እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925719
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3124
2784
12622
4892207
68301
89679
4925719

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:47

ከይሰራሕካ ምሽላም ብቑሩብ ውፅኢት ምዕጋብ ክሳብ መዓዝ?

here we go
selam new

ኣይተ ቴዎድሮስ ኣማረ

ኣብ ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳር፣ ልምዓትን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ወሳናይ ግደ ኣለዎ። ምኽንያቱ ፖሊስታትን ስትራተጂታትን መንግስቲ ናብ ታሕቲ ወሪዶም እንትትግበሩ ዘገጥሙ ጥንኩራትን ድኹማትን ጎንታት ካብቲ ሕብረተሰብ ንላዕሊ ዝፈልጦም ኣካል ስለዘየለ እዩ። ብተወሳኺ ሕብረተሰብ ሕገ-መንግስታዊ መሰሉ ብምጥቃም ኣብ ከባቢኡ ዝረኣዩ ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እንተቃሊዑ እቲ መንግስቲ ክመፅእ ዝደልዮ ስሉጥን ኩለመዳያውን ልምዓት ክረጋገፅ ይኽእል። ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ይኹን ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ምርግጋፅ በቲ ሓደ ወገን ዜጋታት ዝመሰሎም ሓሳብ ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ይሕለወሎም ከም ዘሎ የርኢ። በቲ ካልእ ገፅ ድማ እቲ መሰሎም ተጠቒሞም ዝገልፅዎ ሓሳብ ኣብ ከይዲ ምርግጋፅ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝረኣዩ ጥንኩራት ጎድንታትን በሰራትን እናተለለዩ መፍትሒ ንክረኽቡ ኣብ ምግባር ልዑል ኣስተዋፅኦ ይህልዎ።

ኣብ ከይዲ ምርግጋፅ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ከባቢኡ ዘይሳተፍ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ክፍትሕሉ ኣይኽእሉን። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘጋጥሞ መዓልታዊ ፀገም ካብ ባዕሉ ንላዕሊ ክፈልጥ ዝኽእል ኣካል ኣይህሉን። “ሓባኢያ ቁስሉስ ሓባኢ ፈውሱ” ከምዝበሃል እቲ ንሕብረተሰብ ከገልግል ብመንግስቲ መሃያ እናተኸፈሎ ዝተመደበ ሰራሕተኛ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ፀገም እናፈጠረ እንተሎ ሪኡ ከምዘይረኣየ ዝሓልፍ እንተኾይኑ እቲ ፀገም እናገደደ ካብ ምኻድ ዓዲ ኣይውዕልን። ስለዚ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ ዘፈራት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ለውጢ ንምምዝጋብ በብግዚኡ ተመሓይሾም ንዝወፁ ሓደሽቲ መስርሓት  ተግባራዊ ኣብ ምግባር ልዑል እጃም ኣለዎ።

ቢሮ ስቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ብመሰረት ውድብን መንግስትን ዝሓንፀፅዎ ኣንፈትን ፖሊሲን እናተመርሐ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዕግበት ተገልገልቲ ብምርግጋፅ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ለውጢ ንምምፃእ ዘኽእሉ ምስ ንቕሓተ ሕልና እቲ ሕብረተሰብ ዝኸዱ ሓደሽቲ ለውጢ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ንተግባራውነቶም እናተንቀሳቐሰ መፂኡ እዩ። ኣብቲ ቢሮ ዳይሬክተር ዳይሮክቶሬት መፅናዕቲ፣ ኣወዳድባን ቀረፃን መሓውርን ብርኪ ምዘና ስራሕን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኣይተ ቴዎድሮስ ኣማረ፣ እቲ ቢሮ ብርክት ዝበሉ መስርሓት ለውጢ ሰናይ ምምሕዳር ብምትእትታው እናተንቀሳቀሰ ምምፅኡ የብርሁ። ካብዚኦም መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ሰራሕ፣ ንማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ዝወሃበሉ ስርዓት(ጀይ ኤ ጂ)፣ ፓኬጅ ሰናይ ምምሕዳርን ከይዘንን ቅድሚት ይጥቀሱ። እዞም መሳርሕታት ለውጢ ሰናይ ምምሕዳር ዝትግብር ድማ ኣብቲ ቢሮ “ዳይሬክቶሬት መፅናዕቲ፣ ኣወዳድባን ቀረፃ መሓውርን ብርኪ ምዘና ስራሕን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ” ዝበሃል ከይዲ ስራሕ ተጣይሹ ኣሎ። እዚ ዳይሬክቶሬት ሕብረተሰብ ቅልጡፍ፣ ፍትሓዊ፣ ኣብ ሓደ ዝተወደበን ውፅኢታውን ግልጋሎት ንኽረክብ ሓላፍነት ዝወደቐሉ እዩ። ኣብዚ መሓውር ብዋናነት ኣብ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝካየድ ሰነድ ኣወዳድባ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ (ቢ.ፒ.ኣር)፣ ጂይ ኤ ጂ፣ መምርሒታት፣ ሕግታት፣ ጥቕማጥቕምን ኣመራርሓን ሰራሕተኛታት፣ ምምሕያሽ ቆላ ኣበልን ካልኦትን ናይ ምውሳን ስራሕቲ ይካየድ።

ካብቶም መሳርሒታት ለውጢ ሰናይ ምምሕዳር ሓደ ዝኾነ “መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ሰራሕ” (ቢፒኣር)  ካብ 2000 ዓ/ም ጀሚሩ እናተተግበረ ዝመፀ ምዃኑ ይፍለጥ። ቅድሚ ‘ቢ ፒ አር’ ምትእትታዉ እቲ ኣብ ኣብያተ ዕዮ ይግልገል ዝነበረ ሕብረተሰብ ብዙሕ ምንግልታዕ ይበፅሖ ነይሩ። ምኽንያቱ እተን ኣብያተ ዕዮ ዝተበታተና ስለዝነበራ እቲ ተገልጋላይ ሓንቲ ጉዳይ ንምፍፃም ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ብምምልላስ ብዙሕ ውረድ ደይብ ነይርዎ። መስርሕ “ቢፒኣር” ድሕሪ ምትእትታው ግና ኣብተን ኣብያተ ዕዮ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ብመሰረት ተቐራራብነት ስራሕ ብሓባር ኮይኖም ክሰርሑ ስለዝተገበረ እቲ ዝነበረ ፀገም ክፍታሕ ክኢሉ እዩ። ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ክፍሊ ብምስርሖም ተገልጋላይ ዝደልዮ ሰብ እንድሕር ዘይሃልዩ ናበይ ከምዝኸደን ናብ ቢሮ መዓዝ ከምዝኣቱን እኹል ሓበሬታ ሒዙ ብምኻድ ካብ ምምልላስ ይድሕን። ከምኡ እውን ቢፒኣር እቲ ተገልጋላይ ዝረኽቦ ግልጋሎት “ብስታንዳርድ” ማለት እውን ብፅሬት፣ ብግዘ፣ ምልልስ፣ ወፃእን መጠንን ንክዕቀን ኣኽኢሉ እዩ። እዚ ማለት መገልጋላይን ተገልጋላይን በዘን መዐቀንታት ንክሰርሑ ዝፈራረምሉ ከም ሰነድ ቃል ኪዳን ተገይሩ ዝውሰድ ኣሰራርሓ ክተኣታቶ ክኢሉ እዩ።

ብተወሳኺ እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሓባር ኮይኑ ኣብ ስራሕቲ ቁፃር፣ ዕብየትን ዝውውርን ሰራሕተኛታት ስሉጥ ግልጋሎት ንክህብ ኣኽኢሉ ኣሎ። ስለዚ ብመስርሕ ቢ ፒ ኣር ዋላ’ኳ ዘጋጠሙ ናይ ኣተገባብራ ዓንቀፍቀፋት እንትነበሩ ኣወሃህባ ግልጋሎት ካብ ብጣዕሚ ዝተበጣጠሰንን ተገልጋላይ ዘንገላትዕን ኣሰራርሓ ብምንጋፍ ናብ ቅልጡፍን ውዱብን ዝኾነ ኣሰራርሓ ንክኣቱ ኣኽኢሉ እዩ። ከምቲ ዝተሓበረ ግና እቶም ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ ክስርሑ ዝግበኦም ነገራት ሙሉእ ብሙሉእ ይትግበሩ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት መስርሕ ቢፒኣር ኩሉ ሰራሕተኛ “ባጅ” (መለለዪ) ንክገብር ዝእዝዝ ዋላ እንተኾነ ሓልሓሊፉ አንተዘይኮይኑ ኣብ ምትግባር ፀገማት ኣለዉ። ከምኡ እውን ኣብ ምድላው ሓበርቲ ፅሑፋት ኣብያተ ዕዮ፣ ኣብ ጠረጴዛ ዝፀሓፉ ኣሽማትን ሓላፍነት ስራሕን፣ መውሃቢ ርእይቶ ዓማዊልን ካልኦትን ዘየማልኣ ኣብያተ ዕዮ ኣለዋ። እዚ ንቕድሚት ብመንፅር ተገልጋላይ ዘለዎ መሰልን ናይቲ መገልገላይ ግቡእን ተመዚኑ ትኹረት ተዋሂቡ ከምዝስራሕ ኣይተ ቴዎድሮስ የረድኡ።

እቲ ካልእ መሳርሒ ለውጢ ሰናይ ምምሕዳር ካብ 2008 ዓ/ም ኣትሒዙ ዝተኣታተወ ስርዓት “ጃይ.ኤ.ጂ” እዩ። እዚ ስርዓት ብደረጃ ሃገር ዝርከብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንዝሰርሖ ማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ንክረክብ ዘኽእል ፍትሓውነት ብምርግጋፅ ህዝቢ ዝሓሸ ኣገልግሎት ንክረክብ ዓሊሙ ዝተኣታተወ ኣሰራርሓ እዩ። ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኮይኖም ሓደ ዓይነት ስራሕ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለየ ዓይነት መሃያ ዝኽፈልሉ ኩነታት እውን ስለዝነበረ ነዚ ዘትርፍ እዩ። ስለዚ በቲ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ጂይ ኤ ጂ መብዛሕትአን ኣብያተ ዕዮ ትግራይ ሰራሕተኛታተን ኣብ ዝምጥኖም ብርኪ ስራሕ ብቀዋሚነት፣ ብግዚያዊነትን ተሓሳብን ተመዲቦም ኣለዉ። ኣብዚ መስርሕ ግልጋሎት ዘመን ሓደ ሰራሕተኛ ሓደ ዓመትን ትሕቲኡን ዝተርፎ አንተኾይኑ ብመሰረት መምርሒ ጃይ.ኤ.ጂ ብተሓሳቢ ክምደብ ይግበር። እቲ ዝድለ ልምዲ ስራሕ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ዝተርፎን ዝድለ ደረጃ ትምህርቲ ዘየማልእን ሰራሕተኛ ድማ ብግዝያውነት ክምደብ ተገይሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ፣ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይን ማእኸል መሰልጠኒ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊን ኣብ ከይዲ ምምዳብ ሰራሕተኛታት ዝርከባ ምዃነን ሓበሬታ እቲ ዳይሬክቶሬት የረድእ።

መስርሕ ጄይ ኤ ጂ ብኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ተቐባልነቱ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ብርግፅ መጀመርያ እንትተኣታቶ ኣብቲ ሰራሕተኛ ዓብይ ዘይቅሩብነትን ስግኣትን ፈጢሩ ነይሩ እዩ። “ክንሳፈፍ እየ” ዝብል ስግኣትን ምድንጋራትን ፈጢሩ ነይሩ። ይኹን እምበር ሐዚ ዝንሳፈፍን ካብ ስርሑ ዝፈናቐልን ሰራሕተኛ ከምዘየለ እናተፈለጠ ስለዝኸደ እቲ መስርሕ ተቐባልነቱ እናወሰኸ ምምፅኡ ኣይተ ቴዎድሮስ ይገልፁ። ናይዚ መርኣያ ድማ 94 ምኢታዊ ብስርዓት ጄይ ኤ ጂ ዝተመደበ ሰራሕተኛ በቲ ምደባ ዕጉብ ምዃኑ እቲ ዳይሬክቶሬት ብዘካየዶ መፅናዕቲ ክረጋገፅ ክኢሉ ኣሎ።

ብተወሳኺ ፓኬጅ ሰናይ ምምሕዳር እውን ሓደ መሳርሒ ለውጢ ብምግባር ክሳብ ጣብያታት መሓውር ብምዝርጋሕ ተግባራዊ እናኾነ ይርከብ። ከምኡ እውን ሓደ ሓደ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ስርዓት ከይዘን ምትእትታው ጀሚረን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ኣብተን ኣብያተ ዕዮ ይርአ ዝነበረ ዝተሓሟዞቐ ንብረት ቀልጢፍካ ብዝርከብሉ ኣገባብ ተቐሚጡ ኣሎ።

እቲ ዳይሬክቶሬት እዞም ሪፎርምታት ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ሲቪል ሰርቫንት፣ ተገልጋላይን ኣመራርሓን ግንዛብኦም ንኸዕብዩ እናሰርሐ መፂኡ እዩ። ብዋናነት ድማ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝተወሰኑ ለውጥታት ምምዝጋብ ተጀሚሩ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ክረጋገፅ ዝተሓሰበ ለውጢ ክንድትዝድለ ከምዘይኮነ ኣይተ ቴዎድሮስ የረድኡ። ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ 85 ምኢታውን ልዕሊኡን ዕግበት ተገልገልቲ ከምዘረጋገፃ ኣጋኒነን ዘቕርባሉ ኩነታት ኣሎ። ይኹን አምበር እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ካልእ እዩ። ሓደ ሲቪል ሰርቫንት “ልዑል ኣፈፃፅማ ኣምፂአ እየ” ክብል እንተኾይኑ እቲ ዝጥቀም ሕብረተሰብ ክምስክረሉ ይግባእ። እቲ ኣመራርሓ ይኹን ሲቪል ሰርቫንት ግን ነዚ ገዲፉ ብዘይስራሕካዮ ክትዓቢን ክትሽለምን ናይ ምድላይ ኩነታትን ብንእሽተይ ውፅኢት ምዕጋብን ፀገም ሐዚ እውን ኣይተቐረፈን። ስለዚ እቲ ኣመራርሓ ይኹን ሲቪል ሰርቫንት ብሓዱሽ መንፈስ ንሕብረተሰብ ብውፋይነትን ንምግልጋል ቆሪፆም ክለዓሉ ከምዝግባእ እዮም ኣይተ ቴዎድሮስ ዝገልፁ። ነዚ ንምግባር ድማ ፈለማ እቶም መሳርሒ ለውጢ ሰናይ ምምሕዳር ብግቡእ ክፈልጥዎም ይግባእ። ነዞም መሳርሒ ለውጢ እንተዘይተዓጢቆም ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ንሕብረተሰብ ብምግልጋል ሰናይ ምምሕዳር ምዕሳልን ኣይኽእሉን።

ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ዳይሬክቶሬት ኣመራርሓን ሲቪል ሰርቫንትን ኣብ መሳርሒ ለውጢ ሰናይ ምምሕዳር ዘለዎም ትሑት ግንዛበ ንምዕባይ ኣብ ሸውዓቲአን ዞባታት ትግራይ እናተዘዋወሩ ስልጠና እናሃቡ ይርከቡ። እቲ ዝተውሃበ ስልጠና ኣብ ስርዓት ኣፈፃፅማ መዐቀኒ፣ ሳይንሳዊ ኣወፃፅኣ ትልሚ ሰናይ ምምሕዳር፣ ኣፈታትሓ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳርን ዝምልከት ብርኪ ሰነድ ብምድላው እዩ ተዋሂቡ። ከምኡ እውን ኣንፈታት መህነፂ ልምዓታዊ ሰራዊት፣ መሳርሒታት ለውጢ ብኸመይ ተኣሳሲሮም ከምዝትግበሩ፣ እንታይነት ቻርተር ዜጋታትን ካልኦት ተዛመድቲ ዛዕባታትን ዝምልከቱ ዛዕባታት እዮም። እዚ ስልጠና ንኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት፣ ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ቢሮታት፣ ዞባታት፣ ወረዳታትን ኣመራርሓ ጣብያን ዝተውሃበ ምዃኑ ድማ ዝተውሃቦ ትኹረት ዓብዪ ምዃኑ ኣመላኻቲ እዩ። 

ብካልእ ወገን እቲ ዳይሬክቶሬት ኣብ ጉዳያት ምምሕያሽ ጥቕማ ጥቕሚ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘጋጥሙ ፀገማት ብምፍታሕ ሰናይ ምምሕዳር ንክዓስል እናሰርሐ ይርከብ። ብመሰረት እዚ ካብቲ ብመምርሒ ሲቪል ሰርቪስ ዝወፀ ሸሞንተ ሰዓት ተወሳኺ ግዘ ወሲዶም ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እናፅንዐ ጥቕማ ጥቕሚ ንክረኽቡ እናሰርሐ ይርከብ። ንኣብነት እቲ ኣብ መጀመርያ 2010 ዓ/ም ሰብ ሞያ ጥዕና ካብ ስሩዕ ናይ ሰራሕ ሰዓት ወፃኢ ኣብ ትካላት ጥዕና እናሓደሩ ንዝሰርሑዎ ሕልፊ ሰራሕ ጥቕማ ጥቕሚ ዝረኽብሉ ኣሰራርሓ ተመዓራርዩ ኣሎ።

ብኻልእ መዳይ እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ኣመራርሓ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ስራሕ ክሰናበት እንተሎ ዝግበኦ ጥቕማ ጥቕሚ ንኽረክብ ኣብ 2001 ዓ/ም ብደረጃ ሃገር ዝወፀ ኣዋጅ ይድንግግ። ኣብ ትግራይ ግና ክሳብ 2009 ዓ/ም እንተይተተግበረ እዩ ፀኒሑ። ካብዚ ቐረባ እዋን ኣትሒዙ ግና ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኣብቲ ኣዋጅ ዘለወን ግንዛበ ንኽዓቢ ብምግባር ናብ ተግባር ክሰጋገር ተገይሩ ኣሎ። ስለዚ ካብ መወዳእታ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣርባዕተ ኣካላት ክፍሊት ክፍፀም ክኢሉ እዩ።  እቲ ኣዋጅ ካብ 2001 ዓ/ም ኣትሒዞም ካብ ስራሕ ንዝለቐቑ ኣመራርሓ እያ ትምልከት። ብመሰረት እዚ ኣርባዕተ ዓይነት ክፍሊታት ንክወሃቡ እቲ ኣዋጅ ኣቐሚጡ ኣሎ። ንሰን እውን ኣበል መጣየሺ፣ ክፍሊት ስንብት፣ ኣበል ተሽከርከርትን ኣበል መንበሪ ገዛን እየን። እዚአን ንህዝቢ እናገልገለ ፀኒሑ ብኽብሪ ንዝተሰናበተ ኣመራርሓ፣ ብምኽንያት ሕማም፣ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንክሰናበት ባዕሉ ሕቶ ኣቕሪቡ ተቐባልነት ንዝረኸበ ዝምልከታ እየን።

ሕብረተሰብ ኣብ ጉዳይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝገብሮ ተሳትፎ ንክጉልብት ግደ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ዝርከብ ኣመራርሓ ወሳንነት ኣለዎ። ኣመራርሓ መሰሉ ዝኽበረሉ ምኽንያት ጥዕና ዘለዎን ቅኑዕን ኣገልግሎት ንህዝቢን ክህብ ተኽኢሉ እዩ። ሕብረተሰብ ድማ ብዘይስክፍታ ዝመሰሎ ንክገልፅ ዘኽእል ምችው ሃዋህው ክፍጠረሉ ግድን እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ኣመራርሓን ስራሕቲ ስቪል ሰርቪስን ዝርከቡ ኣካላት ተሳትፎ ሕብረተሰብ ንኽዓቢ ዘኽእሉ ኣሰራርሓታት ከመዓራርዩ እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ። ሕብረተሰብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ብፍላይ ኣብ መስርሓት ሰናይ ምምሕዳር ማለት እውን ኣብ ስርዓት ቢፒኣር፣ ጀይ አ ጂ፣ መምርሕን ኣዋጅን ሰራሕተኛታት በብግዚኡ ተመሓይሾም ዝወፁ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ዝምልከት ዘለዎ ግንዘበ ንክዓቢ ዝተዋደደ ስራሕ ክስራሕ ይግባእ። ከምዚ ዝዓይነቱ ብኣሰራርሓ፣ ሓላፍንትን ምትሕልላይን ዝተሰነየ ምትህንናፅ እንትነግስ መንግስትን ህዝብን ጠስምን ድልኽን ኮይኖም ኣብ ምዕሳል ሰናይ ምምሕዳር ብምርብራብ ዓወት ከመዝግቡ ይኽእሉ እዮም። ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ዘይነፃፀሉ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገፃት ምዃኖም ብምርዳእ እንትስራሕ ድማ እቲ መንግስቲ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ከተግብሮም ዝተለሞም ሸቶታት ብምዕዋት ኣብ ማእኸላይ እቶት ናብ ዝርከባ ሃገራት ንምፅንባር ዝግበር ጉዕዞ ስሉጥን ስሙርን ይኸውን።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010