እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925723
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3128
2784
12626
4892207
68305
89679
4925723

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:48

ብሰፍትኔት ዝሕከም መሬት

here we go
selam new

ባዲሞም ካብ ዝሓወዩ ከባብታት ትግራይ

ኣብ ትግራይ ዝጀመርናዮ ስራሕቲ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ማለት እውን ዘሎ ዘይሕረስ መሬት ብኣግራብ ምሸፋን፣ ብዘላቕነት ኣብ ጥቕሚ ምውዓልን መስኖ ምግፋሕን ብድምር ኣብቲ ክልል ድርቂ ዝፃወር ቁጠባ ሕርሻ ክፍጠር ከምዘለዎ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ብተደጋጋሚ ይገልፅ ነይሩ። ከምቲ ተጋዳላይ መለስ ዝበሎን ከም ፖሊስ ዝተቐመጠን ሓቂ ድማ ብሰብ ሰራሕን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ንነዊሕ እዋን እናተመናመነ ዝፀንሐ መሬት ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት ክግበር ፀኒሑ እዩ። እዚ እውን ዋላ እኳ ከምቲ ቅድሚ ብዕምቆት ምህዳስ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት እዚ ዓይነት “ለውጢ መፂኡ” እናተብሃለ ብዝተጋነነ እንተተፀብፀበ ኣብ ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ግን ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ለውጢ ዘርኢ ዓለም ዝመስከረሉ ውፅኢት ከምዝተረኸበሉ ግንዛበ ንሕዘሉ ኣለና።

ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት ክልል ትግራይ ብኵናትን ድርቅን ተሃሰያ ዝፀንሐት ክልል ብምዃና ህዝቢ ግዳይ ጥምየት፣ ስደትን ሞትን እናኾነ ፀኒሑ እዩ። ከምኡ እውን መሬታ እናተሓፀበ ኣኻውሕ ክተርፉ፣ ብብርሰት ደኒ ክነዱን ክባድሙን ገይሩ እዩ። ይኹን እምበር ማሕለኻ እቲ ልምዓት ዝነበረ ስርዓት ደርግ ብቃልሲ ግብኣተ መሬቱ ምስ ኣተወ እቲ ኻሊእ ቀንዲ ፀላኢን ዝኾነ “ድኽነት” ንምስዓር ውድብን መንግስትን ፖሊሲ ልምዓት ሕርሻ ሓንፂፆም እናሰርሑ መፂኦም እዮም። ነዚ ድማ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከየሕወኻ ዝመፅእ ለውጢ ስለዘየለ ህዝቢ ትግራይ ምስ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ብምዃን ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቓልሲ ጀሚሩ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን እናተሰርሐ መፂኡ እዩ። ከም ውፅኢቱ እውን ብኵናትን ድርቅን ጥርሖም ተሪፎም ዝነበሩ ጎቦታት ትግራይ ንነዊሕ እዋን ብዝተሰርሑ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ጠሊ ዓቂቦም ዓይኒ ማያት ዝጎልበትሉ ካብኡ ሓሊፉ ንልምዓት መስኖ ጥጡሕ ባይታ ዝተፈጠረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።

እዚ ለውጢ እዚ ካብ ዓርስና ሓሊፉ ሃገራት ዓለም እውን እናመስከራሉ መፂአን እየን እንብሎ ምኽንያት ኣለና። ከም ኣብነት ንምጥቃስ ድማ ክልልና ትግራይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ምድሓን ስራሕቲ “ወርልድ ፉቸር ካውንስል” ዝተብሃለ ትካል ምስ ኣንፃር ምስፍሕፋሕ በረኻነት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብሓባር ብምዃን ኣብ ዘዳለውዎ መድረኽ ምስ 196 ሃገራት ዓለም ተወዳዲራ ንብራዚልን ቻይናን መሪሓ ተሸላሚት ፅዋዕ ወርቂ ኮይና እያ። እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምስ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ብምዃን ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዝሰርሖም ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብቲ ዝሓለፈ ብዝበለፀ ኣጠናኺሩ ንምቕፃል ልዑል ወነን ህልኽን ከትሕዝ ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብዚ ነቲ ሰራዊት ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ምጥንኻር ብፍላይ ካብ 1997 ዓም ንነዘ ግደ ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትኔት ዝዓዘዘ እዩ ነይሩ። ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ሓረስታይ ትግራይ ካብ መረበቱ ከይተመዛበለ ሃፍቱን ጥሪቱን ከይሸጠ ሃፍቲ ተፈጠሮ ከባቢኡ እናልመዐ ተጠቃሚ ንምዃን ኣኽኢልዎ እዩ።

ካብቶም ሃፍቲ ተፈጥሮ ከባቢኦም እናልምዑ ካብቲ ፕሮግራም ዝረኸብዎ ክፍሊት ከም መሰጋገሪ ተጠቒሞም ናብርኦም ካብ ዘመሓየሹ ሓረስቶት ክልልና ሓንቲ ነባሪት ወረዳ እንዳመኾኒ ጣብያ ደጉዓ ወ/ሮ ፍታል እያሱ እየን። እዘን መራሒት ስድራ ሕሉፍ መነባብሮአን ብምዝንታው እየን ነቲ ሐዚ ብሓገዝ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሰፍትኔት ዘለወኦ ብርኪ መነባብሮ ዝገልፃ። እታ ንሰን “ኣይምለሳ” ኢለን ዝረገመኣ ወቕቲ 1977 ዓ/ም እያ። እታ እዋን ብሰንኪ ድርቂ ትለሓስ ትቑርጠም ተሳኢኑ ዝነበርአን ከፍትን ጤለበጊዕን ረጊፈን ናብ ሕሱም ጥምየት ምስ ስድራአን ዝኣተዋሉ ብምዃኑ ምፍጣርካ ዘፅልእ ኩነታት ከምዝነበረ ብዓይነ ሕሊነአን ንድሕሪት ተመሊሰን ይዝክራ።

ህዝቢ ብምኽንያት ድኹም ምሕደራ ሕሉፋት ስርዓታት ፀገም እናተደራረብዎ ምምፅኡ ይፍለጥ እዩ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ግና ዋላኳ ድርቂ የጋጥም እንተነበረ ኣብ ከባቢአን ይኹን ኣብ ዓርሰን ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ፆመን ዝሓደራሉ ኩነታት ከምዘየለ ይገልፃ። ብተመሳሳሊ ኣብ ጥሪት እውን ከምቲ ቀደም ብሰንኪ ድርቂ እንስሳት ከም ቆፅሊ ዝረግፉሉ ኩነታት የለን ይብላ። ነዚ ብኣብነት ኣደጊፈን እንትገልፀኦ ድማ ኣብ 2007 ዓ/ም ብሰንኪ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ዓለምና /ኢሊኖ/ ድርቂ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መንግስቲ ይትረፍ ንሰብ ንከፍቲ እውን ሳዕሪ ካብ ዘለዎ ከባቢ ኣጓዓዒዙ ብምምፃእን ካብ ተረፍ ምህርቲ ቢራ ራያን እናተወሰኸ እቲ ዘጋጠመ ድርቂ ኣብ ሰብ ይኹን ኣብ እንስሳት ጉድኣት ከይበፅሐ እቲ ከቢድ ድርቂ ከምዝተሰገረ እየን ዝገልፃ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ዝፀዓረ መነባብርኡ ከመሓይሸሉ ዝኽእል ባይታ ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ብፃዕርኻ ውሕስና መግብኻ ካብ ምርግጋፅ ሓሊፍካ ድኽነት ንምውጋድ ኣብ ተርእዮ ንጥፈት እትሽለመሉ ወቕቲ ኢና ዘለና። ነዚ ዝፈቅድን ዝሕግዝን ኩነታት ብምህላው ድማ ኩሉ ሓረስታይ ኣብ ምርባሕ ፀባ ላሕሚ፣ ጤለ በጊዕ፣ መፍረያይነት ንህቢ- - - ተዋፊሩ ዝልወጠሉ እዩ ዘሎ። ወ/ሮ ፍታል ብወገነን እቲ ዕድል ተጠቒመን ናብ ስራሕ ኣትየን እየን። ቅድሚ ኣብ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ምሕቛፈን ግና ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ፃህያይ ብ15 ብር ይሰርሓ ነይረን። እታ ዝወነንኣ መዓል ሓደ ፅምዲ ተሓራሲት መሬት እውን ንብላዕ ንትውፍርቲ ይህብኣ ስለዝነበራ ቀለብ ዓመት ዝኸውን እቶት ስለዘይረኽባላ ይፅገማ ነይረን። ስለዝኾነ ድማ ኣብ 2002 ዓ/ም ብምግቢ ዓርሰን ዘይከኣላ ተባሂለን ሽዱሽተ ርእሰን ኣብቲ ፕሮግራም ተሓቚፈን።

ኣብ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ተሓቚፈን ካብታ ዝረኸብኣ ክፍሊት ክፍተት ምግበን እናዓበሳ እታ ንትውፍርቲ ሂበንካ ዝነበራ ፀባብ ተሓራሲት መሬተን ኣብ ጣብየአን ዝተመደቡ ሕርሻ ወኪላት ዝህብወን ኣስተምህሮ ተቐቢለን ነታ መዓል ሓደ ፅምዲ መሬተን ፍርቃ ብሓይፎ (ሕዱር ጠሊ) ፍርቃ ድማ ብመስኖ ብምጥቃም ከልምዓ ጀሚረን። ነዛ ግራተን ፍርቂ ኩንታል ዘመናዊ ድኹዒ፣ 20 ኪሎ ምሩፅ ዘርኢ ተጠቒመን ይዘርኣ። ካብዚ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2009ን 2010 ዓ/ም ካብታ ፀባብ መሬት ሸሞንተ ኩንታል ስርናይ እቶት ንምርካብ ትልሚ ሒዘን ሓሙሽተ ኩንታል ከም ዝረኸባ ድማ ይገልፃ። ከምኡ እውን ብመስኖ ሓምሊ ካውሎን ካሮትን ተኺለን ካብዚ 8000 ብር ንምርካብ ትልሚ ሒዘን 7000 ብር ኣታዊ ከም ዝረኸባ የረድኣ።

እዘን መራሒት ስድራ ኣብ 2010 ዓ/ም እውን ኣብ ሓጋይ ካብ መስኖ ሽጉርቲን ካሮትን ብምትካል 8000 ብር ንምርካብ ትልሚ ሒዘን ኣብ እዋን ኣዝመራ እውን ሸሞንተ ኩንታል እቶት ንምርካብ ትልሚ ሒዘን ከምዘለዋን ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ምርባሕ ጤለ በጊዕ እውን ከም ዘተኣታትዋ ይገልፃ። እዘን መራሒት ስድራ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ከም መሰጋገሪ እምበር ብዘላቕነት መጠወሪ ገይረን ከምዘይረኣያኦን ካብዚ ፕሮግራም ብዓርሰ ድሌተን ተመሪቐን ወፂአን ኣብ ንግዲን ምርባሕ ጠለ በጊዕን ተዋፊረን ብምስራሕ ናብ ዝበለፀ መነባብሮ ንምስግጋር ትልሚ ከምዘለወን ድማ የረድኣ።

ካሊእ ሓረስታይ እያሱ መሰለ ነባሪ ወረዳ እንዳ ሞኾኒ ጣብያ እምባሓስቲ እዮም። ንሶም እውን ኣብ 2008 ዓ/ም እዮም ውሕስነት ምግቦም ካብ ዘየረጋገፁ ተባሂሎም ኣብ መደብ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ተሓቝፎም። ሰብ ሙያ ሕርሻ እታ ጣብያ መፍረያይነት ኣብ ምስሳን ዝሕግዙ መጨበጢ ግንዛበ ስለዝሃቡዎም ብምግቢ ንስራሕ ኣቢሎም ዝረኸብዎ ክፍሊት ግዝያዊ ክፍተት ምግቦም እናዓበሱ መፍረያይነቶም ኣብ ዘሰስኑ ስራሕትን ኣብ ምርባሕ ጤለ በጊዕን ከም ዝተዋፈሩ ይገልፁ። ስለዝኾነ ድማ መሬቶም ፀቢብ እንተኾነት እውን ነታ ዘላ ግቡእ ድኹዒ ምሩፅ ዘርኢ ተጠቒሞም ከም ዝዘርኡ እዮም ዘረድኡ።

ስለዝኾነ ድማ ንፍርቂ ፅማድ ተሓራሳይ መሬቶም ፍርቂ ኩንታል ዘመናዊ ድኹዒ፣ 20 ኪሎ ምሩፅ ዘርኢ ተጠቒሞም ዘሪኦም ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2009/2010 ዓ/ም ኣርባዕተ ኩንታል ስርናይ እቶት ረኺቦም። ኣብ መስኖ ሓጋይ እውን ሳስላ፣ ድንሽ፣ ካውሎ ዘሪኦም 3500 ብር ከም ዝረኸቡ እዮም ዘረድኡ። ብቐፃሊ ብምግቢ ዓርሶም ክኢሎም ንምምራቕ ብኣተሓሳስባ ድልው ከም ዝኾኑ ይገልፁ። ካብዚ እንርደኦ ነገር እንተሃለወ መደብ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ሓረስታይ ትግራይ ካብ መረበቱ ከይተመዛበለ ጥሪቱ ከይሸጠ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከባቢኡ እናሕወየ ዘላቒ ለውጢ ዘረጋገፀሎም ዘሎ ምዃኑ እዩ። ብቐፃሊ እውን ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ከም መጠወሪ ዘይኮነስ ከም መሰጋገሪ ወሲዱ ጠንኪሩ እንተሰሪሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓኬጃት ሕርሻ ተሓቚፉ እንተሰሪሑ ካብ ድኽነት ዘይወፀሉ መንገዲ ከምዘየለ ካብዞም ክልተ መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት ምርዳእ ይከኣል።

ከም መርኣዩ ነቶም ክልተ ሓረስቶት ወሲድና እምበር ኣብ ወረዳ እንዳሞኾኒ ካብ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ዝረኸብዎ ክፍሊት ከም መሰጋገሪ ተጠቒሞም ኣብ ምህጣርን ምርባሕን ከፍትን ጤለ በጊዕን፣ መፍረ ደርሁን ካልኦት ሕርሻዊ ንጥፈታትን ተዋፊሮም ብምስራሕ መነባብሮኦም ዘመሓይሹ ሓረስቶት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁፅሮም እናሰሰነ ይርከብ። ከምኡ እውን ኣብ ራብዓይ ዙር መደብ ልምዓታዊ ሴፍትኔት እታ ወረዳ 13 ሽሕን 264 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 24 ሽሕን 249 ወገናት ኣብቲ ፕሮግራም ተሓቝፎም ተረባሕቲ እናኾኑ እዮም። ካብዚኦም እቶም 7,285 ወገናት ሰሪሖም ክበልዑ ዘይኽእሉ ፀገም ጥዕና ዘለዎም፣ ጉድኣት ኣካል፣ ሰብ ፀጋ ዕድመ ኣረጋውያንን ደኻትም ህፃናትን እዮም። ነዚኦም ኣብቲ ዝሓለፈ ማለት ቅድሚ 2008 ዓ/ም ዝነበረ ስሩዕ ተሓገዝቲ ንሽዱሽተ ወርሒ ቀለብ ጥራሕ ዝነበረ ተመሓይሹ ዓመት ምሉእ ከይተቆራረፁ እቲ ሓገዝ ዝወሃብ ከምዝኾነ መተሓባበሪ ውሕስነት ምግቢ ወረዳ እንዳመኾኒ ኣይተ ሃፍታሙ ሓጋዚ ይገልፁ።

እቶም ዝተረፉ 15 ሽሕን 964 ወገናት ድማ ዘላቒ ልምዓት ኣብ ዘረጋግፁ ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮን መንገድን ካልኦትን ስራሕቲ ልምዓት ብምስራሕ ተጠቀምቲ እናኾኑ እዮም። ስለዝኾነ ድማ ኣብ 2009 ዓ/ም ብፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ኣብ 35 መፋስሳት እታ ወረዳ 520 ሄክታር መሬት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተሰሪሕሎም እዩ። ከምኡ እውን ጣብያን ምስ ጣብያን ወረዳን ዘራኽብ 21 ኪሎ ሜትሮ ዝንውሓቱ መንገዲ መኪና ተፀሪጉ እዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ገለ ሓረስቶት ዝረኣዩ ናይ ተፀባይነት ኣረኣእያ ንምቕራፍ ድማ በቢዓመቱ ስልጠና ይወሃብ እዩ። ስለዝኾነ እውን ሎሚ ዓመት 43 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 108 ኣባላት ዝሓቖፈ ግብረ ሓይሊ ሴፍትኔትን 21 ሕርሻ ወኪላትን ክስልጥኑ ተገይሩ ኣሎ። እዚኦም ኣብ ሕድሕድ ጣብያ እናኸዱ ኣብ እንታይነትን ኣድላይነትን ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት እዚ ፕሮግራም መሰጋገሪ እምበር መጠወሪ ከም ዘይኮነ ግንዛበ ንምፍጣር 4,278 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 8550 ተጠቐምቲ ስልጠና ክህቡ ከምዝተገበረ እቶም መተሓባበሪ የረድኡ።

ከምኡ እውን ካብ ስሩዕ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ወፃኢ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝተመረቑ ንድሕሪት ከይምለሱ ዘይተመረቑ ድማ ውሕስነት ምግቦም ኣረጋጊፆም ንኽምረቑ “ምምሕያሽ መነባብሮ ሕብረተሰብ” ዝብል ፕሮግራም ተጣይሹ መጨበጢ ግንዛበ ስልጠናን ልቓሕ ገንዘብን እናተውሃበ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ 2010 ዓ/ም ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ፤ ማለት ኣብ ምርባሕን ምህጣርን ከፍትን ጤለ በጊዕን፤ መፍረ ደርሁን ልምዓት መስኖን ተዋፊሮም መነባብረኦም ንምምሕያሽ ዝፅዕሩ 745 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1490 ወገናት ልዕሊ 14 ነጥቢ ሸውዓተ ሚልዮን ብር ተመዲቡ ከም ዘሎ እቶም መተሓባበሪ ይገልፁ።

ብድምር ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ሓረስቶት ወረዳ እንዳመኾኒ ኣብ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ተሓቝፎም ሃፍቲ ተፈጥሮ ከባቢኦም እናልምዑ ጎቦታትን ጉህምታትን ብምሕዋይ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ሃፍቲ እንስሳን ተዋፊሮም ብምስራሕ መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽ ዘረጋግፅዎ ዘለው ለውጢ ክበረታታዕ ዝግበኦ ተግባር እዩ። ብቐፃሊ ከምቲ ተጋዳላይ መለስ “ኩሉ ዘይሕረስ መሬት ብኣግራብ ክሽፈን፤ ብዘላቂነት ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝከኣለሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ” ዝበሎ ጋህፃፅ ኣረኣእያ እንበር ጋህፃፅ መሬት ስለዘየለ ብነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይ ይኹን ብፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ዝሳለጡ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010