እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925746
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3151
2784
12649
4892207
68328
89679
4925746

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:49

ህላወ ማይ ህላወ ህይወት

here we go
selam new

 

ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምምላእ ብብርኪ ሃገር ዛጊድ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ልዕሊ 60 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ከም ዝኾነ ብሚኒስተር ማይ፣ መስኖን ኤሌክትሪክን ሃገርና ኣብ 2009 ዓ/ም የመልክት። እዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ህዝብታት ሃገርና ገና ፅሩይ ዝስተ ማይ ከም ዘይረኸቡ የመላኽት።ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ፅሩይ መስተ ማይ ብመጠንን ፅሬትን ንምምላእ ኣብ ገፀር ካብ ባዶ ነጥቢ ሓሙሽተ ክሳብ ሓደ ኪሎ ሜትሮ ኣብ ዘሎ ርሕቐት 25 ሊትሮ ብመዓልቲ ንሓደ ሰብ ክርከብ ንምግባር ምንቅስቓስ ተገይሩ እዩ።

ኣብ ከተማታት እውን እንተኾነ ብዝህልወን በዝሒ ህዝቢ ካብ 40 ክሳብ 100 ሊትሮ ኣብ መዓልቲ ንሓደ ሰብ ንምቕራብ ከም ትልሚ ተታሒዙ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ብመንፅር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ምንቅስቓስ እንትርአ ዋላ እኳ ዝርኣዩ ውሱናት ለውጥታት እንተሃለዉ ብመሰረት ዝተትሓዘ ሸቶ “ይፍፀም ኣሎ” ንምባል ግን ኣየድፍርን።ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ዘሎ ምንቅስቓስ እውን ነዚ እዩ ዘመላኽት።እዚ ድማ ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ዝተዓዘብናዮን ብኣንደበት ነበርቲ እታ ወረዳ ዘረጋገፅናዮን እዩ፡፡

ኣይተ ኣበራ ጌታሁን ነባሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ ልምዓት እዮም።ኣብታ ጣብያ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ፅሩይ ዝስተ ማይ ስለዘይነበረ ሕብረተሰብ ካብ ወሓዚ ሩባ እናቐድሐ ይሰቲ ከም ዝነበረ ይዛረቡ።እዚ ድማ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ካብ ምቅላዕ ሓሊፉ ማይ ንምምፃእ ግዘን ጉልበትን ይውድእ ከም ዝነበረ እውን ኣይተ ኣበራ ኣዋጊዖምና።ካብ 2007 ዓ/ም ንድሓር ኣብ ከባቢኦም ትካል ፅሩይ ዝስተ ማይ ስለዝተሃነፀ ሕብረተሰብ ተረባሒ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፆም ሐዚ እውን ግና ኣብታ ጣብያ እኹል ማይ ከም ዘይርከብን ምቁርራፅ ከም ዘሎን እዮም ዝገልፁ፡፡

ነዚ መበገሲ ገይርና ኣብታ ወረዳ ኣብ ምምላእ ፅሩይ መስተ ማይ ዘለዉ ስራሕቲ ዳህሲስና ኢና።ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣብ 2009 ዓ/ም ኣብ ሽፋን ቀረብ ፅሩይ መስተ ማይ ካብ ዝነበሮ 60 ነጥቢ 32 ምኢታዊ ናብ 70 ነጥቢ ሽዱሽተ ምኢታዊ ንምብፃሕ ከም ዞባ ዝተትሓዘ ትልሚ መበገሲ ገይራ እያ ናብ ምንቅስቓስ ኣትያ።ነዚ መፈፀሚ ዝኸውን በጀት ብክልል ሸሞንተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ብር፣ ብወረዳ 900 ሽሕ ብር ካብ ትካላት ምግባረ ሰናይ ማረትን ˝ወርልድቭዥን˝ን ድማ ሰለስተ ሚልዮንን 917 ሽሕን 694 ብር ከም ዝተመደበ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማዕድንን ኢነርጅን እታ ወረዳ ኣይተ ኣሸናፊ ሃይለ ይዛረቡ። እዚ እውን ክልል፣ ወረዳን ትካላት ምግባረ ሰናይን ኣብ ምምላእ ፅሩይ መስተ ማይ ልዑል ትኹረት ብምሃብ ዝተዋደደ ስራሕ ይሰርሑ ምህላዎም የመላኽት።

እዚ ብመንፅር ኣብታ ወረዳ ዝነበረ ኣፈፃፅማ እንትርአ 67 ምኢታዊ ከም ዝበፅሐ እቶም ሓላፊ ዝሃብዎ መብርሂ የረድእ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ከም ላዕላይ ዳዩን ገርጀለን ዝበላ ጣብያታት ካብ ኮሚቴኣዊ ኣሰራርሓ ክሳብ ስሪት ኣውፂእኻ ነተን ትካላት ምሕላው ዘሎ ህዝባዊ ኣፈፃፅማ ዝርኣዩ ፅቡቓት ተግባራት ኣለዉ።ንጣብያታት ሶርያል፣ ፀፀራን ዓዲኹሉን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ጣብያታት እታ ወረዳ ድማ ብኣንፃሩ ስሪትን ሓለዋን ዝበሃል ዘይብለን፣ ብሰንኪ ጉድለት መሪሕነትን ሕብረተሰብ ብመንፈስ ናተይነት እኹል ሓለዋ ክገብረለን ዘኽእል ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ዘይምፍጣሩን ዝተበላሸዋ ትካላት ድማ ኣለዋ።ካብዚ ብዝዘለለ እቲ ዝተገለፀ ፀብፃብ ኣብቲ ባይታ ምስ ዘሎ ተግባር እንትርኣ ሰፋሕቲ ጉድለታት ከም ዘለዉ ኢና ተዓዚብና።ከም መርኣዪ እቲ ጉድለታት፣ ኣብታ ወረዳ ልዕሊ 22 ሽሕን 52 መራሕቲ ስድራ ኣለዉ።ነዚኣቶም ግልጋሎት ዝህባ 215 ትካላት ማይ ዝርከባ እንትኾና ካብዚኣተን እተን ግልጋሎት ዝህባ ግና 185 ትካላት ማይ ጥራሕ ኮይነን።እተን 30 ትካላት ማይ ግና ብዝተፈላለዩ ፀገማት ካብ ግልጋሎት ወፃእ ዝኾና እየን።

እቶም ኣብ 2009 ዓ/ም ኣብ ኣፈፃፅማ ዝተርኣዩ ጉድለታት ብምስትኽኻል ኣብ 2010 ዓ/ም ናብ ዝሐሸ ብርኪ ብምብፃሕ ዝተተለመ ትልሚ ስራሕ እንተሃለወ እውን ክሳብ ሐዚ በቲ ዝተትሓዘሉ ግዘ ኣይፍፀምን ዘሎ።ንኣብነት ነቶም ኣብታ ወረዳ ኣብ ምምላእ ፅሩይ መስተ ማይ ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ 38 ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ንምስራሕ ተተሊሙ ነይሩ እዩ።እዚ ትልሚ ንምዕዋት ድማ ብፍላይ ካብቶም ልዕል ክብሉ ዝገለፅናዮም ትካላት ምግባረ ሰናይ ሓደ ሚልዮንን 597 ሽሕን 332 ብር ሓገዝ ገንዘብ ዝተረኸበ’ኳ እንተኾነ ነዚ ብምጥቃም ኣብ መወዳእታ 2010 ዓ/ም ኣብ ሕሉፍ ዓመት ካብ ዝነበሮ 67 ምኢታዊ ናብ 75 ምኢታዊ ንምብፃሕ ዝተቐመጠ ሸቶ እውን ምስ ምፅራይ ሓሶት ፀብፃብ ተኣሳሲሩ ዛጊድ ዝተሰርሐ ስራሕ ከም ዘየለ እዮም እቶም ሓላፊ ዝሓበሩልና።

ማይ ህልውና ህይወትን ምዕባለ ሃገርን ስለዝኾነ መንግስቲ ነዚ ተገንዚቡ ንምምላእ ፅሩይ ዝስተ ማይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ።መንግስቲ በይኑ ዝሰርሖም ስራሕቲ ግና እኹላት ኣይኮኑን።ኣብዚ መዳይ ህዝብን ትካላት ገበርቲ ሰናይን እውን ተዋዲዶም እናሰርሑ ይርከቡ።ይኹን እምበር ነቲ መደብ ክመርሑ ሓላፍነት ዝወሰዱ መሓውራት መንግስቲ ብዝግባእ ብዘይምምርሖም ህዝቢ ብናይ ሓሶት ፀብፃብ እኹል ፅሩይ ዝስተ ማይ ከም ዝረኸበ ገይርካ እናተፀብፀበ ፀኒሑ እዩ።ኣብዚ ጉዳይ ተሓተቲ መሓውራት መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮኑስ ሕብረተሰብ እውን ተቓሊሱ ነቶም ዝርኣዩ ፀገማት ኣብ ምቅላዕ ጉድለት ነይርዎ እዩ።ስለዚ ጉዳይ ማይ ግዘ ዘይህብ ጉዳይ ስለዝኾነ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ብዋናነት እቲ ተጠቃማይ ሕብረተሰብ ንረብሕኡ ጠጠው ክብል ኣለዎ።ቀፂሉ ድማ ዝምልከቶም መሓውራት መንግስቲ እታ ወረዳን ሓለፍቲ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልል ትግራይን ዝተዋደደ ሰራሕ ብምስራሕ ቅልጡፍ ፍታሕ ክገብርሉ ይግባእ፡፡


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010