እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925713
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3118
2784
12616
4892207
68295
89679
4925713

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:47

“ንብረት መንግስቲ ንብረትና”

here we go
selam new

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ወልቃይት ኣይተ ግርማይ ይሕደጎ

ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ግልፂ፣ ፍትሓውን ውፅኢታውን ብዝኾነ መንገዲ ክመሓደርን ክምራሕን ግድን እዩ። ከምኡ እውን ስርዓት ተሓታትነት ክህልዎ ይግባእ። ነዚ ተባሂሉ ድማ ንፁራት ኣዋጃት፣ ደንብታት፣ መምርሕታትን ሪፎርምታትን ፋይናንስ ክወፅሉን ብእኦም ኣቢሉ ክመሓደርን እናተገበረ ይርከብ። ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ምሕደራ ንብረት ዝነበረ ኣተሓሳስባን ተግባራዊ ኣጠቓቕማን ናብ ዝሐሸ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ። ንኣብነት ሕብረተሰብ ንብረት መንግስቲ ከም ንብረቱ ርእዩ ቁፅፅርን ክትትልን ምግባር ዝጀመረሉ ኩነታት ሓደ መርኣዪ እዩ። “ንብረት ገንዘብ እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባ ንምውናን ዝተኸየደ ርሕቐት እውን ቀሊል ኣይኮነን። ብሓፂሩ ንምሕደራ ንብረት ብዝተውሃበ ትኹረት ንፀሓይን ንፋስን ተሳጢሑ ዝነበረ ንብረት ህዝብን መንግስትን ስርዓት ክሕዝ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ። በብእዋኑ ዝተዓደገ፣ ኣብ ስራሕ ዝወዓለን ኣብ መኽዝን ዝተቐመጠን ቆፀራ ብምክያድ እናተረጋገፀ ይርከብ። ግልጋሎት ዝህብን ካብ ግልጋሎት ወፃእ ዝኾነን ንብረት እናተፈለየ እቲ ግልጋሎት ዘይህብ ክውገድ ኣብ ምግባር ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም።

ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ንብረት እዚ ክልል ብመሰረት መምርሕን ኣሰራርሓን ፋይናንስ ንክመሓደር መሪሕ ተራአን እናተግበራ ይርከባ። ኣካል እዚአን ዝኾነት ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ወልቃይት ድማ “ሪፎርም” ንብረት ተግባራዊ ብምግባር ሃፍቲ ወረዳኣ ብኣግባቡ እናመሓደረት ትርከብ። ይኹን እምበር ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ምሕደራ ንብረት እታ ወረዳ ስርዓት ፋይናንስ ዝተኸተለ ኣይነበረን። ንኣብነት ንብረት ሃፍቲ ወረዳ፣ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ምሉእ ግንዛበ ሒዝካ ዝወሃብ ዝነበረ ትኹረት ትሑት እዩ። እዚ ድማ ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ መላእ ሕብረተሰብን ሰብ ሞያን ንብረት መንግስቲ ከም ናይ ውልቀኻ ገይርካ ዘይምርኣይ ነይሩ። “ንብረት ገንዘብ ተዋሂብዎ፣ በጀት ፈሲስዎ፣ ንመሳለጢ ልምዓት ዝውዕል እዩ፣ ብቐፃልነት ከገልግል ኣለዎ” ኢልካ ብኣተሓሳስባ ኣሚንካ ኣብ ምሓዝ ዓብዪ ክፍተት ነይሩ።

ኣብ ዙርያ እዚ ዘሎ ግንዛበ ንምዕባይን መስርሕ ተሓታትነት ኣተኣታቲኻ ኣብ ምትግባርን ብተኸታታሊ  ኣይተሰርሐሉን። ከምዚ ዝበለ ግንዛበን መስርሕን ተኣታትዩ ተግባራዊ ብዘይምዃኑ ድማ ንብረት ከም ድልየትካ እንተወሲድካን እንተኣበላሽኻን ብመሰረት መምርሕን ኣሰራርሓን እትሕተተሉ ስርዓት ኣይነበረን። ንኣብነት ሰራሕተኛታት ንመሳለጢ ስራሕቲ ዝውዕል ዝወስድዎ ንብረት ኣብ ስሩዕ ሰነድ መዝጊብካ ሒዝካ ከረክቡ ከለዉ “ብጥዑዩ ድዩ ወይ ተበላሽዩ?” ብዝብል ኣብ ምክትታል ክፍተት ነይሩ። ካብኡ ሓሊፉ ዝኾነ ሰራሕተኛ ንብረት ክወስድ ከሎ ኣብ ክንዲ ብስሩዕ ምምዝጋብ ኣብ ዝኾነ ፃዕዳ ወረቐት መዝጊብካ ይወሃብ፤ ከረክብ ከሎ እውን ከምኡ። ናይዚ መበገሲ ድማ ሸለልትነትን ንንብረት ዝወሃብ ዝነበረ ትኹረት ዝነኣሰ ብምዃኑን እዩ። ከምዚ ዝበሉ ፀገማት ብምንባሮም ብርክት ዝበለ ንብረት ክህቦ ዝግባእ ግልጋሎት ከይሃበ ዝበላሸወሉ ኩነታት ብሰፊሑ ይርአ ምንባሩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ወልቃይት ኣይተ ግርማይ ይሕደጎ የረድኡ። ንኣብነት ቆላሕ ኢሉ ዝርኢ ስኢነን ዝነበራ ካብ 30 ክሳብ 40 ዝኾና ሞተር ሳይክል ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ዝኾነ ብምዃነን ንክውገዳ ናብ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ተላኢኸን ኣለዋ።

እቲ ዝነበረ ፀገም በዚ ዘብቀዐ ኣይኮነን፤ “ንብረት በጀትን ሃፍትን ወረዳ እዩ፤ ከገልግሎ ዝግባእ ብዘይምግልጋሉ ዓብዪ ክሳራ እዩ” ዝብል ግዱስነትን ኣተሓሳስባን ኣይነበረን። በዚ ድማ ንክልተ /ሰለስተ ዓመት ከገልግል ዝግብኦ ቀዋሚ ንብረት ብኣግባቡን ብስርዓቱን ኣብ ግልጋሎት ክውዕል ብዘይምግባሩን ብጥንቃቐ ብዘይምትሓዙን ክልተ /ሰለስተ ወርሒ ከየገልገለ ዝበላሸወሉ ኩነታት ነይሩ።

እቲ ካልእ ፀገም ንኣብያተ ፅሕፈት ብክልል ዝወሃብ ንብረት ኣብ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ኣታዊ ከይኮነ ብቀጥታ ይጥቀምሉ ምንባሮም እዩ። ንኣብነት፣ ንቤት ፅሕፈት ጥዕና ዝወሃብ ንብረት ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከይፈለጦ ብቀጥታ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ይኸውን። እዚ ድማ ሃፍቲ ወረዳ ብዝግባእ ንምፍላጥን ብመሰረት ስርዓት ፋይናንስ ንምምሕዳርን ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ብምንባሩ ዝተበታተነ ምሕደራ ንብረት ንክህልዎ ገይሩ እዩ። ካብዚ ዝብገስ እውን ብርክት ዝበለ ንብረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ወረዳ ተበታቲኑን ተደርብዩን ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።

ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ኣብ 2007 ዓ.ም ብብርኪ ወረዳ ዘሎ ምሕደራ ንብረት ተገምጊሙ። እቶም ዝነበሩ ፀገማትን መበገሲኦምን ብዝርዝር ተዘትይሎም። ኣብ ኣመራርሓን ክኢላታትን ዝነበረ ክፍተት ብምልዓል ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ኣካይዶም። ብድሕሪ እዚ ኣብ ንብረት ዘሎ ግንዛበን ኣተሓሳስባን ንምዕባይ ካብ ወረዳ ጀሚሩ ክሳብ ጣብያታት ዝወርድ መድረኽ ክካየድ ተገይሩ። እቲ መድረኽ ፈለማ ብብርኪ ወረዳ ዝተኻየደ እንትኸውን ኣመራርሓ ኣብያተ ፅሕፈትን ሰብ ሞያን ወረዳ ዝተሳተፍሉ እዩ። እዚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ድሕሪ ምክያድ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ምይይጥ ተኻይዱ። እቲ ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ድማ ተጠናኺሩ ቐፂሉ። ኩለን ኣብያተ ፅሕፈት ዘለወን ንብረት ብጭቡጥ ክፈልጣ፣ ዝተዓደገ፣ ኣብ ስራሕ ዘሎን ኣብ መኽዝን ዝተቐመጠን ንብረት ብስርዓት ክምዝገብን ክስነደን ተገይሩ። በዚ ዝተረኸበ ውፅኢት እውን ንብረት ብመሰረት ስርዓትን ሪፎርምን ፋይናንስ ክመሓደር ጀሚሩ ኣሎ።

ምሕደራ ንብረት ኣብ ትሕቲ ከይዲ ስራሕ ዕደጋ ንብረትን ምምሕዳር ፋይናንስን ዝነበረ ዓርሱ ዝኸኣለ ኬዝቲም ክጣየሸሉ ምግባር ካሊእ ከም መፍትሒ ተገይሩ ዝተወሰደ ኣካል ምምሕያሽ ወይ ድማ ሪፎርም እዩ። ዓርሱ ዝኸኣለ ኬዝቲም ብምጥያሹ ዝርዝር ዝስርሑ ስራሕቲ እናነፀረ ትልሚ የዳልው። ከምኡ እውን በጀት ክምደበሉ ዝርዝር ዝስርሑ ስራሕቲ እናፈለየ ኣብ ዙርያ ምሕደራ ንብረት ስልጠና መዕበዪ ግንዛበ ምሃብ ጀሚሩ፤ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ድማ ኣጠናኺሩ ቐፂልሉ። እዚ ኬዝቲም ብምጥያሹ “ሶፍትዌር” (መዐቀቢ መረዳእታ) ንብረት ብምትእትታው ጠቕላላ ንብረት ወረዳ ብዘመናዊ ኣገባብ ክምዝገብ፣ ሕድሕድ ንብረት መዓዝ ከም ዝተዓደገ፣ ብክንደይ ብር፣ ኣታዊ ዝኾነሉን ኣብ ስራሕ ዝወዓለሉን ብንፁር ክስነድ ተገይሩ። ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ብምህላዉ ድማ ይዕበ ይንኣስ ሃፍቲ ወረዳ ብንፁር ክፍለጥ፣ ብስርዓት ክተሓዝን መስርሕ ተሓታትነት ክህልዎን ኣኽኢሉ እዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ክኢላታት ንብረትን ውሽጢ ኦዲተርን በብርብዒ ዓመት ናብ ኩለን ኣብያተ ፅሕፈት እናኸዱ ደገፍን ክትትልን ይገብሩ፤ ዳህሳስ እውን የካይዱ። ብፍላይ ሰነዳት ኣታውን ወፃእን፣ ሰነዳት መመዛዘኒ ንብረት ወዘተ ብኣግባቡ ዝጥቀሙሎም ምዃኖም ይፍትሹን የረጋግፁን። ውፅኢት እቲ ዳህሳስ ግብረ መልሲ እናሃብካ ዝኽየደሉ መስርሕ ኣሎ። ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ብምህላዉ ድማ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዘሎ ምሕደራ ንብረት ናብ ዝሓሸ ደረጃ መፂኡ ኣሎ። ንኣብነት ኣብዚ ሐዚ እዋን በብጣብያኡ ዝተንጠባጠበን ዝተደርበየን ንብረት የለን ምባል ይከኣል። ከምኡ እውን ንብረት ብስሩዕ ስርዓት መንግስታዊ ፋይናንስ እናመዝገብካ ኣታውን ወፃእን ምግባር ተጀሚሩ ኣሎ። ንግልጋሎት ስራሕ ተባሂሉ ዝወፀ ንብረት ግልጋሎት ምስሃበ ብኣግባቡን ብእዋኑ ብምምላስ ብኣግባቡ ኣብ መኽዝን ይቕመጥ።

ቆፀራ ንብረት ዝምልከት፣ ኣብ ዓመት ሓደ ግዘ እዩ ዝካየድ። ናይዚ ኣፈፃፅማ እንትርአ ካብ ሕድሕድ ቤት ፅሕፈት ኮሚቴ ብምጥያሽ እዩ። በዝሒ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ እዮም። በዚ ኣገባብ ኣብ 2009 ዓ/ም ኣብ 13 ኣብያተ ፅሕፈት ቆፀራ ንብረት ንምክያድ ትልሚ ተታሒዙ ምሉእ ንምሉእ ተፈፂሙ እዩ። በዚ ኣቢሉ ድማ ዝተዓደገ፣ ኣብ ስራሕ ዝወዓለን ኣብ መኽዝን ዝተቐመጠን ንብረት ይረጋገፅ። ኣብቲ በጀት ዓመት ካብ ግልጋሎት ወፃእ ዝኾነ ንብረት ብምውጋድ 500 ሽሕ ብር ኣታዊ ንምግባር ትልሚ ተታሒዙ 667 ሽሕን 766 ብር ኣታዊ ኮይኑ እዩ። እዚ ከዓ ክውገድ ዝግብኦ ንብረት ትኹረት ሂብካ ይስራሕ ምህላዉ የመላኽት።

ኣይተ ወልዱ መኮነን ክኢላ ምሕደራ ንብረት ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ወረዳ ወልቃይት እዮም። ምሕደራ ንብረት ብዘመናዊ መንገዲ ንምምዝጋብ ካብ 2007 ዓ/ም ጀሚሩ “ሶፍትዌር” ንብረት ተኣታትዩ ተግባራዊ ከምዝኾነ ይዛረቡ። እዚ “ሶፍትዌር” ኩሎም ሰነዳት (መረዳእታታት) ማለት እውን ሰነዳት መመዛዘኒ ንብረት (ሞዴላት 70 ለን 70 ሐን)፣ ሰነዳት ኣታውን ወፃእን ንብረት (ሞዴላት 19 ን 22) ዝሓዘ እዩ። ንስራሕቲ መሳለጢ ዝተዓደገ ንብረት ፈለማ ኣብ ሰነድ ኣታዊ ንብረት (ሞዴል 19) ይምዝገብ። ንመሳለጢ ስራሕቲ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ድማ ብሰነድ መሕተቲ (ሞዴል 20) ተሓቲቱ ብሰነድ ወፃኢ ንብረት (ሞዴል 22) ኣቢሉ ወፃኢ ብምግባር ኣብ ስራሕ ይውዕል። ከምኡ እውን ዓቃብን መዝጋብን ንብረት እናተናበቡ ይሰርሑ። ሕብረተሰብ ኣብ ንብረት ዘለዎ ግንዛበ ንምዕባይ በረርቲ ፅሑፋት እናተበተኑ ይወሃብዎ እዮም። ከምዚ ዝበለ ኣከያይዳ እናተጠናኸረ ብምምፅኡ ድማ ሕብረተሰብ ኣብ ንብረት ዘለዎ ግንዛበ ንክዓቢ ከም ዝሓገዘ  ኣይተ ወልዱ ሓቢሮምልና እዮም።

ንብረት መንግስቲ ዝመሓደረሉ ናይ ባዕሉ ሪፎርም (ቅጥዒ ወይ መመሓየሺ) ንብረት ኣለዎ። እዚ ተግባራዊ ምግባር ድማ ግድን ይኸውን። ብመንፅር እዚ እንትርአ ኣብ መብዛሕትአን ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ንብረት ብመሰረት እዚ እናተመሓደረ ይርከብ። ናይዚ ውፅኢት ድማ “ንብረት ገንዘብ ተዋሂብዎ ዝተዓደገ እዩ፤ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን እዩ፤ ብዘይንብረት ዝኾነ ይኹን ስራሕ ምስራሕ ኣይከኣልን፤ ንብረት መንግስቲ ንብረትና እዩ ስለዚ ንሓልዎን ብኣግባቡ ንጠቐመሉን” ዝብል ኣተሓሳስባ እናማዕበለ ይመፅእ ኣሎ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ፅሑፍና ዝገለፅናዮ ኣብ ወረዳ ወልቃይት ዝነበረ ምሕደራ ንብረት ዓበይቲ ጉድለታት ዝነበሮ እዩ። እቲ ፀገም ግና ኣይቀፀለን፤ መሰረታዊ ምትዕርራይ ተገይርሉ ብመሰረት ሪፎርም ንብረት ይመሓደር ምህላዉ ኣብ ባይታ ተረኺብና ዘረጋገፅናዮ እዩ። ስለዚ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተጠናኺሩ ክቕፅልን ካልኦት ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ትካላትን ክስዕብኦን መልእኽትና እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010