እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840656
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1681
2770
29916
4800954
72917
108196
4840656

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:08

ኣብ ስፍሪ ዘሎ ክፍተት ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ደኣንት

here we go
selam new

ዓስራይ ጉባኤ ህወሓት ሰራዊት ደኣንት ንክህነፅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደገፍትን ሃነፅትን ናይቲ ሰራዊት ክኾኑ ከም ዝግባእ ኣንፈት ኣነፂሩ እዩ። ሰራዊት ደኣንት ልምዓታዊ ክኸውን ብምግባር ናብራ ህዝቢ ከተማ ምቕያር ከም ዝከኣል እውን ተነፂሩ  እዩ። ብመሰረት እዚ ስትራተጂ ልምዓት ትካላት ንግዲ ደቀቕቲን ኣናእሽተይን ብዝግባእ ናብ ኩሉ ክሰርፅ ብምግባር ምንቅስቓስ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት  ተግባራዊ ንምግባር ሰፊሕ ቓልሲ እናተገበረ መፂኡ። ንህንፀትን ምውፋርን ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ናይ ድጋፍ ስርዓታት ተዳሊዮም፣ ወሃብቲ ድጋፍ መንግስቲ ኣወዳድበኦምን ኣሰራርሓኦምን ክመዓራረን ተሰሪሕሉ እዩ። ዓቕሚ ሰራዊት ደኣንት ንምዕባይ ዝሕግዙ ገምጋማዊ ስልጠናታት እውን ተዋሂቦዎም እዮም። በዚ ድማ መንቀሳቐስቲ ደኣንት መናእሰይን ኣንስትዮን ኣብ ስትራተጂ ደኣንት ብቑዕ ግንዛበ ክሕዙ እናተገረ መፂኡ ኣሎ። በቲ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ቑፅሪ ደኣንት እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። ሐዚ ካብ ዘለዉ ልዕሊ 136 ሽሕ መንቀሳቐስቲ ደኣንት እቶም 91 ሽሕ መንቀሳቐስቲ ደኣንት ኣባላት ውድብ እዮም። ስለዚ ደኣንት በቲ መሪሕ ኣባል ኣቢለን ዝምርሓሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብምህላዉ ኣብ ህንፀቱ ሓጋዛይ ኮይኑ ከምዝመፀ ኣብ ዓስራይን 11ን ጉባኤ ዝተትሓዙ ሸቶታት መበል ጉባኤ 12 ገምጊሙ ኣሎ።

ቀደም ደኣንት ከም ግዝያዊ፣ ናይ ዝደኸሙን ዝወደቑን ተምሃሮ ስራሕ ተገይሩ ዝውሰድ ዝነበረ  ኣተሓሳስባ ብመሰረቱ ይልወጥ ኣሎ። ደኣንት ምንጪ ቀዋሚ ስራሕ፣ መመሓየሺ ናብራን ሃፍተ ገነት ዝጥረየሉን ከምዝኾነ ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ዝበሃል ኣባል እቲ ግንዛበ ክጭበጥ ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ደኣንት ተወዲቡ ዝነበረ ኣካል ግብሪ ምኽፋል ከምዘይምልከቶ ገይሩ ዝርኢ ዝነበረ ዝተዛበዐ ኣተሓሳስባ ይቕረፍ ኣሎ። ግብሪ ክኸፍል ዝግበኦ ግብሪ ናብ ዝኸፍለሉ ብርኪ ምስግጋር ተኻኢሉ ይርከብ። ተሓንጊርካ ክሓልፈልካ ናይ ምድላይ ዝንባለን ተፀባዪ ኣረኣእያን ተግባርን ዝነበሮ፣ ግድድ ብዝበለ መልክዑ ዝግለፅ ተግባርን ኣተሓሳስባን ኣካብነት ክራይ ጢሒሎም ዝነበሩ ኣባላት ደኣንት ሐዚ ኣዝዩም ቐኒሶም ኣለዉ። እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ህንፀት እዩ።

ኣፈፃፅማ መደባት ደኣንት

ኣብ ከተማታት ዝረአ ሰፊሕ ድኽነትን ስራሕ ስእነትን ንምቕራፍ ስትራተጂ ደኣንትን  ዕድል ፈጠራ ስራሕን  ተሓንፂፁ ሰፊሕ ምርብራብ እናተገበረሉ መፂኡ እዩ። ብመሰረት እዚ 148 ሽሕን 207 “ኢንተርፕራይዛት” ካብ ደቀቕቲ ናብ ኣናእሽቲ፣ ካብ ኣናእሽቲ ናብ ማእኸለዎት ተሰጋጊሮም እዮም። በዚ ድማ ኣናእሽተይ “ኢንተርፕራይዛት” 18 ምኢታዊ ክብ ኢለን ኣለዋ። ካብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ናብ ማእኸላይ ኢንቨስትመንት ዝተሰጋገሩ ኢንተርፕራይዛት ከዓ 875 በፂሖም እዮም። እዚ ብኣንፃር ፍፃመ እንትረአ ካብ ተተሓዘ ሽቶ ንላዕሊ እዩ ተፈፂሙ። ምሩቓት ዩኒቨርስትን ቴክኒክን ሙያን ትምህርትን ስልጠናን ናብዚ ዓውደ ብምውፋር ምንጪ ኣናእሽትን ማእኸለዎትን ትካላት ንክኾኑ ከምዝስረሐሉ ዓስራይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣንፈት ኣቐሚጡ ምንባሩ ይዝከር። ብመሰረት እዚ 20 ሽሕን 324 ተመረቕቲ ዩኒቨርስትን ቴሞትስን  ናብ ምውህላል ካፒታል ተዋፊሮም መብዛሕትኦም ናብ ደኣንት ተሰጋጊሮም እዮም።

እዞም ወገናት ንመንቀሳቐሲ ዘድልዮም ገንዘብ ንምውህላል ግልጋሎት ልቓሕ ክረኽቡ ብምግባርን ፀገሞም ንምፍታሕ ብመሰረት ውሳነ ዓስራይ ጉባኤ ህወሓት ፃዕርታት እንዳተገበሩ ፀኒሖም እዮም። ብምኽንያት እዚ 6,187 ሸዳት (መስርሒ ክፍሊ) ብበጀት መንግስትን ምምሕዳራት ከተማን ብምህናፅ ኣብ ግልጋሎት ክውዕሉ ብምግባር 6,558 ኣንስትዮ ዝርከበኦም 13 ሽሕን 188 መንቀሳቐስቲ ደኣንት ተጠቀምቲ ክኾኑ ኪኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ምቅስቓስ እዙይ ንሼዳት ማኒፋክቸሪግ  ብመንግስቲ ብዝተመደበ ብር 63 ነጥቢ ሸውዓተ ሚልዮን ብር ኣብ 12 ዓበይቲ ከተማታት ክህነፅ ብምግባር ናብ ስራሕ እናተኣታተወ ከምዝርከብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ብዕምቆት ገምጊሙ እዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ልዕሊ 237ሄክታር መሬት ን16 ሽሕን 714 መንቀሳቐስቲ ደኣንት ብጊዚያውነት መስርሒ ቦታ ተዋሂብዎም እናተጠቐምሉ ይርከቡ። ትካላት ልምዓት መንግስቲ፣ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ፣ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ማረትን ስራሕቲ ማይተከዘን ተሓባቢሮም ማሽነሪታት ዘካሪ ትካል ኣጣይሾም ኣለዉ። እዚ ትካል እዚ ካብ ዝጣየሸ ናብዚ ፋብሪካታት ክህነፁ ብምግባር ናብ ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ትካላት ክተሓላለፉ እንዳገበረ’ዩ። ዛጊድ ሓሙሽተ ዘመናዊ ፋብሪካታት ዘተሓላለፈ እንትኸውን ትሽዓተ ድማ ኣብ ከይዲ ህንፀት ይርከባ። ካልኦት ናይ ደኣንት ናይ ሜሽን ጠለባት ንምምላእ ድማ ምድላዋት እናገበረ ይርከብ። ብመሰረት እዚ ናብዚኦም ዝዋፈሩ 40 ሽሕን 770 መናእሰይ ኣብ ስራሕቲ መዋህለሊ ካፒታል ተዋፊሮም ይርከቡ።

ትካል ፍትሓዊ ልቓሕ ደደቢት ግልጋሎቱ ዝያዳ ኣብ ከተማታትን ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላትን ትኹረት ክገብር መበል ዓስራይ ጉባኤ ውድብና ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ። ብመሰረት እቲ ውሳነ  ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ንደኣንት ዝህቦ መጠን ልቓሕ ሓፍ ክብልን ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ግልጋሎታት ከተኣታቱን ክኢሉ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ደደቢት ልዕሊ ብር ክልተ ነጥቢ ሓሙሽተ ቢሊዮን ንኣናእሽተይን ደቀቕትን ትካላት ኣለቂሑ እዩ። ብግልጋሎት ሓደ ማእኸላት ደኣንት ዝተገበረ ደገፍ ኣስታት ብር ሓሙሽተ ቢሊዮን ምትእስሳር ዕዳጋ ተጌሩለን እዩ። ነዚአን ዝተዓደለ ልቓሕ ልዕሊ ብር ሰለስተ ቢልዮን ኮይኑ ካብቲ ዝተወሃበ ልቓሕ 90 ምኢታዊ ካብ ጠቕላላ  ዕቋር  ከምዝኾነ ብመሰረት ኣንፈታት ዓስራይን 11 ጉባኤታት ህወሓት ንቕድሚት ሰጒሙ ምህላዉ ኣብቲ ጉባኤ ዝርዝር መብርሂ ቀሪቡ እዩ።

ብድማር ኣብ ከተማታት ልዕልነት ክራይ ኣካብነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ብልምዓታዊን ዴሞክራሲያዊን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ብምቕያር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ዝበዝሕ ነባራይ ከተማ ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ቓልስን ምንቅስቓስን ደኣንት ፅኑዕ ሽኻል ክኸውን ብምግባር ከምዝኾነ ብምርዳእ ሰፊሕ ቓልሲን ምንቅስቓስን እናተገበረ ከምዝመፀን ዓበይቲ ለውጢታት´ውን ምምፃእ ከምዝጀመሩ ምይይጥ ተገይርሉ እዩ። ይኹን´ምበር ናይ ደኣንት ጥሙር መደብ (ፓኬጅ) ዝፈጠሮም ዕድላትን ዘሎው ፀጋታትን ፀንቂቕካ ኣብ ምጥቃም ሐዚ እውን ዓበይቲ ጉድለታት ከምዘለዉ ጉባኤ ተራእዩ እዩ። ኣብ ከተማ ኣብ ደኣንት ክሕቆፍ ዝኽእል ሓይሊ ፀንቂቕካ ብምውዳብ ተሳታፋይን ተጠቃማይን ክኸውን ኣብ ምግባር ገና ክስርሐሉ ዝግባእ ዕዮ ገዛ እዩ። ኣብ ደኣንት ዝተወደቡ ኣካላት ካብ ኣታሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ  መሊኡ ኣይተላቐቐን። ብፍላይ ናብ ለውጢ ተኮር ክኣትውን ብቕኒት  ዕዳጋ  ዓለም ብቕዓትን ፅሬትን ዘሎዎም ፍርያት ከፍርዩ ኣብ ምግባር ዝተጀመሩ ስራሕቲ እኳ እንተሃለዉ ብኣንፃር እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ግና ድኽመት ዘሎዎ ከምዝኾነ ጉባኤተኛታት ብስፍሓት ዘትየምሉ እዮም።

ቐፀልቲ ኣንፈታት

መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ኣብ ቀዳማይ ዙር ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝነበሩ ብሉፃትን ድኹማትን ጎንታት ብምግምጋም ኣብ ቀፀልቲ ሓሙሽተ ዓመት ክፍፀሙ ዝግበኦም መደባት ኣመልኪቱ እዞም ዝስዕቡ ኣንፈታት ሓቢሩ ተዛዚሙ ኣሎ።

ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓት ክላስተር ደኣንት ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ከተኩር ብምግባር ብቑዕ ደገፍ ክፍጠር፣ ክሰፍሕን ልዕሊ 20 ሽሕ ህዝቢ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት ደረጃ ብደረጃ ብክላስተራት ንምልማዕ መንግስቲ ክልል፣ ወረዳታትን ምምሕዳራትከተማን  ተኹረት ሂቦም በጀት ብምምዳብ ክስርሑ ክግበር እዩ።

ልምዓት ደኣንት በቢኸባቢኡ ዘሎ ናይ ልምዓት ፀጋታትን ዕድላትን ተጠቒሙ ብቁጠባ፣ክእለትን ኣተሓሳስባን ክዓቢ ንምግባር ካብ ምድላው ኘላን ከተማ ጀሚሩ ብዝተፀንዐን ዝተወደበን አገባብ ክስርሐሉ እዩ። በብኸባቢኡ ዝስርሑ ዓበይቲ ኘሮጀክትታት ልምዓት ዝፈጥርዎ ዕድላት ስራሕ ፀንቂቕካ ንምጥቃም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ይኹን መንቀሳቐሲ ደኣንት ድልዱል ዝኾነ ውህደትን ምትእስሳርን ብምፍጣር ንባዕሎም ረቢሖም ኣብ ህንፀት ሃገሮም ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ንከምፅኡ ዓቕሚ ክንድዝፈቕዶ ክስረሐሉ እዩ።

ቁጠባ  ደኣንት እናዓበየን እናማዕበለን እንትኸይድ ዕብየት ቁጠባ ክልልና ሐዚ ካብ ዘለዎ ሰለስተ ነጥቢ ሸሞንተ ምኢታዊ ብፅሒት ናብ 20 ምኢታዊ ክብ ምባል፣ ኤክስፖርት ካብ ዝግበር ፍርያት ደኣንት  ናብ 500 ሚሊዮን ዶላር ክዓቢ ክግበር እዩ። ከምኡ ድማ ዘለና ድሌት መለዋወጢ ኣቑሑ ብመሰረቱ ካብ ውሽጥና ንምምላእ ምፅዓር፣ ንገጠርን ስግግር ሕርሻን ዘድልዩ መሳርሒታት ምስ ማእኸለዎትን ዓበይትን ትካላት ተኣሳሲሩ ክማላእ ንምግባር ምፅዓርን፣ ዋጋ ፍርያት ሕርሻ  ክተባባዕ ብምግባር ናብ ዕዳጋ ውሽጢ ዓድን ሰደድን ክቐርብ ፍሉይ ትኹረት ብምሃብ ክስራሕ እዩ።

እዞም ኣንፈታት እዚኦም መሊኡ ዘተግብር ሰራዊት ልምዓት ደኣንት ንምፍጣር ዝሕግዙ ኣንፈታት ከምዝኾኑ ዘጠራጥር የብሉን። ስለዝኾነ ኩሉ ንልምዓት ሃገሩን ክልሉን ደኣንትን ምሉእ ተበግሶ ዘለዎ ሰራዊት ብምህናፅ ኣብ 2017 ዓ/ም ሃገርና ማእኸላይ እቶት ናብ ዘለዎ ማሕበረሰብ ንምስግጋር እንገብሮ ዘለና ገስጋስ ዓብዪ መሰጋገሪ ድልድል እዩ። ነዚኦም ብምዕዋት ድማ ራእይ ብሉፅ መራሒ፣ ውድብ ህወሓት/ኢህወዴግ  ንምስኻዕ ቆሪፅካ ምልዓል ከምዝግባእ ኣብቲ ጉባኤ ተሰሚርሉ እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010