እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3153
2784
12651
4892207
68330
89679
4925748

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

ንዘለካ ወገን ብዘለካ ፀጋ

here we go
selam new

መናእሰይ ኣብ ስራሕቲ ምንፃፍ እምኒ

ምጣነ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ልምዓት ገፀርን ከተማን ኣዋዲዱ ንኩሉ ሕብረተሰብ ተበፃሒን ተጠቃምን ከግብር ብዘኽእል መንገዲ ዝተቐረፀ እዩ። ብፍላይ ኣብ ከተማታት ልምዓት ምጣነ ኢኮኖሚ ከጎልብትዩ ተባሂሉ ካብዝእመነሉ ሓደ ስራሕቲ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት እዩ። መንግስቲ ነቲ ዘፈር ልዑል ቆላሕታ ሂቡ ፖሊስን ስትራቴጅን ትካላት ደኣንት ሓንፂፁ ተግባራዊ እናገበረ መፂኡ እዩ። ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ከተማታትን ንምጥያሽ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ጉዳያት እቲ ሓደ እውን እዚ እዩ። እዚ ማለት ደኣንት ፀገም ስእነት ስራሕ ዝቐርፍ፣ መፃኢ ኢንዱስትሪታት ዘፈልፍል ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎ ዜጋታት ብቐፃልነት ዕድል ስራሕ ረኺቦም ሃፍቲ ንከዋህልሉን ተጠቀምቲ ንክኾኑን ይገብር። ካብዚ ብተወሳኺ መናእሰይ ኣረኣእያን ክእለትን ስራሕ መሃዛይነት ከዕብዩ፣ ባህሊ ምዕቛር ከማዕብሉን ካብኡ ዝብገስ ሃገራዊ ልምዓት ኢንዱስትሪ ዘንቐሳቕሱ ንክኾኑ ዝገብር እዩ።

ከተማታት ንነበርተን ዕድል ስራሕ ክፈጥራን ውሕስነት ምግቢ ከረጋግፃን እንተኾይነን ትካላት ደኣንት ዕዳጋ ተኮርን ፅሬቱ ዝሓለወን ፍርያት ከፍርያ ኣለወን። ከምኡ እውን ብግዘን ዋጋን ምስ ተመሳሰልቲ ትካላት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተወዳደርቲ ንምግባር ደገፍን ክትትልን ግልጋሎት ኢንዳስትርያል ኤክስተንሽን ዓብይ ተራ ኣለዎ። ነዚ ማእኸል ብምግባር ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ከተማታትን ብመንፅር ፈጠራታት ዕድል ስራሕ ዝሓዞም ዓመታዊ ሸቶታትን ፍፃመ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2010 ዓ.ም ክንርኢ።

ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ፈለማ ስራሕ ዝፍጠረሉ ዘፈር ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት እዚ ከም ትግራይ እንትርአ ብቀዋምነትን ግዝያውነትን ስራሕ ዝፍጠረሎም ዓውድታት መፍረይቲ፣ ሕርሻ ከተማ፣ ኮንስትራክሽን፣ ግልጋሎትን ንግድን ምህላዎም ኣብ ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ከተማታትን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ፈጠራ ሓዱሽ ዕድል ስራሕ ኣይተ በርሀ ፀጋይ ይገልፁ። ካብዚኣቶም ብተወሳኺ ካፒታል መዋህለልቲ ኣብ ዝበሃሉ ከም ስራሕቲ ፅርበትን ምንፃፍ ፅሩብ እምንን ዝበሉ ተግባራት ከምዘለዉ እውን እቶም ዳይሬክተር ይሕብሩ። ክሳብ ሕዚ ብፍሉይ ኣብ መናእሰይ ማእኸል ብምግባር ኣብ ዓበይትን ዕሸላት ከተማታት ጥራሕ 36 ሽሕን 483 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 79 ሽሕን 317 ስራሕ ዘይብሎም ወገናት ምህላዎም ባይታ ሰረት ዝገበረ ዝተካየደ መፅናዕቲ እቲ ኤጀንሲ የመላኽት። እቲ መፅናዕቲ መበገሲ ብምግባር ኣብ ከይዲ ዝርከብ ስኡን ስራሕ እናካተትካ ንምንኻድ ኣብ ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብስሩዕ መንግስታዊ ፕሮጀክት ን75 ሽሕን 574 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ እዩ ናብ ተግባር ተኣትዩ። ብመሰረት እቲ ትልሚ ክሳብ ወርሒ ጥሪ 2010 ዓ.ም ዝነበረ ፍፃመ ብቀዋምነት ዝተፈጠሩ ዕድላት ስራሕ 14 ሽሕን 699 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 31 ሽሕን 280 ወገናት ብግዝያውነት ድማ 18 ሽሕን 516 እዮም።

ካብቶም ብግዝያውነትን ቀዋምነትን ዝተፈጠሩ ዕድላት ስራሕ ብተወሳኺ መዋህለሊ ካፒታል ኣብ ዝኾኑ ዘፈራት ዝተፈጠሩ ዕድላት ብፍላይ ኣብ ስራሕቲ ፅርበት እምኒ መርኣያ ዝኾና ወረዳታት እንደርታ፣ ክልተ ኣውላዕሎ፣ ሕንጣሎ ወጅራት፣ ሰሓርቲ ሳምረን ደጉዓ ተምቤንን ምህላወን ኣይተ በርሀ ይገልፁ። ኣብተን ወረዳታት 4,116 መናእሰይ ተረባሕቲ ዘለዉ ኮይኖም ብዝሓሸ ተመኩሮ ግን ኣብ እንደርታን ክልተ ኣውላዕሎን መርኣያ ተግባራዊ ስራሕቲ ዘብሎም ብርክት ዝበላ ጉጅለታት ልምዓት ዝሳተፋሉ ኩነታት ምህላዉ እዩ። ንኣብነት ኣብ እንደርታ ብፅርበት ኮብል ስቶን 62 ነባራትን 39 ሓደሽትን ጉጅለታት ልምዓት ተወዲበን ኣብ ስራሕ ይርከባ። ሓደ ጉጅለ ልምዓት ብማእኸላይ 25 ሰብ ይሕዝ። ብመሰረት እዚ ኮብል ስቶን እናፀረባ ካብ ዘቕርባ ወረዳታት ክሳብ ሕዚ ከባቢ 12 ሚልዮን በዝሒ ዝተፀረበ ኮብል ስቶን ንመንፀፍቲ ከተማታት ክሽየጥ ተዳልዩ ኣሎ።

ምስ እዚ ተዛሚዱ 12 መንፀፍቲ ከተማታት እውን ኣብ 195 ጉጅለታት ልምዓት ዝተወደቡ 2,964 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 5,369 መናእሰይ ኣብ ዓውደ ስራሕ ንክሳተፉ ዘድሊ ኹሉ ምድላዉ ገይሮም እዮም። እዚ እውን ብምውዳብ፣ ምሃብ ስልጠና፣ ምድላው “ቢዝነስ ፕላን”፣ ምፍታን መረጋገፂ ብቕዓት ዝግለፅ እዩ። ካብዚ ሓሊፈን ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዝኣተዋ ከም ከተማ ዓዲ ግራት ዝበላ ከተማታት ድማ ኣለዋ።

እቲ ካልእ ብፍሉይ መምርሒ ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ብደኣንት ኣቢሉ ንተጠቃምነት መናእሰይ ፅቡቕ ስራሕ ዝስርሐሉ ዘሎ ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሓደሽቲ ንዝተመረቑ ተምሃሮ ኣብ ስራሕቲ ፅገና መንገዲ ገፀር ናይ ምውፋር ተግባር እዩ። እዚ ከም ክልል ብፍሉይ በጀት ተመዲብሉ ዝስራሕ ዘሎ እንትኸውን ተግባራዊ ስራሕቱ ድማ ብ17 ጉጅለታት ልምዓት ንዝተወደቡ 343 መናእሰይ ተረባሕቲ ዝገብር እዩ። ኣብዚ ከም መርኣዪ ክንወስድ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣብ ክልተ ጉጅለ ልምዓት ዝተወደቡ 53 ኣባላት ሓሙሽተ ሚልዮንን 56 ሽሕን 139 ብር ምትእስሳር ዕዳጋ ተገይሩሎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ ብሰለስተ ጉጅለታት ልምዓት ዝተወደቡ 77 መናእሰይ ምሩቓት ዲግሪ ናይ ሽዱሽተ ሚልዮንን 577 ሽሕን 707 ብር ምትእስሳር ዕዳጋ ረኺቦም እዮም። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ፣ ከምዚ ንዝበሉ ስራሕቲ ፅገና መንገዲ ዝውዕል 547 ሚልዮንን 813 ሽሕን 362 ብር ከም ዝመደበ ኣይተ በርሀ ይዛረቡ።

ብመሰረት እዚ ከም ክልል ውዳበታት ደኣንት ብምጥንኻር ዜጋታት ዕድል ስራሕ ክረኽቡሎም ዝኽእሉ ዓውድታት ብዙሓት ምዃም ንግንዘብ። ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ከተማታትን ትግራይ በዓል ሞያ ምዕባይ ዓቕሚ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ኣይተ ሙሉጌታ ግርማይ፣ ከም ክልል ክልተ ኣንፈታት ኣማራፂ ስራሕ ምህላዎም ገሊፆምልና። እቲ ሓደ ኣንፈት መዋህለሊ መበገሲ ካፒታል ማእኸል ዝገበረ እንትኸውን ካልኣይ ድማ ኢንተርፕራይዛት ወይ ውዳበታት ደኣንት ብምጥንኻር ዝግበር ፈጠራ ዕድል ስራሕ እዩ። ብመንፅር እዚ ኣብ በጀት ዓመት 2010 ዓ.ም ሸቶ ሽዱሽተ ኣዋርሕ 17 ሽሕን 43 ብውልቀ፣ 4,260 ብሽርክና ብድምር 21 ሽሕን 303 ሓደሽቲ ኢንተርፕራይዛት ንምጥያሽ ትልሚ ተታሒዙ ክሳብ ወመዳእታ ወርሒ ጥሪ 15 ሽሕን 628 ( 73 ምኢታዊ) ተፈፂሙ ኮይኑ እዩ።

ፈጠራ ዕድል ስራሕ ብመፅናዕቲ ኣቐዲሞም ተፈልዮም ንዝተነፀሩ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ስደት ፀኒሖም ንዝተመለሱ ወገናት እውን ከም ደኣንት ዝግበር ዝተዋደደ ስራሕ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2010 ዓ.ም 230 ወገናት ብመፍረይቲ፣ 296 ኮንስትራክሽን፣ 399 ከተማ ሕርሻ፣ 343 ግልጋሎት፣ 284 ንግዲ ከምኡ እውን 67 ኣካላት ኣብ መንግስታዊ ፕሮጀክትታት ብድምር 1,549 ተመለስቲ ስደት ዝተፈላለዩ ዕድላት ስራሕ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም።

ኣብ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ውዳበታት ደኣንት ካብ ዝተትሓዙ ዓመታዊ ሸቶታትን ዛጊድ ዘሎ ኣፈፃፅማን በዞም ልዕል ኢሎም ዝቐረቡ መርኣይታት ወሲድካ እንትግምገም ክሰፍሑ ዝግብኦም ተመኩሮታት ከም ዘለዉ ኮይኖም ብቐፃልነት ትኹረት ዝሓታ ስራሕቲ ከዓ ኣለዋ። ንኣብነት ዘለካ ሃፍተ ገነት ኹሉ ፀንቂቕካ ኣብ ምጥቃም ምጉዳል ይርአ እዩ። ብተወሳኺ ዝዳሎ ቢዝነስ ፕላን እውን ንከባቢ መሰረት ዝገበረ ኣብ ምዃን ይተርፎ። ኣብቲ መንእሰይ ባህሪ ምምራፅ ስራሕን ኩሉ ነገር ካብ መንግስቲ ክቐርበልካ ምፅባይን ይርአ። ምስ ስግግር ተዛሚዱ ናብ ዝቕፅል ብርኪ ንዘይምስግጋር ሰሪሕኻ እናሃለኻ ከም ዘይሰራሕኻ ምቕራብ ይንፀባረቕ። ካብዚ ሓሊፉ ንምጥንኻር ሰራዊት ልምዓት ደኣንት ፅሬቱ ዝሓለወን ለዋጣይ ዝኾነን ግልጋሎት ኢንዳስትርያል ኤክስቴንሽን ኣብ ምሃብ ትኹረት ተዋሂብዎ ክስርሐሉ ዝግባእ እዩ።

ብኣጠቓላሊ ዝኾነ ይኹን ዕብየትን ልምዓትን ብዘይሃፍተ ገነት ዝሕሰብ ኣይኮነን። ዘለካ ሃፍተ ገነት ብዝግባእ ኣብ ረብሓ እናውዐልካ ዜጋታትካ ተረባሕቲ ምግባር ድማ ኣገዳስነቱ ዝለዓለ እዩ። ምኽንያቱ በብከባቢኡ ዝፍጠሩ ዝተፈላለዩ ዕድላት ስራሕን ዝጣየሹ ኢንተርፕራይዛት ደኣንትን መሰረቶም ሃፍተ ገነት እዩ። መንግስቲ እውን ነዚ ማእኸል ገይሩ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታትን ስትራቴጅታትን ልምዓት ደኣንት ሓንፂፁ ተግባራዊ እናገበረ ይርከብ። ካብቶም ፖሊስታትን ስትራቴጅታትን ልምዓት ተበጊስና ንተረባሕነት ዜጋታት ማእኸል ብምግባር ምስ ፈጠራ ዕድላት ስራሕ ብደኣንት እንትነዛምዶ ድማ ጉዳይ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ሓደ ነፀብራቕ ልምዓት ምዃኑ ንግንዘብ። እዚ ዝኾነሉ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ውሕስና ምግቢ ስለዘረጋግፅ እዩ። ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ዓመታዊ ሸቶታትን ክሳብ ሕዚ ተኸይዶም ዘለዉ ፍፃመታትን መሰረት ገይርና ክሰፍሑ ዝግብኦም እወንታዊ ስራሕቲ ክሰፍሑ ብምግባር ትኹረት ንዝሓታ ስራሕቲ ድማ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ ኣዋርሕ ዝግባእ ጠመተ ሂብካ ምስራሕ የድሊ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010