እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
682
3331
20592
5145598
97287
128136
5193229

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:06

ማዕበል ህዝቢ ዝፈጠረ ኣሰራርሓ ውፅኢቱ እንትሰምር

here we go
selam new

“- - - ዝህልወና ኣማራፂ ሓደ እቲ ግድብ ዘይምስራሕ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ዓቕምና ክንዲ ዝፈቐዶ ብናይ ባዕልና ወፃኢ ምሽፋን እዩ፡፡ ካብዞም ክልተ ከበድቲ ኣማራፅታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ምላሹ እንታይ

ከም ዝኸውን ግልፂ እዩ፡፡ ክንድ ድላዩ ዋላ ድኻ እንተኾነ ብዝተለመደ ወነ ድኽነት ንምጥፋእ ዝኾነ ይኹን መስዋእቲ ንምኽፋል ድልዋት ኢና፡፡ ስለዚ እዚ ግድብ ክስራሕ ኣለዎ ከም ዝብል ንፃት እውን ኣይጠራጠርን፡፡”

              /ተጋዳላይ መለስ ኣብ ምንባር እምነ ኩርናዕ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ካብ ዝተዛረቦዝተወሰደ/

ካብ ድልየት ህዝቢ ወፃኢ ዝስራሕ ፕሮጀክት የለን

ኣይተ ሲሳይ ስሜ

ብመሰረቱ እዚ ፕሮጀክት ንምስራሕ እንትሕሰብ ምሉእ ወፃኢኡ ብህዝብታት ኢትዮጵያ ንክሽፈን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ።ኣብቲ ፈለማ እዋን “ኢትዮጵያውያን ነዚ ዓብዪ ፕሮጀክት ዘስርሕ ዓቕሚ የብሎምን፤ ዓቕሚ ምስ ሰኣኑ ጠጠው ከብልዎ እዮም፤ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ከይትሕግዝ፡፡” ዝብል ጉራን ፈኸራን ገለ ገለ ሃገራት ይንዛሕ ነይሩ።እቲ ወነን ሕራነን ዝተላበሰ ህዝቢ ግና ሓድነቱ ኣጠናኺሩ “ከም ዝጀመርናዮ ክንዛዝሞ ኢና!” ኢሉ ነቲ ኣይክእልዎን ዝተብሃለ ከም ዝከኣል ብተግባር ኣርእዩ።ሐዚ ድማ “ከም ዘፋረቕናዮ ክንዛዝሞ ኢና!” ብምባል ሕራንኡ ኣጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ።እዚ ግድብ ህንፀቱ ካብ ዝጅምር ንሰከንድ እውን ስርሑ ጠጠው ኣየበለን።ምሽጥር እዚ ዓወት ድማ ካብ መጀመርትኡ ህዝቢ ዝኣመነሉን ብመንፈስ ዝተቐበሎን ስለ ዝኾነ ብገንዘቡን ጉልበቱን ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ዝዓዘዘ ብምዃኑ የረጋግፅ፡፡

እዚ ቆራፅነትን ሓድነትን ህዝብታት ሃገርና ክንደየናይ ብደረጃ ዓለም ከም ዘመስከረ ንምግላፅ እምበር ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኣብ ሃገርና ኮነ ክልልና ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ንምምላእ ዝስርሑ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ብዙሓት እዮም።እቶም በብ ከባቢኡ ዝሳለጡ ዘለዉ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓታት መብራህቲ፣ ፅርግያ፣ መስተ ማይ፣ ስልክን ካልኦትን ብተግባር ዝርኣዩ ዘለዉ ህያው መሰኻኽር እዮም።ወረዳ ፀለምቲ በዚ ተረባሕቲ ካብ ዝኾና ወረዳታት ትግራይ ሓንቲ እያ።እምበኣር ዛዕባና እውን ኣፈፃፅማ ፕሮጀክትታት እታ ወረዳ ዝድህስስ እዩ፡፡

ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ንምምላእ ብዙሓት ፕሮጀክትታት ከም ዝተሰርሑ፣ ሕዚ እውን ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት ይሳለጡ ከም ዘለው ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ተዓዚብና። ኣብቶም ፕሮጀክትታት ዘሎ ኣፈፃፅማ ተሓታትነት፣ ግልፅነትን ኣብ ዝህቢ ተቐባልነት ክህልዎምን ድማ ፈለማ ኣብታ ወረዳ ክስርሑ ዝድለዩ ፕሮጀክትታት ብዝርዝር ይንፀሩ። ኣበይ፣ መዓዝን ብኸመይን ከም ዝስርሑ እውን መፅናዕቲ ይካየድ። ፍልፍሎም ሕብረተሰብ ምዃኑን ኣብ ድልየቱ ዝተመስረቱ ምዃኖምን ምስ ህዝቢ ይዝተየሎም።እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ከም ዝስራሕ፣ ኣበይ ከም ዝስራሕ፣ ንሕድ ሕድ ፕሮጀክት ዘድሊ በጀት መተግበሪ ትልሚ ተዳልዩ ናብ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ይፀድቕ።ቤት ምኽሪ ምስ ኣፅደቖ ድማ ህዝቢ ክፈልጦ ይግበር፡፡

ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ትሳለጡ ካብ ዘለው ፕሮጀክትታት ብኽፋል

ብምቕፃል ዝርዝር ዝስርሑ ፕሮጀክትታት፣ ኣበይን መዓዝን ከም ዝስርሑ ዘካተተ ምልክታ ጨረታ ይጋዋሕ። እቲ ምልክታ ኩሎም ኮንትራክተራት ምእንታን ክሳተፍሉ ብሬድዮ ድምፂ ወያነ ይቃላሕ። ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልልናን ኣብ መማእኸሊ ከተማ እታ ወረዳን ይልጠፍ። ድሕሪ እዚ ኩሎም ተጫረትቲ ሰነድ ጨረታ ወሲዶም ክመልኡ ይግበር።እቲ ጨረታ ዝኽፈተሉ መዓልቲ፣ ዕለትን ሰዓትን ምስ ኣኸለ ኩሎም ተጫረትቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ይኽፈት። ሕድ ሕድ ተጫራታይ ንሕድ ሕድ ፕሮጀክት ዝመልኦ ዋጋ ብዝርዝር ይንበብ።እቶም ተጫሪቶም ዝሰዓሩ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ንምስራሕ ከም ዝሰዓሩ ይንገሮም። ዘይሰዓሩ ድማ ሕቶ ወይ ጥርዓን እንተሃልይዎም ንከቕርቡ ዕድል ይወሃቦም። ኮይኑ ግና እቲ ጨረታ ንኹሉ ዘሳተፈን ኣብ ውድድር ዝተመስረተን ብምንባሩ ዝቐረበ ጥርዓን ከም ዘይነበረ ተተካኢ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ልምዓታዊ ትልሚ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀለምቲ ኣይተ ሲሳይ ስሜ ይገልፁ፡፡

ብድሕሪ እዚ እቶም ተጫሪቶም ዝሰዓሩ ተጫረትቲ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልትታት ውዕል ንክኣስሩ ደብዳበ ይፀሓፈሎም።ብመሰረት እዚ ኩሎም ኮንትራክተራት ብእዋኖም ውዕሊ ኣሲሮም እዮም።እቲ ውዕል ሰዓራይ ምዃኑ ዝገልፅ ደብዳበ፣ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ከም ዝሰዓሩ፣ ብኽንደይ ብር ንምስራሕ ከም ዝሰዓሩ፣ ኣበይ ከባቢ ከም ዝስራሕ፣ ቅድሚ ምጅማር እቶም ፕሮጀክትታት፣ ኣብ ከይዲ ህንፀት ብወገን ኮንትራክትራት፣ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክማልኡ ዝግበኦም እታወታት ዝሓዘ እዩ።ከምኡ እውን ስራሕ ዝጅመረሉ፣ ከይዲ ኣከፋፍላ ገንዘብ፣ ርኽክብ ዝፍፀመሉን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራትን ዘካተተ እዩ።ብዝኣሰርዎ ውዕል መሰረት ድማ ኩሎም ኮንትራክተራት ስርሖም ጀሚሮም እዮም፡፡

እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ስራሕቲ እቶም ፕሮጀክትታት ብፅርየትን ብእዋኖምን ንክሳለጡ ዝከታተላ ኮሚቴታት ተጣይሸን እየን።እተን ኮሚቴታት ቴክኒካልን ስትሪንግን ዝብሃላ ኮይነን ኮንትራክተራት፣ ሕብረተሰብን ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈትን ኣካቲተን ዝሓዛ እየን።ስለዚ እውን ቴክኒካል ኮሚቴ እቶም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝስርሑሉ ቦታ ብምኻድ መዓልታዊ ክትትል ትገብር።በብ ሰሙኑ እናተኣከበት ድማ ትግምግም።በብ ወርሑ እውን ፀብፃብ ናብ ስትሪንግ ኮሚቴ ተቕርብ። ነቶም ኮንትራክተራት ድማ ብቕዳሕ ተቕርብ፡፡

ካብዚ ሓሊፉ ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ስራሕቲ እቶም ፕሮጀክትታት ዝከታተልሉ ምድብ ኣለዎም። በቲ ዝተመደብዎን ዝወፀሎም ግዘ ሰሌዳን ድማ እቶም ፕሮጀክትታት ናብ ዝስርሑሉ ቦታ እናኸዱ ስራሕቲ እቶም ፕሮጀክትታት ይድግፉን ይከታተሉን።ኣብ ህንፀት እቶም ፕሮጀክትታት ዘሎ እወንታን ኣሉታን ድማ ነቶም ኮንትራክተራት ይሕብሩሎም።ከም ቤት ፅሕፈት እውን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ እናተኣከቡ ይግምግምዎ። ብመሰረቱ ኣብታ ቤት ፅሕፈት ዝርከቡ 34 ሰራሕተኛታት ምኢቲ ምኢታዊ  ኣባላት ውድብ እዮም።እዚ ብምዃኑ ድማ ኩሎም መሪሕ ኮይኖም እዮም መደባቶም ዘዕውቱ። ኣብቶም ፕሮጀክትታት ዝስርሑሉ ቦታ በብ እዋኑ እናኸዱ ብዝገብርዎ ደገፍን ክትትልን ድማ ብመሪሕነት ዋህዮ ከም መሰራረዒ ረቛሒ ይጥቀምሉ።ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ስርርዕ ትሽዓተ ኣዋርሕ እንትንርኢ ሽዱሽተ ኣብ ቅድሚት፣ 28 ድማ ኣብ ማእኸል ከም ዝተሰርዑ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ፀለምቲ ኣይተ ፀጋይ ዘርኡ የረድኡ፡፡

ሓደ ፕሮጀክት ህንፀቱ ምሉእ ብምሉእ ምስ ተዛዘመ ብሰብ ሞያ ተፈቲሹ ደብዳበ ምስ ተፀሓፈሉ እዩ ርኽክብ ዝፍፀም።ከከም ዓይነት እቲ ፕሮጀክት እውን ንድሕንነት እቲ ስራሕ ተባሂሉ ንዘይተወሰ ግዜ ዝፀንሕ ዕርቡን ከትሕዙ ይግበር።እዋኑ ምስ ኣኸለ ድማ ጥንካረን ፅርየትን እቲ ፕሮጀክት ተራእዩ እቲ ዝተትሓዘ ገንዘብ ንበዓል ዋና/ፕሮጀክት ዝሰርሐ ኮንትራክተር/ ይምለሰሉ።ብድምር ኣብ 2006 ዓ/ም ህንፃታት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሓባር ዒላ፣ ቸክዳምን ካልኦትን ዝርከብዎም 35 ፕሮጀክትታት ብሸውዓተ ሚልዮንን 800 ሽሕን ብር ንምስራሕ ትልሚ ተታሒዙ 100 ምኢታዊ ተፈፂሙ እዩ።ኣብ 2007 ዓ.ም እንተኾነ እውን ብሸሞንተ ሚልዮን፣ 953 ሽሕን 280 ብር 17 ፕሮጀክትታት ንምስራሕ ተተሊሙ ክሳብ ሐዚ ሰለስተ ሚልዮንን፣ 569 ሽሕን 162 ብር ዝወድኡ ሸሞንተ ፕሮጀክትታት ምሉእ ብምሉእ ህንፀቶም ተዛዚሞም ኣለዉ።እቶም ዝተረፉ ድማ በቲ ዝተትሓዘሎም ግዘ ሰሌዳ ብፅርየትን ብእዋኖምን ንምፍፃም ፃዕሪ እናተገበረ          ይርከብ፡፡

ብካልእ መዳይ ተኳናታሪ ስራሕ ዝብሃል ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ፕሮጀክትታት ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ እዩ።ኣይተ ማዓሾ መብራህቶም ካብቶም ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ሕጋዊ ፍቓድ ኣውፂኦም ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ብኮንትራክተር እናሰርሑ ዝርከቡ ሓደ እዮም።በዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብታ ወረዳ ንዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት ብግልፂ ጨረታ ተወዳዲሮም ብምስዓር ህንፃታት መኽዝን፣ ጥዕና ኬላታትን ኣብያተ ትምህርትን ሰሪሖም ብእዋኖም ኣረኪቦም እዮም።ኣብ 2007 ዓ/ም እንተኾነ እውን ኣብታ ወረዳ ንዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብዝወፀ ምልክታ ጨረታ መሰረት ናይ እንስሳት ክልኒክ ህንፃ ንምስራሕ ተጫሪቶም ብምስዓር እናሰርሑ ይርከቡ። በቲ ዝኣሰርዎ ውዕሊ ብፅርየት ሰሪሖም ርኽክብ ንምፍፃም ቀትርን ለይትን እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ድማ ይዛረቡ፡፡

ካልእ ኣብታ ወረዳ ሕጋዊ ፍቓድ ወሲዱ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ዝተዋፈረ መንእሰይ ሓድጉ ዮሃንስ እዩ። ኣብ 2006 ዓ.ም ህንፃታት ጣብያ ፖሊስ፣ ካናላትን ኣብያተ ትምህርትን ሰሪሑ እዩ። ሕዚ እውን ብ260 ሽሕ ብር ህንፃታት ኣብያተ ትምህርቲ ንምስራሕ ተጫሪቱ ብምስዓር ብእዋኑ ውዕል ኣሲሩ ስራሕ ጀሚሩ ኣብ ምስላጥ ይርከብ።ስለዝኾነ ድማ እቲ ዝነበረ ጨረታ ግልፂ፣ ፍትሓውን ኣብ ውድድር ዝተመስረተን ስለ ዝነበረ ጥርዓን ዝብሃል ከም ዘይቐረበ የረድእ። ምስተን ስራሕቲ እቶም ፕሮጀክትታት ንምክትታል ዝተጣየሻ ኮሚቴታትን ምስ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን መዓልታዊ ርክብ ስለ ዘለዎ  ብዘይ ምንም ፀገም ስርሑ እናሳለጠ ከም ዝርከብ እቲ መንእሰይ  ወሲኹ ይገልፅ፡፡

እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ፅርየት ክህልዎምን ብእዋኖም ክፍፀሙን ነባራይ ሕብረተሰብ ዘይትካእ ግደ ኣለዎ።ምኽንያቱ በቶም ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ተረባሒ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ብጥብቂ ክከታተሎምን ክሕልዎምን ግቡኡ እዩ።ነበርቲ ወረዳ ፀለምቲ ዝኾኑ ኣይተ ማሪሁን መንግስቱን መንእሰይ ጌታቸው ኣዳነን ይስርሑ ብዘለዉ ፕሮጀክትታት ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ይዛረቡ።ሕቶ ህዝቢ ዝመለሱ ፕሮጀክትታት ብምስርሖም ህዝቢ ሕጉስ ብምዃኑ ኣብ ከይዲ ህንፀት ይኹን ድሕሪ ህንፀት እቶም ፕሮጀክትታት ክትትልን ሓለዋን ሕብረተሰብ ዝዓዘዘ ምዃኑ እቶም ነበርቲ የረድኡ፡፡

ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ፀለምቲ ኣይተ ብርሃኑ በሽር ብወገኖም እቶም ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ፍልፍሎም ድልየትን ሕቶን ህዝቢ ከም ዝኾነ ይገልፁ።ሓደ ፕሮጀክት ቅድሚ ምስርሑ “ኣበይ ከም ዝስራሕ፣ ንምንታይ ይስራሕ ከም ዘሎ፣ ክንደይ በጀት የድልዮ፣ እዚ ፕሮጀክት ብምስርሑ ክንደይ ዝኣክል ክፋል ሕብረተሰብ ተረባሒ ይኸውን?” ተባሂሉ ብዝርዝር ይፅናዕን ምይይጥ ይግበረሉን።ብድሕሪኡ ኩሎም ፕሮጀክትታት በቲ ዝተዳለወሎም መተግበሪ ትልሚ መሰረት ህንፀቶም ይጅመር።ኣብ ከይዲ ህንፀት ይኹን ድሕሪ ህንፀት ግቡእ ክትትልን ሓለዋን እውን ይግበር።በዚ ድማ ገሊኦም ፕሮጀክትታት ብዝተትሓዘሎም ግዘ ሰሌዳ ተዛዚሞም ናብ ተጠቃማይ ሕብረተሰብ ክሰጋገሩ ክኢሎም እዮም።እቶም ካልኦት እውን ብዘይ ምንም ፀገም ኣብ ምስላጥ ይርከቡ፡፡

ብመሰረቱ ሓደ ፕሮጀክት ዝስራሕ መሰረተ ልምዓት ብምምላእ ፀገም ሕብረተሰብ ንምፍታሕ እዩ።ስሉጥን ቀፃልነት ዘለዎን ልምዓት ብምርግጋፅ መላእ ሕብረተሰብ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝግበር ከይዲ ህንፀት እዩ።እዚ ክዕወት ዝኽእል ድማ መፈልፈሊ እቲ ፕሮጀክት ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ።ምኽንያቱ ፕሮጀክትታት ብምስርሖም ተረባሒ ዝኸውን ህዝቢ ስለ ዝኾነ።ብስሩ እውን ማዕበል ህዝቢ ዝዓሰለሎም ኣሰራርሓታት ኩሉ ግዘ ውፅኢቶም ብዓወት ከም ዝኽምበቱ ብዙሓት ተመኩሮታት ኣለዉና።ስለዚ መንፈስን ድልየትን ህዝቢ መሰረት ብምግባር ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ዘሎ ኣፈፃፅማ ፕሮጀክትታት ቀፃልነት ክህልዎ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010