተጠርጣርን ምስክርን ነንባዕሎም “ኣነባ ኣነባ” ስለዝተባሃሃሉ ዝጋጮ ሓሳብ ኮይኑ ረኺቡዎ እዩ። ብድምር ኩሎም መከላኸሊ መሰኻኽር ዘቕረብዎ ምስክርነት ውድቂ ገይርዎ እዩ።

ቤት ፍርዲ ካብዚ ተበጊሱ ተጠርጠርቲ ሓባርን ተሓባባርን ብምዃን ብዕለት 30 መጋቢት 2007 ዓ/ም ሓሙሽተ ሰዓት ናይ ለይቲ ንዋጋ 200 ብር ዝግመት 20 ኪሎ ግራም ምሸላ ንምውሳድ ክብሉ ኣብ ጣብያ ሰላም ማዕፆ ሰይሮም ናብ ገዛ መዋቲት ኣትዮም። ተጠርጠርቲ ንመዋቲት ክሳደን ፀቒጦም ብዝሓነቕወን ምኽንያት ዝበፅሐን ማህሰይቲ ዕለት ክልተ ሚያዝያ 2007 ዓ/ም 12 ስዓት ንጎሆ ሞይተን ሓዲረን እየን። እዚ ድማ ብገበን ሕጊ ቁፅሪ 32 ሓደ “ሀ”ን “ለ”ን፣ 539 ሓደ “ሐ” ተኸሰስቲ እቲ ገበን ከም ዝፈፀምዎ ኣረጋጊፁ እዩ። ብምኽንያት እዚ ብዓንቀፅ 539 ሓደ “ሐ” ገበን ቁፅሪ 149 ብምርኣይ ጥፍኣተኛታት ኢሉ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎም እዩ።

ድሕሪ እዚ ቤት ፍርዲ ንዓቃቢ ሕጊ ዘለዎ ርኢቶ ሓቲቱዎ፣ ዓቃቢ ሕጊ ኣፈፃፅማ እቲ ገበን ንኸይርአ ሓኒቖም ስለዝቐተልወን ኣብ 539 ሓደ “ሐ” ደረጃ ክልተ እርከን 39 ይውደቕ ዝበለ ኮይኑ መካበዲ ዝኸውን ኢሉ ዘቕረቦ ድማ ሓባርን ተሓባባርን ኾይኖም ምፍፃሞም እዩ። በዚ መሰረት ዓቃቢ ሕጊ መምሃሪ ዝኾነ ቅፅዓት ክዋሃቦም ይግባእ ክብል ሓሳቡ ኣቕሪቡ። ጠበቓ ብወገነን፣ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ መካበዲ ኣብ መምርሒ ስለዘይርከብ ኣብ ደረጃ ሓደ እርከን 38 ክተሓዘሎምን መካበዲ የብሎምን ክባሃሉ ይግባእ። መቃለሊ ግና ሕሉፍ ሪከርድ የብሎምን፣ ጠወርቲ ቤተሰብ እዮም፣ ቀዳማይ ተኸሳሲ ትሕቲ 18 ዓመት ስለዝኾነ ብፍሉይ ምቅላል ክግበረሉን ኣብ ከይዲ ምፅራይ ዝተኣሰርዎ ሓደ ወርሕን ሰለስተ ሰሙንን ክተሓዘሎም ኣመልኪተን እየን። ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ብጠበቓ ዝቐረበ ዘይስማዕማዕ ሓሳብ ትሕቲ ዕድመን ጠዋሪ ቤተሰብን ውድቂ ይኹን ክብል ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ።

ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ መካበድትን መቃለልትን ሓሳባት መርሚሩ መሓሪ ኣፅብሃ ትሕቲ ዕድመ ስለዝኾነ፣ ክብሮም ኣፅብሃ ድማ ጠዋሪ ስድራ ስለዝኾነን ክልቲኦም ከዓ ሕሉፍ “ሪከርድ” ስለዘይብሎም ከም መቃለሊ ወሲዱ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ እርከን 37 ክወድቕ ብምግባር 24 ታሕሳስ 2009 ዓ/ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ተኸሰስቲ ንሕድሕዶም ኣብ ቁፅፅር ካብ ዝወዓልሉ ግዘ ዝሕሰብ 20 ዓመት ፅኑዕ እስራት ፍርዲ ሂቡ እዩ።

ዓቃቢ ሕጊ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ኣዲሱ ማሙ ብዛዕባ እቲ ዝተውሃበ ፍርዲ መምሃራይነት ኣመልኪትና ዘቕረብናሎም ሕቶ፣ “ተዋሂቡዎም ዘሎ ፍርዲ ምስ ዝተፈፀመ ገበን እንትናፃፀር ሕሉፍ ዝተትሓዘ መካበዲ ቅፅዓት ገበን ስለዘይብሎም እኹል እዩ” ክብሉ ገሊፆም።

ብድምር ገበን ፈፂምካ ተሓቢእኻ ዘይንበር ምዃኑ ወለዲ ብምስልኦም “ተሓቢአንያ ይጠንስኦም ሰብ ኣኪበን ይሓርስኦ” ብምባል ይገልፅዎ። ስለዚ ፈፀምቲ ገበን፣ ገበን ሸፊንካ ዘይሽፈን ምዃኑ ተረዲኦም ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ቤት ህንፀት ካብ ምሕላፍ ሓደራ ኣያታቶም ተቐቢሎም ኣብ ህንፀት እዛ ሃገር  ክረባረቡ ይግባእ መልእኽትና እዩ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010