እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925689
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3094
2784
12592
4892207
68271
89679
4925689

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:45

ኣተገባብራ ልምዓት ደርሁ

here we go
selam new
ጓል 35 ዓመት ዝኾና ወ/ሮ መድህን መረሳ ነባሪት ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት፣ ጣብያ ደጀን እየን። ድሕሪ ሻውዓይ ክፍሊ ብሰንኪ መርዓ ትምህርተን ኣይቀፀላን። ድሕሪ መርዓ ድማ ሓዳር ግድን ኮይኑ። ምስ በዓል ቤተን ዘለወን ተሓራሲ መሬት ርብዒ ሄክታር ጥራሕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንብዙሕ ዓመታት እናተዘርአ ዝመፅአ ስለዝኾነ ልምዑነቱ ነኪዩ እዩ። ብሰንኪ እዚ መነባብሮ ከቢድ ኮይኑወን። ብፍላይ ኣርባዕተ ቆልዑ ምስወለዳ ድማ ክብደቱ የመና ወሲኹ።

ወ/ሮ መድህንን በዓል ቤተንን መነባብረኦም ንክቕፅሉ ዝተፈላለዩ መዓልታዊ ስራሕቲ ብዘይዕረፍቲ ክሰርሑ ግድን ኮይኑ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናሃለዉ ግና ወ/ሮ መድህን ማረት ምስ “ኤንሲኤ” (ሓገዝ ቤተክርስትያን ኖርወይ) ብምትሕብባር ኣብ ዘዳለወቶ ፕሮጀክት ተመልሚለን። ኣብ መፍረይ ደርሁ ንምስራሕ ኣዝዮም ድኻታት ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እናተመልመላ ተጠቀምቲ ዝኾናሉ ፕሮጀክት ኮይኑ ፈለማ ኣብ ኣተሓሕዛ፣ ኣመጋግባን ኣነባብራን ደርሁ ስልጠና ይወሃበን። ብምቕፃል እተን ደርሁ ብመልክዕ ኣብ ሰለስተ ዓመት ዝምለስ ልቓሕ ይወስዳ። እዚ ከይዲ ስራሕ ማረት ምስ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ወረዳታት ብምትሕግጋዝ ከም እትፍፅሞ ላዕለዋይ ክኢላ ሃፍቲ እንስሳት ማረት ኣይተ ኣብርሃም ለምለም ይገልፁ።

ወ/ሮ መድህን መረሳ እውን ብመልክዕ እዚ ካብ ሞያዊ ስልጠና ክሳብ ልቓሕ ገንዘብ ዝረኸባ እየን። ድሕሪ ምልመላ ኣብ ዘመናዊ ኣረባብሓ ደርሁ ስልጠና ወሲደን። ቀፂለን 1,375 ብር ዝወደኣ 25 ደርሁ ተዋሂበንአን። ካብኣተን እቶም 16 ተባዕትዮ እንትኾኑ እተን ትሽዓተ ድማ ኣንስትዮ እየን። ካብቶም ተባዕትዮ ደርሁ ነቶም ኣርባዕተ ንሕድሕዶም 230 ብር እንትሸጥኦም ነቶም 12 ድማ ንሕድሕዶም 250 ብር ሸይጠንኦም። ጠቕላላ 3,920 ብር ኣውፂኦምለን። እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ እንቋቁሖ ከውድቓለን ጀሚረን ኣለዋ። በቲ ጀሚረንኦ ዘለዋ ኣካይዳ ኣጠናኺረን ከምዝቕፅላን እዚ ድማ ኣብ መነባብሮአን ዘጋጥሙወን ነዃላት ኣብ ምዕባስ ዓብዪ እጃም ከምዝህልዎን ዘለወን እምነት ይገልፃ። ሕዚ እውን ደቂ ኣንስትዮ ደርሁ እናዓደጋ ክውስኻ ትልሚ ከምዘወን የረድኣ። ካልኦት ዘዘራረብናየን ደቂ ኣንስትዮ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ሂበናና።

እተን ደርሁ ንስጋን እንቋቁሖን ዝኾና “ሳሶፈር” ዝበሃላ ምሩፃት ዓሌት እየን እዘን ዓይነት ደርሁ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ትግራይ ንምርካብ ኣፀጋሚ ብምንባሩ ካብ ማእኸል ሃገር ክመፃ ይግበር ነይሩ። ኣይተ ኣብርሃም ለምለም ዘይርስዕዎ ምስዚ ዝተኣሳሰረ ተጓንፎ ኣሎ። ቅድሚ ሸሞንተ ዓመት ኣብ ትሕቲ ድኽነት ንዝርከቡ መራሕቲ ስድራ እዘን ምሩፃት ዓሌት ደርሁ ክወሃቡ ትልሚ ተታሒዙ። እተን ብማረት ክዕደላ ዝተደለያ 200 ደርሁ ኣብ ትግራይ ክርከባ ኣይከኣላን። ብምኽንያት እዚ፣ ማረት በዓል ሞያ ኣብ ማእኸል ሃገር ናብ ዝርከብ ኣርሲ ልኢኻ ክዕድጋ ገይራ።

ኣብ ከይዲ ግና ጠለብ እተን ደርሁ እናወሰኸ ብማረት ኮነ ብመንግስቲ እውን ዝበለፀ ቆላሕታ እናተውሃቦ ስለዝመፀ ኣብ ትግራይ ዝርከባሉ ዕድል ተፈጢሩ። ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ብምውዳብን ብውልቀን እተን ደርሁ እናጫጭሑ ብበዝሒ ዝሸጡ ኣካላት ክህልዉ ተገይሩ። ንኣብነት ኣብ 2017 ዓ.ም.ፈ (ካብ ጥሪ 2009 ዓ/ም ክሳብ ጥሪ 2010 ዓ/ም) ብማረት ጥራሕ ን936 መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን 23 ሽሕ ጨቛቑቲ ከም ዝተዓደሉ ኣይተ ኣብራሃም ይዛረቡ። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኮነ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ መማረፂ ስራሕ ብምዃን ናብ ስደት ከይኸዱን ተፀበይቲ ከይኾኑን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ እናገበረ ይርከብ።

ማረት እዚ ስራሕ ምስ መንግስቲ ተኣሳሲራ እያ እትሰርሖ። ኣብ ጣብያታት ዘለዉ ክኢላታት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ምስ ምምሕዳር ጣብያ ብምዃን ኣብ ዝተሓተ ድኽነት ዝርከቡ መራሕቲ ስድራ መልሚሎም ናብ ወረዳ ይልእኹ። ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ወረዳ ድማ ዝርዝር ስም እቶም ከካብ ጣብይኡ ዝተመልመሉ ወገናት ንማረት የረክብ። ማረት ንበዝሒ እቶም ዝተመልመሉ ማእኸል ዝገበረ ናይ ስልጠና በጀት እንተዳሉ ክኢላታት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን እቲ ወረዳ ድማ ነቶም ዝተመልመሉ ሓረስቶት ዝርዝር ትሕዝቶ ስልጠና ይህቡ።

ካብ ትሕዝቶታት እቲ ስልጠና ሓደ ኣመጋግባ ደርሁ ዝምልከት እዩ። ጫቚት፣ ዓርሒዶን ዓባይ ደርሆን እንታይ ዓይነት ምግቢ ክወሃበን ከምዘለዎ ብዝርዝር ክጭብጥዎ ይግበር። ሰፈረን እውን ከከም ዕድሚአን ፈላሊኻ ይስራሕ። እቲ ደርሁ ዝነብራሉ ሰፈር ብናውቲ እቲ ከባቢ ዝስራሕ ኾይኑ ካብ መሬት ልዕል ክብል ይግበር። እቲ ሰፈር ዝዓርፈሉ ቦታ ከቢድ ዛሕልን ሙቐትን ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ሰፈር መመገቢ፣ መስተዪ፣ መውደቒ እንቋቝሖ ዘለዎን ንፋስ ኮነ ፀሓይ ብርሃን ዘእቱን ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ምስ ጎረባብቲ ደርሁ ንከይራኸባን ሕማም ከይሓልፈንን ዘተኣማምን ሓፁር ክህልዎ ይግበር። ኣብቲ ነናይ ባዕለን ቀፅሪ ድማ ዝተጥሓነ ስርናይን ዕፉንን ይቕመጠለን። ንምግበን ዝኸውን ሳዕሪ እውን ተዘሪኡ ክቦቅል ይግበር።

ምርባሕ ደርሁ ንጥዕንአን ፍሉይ ቆላሕታ ሂብካ ዝፍፀም እዩ። ደርሁ ንክሓማ ዝገብሩ ምኽንያታት ኣለዉ። ካብኣቶም ውሽጢ እኹል ኣየር ዘይምርካብ፣ ፅበት መንበሪ ቦታ፣ ሕማቕ ምግቢ፣ ረሳሕ ማይ፣ ጉድለት ፅሬት መንበሪ፣ ጎዳኢ ዝኾነ መርዛም ትኪ፣ ዝተፈላለዩ ባልዓት ወዘተ ይጥቀሱ። በዚኣቶምን ብኻልኦትን ምኽንያታት ዝሓመማ ደርሁ ዘርእይኦም ምልክታት ኣለዉ። እቶም ምልክታት ከከም ዓይነት ሕማሙ ዝተፈላለዩ እዮም። ንኣብነት “ኦክሲዲዮሲስ” ዝበሃል ሕማም እንተሒዝወን ካብ ዘርእይኦ ምልክት ሓደ፣ ኣብ ፍታነን ደም ምህላዉ እዩ። እዚ ካብ ደርሆ ናብ ደርሆ ተሎ ዝላበድ ሕማም እዩ። “ሳልሞኔሎሊስ” ዝብሃል ሕማም እንድሕር ሒዝወን ድማ ኣብ ፍታነን ብጫ ሕብሪ ይርአ፤ ቀስ ብቐስ ድማ ናብ ተቕማጥ ይቕየር፣ እዚ እውን ካብ ደርሆ ናብ ደርሆ ዝመሓላለፍን ቀታልን እዩ። እቲ ሳልሳይ “ፍንጣጣ ደርሆ” እዩ። እዚ ዝሓዘን ደርሁ ካብ ዘርእይኦ ምልክት ኣብ ቁንጭዕጭዕተን ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ይቖስል። ራብዓይ ሕማም ድማ “ኮራይዛ” (ዓይኒ ደግፍ) ዝበሃል እዩ። እዚ ሕማም ብዙሓት ደርሁ ኣብ ፀቢብ ቦታ እንትነብራ ዝመፅእ ሕማም ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ምልክታት ኣለዉዎ። ንኣብነት ኣብ ቆቢዕ ዓይነን ሓፊስ ብጫ መግሊ ይፍጠር።

ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ኣፍንጨአንን ኣፈንን ሓፊስ ፈሳሲ ይፈስስ፤ የሀንጥሳን ይሕርንኻን፤ ዓይነን ይቐይሕ፤ ምግቢ ኣይበልዓን፤ ይደኽማ ከምኡ ድማ ፍርያት እንቛቑሖ ይቕንስ ወይ ጠቕሊለን የቋርፃ። “ኒውካስትል” ዝበሃል ቫይረስ ዝፈጥሮ ሕማም እውን ኣሎ። ቶሎ ቶሎ ምትንፋስ፣ ምሕርናኽ፣ እንቋቁሖ ምውዳቕ ምቁራፅ ካብቶም በዚ ዝሓመማ ደርሁ ዘርእይኦም ምልክታት ውሽጢ ይጥቀሱ። ኣብ ርእሲ እዚ ብዙሕ ኣይምገባን፤ ኣእጋረን ይፀማመድ፤ ተቕማጥ እውን ይረኣየን። ስለዚ ኣቐዲምካ ምክልኻልን እቶም ምልክታት ምስተርኣዩ ድማ ቀልጢፍካ ንሰብሞያ ጥዕና ሃፍቲ እንስሳ ምሕባር የድሊ።

እዞም ኩሎም ዝርዝራት ብመልክዕ ስልጠና ነቶም ደርሁ ክወስዱ ዝተመልመሉ ወገናት ይወሃብ። ድሕሪ ስልጠና ነተን ደርሁ ይወስዱ። እተን ደርሁ ብዕቋርን ልቓሕን ጣብያ ኣቢለን እየን ዝዕደጋ። ማረት እቲ መዐደጊ ገንዘብ ናብ ዕቋርን ልቓሕን ጣብያ ተረክብ። ብኡ ተዓዲጉ ነቶም ተጠቀምቲ ምስተውሃበ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብቲ ዕቋርን ልቓሕን ጣብያ ይምለስ። ብድሕሪኡ ናብ ማረት ኣይምለስን። ኣብቲ ጣብያ ኾይኑ ብመልክዕ ተዘዋዋሪ ልቓሕ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እናተዘዋወረ ኣብ ተመሳሳሊ ጥቕሚ ይውዕል።

እተን ዝተመሓየሻ ዓሌት ደርሁ ዝበሃላ ብቐንዲ ሰለስተ ዓይነት ከምዝኾና ብዋና ቤት ፅሕፈት ማረት ኣብ ጥሪ 2010 ዓ/ም ዝተሓተመ ብዛዕባ ልምዓት ደርሁ ዝትንትን ጥራዝ (ማንዋል) ይሕብር። ካብኣተን እተን ሓደ ዓሌት እንቋቁሖ ዘውድቕ እዩ። ኣብዚ ዓሌት ዝምደባ ክብደት ሰውነተን ቅልል ዝበለ ኾይኑ ዝህብኦ ፍርያት ዝለዓለ እዩ። እተን ብኻልኣይ ብርኪ ዝግለፃ፣ ዓሌት ስጋ እየን። እዘን ዓሌት እዚኣተን ምግቢ ብበዝሒ ዝምገባ ኾይነን ዝተመገብኦ ምግቢ ናብ ስጋ ዝልውጣ እየን። ካብ ዝጭጭሓ ኣብ ውሽጢ ናይ ክልተ ወርሒ ዕድመ ናብ ስጋ ይልወጣ።

ሳልሳይ ዓሌት ድማ ዓሌት ስጋን እንቋቁሖን እዩ። ኣብዚ ዓሌት ዝምደባ ካብተን ላዕሊ ዝተገለፃ ዓሌታት ደርሁ ብፍርያት ኣብ ማእኸላይ ብርኪ ዝርከባ እየን። ንማሕረዲ እውን ይኾና ንእንቋቑሖ እውን ይኾና። በዚ ድማ ተመረፅቲ ይገብረን። ማረት እዘን ዓሌታት ደርሁ ብምትእትታው ኣብ ምቅላል ማሕበራዊ ፀገም እትሰርሖ ዘላ ስራሕ ዝነኣድ እዩ። ልዕሊ እዚ ግና ክስራሕ ይግበኦ። መንግስቲ እውን ኣብዚ ዘፈር ዝለዓለ ቆላሕታ ሂቡ ክሰርሐሉ ኣለዎ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010