እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051410
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1507
2909
30524
4998067
83604
110388
5051410

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:03

ኣብ ዓሚቕ ተሃድሶ ዝርአ ዘሎ ስዳሮ

here we go
selam new

ሕብረተሰብ ንከገልግሉ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝተሸከሙ ኣመራርሓ ነቲ ክመርሕዎ ዝመረፆም ህዝቢ ብቅንዕና፣ ካብ ኣድልዎን ወገናውነትን ናፃ ብዝኾነ ኣገባብ ከገልግልዎ ግድን እዩ። ሓደ ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲኡ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትን መላእ ህዝብን ክመርሕ ዘኽእሎ ዓቕሚ እንተዘይወኒኑ እቲ ክረጋገፅ ዝግባእ ስራሕ ክውገን ኣይኽእልን። ዘይቅኑዕ አመራርሓ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝግለፅ እንትኸውን ብፍላይ ውፅኢት ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብንት ክራይ ዝኾኑ ከባብያውነት፣ ፀረ ዲሞክራሲ፣ ዘይምቅልላስ፣ በለፅን ብቕንዕና ንሕብረተሰብ ዘይምግልጋልን ቀንዲ መግለፅታት እዮም።እቲ ንህዝቢ ብማዕረ ከገልግል ኣብ መሪሕነት ዝተቐመጠ ኣመራርሓ ኣካቢ ክራይ እንተኾይኑ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ መሓውራት እውን ሸውሃቱ ከዕግስሉ ዝኽእሉን ንዕኡ ዝመስሉን አካብቲ ክራይ እዩ ዘተኣኻኽብ። ምኽንያቱ ንህዝቢ ዘገልግሉን ቅኑዓትን ሰራሕተኛታት እንተኣትዮም ድልየተይ ንኸየማልእ ዕንቅፋት ክኾኑኒ እዮም ኢሉ ስለዝሓስብ ፈፂሙ ኣየቕርቦምን። ስለዝኾነ እቲ ከምዚ ዝበለ ኣመራርሓ ብዛዕባ ውልቀ ክብሩን ረብሕኡን እምበር ብዛዕባ ሕብረተሰብ ክግደስ እዩ ኢልካ ኣይሕሰብን።

ብተመሳሳሊ እቲ ህዝቢ ንከገልግል ሓላፍነት ዝተሓንገጠ ኣመራርሓ ብከባብያውነት ዝዓወረ እንተድኣ ኮይኑ ካፍቲ ዝተፀናወቶ ሕማም ተበጊሱ ኣብ ትሕቲኡ ደቂ ከባቢኡ ጥራሕ እዩ ዘተኣኻኽብ። በዚ ድማ ረብሓታት ሓድነትን ሰብኣውነትን ብምሕሳብ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ዘገልግለሉ ኣንደበት ኮነ ስብእና ክህልዎ ኣይኽእልን። ኣብዚ ዘለናሉ መዋእል ዓለም ብዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ኤሌክትሮኒክስን ናብ ሓደ መንደር እናተለወጠት ኣብ ዝመፀትሉ እዋን ብቀበሌያዊ፣ ወረዳውን ዞባውን ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን ምሽማም ዓብይ ሓደጋ እዩ። ነዚ እዩ እውን ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ፣ ከባብያውነት፣ ፀቢብነትን ትምክሕትን ቀንዲ ኣጀንዳ ሃገርናን ክልልናን ኮይኖም ብቑርፀኛ መሪሕነት ውድብን ብውዕዉዕ ተሳትፎ ሕብረተሰብን ቃልሲ እናተገበረሎም ዝርከብ። ብመሰረት እዚ ካብ ብርኪ ሃገር ክሳብ ወረዳታትን ጣብያታትን መድረኻት ብምድላው ኣንፃር እዞም ሓደጋታት ቃልሲ እናተገበረ ይርከብ፡፡

እዚ ዘረጋገፆ ውፅኢት እንትንርኢ ብውሱን ደረጃ ፀገማት ህዝቢ ዝፍትሕሉን ሕቶታት ሕብረተሰብ ምላሽ ዝረኽብሉን ኩነታት ተጀሚሩ ኣሎ።በዚ መዳይ ዝሐሸ ኣፈፃፅማ የርእያ ዘለዋ ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ ድማ ምህላወን ጋህዲ እዩ። ካብ ሞንጐ እዚአን፣ ከተማ ውቕሮ ሓንቲ እያ።ኣብ 2009 ዓም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተኻየዱ ዓሞቕቲ መድረኻት ተሃድሶ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ብሕብረተሰብ ቀሪቦም ነይሮም። ካብዚኦም እቶም 40 ብዓቕሚ እቲ ምምሕዳር ተፈቲሖም እዮም።እቶም ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾኑ መደባት ድማ እቲ ምምሕዳር ምስ ዞባን ክልልን ብምውዳድ ከከም ቅደም ሰዓብ ኣድላይነቶም ተፈልዮም ንምፍታሕ ምንቅስቓስ እናተገበረ ይርከብ። ፈለማ እቶም ኣብ ዙርያ ሰናይ ምምሕዳር ዝተልዓሉ ሕቶታትን ፀገማትን ከምኡ እውን ዝተውሃቦም መፍትሒ ክንርኢ፡፡

ኣብ ምምሕዳር እታ ከተማ መለለዪ መንነት ዝወሃበሉ ግዘ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ጥራሕ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ዝወሃብ ምስቲ ዘሎ በዝሒ ተገልጋላይ ስለዘይመጣጠን ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ኣብ ዝደለይዎ እዋን ግልጋሎት ከይረኸቡ ስለዝተርፉ ይንገላትዑን የማርሩን ነይሮም። ካብዚ ዝብገስ ኣብቲ መድረኽ ድሕሪ ምግምጋም ዕደላ መለለዪ መንነት ሰሙን ምሉእ ንኽኸውን ብምግባር ዕግበት ተገልገልቲ ናይ ምርዋይ ስራሕቲ ተተግቢሩ እዩ። እቲ ፀገም እዚ ጥራሕ ኣይነበረን፤ ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ጣብያታት ኣብ ሰሙን ክልተ ግዘ ጥራሕ እየን ንሕብረተሰብ ኣገልግሎት ዝህባ ነይረን። እዚ ዝፈጠሮ ፀገም ድማ ህዝቢ ግቡእ ግልጋሎት ከይረኸበ ይመላለስን ይንገላታዕን ስለዝነበረ ግልጋሎት ኣይንረክብን ዘለና ብዝብል የንፀርፅር ምንባሩ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሲቪስ ሰርቪስ ከተማ ውቕሮ ወይዘሮ ኣስካሉ ከፈይ የረድኣ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድሕሪ እቲ መድረኽ ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ መዓልቲ ስራሕ ኣገልግሎት ዝረኽበሉ መስርሕ ብምትእትታው ተግባራዊ እናኾነ ይርከብ።

ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ድሕሪ ብዕምቆት ምህዳስ ኣብ ምክልኻል ዝተጋነኑ ፀብፃባት ኣፈፃፅማ መደባት ኣድሂቡ ሰሪሑ እዩ። ብፍላይ ኮማንድ ፖስት ሰናይ ምምሕዳር እታ ከተማ መን እንታይ ከምዝሰርሐን ከምዘይሰርሐን ዝቆፃፀርሉ መስርሕ ስለዘተኣታተወ ዝተጋነነ ፀብፃብ ምቕራብ ዝነከየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ዓሚዩቕ መድረኽ ተሃድሶ ቅድሚ ምክያዱ ግና ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ኣብ ባይታ ዝሰርሕዎም መደባት ዘየለዉ 100 ምኢታዊ ከምዝፈፀሙ ምፅብፃብን ንኡሽተይ ተሊምካ ልዕሊ ትልሚ ተፈፂሙ ምባልን ከምዝነበረ ብዝርዝር ተገምጊሙ እዩ። በዚ ድማ ዝተኾሓሓለ ፀብፃብ ዘቕርብ ሰራሕተኛ ሽልማትን ዕብየትን ዝረኽበሉ ብኣንፃሩ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ኣብ ባይታ ዝተሰርሐ ዘቕርብ ዝንቀፈሉን ዝንቆተሉን ኣሰራርሓ ዝቐየረ ኣካይዳ ተፈጢሩ ኣሎ፡፡

ብዘይካ እዚ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ቅድም እንትብል ኣብ ሓበራዊ ኮሚቴ ፍትሒ ማለት እውን ኣብ ቤት ፍርዲ፣ ፍትሒ፣ ፖሊስን ካልኦት ኣካላት ፀጥታን ተናቢብካ ኣብ ምኻድ ፀገማት ነይሮም። ድሕሪ ብዑምቆት ምህዳስ ግና ተናቢቦም ምስራሕ ብምጅማሮም ኣብዚ መዳይ ለውጥታት ይረኣዩ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብታ ከተማ ገበናት እናወሰኹ ይመፁ ምንባሮም ብሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ ንዝቐረበ መረረት ኣብ ግምት ብምእታው ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክምደብ ክኢሉ እዩ። እዚ ኮይኑ ሐዚ እውን ኣብ ጉዳይ መሬት ዝርአ መሰኻኽር ሓሶትን ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ዝነበሩ ፀገማትን መሊኦም ስለዘይተፈትሑ ንቕድሚት ትኹረት ተዋሂብዎም ከም ዘሎ እተን ሓላፊት የረድኣ።ብተወሳኺ ኣብ ቤት ማዘጋጃ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ኣብ ጉዳይ ኣተዓዳድላ መሬት ዝለዓለ ፀገም ከምዝነበረ ብህዝቢ ተላዒሉ ነይሩ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድሕሪ ተሃድሶ ንሕብረተሰብ ብግቡእ ብምግልጋል ሞዴል ናብ ምዃን በቒዑ። መርኣያ ናይዚ ውፅኢት ኣብ 2009 ዓ/ም ኣብ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ኣብ ዝተገበረ ስርርዕ ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣብያተ ፅሕፈት ቀዳመይቲ እቶት፣ ካልአይቲ ቤት ማዘጋጃ ሳልሰይቲ ድማ ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ፀብለልታ ከመዝግባ ክኢለን እየን።

ብተወሳኺ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ መዓልቲ ስራሕ ይካየዱ ዝነበሩ ኣኼባታት ቀዳምን ሰንበትን ጥራሕ ንክካየዱ ብምውሳን ሕብረተሰብ ኣብ ኩለን ናይ ስራሕ መዓልቲ እናተገልገለ ይርከብ።

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ኣብ እዋን መድረኽ ዓሚዩቕ ተሃድሶ ይኹን ብድሕሪኡ ኣብ ዝተኻየዱ መድረኻት ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ኣብ ልዕሊ ዝተረኸቦም 46 ሰራሕተኛታት መንግስቲ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ እዩ። ካብዚኦም እቶም 20 ኣብ ማህደሮም ትኽክለኛ ዝኾነ ቁፃር ሰነድ ዘይነበሮም እዮም። ክልተ ሰራሕተኛታት ድማ ጉዳዮም ብሕጊ ንክረአ ናብ ቤት ፍርዲ ተላኢኹ ኣሎ። ከምኡ እውን ሰለስተ ኣመራርሓ ካብ ሓላፍነቶም ወሪዶም እዮም። ንኣብነት ኣብታ ከተማ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዓዲ መስቀል ኣብ ዝተብሃለ ፍሉይ ከባቢ ከንቲባ እታ ከተማ ስርዓት ብዘይፈቕዶ መንገዲን ብዝተሓተ ዋጋ ሊዝን ዕደላ መሬት ኣካይዱ እዩ። እቲ ዝተዓደለ መሬት ሕጋዊ ኣብ ርእሲ ዘይምኻኑ ናብ ቤት ማዘጋጃ እታ ከተማ ደብዳቤ ብምፅሓፍ ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕ ሓቲቱ። ይኹን እምበር ጉዳይ መሬት ዝምልከት ማኔጅመንትን ምምሕዳር መሬትን ቤት ማዘጋጃ እዩ ክውስን ዝግበኦ ነይሩ። ኣብ ጉዳይ መሬት ወረዳ ኣማሓዳሪ ክውስንን ደብዳበ ክፅሕፍን ዘይግበኦ ዋላ እንተነበረ ብኢደ ወነኑ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክውስን ምኽኣሉ ኣብቲ መድረኽ ይኹን ኣብ ከይዲ ምፅራይ ክረጋገፅ ክኢሉ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሐ ከንቲባ ካብ ዝነበሮ ሓላፍነት ክወርድ ብምግባር ጉዳዩ ብኮምሽን ፀረ ግዕዝይና ክልል ትግራይ እናተፃረየ ይርከብ።

ብተወሳኺ ድሕሪ ተሃድሶ ብርክት ዝበሉ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን እናተሸጋሸጉ መፂኦም እዮም። ንኣብነት ሓላፊ ፕሮፖጋንዳ ህወሓት፣ ሓላፊ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን፣ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን፣ ምክትል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ማሕበራዊ ጉዳይን ምክትል ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን እታ ከተማ መደቦም ብኣግባቡ ስለዘይፈፀሙ ተሸጋሺጎም እዮም። ከምኡ እውን 170 ሽሕ ብር ብምጥፍፋእ ተጠርጢሩ ዝነበረ ሓደ ተሓዚ ገንዘብ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ከተማ ውቕሮ ብምፅራይ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ተገይሩ እዩ።

ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ሓይሊ ሰቡን በጀቱን ብምውዳድ ጎድና ጎድኒ ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳር ህዝቢ ንክማለአሉ ዝሓተቶም ዘፈራት ልምዓት ኣብ ምምላእ እውን ብዙሕ ተንቀሳቒሱ እዩ።ብመሰረት እዚ ኣብታ ከተማ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረ ምፅባብ ክፍልታት ንምፍታሕ ብዝተገበረ ምንቅስቓስ ቤት ትምህርቲ ደብረ ንሂጎን ቤት ትምህርቲ ቅሳነትን ንሕድሕዶም ሓደ ህንፃ ዝተሃነፀሎም እንትኾን ሓፁር ዘይነበሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣውላዕሎ ድማ በመሰረት ሕቶ ህዝቢ ተሰሪሑ እዩ። ብተወሳኺ ኮሌጅ መሰልጠኒ ሕርሻ ውቕሮ ብመሰረት ሕብረተሰብ ዘቕረቦ ተደጋጋሚ ሕቶ ካብ ዲፕሎማ ናብ ደረጃ ዲግሪ ክዓቢ ክኢሉ እዩ። ኣብ ከተማ ውቕሮ ማእኸል መውሃቢ መዘወሪ ፍቓድ ተሽከርከርቲ ንክኽፈት ብሕብረተሰብ ዝቐረበ ሕቶ ብክልል መንግስቲ ተፈቒዱ ስራሕ ንምጅማር ምድላዋት ተዛዚሙ ኣሎ። ከምኡ እውን መስርሕን መሸጥን ሼዳት ሓፂነ መፂን፣ ዕንፀይትን እንስሳን ተሃኒፆም ንተጠቀምቲ ንምትሕልላፍ ተዳልዮም ኣለዉ።

ካልእ ኣብታ ከተማ ካብ ሆቴል ጀርመን ክሳብ ኤልሻዳይ እናተብሃለ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝወስድን ኣብ ከባቢ ፍትሓዊ ልቓሕ ደደቢት ዝነበሩን ተፋሰሳት ተሰሪሖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ኣብ ከባቢ መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን፣ ቀፅሪ ኮንደምንየም፣ ከባቢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ውቕሮን ከባቢ ቤት ፅሕፈት ዎርልድ ቪዥንን ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ ፀፀር ተሰሪሑ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ከባብታት ዕዳጋ ብዕራይ፣ ቅዱስ ዮሴፍ፣ ኮሌጅ ሰማእታት፣ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ተዓፅዮም ዝነበሩ ጎደናታት ብናይ ሕብረተሰብ ሕቶ ተኸፊቶም ኣገልግሎት እናሃቡ ይርከቡ።

እቲ ካልእ ድሕሪ ዓሚዩቕ ተሃድሶ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣብታ ከተማ መሬት ወሲዶም ዘየልምዑ ዝነበሩ ወገናት ንከልምዕዎ ዝተገበረ ምልዕዓል እዩ። ብመሰረት እዚ ከባቢ ገዛ ገ/ስላሴ፣ ሓዱሽ ዓዲ፣ ምምሕዳር ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎን ካልኦት ቦታታትን ህንፀቶም ብስፍሓት ክቕፅሉ ተገይሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎን ምምሕዳር ከተማ ውቕሮን ዝርከብ ብግቡእ ምርኽኻብ ዘይተገበረሉን ዘይተኸለለን ንውራ ይዕድም ዝነበረ መሬት እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልቲኦም ምምሕዳራት ብምውዳድ ዝከላኸልሉ መንገዲ እናሰርሑ ይርከቡ። ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ነበርትን ንምፍታሕ ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ድማ ን54 ማሕበራት መስርሒ ኣባይቲ ዝኸውን መሬት ተዓዲለን ኣለዋ።

እቲ ካልእ ብህዝቢ ተላዒሉ ዝነበረ ምቁርራፅን ምጥፋእን መብራህቲ ዝምልከት ተደጋጋሚ ሕቶ እዩ። ነዚ ድማ ትራንስፎርመራት ብምዕዳግ እቲ ዝነበረ ፀገም ምቅላል ተኻኢሉ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ጣብያ ጥዕና ኮነሬል ታደለ፣ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መጋቢት 30፣ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣውላዕሎ፣ ኣብ ከባቢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ውቕሮ፣ ዎርልድ ቪዥን፣ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ከምኡ እውን ናብ ከተማ መቐለ መውፅኢ ዘለዉ ከባብታት ትራንስፎርመር ተዓዲግሎም ፀገም መብራህቲ ዝተፈትሐሎም ከባብታት እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ፍትሓዊ ክፍፍል ማይ ዝነበሩ ፀገማት ድሕሪ ተሃድሶ ማዕረ ኣተዓዳድላን ተጠቃምነትን ማይ ንክሰፍን ዝተገበረ እንትኾን እቲ ኣብታ ከተማ ዝርአ ፀገም ማይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ ካብ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ናብ መውፅኢ ከተማ መቐለ ዝዝርጋሕ ማይ ህንፀቱ ኣብ ከይዲ ይርከብ። ከምኡ እውን ብመሰረት ሕቶ ህዝቢ ምቁርራፅ ማይ እንተጋጥም ማይ እተቕርብ ቦጥ፣ ፅርግያታት እንትበላሸዉ እተስተኻኽል ዶዘር፣ ጉሓፍ ዘመላልሳ ኣናእሽተይ ተሽከርከርቲ፣ ካብ ቄራ ናብ ኣብያተ ስጋ ዘመላልሳ መካይን ተዓዲገን ሕብረተሰብ እናገልገላ ይርከባ።

ብሓፈሻ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ድሕሪ ብዕምቆት ምህዳስ ኣካላት መሪሕነት ንድሕሪት ኣብ ዝጎትት ተግባራት ኣካብነት ክራይን ከባብያውነትን ብምውፋር ፀገም ዝፈጥሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ። ምኽንያቱ ልዕሊ 60 ሽሕ ሰማእታት ንሓደ ዕላማ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝቐበረ ህዝቢ ንከባብያውነትን ኣካብነት ክራይን ዝፀውር እንግዳኣ ክህልዎ የብሉን። ስለዚ እቶም ምእንታና ዝተገበሩ ሰማእታትና ብልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምድባስ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ሓድነትና አስጢምና ብምቅላስ እቲ መንግስቲ ዝሓንፀፆ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብምዕዋት ዘላቒ ተጠቃምነትና ክነረጋግፅ ክንረባረብ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010