እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4838961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2756
3481
28221
4800954
71222
108196
4838961

Your IP: 54.167.62.170
2018-02-23 23:47

ብልሒ ዋዕሮታት ዘረጋገፀ ዋዕላ

here we go
selam new

ኣብ መበል ዓስራይን ዓሰርተ ሓደን ጉባኤ ህወሓት ዙርያ መለሽ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ኣብ ገጠር ይኹን ከተማ ዘለዉ ፀጋታት፣ ልምዓታውን ዴሞክራሳውን መንግስትና ዝፈጠሮም ዕድላት ልምዓት ብዝተወደበ መንገዲ ፀንቂቐን ክጥቀማሎም ምእንታን ዝለዓለ ትኹረት ተዋሂብዎ ክስረሐሉ ከም ዝግባእ ንፁር ኣንፈት ተቐሚጡ ነይሩ።ብመሰረት እዚ ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ፣ ናይ ምፍፃም ዓቕመን ዓብዩ ኣብ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን መደባት ማዕረ ተሳተፍትን ተጠቀምትን ንክኾና ልምዓታዊ ሰራዊት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ንምህናፅ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ምርብራብ ተገይሩ እዩ።

ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕቤትን “ትራንስፎርሜሽን”ን 120 ሽሕ መራሕቲ ሰድራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ተጠቀምቲ ንክኾና ዝተተሓዘ ሸቶ ብውዳበ ጉጅለ ልምዓት ኣቢለን ብዝገበረኦ ምንቅስቓስ ዛጊድ 145 ሽሕን 386 ተጠቀምቲ ኮይነን እየን።ብኻልእ መዳይ 139 ሽሕን 165 መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓኬጃት ልምዓት ሕርሻ ተሓቚፈን መነባብሮአን ከመሓይሻ ብዝተገበረ ፃዕሪ እተን 178 ሽሕን 240 ደቂ ኣንስትዮ ኣብቶም ፓኬጃት ክሕቆፋ ተገይሩ ኣሎ።ስለ ዝኾነ ድማ ካብተን ኣብ ፓኬጅ ልምዓት ሕርሻ ዝተሓቖፋ ደቂ ኣንስትዮ እተን ልዕሊ 98 ሽሕ መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ መዓልታዊ ነብሲ ወከፍ ኣታዊአን ክልተ ዶላርን ልዕሊኡን ክኸውን ተተሊሙ እተን 60 ምኢታዊ ኣብዚ ብርኪ በፂሐን እየን።እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቁጠባዊ ፅግዕተኝነት እናወፃ ቁጠባዊ ዓቕመን ክብ ብምባል ካብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይወፃ ከምዘለዋ የመላኽት።

 ̋ጉጅለ ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝሐሸ ውፅኢት ከመዝግባ ዝኸኣላ እንታይ ፉሉይ ቴክኖሎጂ ስለ ዝተጠቐማ እዩ?” ዝብል ኣብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ዝተልዓለ ሕቶ ነይሩ።ስራሕቲ መደባት ጥዕና ንምዕዋት ዝተወደባ ጉጅለ ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ ብዋህዮ እናተመርሓ በብ እዋኑ እናተራኸባ ስርዓት ምይይጥን ገምጋምን ተጠናኺሩ ክቕፅል ብምግባረን ብፍላይ ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዕውት ስራሕ ሰሪሐን እየን።በዚ ዝተፈጠረ ሰራዊት ልምዓት ድማ ናብ ኩለ መዳይ ልምዓት ተግባራዊ ብምዃኑ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ውፅኢት ክምዝገብ ክኢሉ እዩ።እዚ ድማ ለውጢ ኣተሓሳስባ ስለ ዘምፀኣ እምበር ፍሉይ ቴክኖሎጂ ስለ ዝተጠቐማ ከም ዘይኮነ እዩ እቲ ጉባኤ ዝደምደመ።

ኣብ ከተማ እውን ብተመሳሳሊ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ዘረጋግፁ ስራሕቲ እናተሰርሑ መፂኦም እዮም።በዚ መሰረት 292 ሸሕን 500 ደቂ አንስትዮ ቀዋምን ግዝያውን ሓዱሽ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ ዛጊድ ን409 ሽሕን 259 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ክዋፈራ ዕድል ክረኽባ ክኢለን እየን።ን20 ሽሕን 908 ደቂ ኣንስትዮ እውን መስርሕን መሽጥን ቦታ ክረኽባ ዝተገበረ እንትኸውን ንልዕሊ 117 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዕዳጋ ምትእስሳር ተገይሩለን እዩ።ብተወሳኺ ን123 ሽሕን 875 ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ልቓሕ ክረኽባ ተተሊሙ ልዕሊ 119 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ኣርባዕተ ነጥቢ ሸውዓተ ሚልዮን ብር ልቓሕ ወሲደን ኣፍርየን ዝምልሳሉ ባይታ ተፈጢሩ እዩ።

ኣብ በብ ደረጅኡ ዝርከብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ እውን ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎ ተሰሪሑ እዩ።እንተኾነ እውን ግና ሐዚ እውን እቲ ሽቶ ከም ዘይተበፅሐ እዩ ዘመላኽት።ኣብቲ እዋን ካብ ዝተቐመጡ ሽቶታት ኣብ ማእኸላይ መሪሕነት ካብ 50 ምኢታዊ ናብ 40 ምኢታዊ፣ ኣብ ታሕተዋይ መሪሕነት 27 ምኢታዊ፣ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት 16 ምኢታዊ ዝበፅሐ እንትኸውን ኣብ በብ ደረጅኡ ዝርከቡ ኣብያት ምኽሪ ድማ 50 ምኢታዊ በፂሑ ኣሎ።እዚ ኮይኑ እናሃለወ ሕዚ እውን ብመንፅር ዝተቐመጡ ሽቶታት  ብርኪ ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሽቶ ዘይተበፅሐ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ጉባኤ ዝገምገሞ።ብፍላይ ኣብ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ኣመራርሓ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ትሕት ዝበለ ብምዃኑ ናይዚ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ሕዚ እውን እንተኾነ እቲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝረአ ትምክሕትን ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ተቓሊስካ ክትበቅዕ ዘይምኽኣልን ዘሎ ናይ ትሕትነት ሽግር ከም ዝኾነ ተሰሚርሉ እዩ።ስለ ዝኾነ ድማ ሕዚ እውን ዝለዓለ ርብርብ ከም ዝጠልብ ዝደምደመ እቲ ጉባኤ ቀፀልቲ ኣንፈታት መደባት ሓሙሽተ ዓመታት ኣነፂሩ እዩ።

ኣብዞም ቐፀልቲ ሓሙሽተ ዓመት ተሳትፎን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ንክዓቢ ዙርያ መለሽ ብቕዓት ንክውንና ብስልጠናን ካብ ዕለታዊ ተግባራት ምንቅስቓስን ዓቕመን ክዓቢ ብምግባር ኣብ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን፣ ኣብ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን ዝግበር ምንቅስቓስ ክሳተፋን ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ተጠቀምቲ ክኾናን ናይ ምግባርን ኣንፈት ምኽታል ከም ዘድሊ ተቐሚጡ ኣሎ።ስለዚ ዝተመዝገቡ ብሉፃት ኣፈፃፅማታት ብምዕቃብ እተን ዝተርፋና ብምምላእን ኣብቶም ዝቕፅሉ ሓሙሽተ ዓመታት እቲ ዝተለመደ ታሪኽ ንምድጋም ኣብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ዝተቐመጡ ኣንፈታት ንምዕዋት ክንረባረብ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010