እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193244
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
697
3331
20607
5145598
97302
128136
5193244

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:09

ዓይኒ ማይ ብዓይኒ ሰብ

here we go
selam new

17 ግንቦት 2007 ዓ/ም ኣጋ ወጋሕታ እዩ ነይሩ። መበል ሓምሻይ ዙር ሃገራውን ክልላውን መረፃ እናተኣናገደት ዝወዓለት ከተማ ማይጨው ፍፁም ሰላማዊ ዝኾነ ኩነታት ፀጥታ ዓሲልዋ ኣሎ።

ፅሩይ  ዝስተ ማይ ኣብ ገፀር

“ይጠቕመኒ” እዩ ዝብልዎ ተወካሊ ብምምራፅ ሃገራዊ ግቡኦም ዝፈፀሙ ገለ ነበርቲ እታ ከተማ  ነናብ ስራሕ ቦትኦም ንምምላስ ኣብ መናሃርያ ከተማ ማይጨው ኣንጊሆም ተረኺቦም ኣለው። ዝሑል ኩነታት ኣየር ስዒቡ ብርሃን ወጋሕታ ደበኽ ምስ በለ 12 ሰባት ዝፃዓነት መኪና ንኣንፈት ሰሜን ሒዛትና ተሓምበበት። ሓያል ቀዝሒ ዓቐብ ገራፀርሒ ሰጊርና ዓይኒ ተጎዓዛይ ዝማርኽ ለምለም ሰውሒ ዝሓዘለት ዓይባ በፂሕና። ነባሪ ሕብረተሰብ ከባቢ ዓይባ  ኣብ ፅባሕ መረፃ ብሰናይ ጉሓቱ ናብ ዕለታዊ ስርሑ እንትወናጨፍ ብማዕዶ ትዕዘብ። ለምለም መይዳ ዓይባ ወዲእና ዝረኸብናያ ዓዲ ሽሁ እውን እንተኾነ ሓረስታይ ትርጉም ሰላምን ልምዓትን ተረዲእዎ ናውቲ ሕርሽኡ ሒዙ ናብ ልምዓት እንትወፍር ይረአ። ነዚ ኹሉ ብተመስጦ እንትትዕዘብ እዚ ተባዕ ህዝቢ ዝፈጠሮ መንግስቲ ዘመዝገቦም ለውጢታት ኣፍካ መሊእኻ ብዛዕብኡ ክትዛረብ ትግደድ። ናቱ ኣብራኽ ምዃንካ ድማ ኣዚኻ ትኾርዕ።

ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ረፋድ ከተማ ኣላጀ በፂሕና። ናብ ቤት ፅሕፈት ማይ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ እንትነምርሕ ኣቀባብላ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብምንኣድ ልምዓታዊ ወግዒ ጀሚርና። ንዝወፈርናሉ ዳህሳስ ፅሩይ መስተ ማይ እታ ወረዳ ኣብነት ዝኸውን ተመክሮ ኮሚቴ ናቑጣ ማይ ጉጅለ ልምዓት ገረብ ሽላን ድማ ተዓዚብና። ምሉእ ትሕዝቶ ከም ዝስዕብ ተዋዲዱ ኣሎ።

ፈላማይ ወግዕና ምስ መተሓባበሪ ጉጅለ ልምዓት ገረብ ኣሸላን ዝኾኑ ቀሺ ሃይለ ገብረድንግል እዩ ነይሩ። ቀሺ ሃይለ ሕሉፍ ኩነታት እቲ ከባቢ እንተረድኡ “ቅድም ክብል ሕብረተሰብና ካብ ፍልፍልን ዝዓቖረን ማይ ብምሕዋር ፃምእ ጐሮሮኡ የርዊ ስለዝነበረ ብቐሊሉ ንዝተፈላለየ ሕማማት እናተቓልዐ ፀኒሑ እዩ። ነቲ ፀገም ዝተረደአ መንግስቲ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣብቲ ከባቢ ትካል መስተ ማይ ሃኒፁ። ኣብቲ ዝተሃነፀ ማይ 31 መራሕቲ ስድራ ዝሓዘት ጉጅለ ልምዓት ገረብ ኣሸላን ኣጣይሽና።” ኢለሙና። እዚ እንትዛረቡ ሞያ ተንከፍ እውን እናሓወሱ ስለዝገልፁ ንዘይፈልጥ ሰብ በዓል ሞያ እንበር ሓረስታይ ኣይመስሉዎን። ዝኾነ ኾይኑ እታ ናቑጣ ማይ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሓ ሓሙሽተ መተሓባበርቲ ኣባላት ብምምራፅ ግቡእ ዝኾነ ክንክንን ሓለዋን ይግበረላ እዩ። ቀፃሊ ከጋጥም ንዝኽእል ፀገም ንምፍታሕ ድማ ሕድሕድ ተጠቃሚ ኣብ ቀውዒ ካብ ዝረኽቦ ምህርቲ ሓሙሽተ ሸንበር የዋፅእ። ዛጊድ እውን  ሰለስተ ሽሕ ብር ኣብ ባንኪ ዓቝሮም ኣለው። ብተወሳኺ ምስቲ ኣባል ግቡእ ዝኾነ ምርድዳእ ብምፍጣር  ወርሓዊ  ሰለስተ ብር እናዋፅኡ ሓፁርን ማዕፆን ገይሮም እዮም።

መንግስቲ ዝሃንፀን ዘሎ ትካላት ማይ ተገልጋሊ ሕብረተሰብ ከም በዓል ዋና ኮይኑ ክከናኸነን ግቡእ ኣለዎ። ነዚ ሓላፍነት ንምውፃእ ድማ ውሕሉል ኣወዳድባን ቅኑዕ ኣረኣእያን የድሊ። ካብዚ ብምብጋስ ኣባላት ጉጅለ ልምዓት ገረብ ኣሽላን ሓሙሽተ ኔትዎርክታት ብምጥያሽ ኣባለላታ ዝመሓደርሉ ስሪት፣ በቢወርሑ  ዝገማገምሉን ዝሰራርዕሉን መስርሕ ኣለዎም። ሰብ ሞያ ሃፍቲ ማይ ብዝህብዎም ግቡእ ደገፍን ክትትልን ፅሩይ መስተ ማይ ብእዋኑ ክረኽቡ ከም ዝኸኣሉ እውን ቀሺ ሃይለ የብርሁ።

ኣይተ ንጉሰ ኣባዲ ነባሪ ጣብያ ዓፀላ ቁሸት ገረብ ኣሽላን እዮም።ኩነታት ፅሩይ መስተ ማይ ጉጅለ ልምዓት ገረብ ኣሽላን ቅድም ክብል ሕብረተሰብ ምስ ከፍቲ እናተዳፍአ ዝረኽቦ ዝነበረ መስተ ማይ ሐዚ መላእ ስድራ ሓደ ቤተሰብ ፅሩይ መስተ ማይ ንምርዋይ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ፈጢሩሎም ኣሎ። ይኹን እምበር ትካላት ማይ ሰኣን ግቡእ ክንክን ግልጋሎት እንተቋርፃ ቅድም ቀዳድም ዝጉድኡ ተጠቀምቲ ስለ ዝኾና  ንህልውናኦም እንትብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ክትትል ምግባሮም ግቡእ እዩ። ጉጅለ ልምዓት እቲ ቁሸት ዝወነነቶ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ እውን እዚ እዩ። ከምቲ ቅድሚ ሐዚ ዝነበረ ፀገም ሰብን እንስሳትን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ማይ ዝጥቀምሉ ኩነታት ንኸይህሉ እንስሳት ንበይነን ዝጥቀማሉ ብዘለዎም ዓቕሚ ብስሚንቶ ክሃንፁለን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። መንግስቲ ሃኒፁ ንዘረከቦም ትካላት ማይ ናይ ባዕልቶም ውሽጣዊ ዓቕሚ ተጠቒሞም ምጉልባትን ምስፋሕን ናቶም ግደ ከም ዝኾነ እውን ኣሚኖም ብተግባር ይሰርሑ  ኣለዉ፡፡

ከም ወረዳ ኣብ መስተ ማይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ማይ ብምጥቃምን መስኖ ብምስፋሕን መዳይ እውን እንተርኢና ኣብ 2007 ዓ/ም 18 ሓባር ዒላ 367 ውልቀ ዒላ  ብጉልበት ሕብረተሰብ ክስራሕ ክኢሉ እዩ። ብተወሳኺ 25 ፍልፍል ማይ ብምጉልባት 12 ቼክዳም ተሃኒፁ ሓረስቶት እታ ወረዳ ኣብ ልምዓት መስኖ ተጠቀምቲ ክኾኑ ክኢሎም እዮም። ካብኡ ሓሊፉ ተጠቃምነት ሓረስቶት ንምስፋሕ ኣብ 12 ቦታታት እታ ወረዳ ከባቢ 1,200 ሜትሮ ዝኸውን ዘበናዊ መትረብ ዝተዘርገሐ ኮይኑ ስራሕቲ መስኖ ዘሳልጡ 32 ሞተር ፓምፕታት ተኣታትዮም እዮም።

ተሓራሳይ መሬት ሓባር ዒላ ብምጥቃም ናብ ልምዓት መስኖ ንምእታው ኣብ ዝተገበረ ርብርብ ኣብዚ ዓመት  41 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 883 መናእሰይ ኣብ 72 ሄክታር ስፍሓት መሬት 224 ሓባር ዒላ ንምስራሕ ተኻኢሉ ኣሎ። ነዚ ንምስፋሕ ዝራኣዩ ብሉፃት ስራሕቲ መሰረት ብምግባር ጣብያታት ባዕለን ንባዕለን ተመክሮ ዝለዋወጣሉ ኩነታት ንቐፃሊ ክስረሐሉ ተታሒዙ ኣሎ። ብኣጠቓላሊ  ኣብ ሕሉፍ ዓመት ከባቢ 88 ምኢታዊ ሓረስታይ ተጠቃሚ ልምዓት መስኖ ዝነበረ እንትኸውን ሐዚ ናብ 94 ምኢታዊ ከም ዝበፅሐ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማይ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ መምህር ሞጐስ ግደይ ይገልፁ።

ብድምር ተፈጥሮ እትልግሶ ሃፍቲ ብግቡእ ኣጠቓቕማ ሕብረተሰብ ይውሰን። ዓይኒ ህልውና ሰባት ዝኾነ ማይ ብሳይንሳዊ መስርሕ  ሕብረተሰብ ከም ዓይኑ እንትከናኸኖ ንገዛ ነብሱ ረቢሑ ንወለዶ ዝሓልፍ ሃፍቲ ይዕቅብ። ስለዚ ካብ ሃፍቲ ማይ ክንረኽቦም ዝግብኡና ረብሓታት ንምርካብ ተመክሮ ጉጅለ ልምዓት  ገረብ ሽላን ብምውሳድ ንዘላቒ ረብሓኡ ክንረባረብ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010