እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3116
2784
12614
4892207
68293
89679
4925711

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:46

እቶት ንምንታይ ይጉተት?

here we go
selam new

መተሓባበሪ ኣተኣኻኽባ እቶትን ክትትልን ከተማ ዓድዋ ኣይተ ገበየሁ ይሕደጐ

ግብሪ ደም ሱር ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ከም ዝኾነ ሕብረተሰብና ብዝተፈላለየ ብሂላት ክገልፆ ፀኒሑ እዩ። “ዘቄሳር ለቄሳር ፣ ግብርን ሞትን ዘይቐሪ ዕዳ እዩ” ዝብሉ ንዘመናት ክጥቀመሎም ዝፀንሐ ግብሪ ሃገራዊ ግቡእ ከምዝኾነ ንምግላፅ ዝዓለመ ምዃኑ  ኣብነታት እዮም። መንግስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሃዲድ ባቡርን ፓርክታት ኢንዳስትሪን ጀሚሩ ህዝብና ዝደልዮን ዝሓቶን ዘሎ መሰረተ ልምዓት ክውግን እንተኾይኑ ፈለማ እቶቱ ክድንፍዕ ግድን እዩ። ንህዝቢ ግቡእ ምላሽ ንምሃብ መሰረተ ልምዓት ንምምላእ ባህግን ፃዕርን እንተሃለወ’ኳ ግን ሰኣን እኹል በጀት ዓመታት ክጓተቱ ምዕዛብ ድማ ካሊእ ተርእዮ እዩ። ምኽንያቱ “ክስርሑ እዮም” ተባሂሎም በቢከባቢኡ እምነ ኩርናዕ ተቐሚጥሎም ገና ዘይተጀመሩ ዓመታት ዘቑፀሩ መሰረተ ልምዓታት ምርኣይ እውን ከምሃገር ኮነ ከም ክልል ሓድሽ ኣይኮነን።

እቲ ሰኣን በጀት ዝጓተት ዘሎ መሰረተ ልምዓት መሓውር መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝፈልጦን ዝግንዘቦን ጉዳይ እዩ። ነዚ ጉዳይ እዚ እናፈለጡ ኣብ ስወራ ግብሪ ዝተዋፈሩ ከፈልቲ ግብሪ እውን እንተኾነ ካብ ሃገራዊ ህንፀት ውልቀ ውራይ ኣስዲዕዎም እዩ እምበር ሃገር ከም ትጉዳእ ጠፊእዎም ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ግንዛበ ከፈልቲ ግብሪ ብምዕባይን እቶት መንግስቲ ብምድንፋዕን ጉዕዞ ዕብየትና ከሳልጣ ሓላፍነት ዝተውሃበን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ብዋናነት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታትን ከተማታትን እየን። ብምዃኑ እውን ከምኒ ኣብያተ ዕዮ ልምዓት እቶት ወረዳ ቆላ ተምቤን እቶት ግብሪ ብምትእኽኻብ መዳይ ካብ ዝነበረኦ ትኻስ ተበራቢረን ፈለማ ኣብ ከፋሊ ግብሪ ለውጢ ኣረኣእያ ፈጢረን ብዘስደምም መልክዑ ንቅድሚት እንትሕምበባ ብኣንፃሩ ከም ልምዓት እቶት ከተማ ዓድዋ ዝበላ ወረዳታት ድማ ማእኸል ሰፈርቲ ኮይነን ኣብ ምስላይ ይርከባ።

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓድዋ ብመዳይ ምእካብ እቶት “ ኣይ ንቕድሚት ኣይ ንድሕሪት ኮይና ኣላ” እንብላ ዘለና ብዙሓት መርኣዪ ነጥብታት ስለዘለዋ እዩ። ብርግፅ እታ ቤት ፅሕፈት ኣብ 2008 ዓ/ም 79 ሚልዮን ብር ክትእክብ ተሊማ ብምኽንያት ወሰኽ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ኣልመዳ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ስራሕ ግብሮም ናብታ ከተማ ክኸፍሉ ስለ ዝተገበረ 89 ሚልዮን ብር ኣኪባ እያ። ኣብ 2009 ዓ/ም እውን 100 ሚልዮን ንምእካብ ተሊማ 105 ሚልዮን ብር ከም ዝኣከበት ካብ መብርሂ መተሓባበሪ ኣተኣኻኽባ እቶትን ክትትልን ኣይተ ገበየሁ ይሕደጎ ክንርዳእ ክኢልና ኢና። በቶም ስዒብና ንገልፆም ኣንፈታት እንተትጐዓዝ ግን ልዕሊኡ ዝተዓፃፀፈ እቶት ከም ትእክብ ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ብተመሳሳሊ መልክዑ ንተመን ግብሪ ዝሕግዙ መረዳእታታት ካብ መንግስታዊ ይኹኑ ዘይመንግስታዊ ትካላት ማለት እውን ፋብሪካ ፊኖ፣ ሆስፒታል፣ ቲቪቲ፣ መከላኸሊ ሃገር፣ ፋይናንስን ኣብያተ ትምህርትን ከም ዝእከቡ ይገልፁ። እዚ ማለት ኣብ 2008 ዓ/ም 68 ነጥቢ 55 ሚልዮን ካብ ክልል፣ 267 ነጠቢ 57 ሚልዮን ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ከተማታትን ዝመፆም መረዳእታ መሸጣ እንትጥቀሙ 28 ነጥቢ 63 ሚልዮን ንተመን ግብሪ ካልኦት ኣብያተ ዕዮ ዘገልግል መረዳእታ መሸጣ ድማ ንክልል ከም ዝመገቡ ላዕለዋይ ክኢላ መረዳእታ እታ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ገ/ማርያም ኣሳየሀኝ የረድኡ።

ኮይኑ ግን “ክንድዚ ዝኣክል መረዳእታ እንድሕር ትጥቀሙ ግብሪ ክስውሩ ዝፈተኑ ኣካላት ብመረዳእታ ዘቀላዕኽምዎም ኣቕርቡ” እንትበሃሉ ከቕርቡ ኣይከኣሉን። ብርግፅ ግብሪ ንክኸፍሉ ሒሳብ መዝገብ ኣሰሪሖም ዝመፁ ሰለስተ ወገናት ሒሳብ መዝገቦም ውድቂ ብምግባር ብመዓልታዊ መፅናዕቲ ክትመነሎም ከም ዝተገበረ ኣይተ ገበየሁ ይገልፁ። እዚ ውሳነ ግን መረዳእታ እንትውሕደካ እትገብሮ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እምበር እኹል መረዳእታ እናሃለወካ እትህቦ ውሳነ ኣይኮነን። ስለዝኾነ እውን መብዛሕቲአን ወረዳታትን ከተማታትን ግብሪ ንክስውሩ ዝፈተኑ ኣከብቲ ክራይ መረዳእታታት ኣዋዲደን ናብ ተሓታትነት ከስግራ ንዕዘብ።

ንኣብነት ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣብ 2009 ዓ/ም ሓደ ግብሪ ብምስዋር 25 ሽሕ ብር ግብሪ ክኸፍል ሒሳብ መዝገብ ዘስርሐ ነጋዳይ መረዳእታ ብምውዳድ ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ሚልዮን ክኸፍል ገይረምዎ እዮም። ከምኡ እውን በቲ “ፓዳት  ሓዊ ተቓፂሉ” ኢሉ ዘመልከቶ ፓድ ብስውር ንብረት እናሸጠ ግብሪ ክስውር ዝተረኸበ ነጋዳይ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መረዳእታ ብምውሳድ ሓደ ነጥቢ ሓደ ሚልዮን ግብሪ ንክኸፍል ከም ዝተወሰነሎም ኣብ ሕሉፍ መደብና ዳህሲስናዮ ምንባርና ይዝከር። ከምዚ ዝበለ ጭብጢ ግን ኣብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓድዋ ኣይረኸብናን። እንተሃልዩዎም ከርእዩና ሓቢርና እውን ን15 መዓልቲ ተፀቢና ከቕርቡ ኣይከኣሉን። እታ እንኮ ዝሓበሩዋ መረዳእታ ሓደ ነጋዳይ ሕትመት እናሃለዎ ምንቅስቓስ ንግዱ ንከይፍለጥ ብቅብሊት ዘይብሎም ክሸይጥ ተረኺቡ 50 ሽሕ ብር ከም ዝተቐፅዐ ጥራሕ እተመላኽት እያ።

ካሊእ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘለዎም ምውዳድ እውን ከምተን ካልኦት ከተማታትን ወረዳታትን ክንድቲ ዝግባእ ጥንኩር ኣይኮነን። ልዕል ኢልና ከም ዝገለፅናዮ እቶም ሰራሕተኛታት ብዙሕ መረዳእታ ከም ዝእክቡ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መረዳእታ ግን እተን ዝልእኻ ትካላት ሰብ ውራይ ኮይነን ባዕለን ተገዲሰን በቲ ዝተነፀረ ግዜ ሰሌዳ ዘምፅኣ ዘይኮነስ “መረዳእታ ስደዱ” እናተብሃላ ደብዳበ ብምፅሓፍ እዩ ዝእከብ።

እዚ እውን እኒ ወረዳ ኦፍላ ውራይ ግብሪ ውራይ ኩሉ ብምዃኑ ኣሚነን ካብ 2007 ዓ/ም ጀሚረን ይትረፍ መረዳእታስ ብመዳርግቲ ኣካላት ክእከብ ዝግባእ ግብሪ ነፂረን እንተኸዳ ኣብ ከተማ ዓድዋ ግን ኣብ 2009 ዓ/ም እውን እቲ ኣንፈት ኣይተተግበረን። ብርግፅ ፋይናንስ፣ ቤት መዘጋጃ፣ ፖሊስ ምስ ትራፊክ ኮይኑን ቤት ፍርድን ክእክብዎ ዝኽእሉ እቶት እቶም ኣብያተ ዕዮ ተሊሞም ከም ዝኸዱ እቶም መተሓባበሪ ገሊፆም ኣለዉ። ኮይኑ ግን ፀጋታት ግብሪ እታ ከተማ ብምልላይ ኣፈፃፅማ ሕሉፍ ዓመት እውን ኣብ ግምት ኣእትያ ትልሚ እቶት ሸንሺና ክትህብ ዝነበራ ግን ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት እታ ከተማ እያ። ንኣብነት ንቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ካብ ዝውገድ ንብረት፣ ቲኦቲ፣ ኮስትሼሪንግን ግብሪ ስራሕ ሰራሕተኛታት መንግስትን ክንደይ ክትእክብ ከም ዝግባእ ሸንሺና ክትህብ ነይሩዋ። ቆንጢርካ ዝተሓዝ ትልሚ ንከይህሉ እውን ነተን ካልኦት ግብሪ ክእክባ ዝኽእላ ኣብያተ ዕዮ ሸንሺና ምስ ሃበት ንኣፈፃፅምኡ እውን እናገምገመትን እናደገፈትን ክትከድ ነይሩዋ። እኒ ወረዳ ኦፍላ ካብ ምግምጋምን ምድጋፍን መዳርግቲ ኣካላት ሓሊፈን ክሳብ ስርርዕን ሽልማትን ከም ዝኸዳ ኣብ ዝሓለፉ ሕታማትና ዳህሲስናዮ ነይርና። እዚ ኣካይዳ ግን ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣይፍለጥን። ንነገሩ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልልና ምስ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብምዃን ኣብ 2009 ዓ/ም ዝገበሮ ዳህሳስ እውን ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓድዋ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘለዋ ምውዳድ ድኽም ዝበለ ምዃኑ እዩ ዘመላኽት።

እዛ ቤት ፅሕፈት ናብ ከምዚ ዝበለ ክፍተት ክትቃላዕ ዝኸኣለት እውን እቲ ሓደ ምኽንያት ተመክሮ ወረዳታትን ከተማታትን ብኣግባቡ ስለ ዘይትጥቀም እዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ፃዕቒ ስራሕ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ። ብርግፅ ስራሕን ሰራሕተኛታትን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ከም ዘይመጣጠን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማታት 10 ሰራሕተኛታትን ኣብ ገፀር ወረዳታት ድማ ሓሙሽተ ሰራሕተኛ ክሰርሕዎ ዝነበሩ ብሓደ ሰብ ይውገን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እዚ እውን እቲ ሓደ ብቴክኖሎጂ እቲ ካልኣይ ድማ ብምምዕርራይ መሓውር ሰራሕተኛ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ገሊፅና ኢና። ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዋላ እውን ከምኡ ዝበለ ፀገም እንተሃለወ እታ ፀገም ግን ኣብ ኩለን ከተማታት እምበር ኣብ ከተማ ዓድዋ ንበይና ዝተሓፀረት ኣይኮነትን። ካሊእስ ይትረፍ ካብ ትልምን ፋይናንስን ጀሚሩ መዳርግቲ ኣካላት ባዕሎም ሓሲቦም መረዳእታ ዘይሰዱ እንትንብሎም እውን ብፃዕቒ ስራሕ ክሽፍንሎም እዮም ዝፍትኑ። ኮይኑ ግን ኣብ ከተማ ዓድዋ ንበይኑ ስራሕ ዝፅዕቐሉ ምኽንያት ኣሎ ክትብል ኣይከኣልን።

እቲ ካሊእ ቀንዲ ክፍተት እታ ቤት ፅሕፈት ብኣረኣእያ ዝተለወጠን ከም ካልኦተን ከተማታትን ወረዳታትን ብጣዕሚ ውፍይን ሰራሕተኛ ምውናንን ዘይምውናንን እዩ። ብርግፅ ክልተ ሰራሕተኛታት ካብ 15 ክሳብ 20 ሒሳብ መዝገብ ዘለዎም ነጋዶ ክድግፉ ስለ ዝግበር እቶም ነጋዶ ዘለዎም ክፍተት እናተነፀረ ስለ ዝኸድ ንስትራተጂ ኦዲት ሓጋዚ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ዋና ኦዲተር ንተኸታታሊ ሰለስተ ዓመት ኣብ ደረጃ ኣዕጋቢ ከም ዝመደቦም እቶም መተሓባበሪ የረድኡ። ይኹን እምበር ካብተን መረዳእታ ብዘይምምላእ ንኦዲት ኣፀገምቲ ዝተብሃላ 13 ኣብያተ ዕዮ ክልልና ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓድዋ ሓንቲ እያ። እዚ እውን ኣብ 2009 ዓ/ም 21 መዛግብቲ ሊዝ መሬት መረዳእታ ብዘይምቕራቦም ኦዲት ንምግባር ከም ዝተፀገመ እዩ ኣፍሊጡ። ንሕና እውን ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለፅናዮ መረዳእታ ከስዕቡልና ተረዳዲእና እንተነበርና እውን ክህቡና ግን ኣይከኣሉ።

እቲ ካሊእ ክፍተት እታ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘርፊ ኮንስትራክሽን ዝንቀሰቐሱ ኣካላት ግብሪ ዝእከበሉ ኩነታት ዘይምፍጣር እዩ። ባዶ ትርፊ ሒሳብ መዝገብ ኣስሪሖም ዝመፁ ካብ ዝቕበሉ ወፃእታት እናቖለሉ ካብ ግብሪ ዝሃድሙ ከይህልዉ ቴክኒካዊ ደገፍ መሃንድሳት እናተጠቐሙ ግብሪ ክውሰንሎም እዮም ዝግባእ ነይሩ።እቶም ኮንትራክተራት ኣብ ትካላት መንግስቲ ዝሰርሕዎ እናረኣዩ ትርፊ ኣልባ ዝብልዎ እውን እንተኾነ ተቐባልነት የብሉን። ምኽንያቱ ኮንትራክተራት ከምቲ ዝብልዎ ትርፊ ኣልባ እንተዝኾኑ ንፅድቂ ኢሎም ኣይሰርሑን። ካልኣይ ህንፀት ፕሮጀክትታት ይኹን ኣባይቲ ካብ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ውልቀ ስለ ዝበዝሕ እቶም ኮንትራክተራት ምስ ሰብ ሃፍቲ ተወዓዒሎም ዝሰርሕዎ ናብተን ናይ መንግስቲ ፕሮጀክትታት እናሓወሱ ወፃኢታት ብምቑላል ካብ ግብሪ ይሃድሙ ከይህልዉ እውን ካብ ህንፃ ሹም መረዳእታታት እናወሰዱ ናብ ስርዓት እዮም ክኣትዉ ነይሩዎም። እዚ ክኸውን ዘይከኣለ ግን እቲ ቁመና ሰራዊት ብዝግባእ ስለ ዘይተተኸለ እዩ።

ኣብታ ቤት ፅሕፈት ቁመና ሰራዊት ብዝግባእ ኣይተተኸለን ንብል ዘለና ከም መስርሕ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ሕድሕድ ሰራሕተኛ ሓለፍትን መተሓባበርትን ኣብ ዘይብሉ ንሓለፍቲ ተኪኡ ንዝመፅእ ተገልጋላይ ግቡእ ግልጋሎት እዩ ዝህብ። ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታትን ከተማታትን ተንቀሳቒስና ዘረጋገፅናዮ ሓቂ እውን ንሱ እዩ። ንኣብነት ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ሓላፊትን መተሓባበርቲ ከይዲ ስራሕን ኣብ ዘይነበርሉ እዋን ተራ ክኢላ ብዛዕባ ድምር ቁመና እቲ ቤት ፅሕፈት ተንቲኑ እዩ ኣረዲኡና። ኣብ ከተማ ዓድዋ ግን ከምኡ የለን። መተሓባበርቲ ወይ ተወከልቲ ከይዲ ስራሕ መረዳእታን ኣወሳስናን እቲ ሓበሬታ ክህቡ እናኸኣሉ “ሓለፍቲ የለዉን” ብዝብል ክንረኽቦ ዝግባእ ሓበሬታ ከይንረክብ ኣሉታዊ ተራ ተፃዊቶም እዮም። እቶም ሰራሕተኛታት ከምኡ ክብሉ ዝኸኣሉ እውን ከምቲ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮ ዝተወደበ መረዳእታ ስለ ዘየለ ካብ ነቐፌታ ንምህዳም እዩ።

ነዚ እዩ ድማ “ልዕሊ ትልሚ ንፍፅም ኣለና” ብዝብል ከይታለሉ ቁመነኦም ስኽን ኢሎም ክሪእዎ ይግባእ ንብል ዘለና። እቶም ልዕል ኢልና እናገለፅናዮም ዝመፃና ክፍተታት እንተዝምልኡ ዝተዓፃፀፈ እቶት ምኣከቡ ነይሮም። ስለዚ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ጀሚሩ ኣብ ነጋዳይ ዘሎ ግንዛበ ግብሪ ክፍተሽ ኣለዎ። እቲ ቁመና ቤት ፅሕፈት ገዲፍካ ትልምን ፍፃመን ዝረአ እንተኾይኑ ሓደጋ እዩ። ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ዘፅንዖ ሓበሬታ እንትንዕዘብ እውን ክፍተት ኣለዎም። እዚ እውን እቲ ዝተኣከበ ግብሪ ነቲ ነጋዳይ ብዝግባእ ኣእሚንካ ዘይኮነስ ምልክታት ምፍርራሕ ከም ዝነበረ፣ ብምኽንያት በዝሒ ኣኼባ ግዜ ጥርዓን ነጋዶ እናሓፀረ ንዘይተደለየ ወለድን ቅፅዓትን ከም ዝቃልዑ፣ ገለ ሰራሕተኛታት ክፍርሑን ክኽበሩን ብምድላይ ብገፅ ዘይምቕባል ዝብሉ ነጥብታት ዘርዚሩ እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ዓቕሚ፣ ክእለትን ቅንዕናን ሰራሕተኛታት ተዛሚዱ እቲ ቤት ፅሕፈት ክሪኦ ከም ዘለዎ እቶም ወሃብቲ ርኢቶ ዝገለፅዎ ኣሎ።

ስለ ዝኾነ እውን ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓድዋ ብመንፅር ትልሚ ፅቡቕ ኣፈፃፅማ እንተሃለዋ እውን እቲ ኣፈፃፅማ ግን ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገልፀ ኣብ ባይታ መሰረት ዘንፀፈ ኣይኮነን። ብምዃኑ እውን እቶም ሰራሕተኛታት ኣብቶም ፅቡቓት ኣፈፃፅማታት ዝተርፉ ነገራት ብዕምቆት እናዳህሰሱ ኣፈፃፅማኦም ምስ ካልኦት ወረዳታት ከነፃፅሩ ይግባእ። እቲ ምንታይ መዳርግቲ ኣካላትን ሰብ ውራይን ብሓባር ኮይነን ኣብ ግብሪ ምእካብ ብዝግባእ እንተዘይዓሚመንን ግንዛበ ከፈልቲ ግብሪ እንተዘይዓብዩን እታ ቤት ፅሕፈት በቲ ሕዚ ዘለዋ ቁመና እንተተጓዒዛ ካልኦት ወረዳታት እንትውንጨፋ ንሳ ንድሕሪት ክትጉተት ትኽእል እያ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010