እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051444
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1541
2909
30558
4998067
83638
110388
5051444

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:07

መንግስታዊ ስልጣን ንረብሓ ህዝቢ

here we go
selam new

መንግስታዊ ስልጣን ማለት ህዝቢ እነገልግለሉን ድልየታቱ እነማልኣሉን መሳርሒ እዩ። ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስትን ውድብን ነዚ ኣተሓሳስባ ኣብ ሰበ ስልጣን ይኹን መላእ ሕብረተሰብ ንምስራፅ ብሰፊሑ እናተንቀሳቐሱ ይርከቡ። ኣብቲ ዓመCቕ ተሃድሶና ቀንዲ ሓደጋታት ናይቲ ስርዓት ተባሂሎም ዝተነፀሩ

                        ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ኦፍላ  ወ/ሮ ኣሰፉ ፍቓዱ

በለፅን ኣካብነት ክራይን ብቐፃልነት ንምቅላስ ቀሊል ዘይበሃል ፖለቲካዊ ዋዒይ ተፈጢሩ ኣሎ። ብፍላይ ንብረት ህዝብን መንግስትን ኣብ ዝተተለመሎም ልምዓታዊ ጉዳያት ብምውዓል ግዕዝይና ንምቅላስ ዘኽእል ኩነታት ብዝተጠናኸረ መንገዲ ተጀሚሩ ኣሎ።በዚ መዳይ መንግስትን ህዝብን ዝለዓለ ርብርብ እናገበሩ ይርከቡ። መንግስታዊ ሓላፍነት ዝተሸከሙ ሰባት እታ ዝተፈቐደትሎም መሃያን ጥቕማ ጥቕምን ክጥቀሙ ዘግብር ቃልሲ ኣንፃር ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ እናተኻየደ ይርከብ። በዚ ድማ እቲ እናገደደ ይመፅእ ዝነበረ ስልጣን ንውልቀ ረብሓኻ መሐለዊ ገይርካ ናይ ምውሳድ ኣረኣእያን ተግባርን ንክንኪ ዝለዓለ ምንቅስቓስ እናተገበረ እዩ።እዚ ምንቅስቓስ ብደረጃ ክልል፣ ዞባ ይኹን ወረዳ ዝለዓለ ትኹረት ተዋሂቡዎ እናተተግበረ ይርከብ።በዚ መዳይ ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ኦፍላ እቶም ኣብ መድረኽ ዓመCቕ ተሃድሶ ዝተልዓሉ ሕቶታት ምስ ሓፈሻዊ ስራሕቲ እቲ ቤት ፅሕፈት ብምውዳድ ከመይ እናተግበሮም ከምዝመፀ  ክንርኢ ደሊና ኣለና። ኣብ በጀት ዓመት 2009 ዓ.ም ዝተሰርሑ ቁልፍን ዓበይትን መደባት ከምኡ እውን ከይዲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝምልከት ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ እታ ወረዳ ወ/ሮ ኣሰፉ ፍቓዱ ዝሃባና መብርሂ መሰረት ብምግባር፣ ከምዝስዕብ ተዋዲዱ ኣሎ።

ቤት ፅሕፈት ሲቭል ሰርቪስ ወረዳ ኦፍላ ምስ ኮማንድ ፖስት ሰናይ ምምሕዳር እታ ወረዳ ብምውዳድ እቶም ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ተሃድሶ ብሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ሕቶታትን ፀገማትን ትኹረት ሂቡ መፍትሒ እናሃበ መፂኡ እዩ።ፈለማ ኣብታ ወረዳ ዝረኣዩ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ ዘኽእል ዝርዝር ዝበለ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ሕድሕድ ኣብያተ ዕዮ ዘነፀረን መፍትሒ ዘካተተን ትልሚ ኮማንድ ፖስት ክዳሎ ተገይሩ። ብምዃኑ እውን ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝርከባ 22 ኣብያተ ዕዮን 21 ጣብያታትን ትልሚ ሰናይ ምምሕዳር ብምድላው ናብ ተግባር ክኣትዋ ክኢለን እየን።

ብመሰረት እዚ ምምሕዳር ወረዳ ኦፍላ እቶም ኣብ እዋን ተሃድሶ ብሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ፀገማት ኣወሃህባ ግልጋሎት ንምፍታሕ ምንቅስቓስ ጀሚሩ እዩ። አብታ ወረዳ ዝርከቡ ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈት ኣብ ሰሙን ክልተ ግዘ ጥርዓን ሕብረተሰብ ጥራሕ ንክሰምዑን ንከገልግሉን ስለዝተገበረ እቲ ዝነበረ ፀገም እናተፈትሐ ዝመፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ።ብተወሳኺ ድሕሪ ተሃድሶ ዝተጣየሸ “ኮማንድ ፖስት” ሰናይ ምምሕዳር እታ ወረዳ ናብ ጣብያታትን ቁሸታትን እናወረደ ህዝቢ ዘልዕሎም ፀገማት እናፈትሐ ይርከብ። ንኣብነት ኣብ 2009 ዓ/ም ናብ ሓሙሽተ ጣብያታት ብምውራድ ኣብ ዘፃረዮም ምምሕዳራዊ ጥርዓናት ፀቕጢ ኣመራርሓ፣ ኣድልዎ፣ ንህዝቢ ዘይምድማፅን ፀገም ዝነበሮም፣ ውራ መሬት ዘይተከላኸሉ  ኣመራርሓ ጣብያታት ሓሸንገ፣ ጓራን ዛታን ካብ ሓላፍነቶም ክለዓሉ ተገይሩ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ምክልኻል ውራ መሬት ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ዓዲ ፈለስቲ ኣብ ዝተብሃለት ቁሸት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ተላዒሉ ስራሕን መሬትን ንዘይነበሮም 75 መናእሰይ ተዓዲሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ካብዚ ቀረባ እዋን እናኸተመት  ትመፅእ ኣብዘላ ጣብያ ዛታ ተሃኒፆም ዝነበሩ 241 ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ድማ ድሕሪ ተሃድሶ ፈሪሶም ዳግም ብሕጋዊ መንገዲ ህንፀቶም  ክመሓደር ተገይሩ ኣሎ።

ኣብታ ወረዳ ኣብ ስራሕቲ ምልመላ ተጠቀምቲ ሴፍትኔት ፀገማት ምንባሮም እውን ሕብረተሰብ ኣብ መድረኽ ተሃድሶ ብተደጋጋሚ ኣልዒሉ ነይሩ እዩ። ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ 16 ጣብያ ኣብ ዝተኻየደ ምፅራይ፣ ተጠቀምቲ ክኾኑ ዘይግበኦም 94 መራሕቲ ስድራ ተመንጢሎም ንዝምልከቶም  ተዋሂቡ ኣሎ። ኣብዚ መዳይ ብዝተኻየደ ስጡም ክትትል ኣብ 2008 ዓ/ም ልዕሊ 100 ዝነበሩ ጥርዓናት ሴፍትኔት ኣብ 2009 ዓ/ም ናብ ሓሙሽተ ክንክዩ ክኢሎም እዮም፡፡

ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ንምቅላስ ኣብ ዝተገበረ ርብርብ ድማ ኣብ ወረዳ ኦፍላ ኣብ ትርከብ ጣብያ ጓራ ዝርከቡ ሓለፍቲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኣመሳሲሎም ብምፍራም ገንዘብ ክወስዱ ስለዝተረኸቡ ጉዳዮም ብሕጊ ተታሒዙ እናተፃረየ ይርከብ። ከምኡ እውን ዝተጭበርበረ መረዳእታ ብምቕራብ ጨረታ ስዒሩ ዝነበረ ሓደ “ኮንትራክተር” ካብ ሕብረተሰብ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ብምፅራይ እቲ ከይዲ ክተርፍ ዝኸኣለ እንትኾን እቲ ጉዳይ ግና ብሕጊ ተታሒዙ ኣሎ።ከምኡ እውን ሓደ ክኢላ ማይ ሃፍቲ ብጥቆማ ሕብረተሰብ ዘይተሰርሑ ትሽዓተ “ባዮ- ጋዛት” ከም ዝተሰርሑ ገይሩ ብምጭብርባሩ ጉዳዩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ይርከብ።

ብዘይካ እዚ ሕብረተሰብ ኣብ ልምዓት ዘልዐሎም ፀገማት  ንምፍታሕ ኣብ ዝተገበረ ፃዕሪ ኣብታ ወረዳ ካብ ማይ ማዕዶ ናብ ጣብያ ስምረት ዝወስድ ሓሙሽተ ኪ.ሜትር መንገዲ ፀፀር ብኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ተሰሪሑ እዩ። ከምኡ እውን ካብ ጣብያ ዓዲ ነባ ናብ ጣብያ ኪዳነ ዝወስድ 16 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብሓደ ነጥቢ ኣርባዕተ  ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምህናፅ ንትራፊክ ክፍቲ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ከምዘሎ ኮይኑ ቃላይ ሓሸንገ ክሪኡ ዝመፁ በፃሕቲ ዓዲ (ቱሪስት) ብዝደለይዎ ኣንፈት እናተዘዋወሩ ንክሪኡ ዘኽእሎም 12 ኪሎ ሜትር መንገዲ ፀፀር ብ760 ሽሕ ብር ወፃኢ ክስራሕ ክኢሉ እዩ።

ብመሰረት ኣብ መድረኽ ተሃድሶ ዝቐረበ ሕቶ ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምፍታሕ ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ድማ ኣብታ ወረዳ ኣብ ትርከብ ዕሸል ከተማ ዛታ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ምስ ወረዳን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ብምትሕብባር ብሰለስተ ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ መሰረተ ልምዓት ማይ ብምህናፅ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ኣሎ። ከምኡ እውን ቅድም እንትብል ኣብ ጣብያ ፈላ ተሃኒፁ ጥቕሚ ዘይህብ ዝነበረ ጉድጓድ ብሰለስተ ሚልዮን ብር ወፃኢ ዳግም ተሃኒፁ ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ ሕብረተሰብ ክፍታሕ ክኢሉ ኣሎ።

ኣብቲ ዓመBቕ ተሃድሶ ሕብረተሰብ ሓገዝ ልቓሕ ንክውሰድ ዝጥቀመለን ትካላት ፋይናንስ ናይ ዘይምህላው ፀገም ከምዝነበረ ተላዒሉ ነይሩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ጣብያ ዛታ ንኡስ ጨንፈር ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ደደቢት ተሃኒፁ ኣሎ። ኣብ ንኡስ ወረዳ ማይ ማዕዶ እውን ብርክት ዝበሉ ዕድመ ዝደፍኡ ስድራ ስውኣትን ተጋደልቲ ነበርን ጡረታ ንውሳድ ናብ ከተማ ኮረም እናተመላለሱ ይንገላትዑ ስለዝነበሩ ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ደደቢት ጨንፈር ብምኽፋት እቲ ፀገም ክፍታሕ ክኢሉ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ጣብያ ሰሰላ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ዘምህር ዝነበረ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ናብ ደረጃ መሰናድኦ ንክዓቢ ብሕብረተሰብ ዝቐረበ ሕቶ ተቐባልነት ረኺቡ ኣድለይቲ ናውቲ ትምህርትን መማህራንን ብምምላእ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚሩ ኣሎ።

ቤት ፅሕፈት ሲቭል ሰርቪስ ወረዳ ኦፍላ ኣብ 2009 ዓ.ም ፀሓፊ ኮማንድ ፖስት ሰናይ ምምሕዳር ብምዃን ካብ ዘሳለጦም ስራሕቲ ብተወሳኺ ስሩዕ ስርሑ እውን እናወገነ መፂኡ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ተግባራዊ ምዕራፍ 2009 ዓ.ም ፈፀምቲ ኣብያተ ፅሕፈት እታ ወረዳ ብኣተሓሳስባ፣ ክእለትን ፍልጠትን ዝማዕበለን ኣብ ዙርያ መለሽ ስራሕቲ ሪፎርም ተግባራዊ ዘግብርን ዘተባብዑ ስራሕቲ ተሳሊጦም እዮም።ብምዃኑ እውን መስርሓት መመሓየሺ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓበርቲ ፅሑፋት፣ ርእይቶ መውሃቢ ደፍተር፣ ሓሳብ መውሃቢ ሳንዱቕ፣ ባጅ፣ መከታተሊ ቼክሊስትን ካልኦትን ኣብ መብዛሕትአን ኣብያ ፅሕፈት ተዘርጊሑ ሕብረተሰብ ስሉጥ ኣገልግሎት ንኽረክብ ናይ ባዕለን እጃም እናበርከታ ይርከባ። በዚ ድማ ኣብ መእተዊ በሪ ዋና ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ይኹን ኣብያተ ፅሕፈት ክግልገል ዝመፅእ በዓል ጉዳይ ዘጋጠምዎ ፀገማትን ጥንኩራት ጎድንታትን ዝምልከት ሓሳቡ ዝገልፀሉ ሰነድ ርእይቶ መውሃቢ ተዳልዩ ኣሎ። እተን ኣብያተ ፅሕፈት ድማ ካብ ተገልገልቲ ዝወሃቡ ርእይቶታት ብምውዳብ እዋናዊ ግብረ መልሲ ዝቐርበሉ መስርሕ ኣታኣታትየን እየን።ብምዃኑ እውን እቶም እናተኣታተዉ ዝርከቡ ሪፎርምታት(መማሓየሺ ኣሰራርሓታት) መሳለጥቲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ምዃኖም እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣሚኑ ብምቕባል እናተግበሮም ይርከብ።ይኹን እምበር ኣብዚ ካብ ሕሉፍ ዓመት ዝሓሸ ለውጢ እኳ እንተሃለወ ዝስርሑ ስራሕቲ ብስሩዕ እናገምገምካ ኣብ ምኻድ ምቁርራፃት ስለዝነበሩ እቲ ውፅኢት ምሉእ ከምዘይኮነን ንቕድሚት ትኹረት ክወሃበሎም ከምዝግባእን ወ/ሮ ኣሰፉ ሓቢረናልና እየን።

ብዘይካ እዚ ምምሕዳር ወረዳ ኦፍላ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት መርበብ ሓበሬታ ኣብያተ ዕዮ ክልል፣ ወረዳን ጣብያን ንምዕባይ ኣብ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ኣብታ ወረዳ ካብ ዝርከባ 22 ኣብያተ ፅሕፈት ኣብተን 21 ዝርከባ 96 ኮምፒውተራት ብወረዳ ኔት ክራኸባ ብምግባር ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ስሉጥ ስራሕ ንክሰርሓ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ይኹን እምበር ምቁርራፅ ኬብልን ድኽመት ዓቕሚ ‘’ባንድ ውድዝ’’ን ስለዘሎ ንቕድሚት ትኹረት ተዋሂቡዎ ክስራሕ እዩ። ብዘይካ እዚ ኣብ ምዕባይ ኣጠቓቕማ ብኤሌክትሮኒክስ ዝተደገፈ ስርዓት ኣወሃህባ ግልጋሎት፣ መረዳእታን ሓበሬታን መንግስቲ ኣብ ምዕቃብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ እንትርአ፣ መረዳእታ 22 ኣብያተ ፅሕፈት እታ ወረዳ 100 ምኢታዊ ብሶፍት ኮፒ ተወዲቡ ተቐሚጡ እዩ። መረዳእታ ሕድሕድ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዘመናዊ መንገዲ ተወዲቡ ምቕማጡ ድማ እቲ ሰነድ ኣድላይ ኣብዝኾነ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዘ ንምርካብን ሰለጤን ስራሕ ንምቅልጣፍን ዝለዓለ ረብሓ ክፍጠር ብዘኽእል ተመዓራርዩ፡፡

በቲ ካልእ ገፅ እተን ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ፅሕፈት ዝርከባ ንስራሕ ዝተመደባ ናውቲ ኤሌክትሮኒክስ እንትስበራ ቀልጢፉ ብምፅጋን ናብ ስራሕ ንክኣትዋ እናተገበረ ይርከብ። በዚ እውን ኣብ በጀት ዓመት 2009 ዓ.ም 71 ኮምፒውተርን ላፕቶፕን፣ 57 ፕሪንተር፣ 11 ኮፒ መግበሪ ማሽንን ሓንቲ ፋክስን ብሓፈሻ ን138 ናውቲ ኤሌክትሮኒክስ ፅገና ተኻይዱ። ስለዝኾነ እቲ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ፅሕፈት ዘጋጥም ዝነበረ ፀገም ምስባር  ኤሌክትሮኒክስ ብምፍታሕ ኣብ ምቅልጣፍ ስራሕ ናይ ባዕሉ ግደ ተፃዊቱ እዩ። ፅገና ናውቲ ኤሌክትሮኒስ ኣብ ዝካየደለን ኣብያተ ፅሕፈት ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ስለዝተገበረ ዕዉት ስራሕ ክስራሕ ተኻኢሉ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ቤት ፅሕፈት እዚ ስራሕ እንትውግን ዝተሰበራን ዘይተሰበራን ናውቲ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ምንፃርን ብኸመይ ከምተሰበራ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ኣብ ሓደ ሓደ ኣብያተ ዕዮ ፀገማት ነይሮም እዮም።

ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ኦፍላ ኣብ ምትእትታው ሓዱሽ ምዘና ኣወሳስና ብርኪ ስራሕ ( ጀይ ኢ ጂ) ዝምልከት ንዝምልከቶም ኣካላት ስልጠና ሂቡ እዩ።ኣብዚ ስልጠና 20 ንዝኾኑ መካይድቲ ስራሕ ጣብያታት፣ 21 ወኪላት ሕርሻ፣ 21 ፈፀምቲ ጥዕና፣ 21 ፈፀምቲ ዘፈር ትምህርቲ  ብድምር ን83 ዝምልከቶም ኣካላት ስልጠና ተዋሂብዎም።በዚ ድማ ኣብቲ ሓዱሽ ምዘና ኣወሳስና ብርኪ ስራሕ ዝነበረ ደንገርገራት ክንፀረሎም ክኢሉ እዩ፡፡

ብሓፈሻ ኣብ ከይዲ ኣፈፃፅማ እቲ ዝወፀ ትልሚ ሰናይ ምምሕዳር ካብ ወረዳ፣ ጣብያ፣ ልምዓት ጉጅለን ውልቀን እናበለ ናብ ታሕቲ እንትወርድ ኣብ ትሕዝትኡን ፅሬቱን ጉድለት ከምዝነበሮ ተገምጊሙ ክስተኻኸል ተገይሩ ኣሎ። እዚ ኮይኑ ምምሕዳር ወረዳ ኦፍላ ኣብ ምርግጋፅ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እናገበሮ ብዘሎ ፃዕሪ እቶም ብሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ለውጢ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ።ስለዝኾነ ኣብ 2008 ዓ.ም ዝነበረ 76 ነጥቢ 51 ምኢታዊ  ዕግበት ተገልግልቲ ኣብ 2009 ዓ.ም ናብ 80 ነጥቢ 71 ምኢታዊ ክብ ክብል ክኢሉ እዩ። 

ብድምር ምምሕዳር ወረዳ ኦፍላ እቶም ኣብ መድረኽ ብዕምቆት ምህዳስ ብሕብረተሰብ ዝተልዓሉ ሕቶታት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምምላስ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውድብን እታ ወረዳ ብምውዳድ ዓቕሞም ብዝፈቐዶ እናተንቀሳቐሱ ይርከቡ። በቲ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ድማ ዘተባብዕ ውፅኢት እናተመዝገበ ይርከብ። ጎድና ጎድኒ እቲ ዝረጋገፅ ዘሎ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ድማ እቲ ቅድሚ ዳግማይ ተሃድሶ እናላሕለሐ ዝመፀ ባህሊ ምቅልላስን ምውያንን እውን ዳግም እናንሳእረረ ዝመፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ንኣብነት ጥፍኣት እናረኣየ ‘’እንታይ አእተወኒ” ኢሉ ዝሓልፍ ሕብረተሰብ እናነከየ ይመፅእ ምህላዉ ዘመላኽት ኩነታት ቃልሲ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ኣንፃር ኣካብነት ክራይ ብምጥንኻር ስሉጥ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክረጋገፅ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ስለዘለዎ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ፡፡


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010