እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3108
2784
12606
4892207
68285
89679
4925703

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:46

ተቖፂሩ ዝተወሃበና ቖፂርና ዶ መሊስናዮ?

here we go
selam new

ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ከተማ ዓዲግራት ወ/ሮ መሰለች ተክለመድህን

ሕብረተሰብ ዝኸፍሎ ግብሪ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ግልጋሎታት ንምርካብ እዩ። ንኣብነት ግልጋሎት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ምርካብ ብቐዳምነት ዝጥቀሱ እዮም። ስለዚ ሕብረተሰብ ግብሪ ናይ ምኽፋል ግቡእ ጥራይ ዘይኮነስ መንግስታዊ ግልጋሎት ናይ ምርካብ ሕገ መንግስታዊ መሰል እውን ኣለዎ።ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ በታ እትኽፈሎ መሃያ ብትኽክል ንሕብረተሰብ የገልግል ምህላዉ ቅድሚ ኩሉ ንሕልንኡ ክሓትት ግድን ይኸውን። ህዝቢ ንምግልጋል ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውደ ስራሕ ብቅንዕናን ተወፋይነትን ብምግልጋል ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጥታት ከምፅእ ኣለዎ።ካብዚ ብተፃራሪ ትሕቲ እቲ ዝኽፈሎ መሃያ ዝሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝግልገል ሕብረተሰብ ዘይኮነስ ብግልባጡ እቲ ኣመራርሓ ወይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ መንግስትን ህዝብን ኣሚኖም ዝሃቡኻ ሓደራ ንጎድኒ ብምግዳፍ ንብረትን ገንዘብን መንግስቲ ካብ ምዝራፍ ዘይነኣኣስ ጥፍኣት እዩ። መንግስትን ውድብን ካብዚ ሓደጋ ንምድሓን ዝተፈላለዩ መድረኻት እናካየዱ መፂኦም እዮም፤ ነዚኦም ብዝበለፀ ብምጥንኻር ድማ ብዕምቆት እናተኻየዱ ይርከቡ።

ብፍላይ ካብ መወዳእታ 2008 ዓ/ም ኣትሒዙ ብደረጃ ሃገር ይኹን ክልል መድረኻት ዓሚዩቕ ተሃድሶ ብምክያድ ፀገማት ብዝርዝር እናተነፀሩ መፍትሒ ሓሳባት ይቕመጠሎም ኣሎ። ብመንፅር እዚ እንትምዘን ፀገማት ክፍትሑ ዝጀመሩ እኳ እንተኾኑ ካብቶም ዝተፈትሑ ዘይተፈትሑ ፀገማት እዮም ዝዛይዱ። እዚ ብምዃኑ ድማ ህዝቢ “ምእንቲ ፍትሒ ተቓሊስና ፍትሒ ስኢንና” ክብል ተገዲዱ ኣሎ። ካብዚ ዝብገስ እውን ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዕግበት ከም ዘይብሉ ብኣንደበቱ እንትዛረብ ይድመፅ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልልና ብሰፊሑ ዝግለፅ እኳ እንተኾነ ንሎሚ ግና ብነበርቲ ከተማ ዓዲ ግራት ዝለዓሉ ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ክንድህስስ።

ወ/ሮ መሰለች ተክለመድህን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ከተማ ዓዲግራት እየን። ወ/ሮ መሰለች፣ ኣብ ከተማ ዓድግራት ካብ መወዳእታ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ መጀመርታ 2009 ዓ/ም ሰፊሕ ምንቕናቕ ሕብረተሰብ ዝፈጠረ መድረኽ ዓሚዩቕ ተሃድሶ ምክያዱ የረድኣ። ኣብቲ መድረኽ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ተላዒሎም ነይሮም። ንኣብነት ሕብረተሰብ ስሉጥ ግልጋሎት ዘይምርካብ፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ አብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ምስኣን፣ “ተገልጋላይ ዓሚል እዩ” ኢልካ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ተቐቢልካ ዘይምትእንጋድ፣ ምኹራይን ምንፅርፃርን ይርከብዎም። ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ይኹን ወረዳ ቤት ፍርዲ ፍትሓውን ቅልጡፍን ውሳነ ዘይምሃብ፣ ኣድልዎ፣ ምንኣስ ዓቕምን ካልኦትን ካብቶም ብሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ዓበይቲ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር እታ ከተማ እዮም። ብዘይካ እዚ ኣብታ ከተማ መፋስስ ዘይምህላው፣ ፀገም ማይ፣ መብራህቲ፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕናን፣ ምንፃፍ ፅሩብ እምንን እቶም ቀንዲ ዝተልዓሉ ፀገማት ልምዓት ምንባሮም ወ/ሮ መሰለች ይገልፃ።

ምምሕዳር ከተማ ዓድግራት ፈለማ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ስራሕ መንግስቲ ዝነበሩ ጥፍኣት ዝነበሮም ወገናት፣ ሕብረተሰብ ብዝኣምኖም ኣመራርሓ ንክትክኡ ገይሩ። እቶም ሓደሽቲ ዝተተክኡ ኣመራርሓ ሕቶ ህዝቢ ናብ ምምላስ ተዋፊሮም። ነዚ ስራሕ ዘተግብሩን ዝከታተሉን ኣባላት “ኮማንድ ፖስት” ሰናይ ምምሕዳር እውን ተጣይሾም። ኣብ ኮሚቴ “ኮማንድ ፖስት” ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ እታ ከተማ ናይ ፀሓፊነት ቦታ ብምሓዝ እቶም ብሕብረተሰብ ዝቐረቡ ፀገማት ናይ ምውዳብ፣ ምስናድ፣ ነናብ ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ንክፍትሑ ምርካብን እቶም ሕቶታት ይምለሱ ምህላዎም ናይ ምክትታልን ሓላፍነት ብምውሳድ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ።

ብመሰረት እዚ ምምሕዳር ከተማ ዓድግራት ብርክት ዝበሉ ፀገማት ልምዓት እናማልአ መፂኡ እዩ። ከተማ ዓድግራት ዙርያኣ ብእምባታትን ኣኽራናትን ዝተኸበበት እያ። ኣብ እዋን ክረምቲ ካብቶም በረኽቲ ከባብታት እናተገላበጠ ዝወርድ ውሑጅ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እታ ከተማ ከቢድ ሓደጋ እናብፀሐ መፂኡ እዩ። ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ነዚ ፀገም ንምፍታሕ እናተንቀሳቐሰ ዋላ እንተመፀ ምሉእ ብሙሉእ ክፈትሖ ኣይከኣለን ፀኒሑ። ስለዚ ፀገም ተፋሰስ ካብቶም ኣብ እዋን መድረኽ ዓሚዩቕ ተሃድሶ ሕብረተሰብ ዘልዐሎም ሕቶታት ተጠቃሲ እዩ ነይሩ። እቲ ምምሕዳር ሕቶ ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ብዝገበሮ ምንቅስቓስ ኣብ ኩለን ቀበሌታት ስራሕቲ ተፋሰስ ኣካይዱ። ብፍላይ ካብ እምባ ቃንዳዕሮ እናዘለለ ንቀበሌታት ባዶ ሰለስተን ካልኦት ከባብታትን ጉድኣት ዘብፅሕ ዝነበረ ሓደጋ ውሕጅ ካብ እግሪ እቲ እምባ ክሳብ ስታድየም ወልዋሎ መፋስስ ተሰሪሑሉ ኣሎ። ህዝቢ ዝሰጋገረሎም ኣናእሽተይ ድልድላት እውን ተሃኒፆም ኣለዉ። ጓሓፍ፣ ሓመድን እምንን ብምምላእ ውሑጅ ከይሓልፍ ዓጊቶም ይሕዙ ዝነበሩ መፋስሳት እውን ክፅረጉ ተገይሮም እዮም።

እቲ ካልእ ኣብ እዋን ዓሚዩቕ ተሃድሶ ዝተልዓለ ሕቶ ድማ ምንፃፍ ፅሩብ እምኒ ዝምልከት እዩ። እዚ ሕቶ ፅዑቕ ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣብ ዘለወን ቁሸታት ዝተልዓለ እዩ ነይሩ። ምምሕዳር እታ ከተማ ብዘይውዓል ሕደር ሕቶ ህዝቢ መሊሱ። ኣብዚ መዳይ ህዝቢ እውን ታሕጓሱ ዝገለፀሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ከተማ ዓድግራት ነባሪት ቀበሌ 04 ዝኾና ወ/ሮ ኣለምፀሃይ ካሕሳይ ብመሰረት ሕቶ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢአን ስራሕቲ ምንፃፍ ፅሩብ እምኒ ምክያዱ ሕጉስቲ እየን። “ካብ ሓመድን ጭቃን ተገላጊልና። ሰፈርና ፅሩይን ተደላይን እናኾነ መፂኡ። ቅድሚ ሐዚ ዘይነበሩ እንዳ ቡንን ኣብያተ ብልዕን ፅሩብ እምኒ ምስተነፀፈ ይኽፈቱ ኣለዉ” ኢለናና።

ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ እውን ካብቶም ኣብ እዋን ዓሚዩቕ ተሃድሶ ዝተልዓሉ ፀገማት ሓደ እዩ። እዚ ፀገም ብፍላይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተፀንበራ መንደራት ዝገደደ ነይሩ። ከተማ ዓድግራት ልክዕ ከምተን ካልኦት ከተማታት ትግራይ ዝለዓለ ምኽታም ዝረኣየላ ከተማ ስለዝኾነት ካብ 2007 ዓ/ም ጀሚሩ ልዕሊ 25 ሽሕ ህዝቢ ዝሓዙ ገጠር ከባብታት ዓዲ-ግራት ኣብ ማስተር ፕላን ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ተፀንቢሮም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ማይ ሓዊሱ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት የድልዮ ማለት እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ምምሕዳር ናብተን ሓደሽቲ ቁሸታት ዝወስድ ኳዕቲ መስመር ማይ ብምክያድ እቲ ፀገም ክፈትሖ ክኢሉ እዩ።መስመር ማይ መሊኡ ኣብ ዘይኣተወለን መንደራት ድማ ግዝያዊ ዓበይቲ ገንእታት ማይ ብምትካል እቲ ፀገም እናፈትሐ ይርከብ። ብተወሳኺ መንገዲ ፀፀር ብምስራሕን መብራህቲ ብምእታውን ኣብተን ሓደሽቲ መንደራት ዝነበረ ፀገም መሰረተ ልምዓት ምምላእ ዝጀመረሉ ኩነታት ኣሎ።

ብኻልእ ወገን እቲ ምምሕዳር ኣብ ምፍታሕ ሕብረተሰብ ዘልዐሎም ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር እውን ተረባሪቡ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ቤት ማዘጋጃ እታ ከተማ ኣብ ጉዳይ መሬት ቅልጡፍ ግልጋሎት ዘይምርካብ፣ ፅባሕ ሎሚ እናበልካ ተገልጋላይ ምንግልታዕ ዝኣመሳሰሉ ፀገማት ነይሮም። እዚ ፀገም ንምፍታሕ እቲ ምምሕዳር ኣብቲ ቤት መዘጋጃ ዝነበረ ዋሕዲ ሓይሊ ሰብ ብምምላእ ፀገም ንምፍታሕ ፈቲኑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ጉዳይ መሬት ዘሎ ፀገም ሐዚ እውን እንተኾነ ኣይተፈትሐን። ኣብ ቀፃሊ ግና እቲ ምምሕዳር ትሕዝቶ መሬት ብዘመናዊ መንገዲ ንምሓዝ ዘኽእል “ካዳስተር” ዝተብሃለ ሓዱሽ ኣሰራርሓ የተኣታቱ ስለዘሎ እቲ ኣብ ጉዳይ መሬት ዝተልዓለ ፀገም ብዝበለፀ ከምዝፍታሕ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ከተማ ዓዲግራት ወ/ሮ መሰለች ተክለመድህን ኣረዲአን።

እቲ ካልእ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝተልዓለ ፀገም ኣብ ጣብያታት ዝርአ ድሑር ኣወሃህባ ግልጋሎት እዩ። ንኣብነት ኣብ ጣብያታት ባዶ ሓሙሽተን ባዶ ሽዱሽተን ዝሰርሑ ኣካላት ኣመራርሓ ኣገልግሎት ንምሃብ “ፈለማ ክንድዙይ ቅርሺ ሃበኒ” እናበሉ ብላዕ ከምዝሓቱ ሕብረተሰብ ኣብቲ መድረኽ ኣቃሊዑዎም እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቀበሌ ባዶ ሓሙሽተ መሰለን ተጠቒመን ግልጋሎት ንክረኽባ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳየን ንክፍፀመለን ፆታዊ ርክብ ንክፍፅማ ዝሕተታሉ ኩነታት ከምዝነበረ ብህዝቢ ተቓሊዑ እዩ። ከምኡ እውን ሓደ ተገልጋሊ ናብ ቀበሌታት ግልጋሎት ደልዩ እንትኸይድ መንግስቲ ዘይፈልጦ ብኢደ ወነኖም ስርዓት ክፍሊት ብምውፃእ ዘይሕጋዊ ክፍሊት ዝሓትሉ ኩነታት ነይሩ። ብዘይካ እዚ ኣብ ስርዓት ኣወሃህባ መለለዪ መንነት ፀገም ስለዝነበረ ሕብረተሰብ እናተንገላትዐ ፀኒሑ እዩ። እቲ ከምዚ ዝበለ ፀገም ንምፍታሕ ብዕምቆት ተገምጊሙ እዩ። ብድሕሪ እዚ ህዝቢ፣ “ግቡእ ግልጋሎት ኣይሃብኩምንን፤ ኣይትመርሑንን” ዝበሎም ኣመራርሓ ካብ ዝነበሮም ሓላፍነት ክወርዱን ብሕጊ ክሕተቱን ብምግባር ኣብ ክንድኦም ሓደሽቲ ኣመራርሓ ንክትክኡ ተገይሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ሐዚ እውን እንተኾነ ኣብ ኣወሃህባ መለለዪ መንነት ዘሎ ፀገም ከምዘይተፈትሐ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ገሊፆምልና እዮም። ኣይተ ኣረጋዊ ሓጎስ ኣብ ከተማ ዓድግራት ነባሪ ጣብያ ባዶ ሓሙሽተ እዮም። እቶም ነባራይ፣ ኣብ ኣወሃህባ መለለዪ መንነት ዝነበረ ፀገም ሐዚ እውን ከምዘይተፈትሐ ይገልፁ። “ሓደ ነባራይ መለለዪ መንነት እንተጠፊእዎ እሞ ከምዝጠፍኦ እንተፍልጥን ንክወሃቦ እንትሓትትን ልዕሊ ክልተ ሰሙን ይመላለስ” ዝብሉ እዞም ነባሪ፤ ተመላሊሱ እውን ናይ ምርካብ ዕድሉ ፀቢብ ከምዝኾነን እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብሓባር ስለዘይርከቡ “እከለ እንድሕር ዘይመፂኡ በይነይ ኣይሰርሐልካን” እናበሉ ሕብረተሰብ የንገላትዕዎ ከምዘለዉን እዮም ዝገልፁ።  

ካልእ ኣብ ከተማ ዓድግራት ብሕብረተሰብ ይኹን ብሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተልዓለ ፀገም ኣብ ማእኸላት መሰልጠኒ ኣሽከርከርቲ ዝርአ ገልታዕታዕ እዩ።ኣብ ከተማ ዓዲግራት 23 ማእኸላት መሰልጠኒ ኣሽከርከርቲ ኣለዋ። እዙይ ድማ ኣብታ ከተማ ብርክት ዝበለ መንእሰይ እናሰልጠነ ፍቓድ መዘወሪ ከም ዝወሃቦ የርኢ።ይኹን እምበር ፍቓድ መዘወሪ ንምሃብ ሓላፍነት ዝተውሃቦ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መጓዓዝያን እታ ከተማ ነዚ ሰልጣናይ ከተኣናግድ ዝኽእል እኹል ሓይሊ ሰብ የብሉን። ብሰንኪ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ፅሕፈት ይኹን ሰልጠንቲ ፀገማት እናተፈጠሩ ይርከቡ። ኣብቶም መናእሰይ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን እናተብሃሉ ብእዋኖም ስለዘይወሃቦም ንዝለዓለ ምንግልታዕ እዮም ዝሳጥሑ። ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ፅሕፈት እውን ብሰንኪ ዋሕዲ ሓይሊ ሰብ እቲ ግቡእ ኣገልግሎት ክህቡ ኣይከኣሉን። እዚ ፀገም ክሳብ ሐዚ እውን ኣይተፈትሐን።ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ንኽፈልጦ ብምግባር ኣብ ቀፃሊ ንምፍታሕ ምንቅስቓስ እናተገበረ ምዃኑ እየን ወ/ሮ መሰለች ነጊረናና።

ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ እውን ካብቶም ኣብታ ከተማ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ተባሂሎም ሕብረተሰብ ዘማርረሎም ፀገማት ገሊኦም እዮም። ብፍላይ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽንን መጓዓዝያን ዝሰርሑ መሃንዲሳትን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ብግዕዝይና ተጠርጢሮም ጉዳዮም ናብ ሕጊ ተመሪሑ እናተፃረየ ይርከብ። እዞም መሃንዲሳት ምስ ካልኦት ኣካላት ኮሚቴ ጨረታ ብምዃን ኣብታ ከተማ ተፋሰሳትን ሼዳትን ንምስራሕ ጨረታ እንትወፅእ ጥፍኣት ፈፂሞም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ እዮም።ብፍላይ ንተጫረትቲ ኮንትራክተራት “ጨረታ ክትስዕር እንተኾይንካ ገንዘብ ሃበና” ብምባል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ጥቕሚ ንምርካብ ይንቀሳቐሱ ምንባሮም ኣብቶም መድረኻት ዓሚዩቕ ተሃድሶ ብጥቆማ ሕብረተሰብ ዝተቓልዑ እዮም።ብተወሳኺ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓዲግራት ምስ ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ብዝተትሓሓዘ ዝተጠርጠሩ ወገናት ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ተታሒዙ ኣብ ምፅራይ ይርከብ፡፡

ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት እቶም ኣብ እዋን ዓሚዩቕ ተሃድሶ ብሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምፍታሕ ብዘካየዶ ምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከሳልጥ ኪኢሉ እዩ።ይኹን እምበር ግዘ ከይሃብካ ፍታሕ ዘድልዮም ብርክት ዝበሉ ፀገማት ኣለዉ። ምኽንያቱ ሕብረተሰብ ዘይዓገበሎም ጉዳያት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ከምዘለዉ ቤት ፅሕፈት ስቪል ሰርቪስ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሃንደበታዊ ተፍታሽ ብምግባር ዕግበት ተገልገልቲ ብምፅናዕ ከረጋግፅ ክኢሉ እዩ።እዚ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው ቤት ፅሕፈት ስቪል ሰርቪስ ከተማ ዓዲግራት ኣብ 2010 ዓ/ም ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ተመዲቦም ንዝሰርሑ 1,114 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ሂቡ እዩ።እቲ ስልጠና ኣብ ሳዕቤናት ሰናይ ምምሕዳርን ኣፈታትሕኡን፣ ኣብ ኣዋጃት፣ ኣብ መምርሕታትን ፖሊሲታትን መንግስቲ ዝጠመተ እዩ ነይሩ፡፡

ብኣጠቓላሊ ኣብ እዋን ምጅማር መድረኽ ዓሚዩቕ ተሃድሶ ውዑይ መንፈስ ምንቅስቓስ ሕብረተሰብን ሲቪል ሰርቫንትን ምንባሩ ይፍለጥ።ህዝቢ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ንኽመርሕዎ ዝወከሎም ኣመራርሓ ንዕኡ ንጎድኒ ገዲፎም ኣብ ፀገም ጥሒሎም ምንባሮም ብዘይሰኸፈት ነጊርዎም እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ መጀመርታ ተፈጢሩ ዝነበረ ውዑይ መንፈስ ምቅልላስ ቀስብቐስ እናተዘሓሓለ ከይዱ ኣሎ። ስለዚ ድሕሪ መድረኽ ዓሚዩቕ ተሃድሶ እውን እንተኾነ እቲ ዝተኣተወ ቃል ክንድቲ ዝድለ ስለዘይኮነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ፅልዋ ከሕድር ኪኢሉ እዩ። ስለዝኾነ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ኣባላት ውድብን ሕብረተሰብን ጉዳይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ጉዳይ ሞትን ሕውየትን ምዃኑ ብምግንዛብ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ኣጠናኺሮም ክቕፅልሉ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010